Výpis usnesení

Výpis usnesení z 15. zasedání Zastupitelstva obce Vestec konaného dne 24.1.2017