Výzva k odstranění vozidla Renault RZ:8U8 6587

Kategorie:
Vestec
Vyvěšeno dne:
23.8.2022
Sejmuto dne:
26.8.2022

Obec Vestec vyzývá provozovatele silničního vozidla tovární značky Renault, RZ: 8U8 6587, které je umístěné v ulici Okružní poblíž čp. 397, Vestec, aby odstranil důvod, pro který nesmí být vozidlo provozováno na pozemních komunikacích, nebo vozidlo odstranil a odstavil mimo pozemní komunikaci, a to nejpozději do dvou měsíců od zveřejnění této výzvy.

Vyzva k odstranění vozidla_čj.02111/2022/OU