Veřejná vyhláška – Oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 33 Územního plánu sídelního útvaru hl. města Prahy

Kategorie:
Praha
Vyvěšeno dne:
10.10.2022
Sejmuto dne:
16.11.2022

Magistrát hl. města Prahy, odbor územního rozvoje, informuje o zahájení řízení o vydání změn Z 3550/33, Z 3559/33, Z 3839/33, Z 3844/33, Z 3847/33, Z 3862/33, Z 3868/33, Z 3871/33, Z 3872/33, Z 3873/33 a Z 3898/33 vlny 33 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy (dále jen „Změny ÚP“) oznámením o konání veřejného projednávání návrhů uvedených změn. Veřejné projednání se bude konat dne 9.11.2022 od 9:30 na adrese CAMP – amfiteátr, Vyšehradská 51, Praha 2 a současně také prostřednictvím on-line streamované videokonference.

Kompletní návrh Změny ÚP a dokumentace VVURÚ budou vystaveny k nahlédnutí na internetové adrese www.praha.eu. Nejpozději do 16.11.2022 včetně lze uplatnit stanoviska (dotčené orgány a MMR ČR), připomínky (může podávat každý) a námitky (vlastníci pozemků, oprávněný investor a zástupce veřejnosti) písemnou formou, elektronicky nebo datovou schránkou. Pro vytvoření připomínek lze využít systém pro podporu územního plánování.

Veřejná vyhláška – Oznámení o zahájení řízení o vydání změny vlny 33.pdf