Kronika obce Vestec

První pamětní kniha obce Vestec u Prahy byla založena v roce 1927 a byla vedená kronikářem J. E.Dobiášem až do jeho smrti v roce 1932.

Kronikářskou štafetu po něm převzal František Vojtěchovský ze Šátalky. Poslední záznam je z roku  1936. Poté nastala časová přestávka, dlouhá skoro  dvě třetiny století. Je sice známo, že další kroniky  existovaly, bohužel nebyly dosud nalezeny. Patrně se nezachovaly.

 Dle zákona č. 80 z ledna 1920 o pamětních knihách obecních, schváleného Národním shromážděním  Československé republiky, byla dne 6.1.2003 založena nová pamětní kniha a vedením záznamů byla pověřena paní Blanka Pašková, která se této činnosti věnovala do roku 2021. Od roku 2022 byla vedením kroniky pověřena Hana Vaněčková. Kroniky obce od roku 2022 budou zveřejňovány s časovým odstupem několika let, dříve budou zveřejňována kalendária událostí daného roku. Zveřejněné kroniky jsou po domluvě k dispozici k nahlédnutí na obecním úřadě, v přítomnosti kronikáře.

Obrovskou časovou mezeru se spolu s vesteckými pamětníky snažíme postupně vyplňovat. Kromě písemné složky existuje nyní i obrazová dokumentace, která obsahuje nejen fotografie, ale i výstřižky z novin, pozvánky, vstupenky, plakáty apod. 

Kronika od roku 2003

Kroniky obce Vestec (roční)

Kronika roku 2021

Kronika roku 2020

Kronika roku 2019

Kronika roku 2018

Kronika roku 2017

Kronika roku 2016

Kronika roku 2015

Kronika roku 2014

Kronika roku 2013

Kronika roku 2012

Kronika roku 2011

Kronika roku 2010

Kronika roku 2009

Kronika roku 2008

Kronika roku 2007

Kronika roku 2006

Kronika roku 2005

Kronika roku 2004

Kronika roku 2003

Retrospektivní kronika 1938-2002

Retrospektivní kronika 1938-2002 - Texty k nahlédnutí zde

Vestec retro fotky

Vestec retro fotky

Vestecké kroniky z r.1927 (popisuje období 1898-1936)

Unikátní, originální kopie Vestecké kroniky z r.1927 (popisuje období 1898-1936) pro veřejnost je k nahlédnutí

Unikátní, originální kopie kroniky 1.oddílu Junáka Vestec z let 1945-46 je k nahlédnutí