Veřejná vyhláška – Oznámení o konání veřejného projednání návrhů změn vlny 32 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy

Kategorie:
Praha
Vyvěšeno dne:
18.9.2023
Sejmuto dne:
25.10.2023

Magistrát hl. města Prahy, odbor územního rozvoje, informuje o konání veřejného projednání a vystavení návrhů změn Z 3796, Z 3834 a Z 3835 vlny 32 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy (dále jen „Změna ÚP“). Veřejné projednání se bude konat dne 18. 10. 2023 od 10:30 na adrese CAMP – amfiteátr, Vyšehradská 51, Praha 2 a současně také prostřednictvím on-line streamované videokonference.

Kompletní návrhy změn ÚP a úplný návrh na vydání uvedených změn formou opatření obecné povahy budou vystaveny k nahlédnutí na internetové adrese www.praha.eu. Nejpozději do 25.10. 2023 včetně lze uplatnit stanoviska (dotčené orgány a MMR ČR), připomínky (může podávat každý) a námitky (vlastníci pozemků, oprávněný investor a zástupce veřejnosti) písemnou formou, elektronicky nebo datovou schránkou. Pro vytvoření připomínek lze využít systém pro podporu územního plánování.

Veřejná vyhláška – Oznámení o projednání návrhů změn vlny 32.pdf