Oznámení veřejnou vyhláškou – Opatření obecné povahy – Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci (ul. Werichova)

Kategorie:
Černošice
Vyvěšeno dne:
9.4.2024
Sejmuto dne:
24.4.2024

Městský úřad Černošice, OSÚ – oddělení dopravy a správy komunikací, na základě návrhu, který podala firma ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035, po projednání s Policií České republiky, Krajským ředitelstvím policie Středočeského kraje, Územní odbor Praha venkov – Jih, stanoví opatřením obecné povahy přechodnou úpravu provozu na místní komunikaci ul. Werichova, Vestec u Prahy, v termínu 28. 5. 2024 – 30. 5. 2024, z důvodu stavebních prací – překop v komunikaci, pokládka kabelového vedení NN. Přechodná úprava bude provedena dle předložené situace.

01072_Ozn_VV_OOP_Werichova.pdf

Příloha_01072_situace_dopravniho_znaceni.pdf