Veřejná vyhláška – Návrh opatření obecné povahy – odchylný postup pro usmrcování kormorána velkého při prevenci závažných škod na rybářství a ochrany volně žijících živočichů na území Středočeského kraje

Kategorie:
Ostatní
Vyvěšeno dne:
29.6.2022
Sejmuto dne:
15.7.2022

Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství zveřejňuje Návrh opatření obecné povahy, kterým se stanovuje odchylný postup pro usmrcování kormorána velkého při prevenci závažných škod na rybářství a za účelem ochrany (jiných) volně žijících živočichů na území Středočeského kraje mimo území CHKO a mimo území NPR a NPP a všech jejich ochranných pásem.

Návrh opatření obecné povahy bude vyvěšen po dobu 15 dnů také na elektronické úřední desce krajského úřadu Středočeského kraje.

Krajský úřad vyzývá dotčené osoby, aby k návrhu opatření ve lhůtě 30 dnů ode dne zveřejnění podávaly u krajského úřadu písemné odůvodněné připomínky nebo námitky, a vlastníky nemovitostí, jejichž práva, povinnosti a nebo zájmy související s výkonem vlastnického práva mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny, aby podali proti návrhu opatření obecné povahy odůvodněné námitky v zákonné lhůtě do 30 dnů ode dne zveřejnění. Dnem zveřejnění je poslední den lhůty určené k vyvěšení na úřední desce, tedy 15.7.2022.

Veřejná vyhláška krajského úřadu Středočeského kraje o zveřejnění Návrhu opatření obecné povahy (kormorán).pdf

Návrh opatření obecné povahy.pdf