Vyrozumění členů okrskové volební komise o termínech školení – EP 2024

Kategorie:
Vestec
Vyvěšeno dne:
13.5.2024
Sejmuto dne:
5.6.2024

V souladu s ustanovením § 16 odst. 1 písm. d) zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, starosta obce Vestec oznamuje, že vyrozumívá předsedu, místopředsedu a zapisovatele okrskové volební komise – volební okrsek č. 1 pro volby do Evropského parlamentu 2024, že školení k zásadám hlasování a k systému zjišťování a zpracování výsledků hlasování se bude konat ve středu 5. června 2024 od 16:00 v sídle Městského úřadu Jesenice, Budějovická 303, Jesenice, ve společenském sále v přízemí.

Ozn_povinné_školení_EP2024.pdf