Stavební povolení – komunikace, lokalita “U Rybníka”

Stavební povolení na stavbu pod názvem “Vestec – lokalita “U Rybníka” komunikace”