Doplnění odvolacího řízení ve věci odvolání proti rozhodnutí MěÚ Černošice ze dne 22.12.2021, čj. MUCE 225519/2021 OSU („napojení území STAR na metro D“)

Kategorie:
Ostatní
Vyvěšeno dne:
23.8.2022
Sejmuto dne:
8.9.2022

Dosavadní řízení a podklady odvoláním napadeného rozhodnutí byly odvolacím orgánem doplněny o potvrzení závazného stanoviska Krajského úřadu Středočeského kraje, odb. Životního prostředí a zemědělství čj. 039324/2017/KUSK ze dne 3.11. 2017, které je přílohou.

02106/2022/OU_Doplnění odvolacího řízení – „napojení území STAR na metro D“

Priloha – potvrzení závazného stanoviska KUSK ze dne 3.11.2017