Výzva vlastníkům k odstranění přesahujících stromů a keřů

Žádáme vlastníky, aby odstranili větve stromů a keřů, které přesahují ze soukromých pozemků na veřejná prostranství, chodníky, silnice, či přes dopravní značení a ztěžují tak pohyb chodců nebo brání bezpečnému a plynulému provozu či průjezdu úklidové techniky. Odstranění prosíme proveďte do 21. 3. 2023, v době vegetačního klidu.

V případě neodstranění přesahujících stromů a keřů budou větve ze strany veřejných prostranství šetrně odstraněny v nezbytně nutném rozsahu pracovníky technických služeb, ve smyslu § 106 z. 89/2012 Sb., občanský zákoník.