Výstraha před nebezpečím vzniku požárů – platí do 25.8. 24:00

Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) vydal dnes výstrahu č. 000299 před nebezpečím vzniku požárů na území Středočeského kraje, platnou od 24.8. 2023 v 10:37 hod. do 25.8. 2023 24:00.

V souvislosti s ustanovením Čl. 1 odst. a) Nařízení Středočeského kraje č. 3/2020 ze dne 20. 4. 2020 o stanovení podmínek k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru (dále jen „Nařízení“) vstupují v účinnost stanovená opatření a zákazy vyplývající z Nařízení.

V souladu s Nařízením je proto celoplošně Z A K Á Z Á N O:

  1. používání zábavní pyrotechniky,
  2. vypouštění „lampionů štěstí“,
  3. používání vody ze zdroje pro hašení požárů k jiným účelům, než k hašení,
  4. vjezd motorových vozidel na polní cesty; zákaz neplatí pro vlastníky a uživatele zemědělských pozemků při jejich obhospodařování,
  5. vjezd motorových vozidel na lesní cesty; zákaz neplatí pro vlastníky a uživatele lesních pozemků při jejich obhospodařování a v souvislosti s péčí o zvěř,
  6. zastavení motorových vozidel na místech, kde by se spodní část vozidla mohla dostat do styku s lehce vznětlivými materiály, např. suchou trávou, slámou, strništěm, podrostem, listím, rozlitým palivem apod.

Porušení povinností stanovených tímto Nařízením podléhá sankci. Sledujte portál ČHMÚ.