Pracovní skupina – Komise kulturní

KULTURNI AKCE

Náplní skupiny je příprava a realizace kulturních akcí pro Vás – naše občany, rodiny, přátele, sousedy všech věkových kategorií, zejména pak pro naše děti, kterým bychom rádi zpříjemnili jejich dětství a naplnili jej tak spoustou překrásných zážitků a vzpomínek. Chceme jim dát v době plné virtuálních aktivit možnost se setkat spolu na jednom místě a v jednom čase, vytvářet tak skutečná přátelství nebo jen trávit plnohodnotný čas se svými nejbližšími.

Co práce ve skupině obnáší?

Vše začíná podrobným plánováním a rozdělením úkolů mezi členky skupiny. Délka přípravy se různí dle povahy akce. Někdy se jedná o pár týdnů, jindy je třeba plánovat měsíce dopředu. Vše je pro Vás ale nachystáno s maximální péčí – realizace programu, výroba dekorací, zajištění občerstvení, povolení, součinnost s obecní policií, ozvučení a mnoho dalšího. O technickou část akcí jako jsou stany, posezení, elektřina, návrh a tisk plakátů, svoz věcí, ale i třeba čerty se nám starají Technické služby obce Vestec, s.r.o.

Snažíme se zajistit maximum s využitím vlastních sil a schopností, ale protože jsou akce, na které jsme krátcí, uvítáme mezi Vámi dobrovolníky. Jste naší inspirací, zajímá nás, co byste v dění obce uvítali či naopak a tak se na nás neváhejte obrátit s Vašimi nápady nebo nabídkou pomoci na email kultura@vestec.cz .

Jsme rádi, že jste k nám shovívaví a tak dokážete přehlédnout i některé nedostatky a dovolíte nám se s každou akcí zlepšovat. Kultuře se věnujeme ve svých volných chvílích mezi povinnostmi v zaměstnání nebo na rodičovských dovolených.

Zájemcům o sponzoring nebo navázání užší spolupráce jsme připraveni Vám nabídnout prostor pro Vaši reklamu, zviditelní Vaší společnosti na veřejných akcích, kde máte možnost oslovit širokou místní veřejnost všech věkových kategorií a získat tak nové klienty či partnery.

Na kulturu ve Vestci jsou obcí ročně vynaloženy nemalé finanční prostředky, je naší povinností s těmito prostředky nebo dary sponzorů nakládat šetrně a hospodárně, činíme tak s rozvahou a v souladu se zákonem.

Neváhejte se na nás kdykoli obrátit.

Kontakt: kultura@vestec.cz

Protože pro Vás mohou být některé tváře z kulturní komise neznámé, dovolte, abychom se stručně představili:

 

 

CajthamlovaAnna Cajthamlová, předsedkyně pracovní skupiny

Manažerka, úžasná dekoratérka, miluje aranžování květin, svatební aranžmá i všechny ostatní činnosti spojené s jakoukoliv dekorací, velkým koníčkem je také zahrada a tím největším kocour Hugo. V kultuře je srdcem všeho krásného a oku lahodivého.

 

 

 

 

 

 Bc. Radka Vávrová, zastupitelka a členka

 Regionální manažerka, má ráda cestování a poznávání odlišných kultur, baví jí divadlo, četba. Nejraději  má příjemné lidi a společenské aktivity. Mimo kultury pro Vestec je také zvolenou radní (pro  oblast  kultury), je tedy v KK okem rady obce. V komunální politice je od r. 2010, bývala také členkou kontrolního výboru.

 

 

 

 

 

 Dana Zemanová, zastupitelka, členka

 Pracuje ve Vestecké mateřské školce, má ráda děti a ty milují jí. Je v práci zodpovědná a starostlivá,  kultuře se věnuje už celou řádku let a tak zajišťuje, aby věci probíhaly v tradičním duchu. Ve  volném čase  šije nejen pro sebe, ale i pro početnou část Vestce. Je to velmi společenský a radostný člověk,  tedy  očekávat na její tváři můžete jen úsměv.

 

 

 

 Ing. Kateřina Novotná, členka

 V profesním životě má na starosti rozvoj zaměstnanců a organizaci vzdělávacích akcí.  Má nekonečný výčet koníčků, kterým se  poctivě věnuje. Patří mezi ně například keramika, z které si vždy odnese něco krásného a užitečného. Baví  jí i jakékoli jiné „rukokreativní “ činnosti, má ráda cestování, knížky, filmy a rekreační sport mezi jiným  také pravidelně hraje golf. V kultuře je velmi pilným, pracovitým a pečlivým článkem.

 

 

 

Pracovní skupina v akci

Komise v akciMikulasska

Členové
Pracovní skupina – Kulturní komise 2014 – 2018

Jméno a příjmení

Funkce v komisi

Kontakt

Anna
Cajthamlová

Předsedkyně

e-mail: kultura@vestec.cz,tel.: 733 550 311

Dana Zemanová

člen

Bc. Radka
Vávrová

člen

Ing. Kateřina
Novotná
člen

Schůze Pracovní skupiny – Kulturní komise

2016

Květen 2016

Duben 2016

Leden 2016

2015

Listopad 2015

Říjen 2015

Září 2015

Srpen 2015 II.

Srpen 2015

Červen 2015 II.

Červen 2015

Květen 2015 III.

Květen 2015 II.

Květen 2015

Duben 2015 II.

Duben 2015

Březen 2015

Únor 2015

Leden 2015 II.

Leden 2015