Veřejná vyhláška Magistrátu města Kladno – Oznámení o zpřístupnění hromadného předpisního seznamu – vyměření místního poplatku za svoz odpadu za rok 2020

Kategorie:
Ostatní
Vyvěšeno dne:
5.12.2022
Sejmuto dne:
3.1.2023

Magistrát města Kladno oznamuje, že ve dnech 05.12.2022 – 03.01.2022 je u správce poplatku zveřejněn k nahlédnutí hromadný předpisný seznam, kterým je vyměřen místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (na základě FO přihlášené k pobytu) za zdaňovací období 01.01.2020-31.12.2020 všem poplatníků, kteří nezaplatili výše uvedený poplatek ve správné výši nebo ve lhůtě splatnosti.

VV_Kladno_hromPredpis_TKO2020.pdf