Výzva – Vyjádření k podanému odvolání

Kategorie:
Černošice
Vyvěšeno dne:
9.3.2022
Sejmuto dne:
24.3.2022

Městský úřad Černošice, odbor stavební úřad, vyzývá účastníky územního řízení k umístění stavby s názvem „Napojení území STAR na metro D“, aby se vyjádřili k podaným odvoláním.

Výzva – Vyjádření k podanému odvolání

Příloha 1

Příloha 2

Příloha 3

Příloha 4