Veřejná vyhláška – Oznámení o konání veřejného projednání návrhu změny vlny 37 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy

Kategorie:
Praha
Vyvěšeno dne:
10.3.2024
Sejmuto dne:
16.4.2024

Magistrát hl. města Prahy, odbor územního rozvoje, informuje o konání veřejného projednání a vystavení návrhu změny Z 3588/37 vlny 37 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy (dále jen „Změny ÚP“). Veřejné projednání se bude konat dne 09. 04. 2024 od 09:00 na adrese CAMP – amfiteátr, Vyšehradská 51, Praha 2 a současně také prostřednictvím on-line streamované videokonference.

Kompletní návrh změnu ÚP a úplný návrh na vydání formou opatření obecné povahy bude vystaven k nahlédnutí na internetové adrese www.praha.eu. Nejpozději do 16. 04. 2024 včetně lze uplatnit stanoviska (dotčené orgány a MMR ČR), připomínky (může podávat každý) a námitky (vlastníci pozemků, oprávněný investor a zástupce veřejnosti) písemnou formou, elektronicky nebo datovou schránkou. Pro vytvoření připomínek a stanovisek je doporučeno využít Portál územního rozvoje.

00670_VV_Ozn_projednani_Z3588_vlny37.pdf