Veřejná vyhláška – Oznámení o společném jednání a vystavení návrhů změn vlny V celoměstsky významných změn ÚP HMP

Kategorie:
Praha
Vyvěšeno dne:
19.11.2021
Sejmuto dne:
6.1.2022

Magistrát hlavního města Prahy, odbor územního rozvoje, jako příslušný orgán územního plánování, oznamuje zahájení projednávání návrhů změn Z 2845/00, Z 2848/00, Z 2859/00, Z 2896/00, Z 2898/00, Z 2899/00, Z 2945/00 vlny V celoměstsky významných změn Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy (ÚP HMP) společným jednáním o návrzích změn a zveřejnění příslušných návrhových dokumentací. Souběžně je vystavena a projednávána dokumentace vyhodnocení vlivů změn ÚP na udržitelný rozvoj území.

Společné jednání se bude konat dne 7.12.2021 od 15:30 prostřednictvím on-line streamované videokonference.

Veřejná vyhláška – oznámení, příslušné návrhy změn a zmíněná dokumentace budou vystaveny na webových stránkách www.praha.eu od 19.11. 2021 do 6.1.2022.

Do 30 dnů ode dne doručení veřejné vyhlášky, tj. do 5.1.2022 včetně, může připomínky podávat každý.

Veřejná vyhláška – Oznámení_vlna V