Veřejná vyhláška – výzva k uplatnění připomínek k návrhu územního opatření o zrušení částí stavební uzávěry pro plánované metro D do 4.11.2021

Kategorie:
Praha
Vyvěšeno dne:
6.10.2021
Sejmuto dne:
4.11.2021

Rada hlavního města Prahy se rozhodla vydat územní opatření o zrušení částí stavební uzávěry pro trasy městské kolejové dopravy v Praze v lokalitách trasy metra I.D Pankrác – Nové Dvory a metra II.D Nové Dvory – Písnice depo (dle mapových listů v příloze této veřejné vyhlášky). Odbor územního rozvoje Magistrátu hl. m. Prahy (UZR MHMP) touto veřejnou vyhláškou oznamuje návrh opatření obecné povahy a vyzývá dotčené osoby, aby prostřednictvím UZR MHMP podávaly ve lhůtě 30 dnů ode dne zveřejnění písemné připomínky nebo námitky, nejpozději tedy do 4.11.2021.

Veřejná vyhláška – Oznámení o návrhu opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek Územní opatření o zrušení částí stavební uzávěry pro trasy městské kolejové dopravy v Praze