V neděli 28. 4. 2024 bude OÚ otevřen pro voliče – cizince v čase 13:00 – 16:00

Každý cizinec, který chce volit ve volbách do Evropského parlamentu, musí přijít na Obecní úřad Vestec nejpozději 28.4.2024 do 16 hodin.

Aby mohl cizinec z EU volit ve volbách do Evropského parlamentu konaných ve dnech 7. a 8. června 2024 v místě svého pobytu ve Vestci, musí požádat obecní úřad (osobně, datovou schránkou nebo písemně s ověřeným podpisem) o zápis do seznamu pro volby do Evropského parlamentu nejpozději do 40 dnů před konáním voleb, nebo požádat o přenesení údajů z dodatku stálého seznamu voličů pro volby do obecních zastupitelstev, tzn. nejpozději v neděli 28. dubna 2024 do 16:00. Z tohoto důvodu bude obecní úřad Vestec otevřen v neděli 28. 4. 2024 v čase 13:00 – 16:00. Žádost o zápis do seznamu voličů nebo o přenesení údajů z dodatku stálého seznamu voličů naleznete na stránce Volby/Volby do Evropského parlamentu.