Zápisy do 1. tříd pro školní rok 2023/2024

Zápisy prvňáčků pro následující školní rok budou probíhat od 3. 4. 2023, dle rozhodnutí ředitelů jednotlivých škol.

Obec Vestec má uzavřené smlouvy o spolupráci s Jesenicí a s městkou částí Praha 11, vestecké děti se mohou hlásit do všech škol v katastru Jesenice a městské části Praha 11. Kritéria pro přijetí si stanovují ředitelé jednotlivých škol, nicméně obecně platí, že přednost mají děti ze spádových oblastí dané školy, poté budou přijímány děti s adresou trvalého pobytu ve Vestci.

Více informací a termíny zápisů pro jednotlivé školy najdete v dokumentu Informace k zápisu do 1. tříd v roce 2023/24.pdf.