Prodej pozemků obálkovou metodou – usnesení Zastupitelstva obce Vestec čj. 21/18/3 z 10.11. 2021

Kategorie:
Vestec
Vyvěšeno dne:
2.5.2022
Sejmuto dne:
24.5.2022

Zastupitelstvo obce Vestec vydalo usnesením čj. 21/18/3 ze dne 10. listopadu 2021 rozhodnutí o prodeji pozemků obálkovou metodou. Prodej proběhne dne 23.05. 2022 v 17:30.

Předmětem prodeje jsou 2 stavební pozemky, které jsou ve výlučném vlastnictví obce Vestec.

Podmínky obálkového prodeje pozemků: Každý zájemce je povinen zapsat se předem do seznamu zájemců v podatelně obecního úřadu Vestec a složit do 20.05. 2022 vratnou kauci na účet obce. Dne 23.05. 2022 v 17:30 proběhne samotný obálkový prodej, zájemci se se svými obálkami dostaví do kanceláře místostarostů, Vestecká 3, Vestec. Rozhodujícím kritériem je výše ceny, kterou zájemce nabídne, nejnižší podání je minimální cena stanovená znaleckým posudkem ze dne 26.10. 2021 a to ve výši 11 000 Kč/m2.

Prodej pozemků obálkovou metodou_usnesení_ZO_21/18/3.pdf

Příloha 1 – Znalecký posudek

Příloha 2 – Vzor kupní smlouvy