Pracovní skupina – Komise kulturní

Náplní skupiny je příprava a realizace kulturních akcí pro Vás – naše občany, rodiny, přátele, sousedy všech věkových kategorií, zejména pak pro naše děti, kterým bychom rádi zpříjemnili jejich dětství a naplnili jej tak spoustou překrásných zážitků a vzpomínek. Chceme jim dát v době plné virtuálních aktivit možnost se setkat spolu na jednom místě a v jednom čase, vytvářet tak skutečná přátelství nebo jen trávit plnohodnotný čas se svými nejbližšími.

Co práce ve skupině obnáší?

Vše začíná podrobným plánováním a rozdělením úkolů mezi členy skupiny. Délka přípravy se různí dle povahy akce. Někdy se jedná o pár týdnů, jindy je třeba plánovat měsíce dopředu. Vše je pro Vás ale nachystáno s maximální péčí – realizace programu, výroba dekorací, zajištění občerstvení, povolení, součinnost s obecní policií, ozvučení a mnoho dalšího. O technickou část akcí jako jsou stany, posezení, elektřina, návrh a tisk plakátů, svoz věcí, ale i třeba čerty se nám starají Technické služby obce Vestec, p.o..

Snažíme se zajistit maximum s využitím vlastních sil a schopností, ale protože jsou akce, na které jsme krátcí, rádi uvítáme dobrovolníky, kteří nám pomohou.

Jste naší inspirací, zajímá nás, co byste v dění obce uvítali či naopak a tak se na nás neváhejte obrátit s Vašimi nápady nebo nabídkou pomoci na email kultura@vestec.cz.

Jsme rádi, že jste k nám shovívaví a tak dokážete přehlédnout i některé nedostatky a dovolíte nám se s každou akcí zlepšovat. Kultuře se věnujeme ve svých volných chvílích mezi povinnostmi v zaměstnání nebo na rodičovských dovolených.

Zájemcům o sponzoring nebo navázání užší spolupráce jsme připraveni nabídnout prostor pro Vaši reklamu, zviditelní Vaší společnosti na veřejných akcích, kde máte možnost oslovit širokou místní veřejnost všech věkových kategorií a získat tak nové klienty či partnery.

Na kulturu ve Vestci jsou obcí ročně vynaloženy nemalé finanční prostředky, je naší povinností s těmito prostředky nebo dary sponzorů nakládat šetrně a hospodárně, činíme tak s rozvahou a v souladu se zákonem.

Neváhejte se na nás kdykoli obrátit.

Kontakt: kultura@vestec.cz

Členové kulturní komise

René Tůma

Předseda pracovní skupiny

Místostarosta obce pověřený vedením pracovní skupiny.

e-mail: kultura@vestec.cz
tel: +420 602 212 820

Mgr. Kateřina Haladová

Členka

Je referentkou obecního úřadu, má bohaté zkušenosti s přípravami programu pro všechny naše kulturní akce.

e-mail: kultura@vestec.cz
tel: +420 734 755 516

Michaela Lukešová

členka

Linda Hrnčířová

členka

Kateřina Polová

členka

Je členkou kontrolního výboru obce.

Jana Strnad Votavová

členka

Baví jí práce s dětmi, má bohaté zkušenosti s prací v neziskových organizacích pro děti a mládež.

Kateřina Šedivá

členka

Je zastupitelkou obce, baví jí kreativní práce a připravuje aranžmá pro různé příležitosti.

Eva Štěpánková

členka

Je referentkou obecního úřadu, baví jí práce s dětmi, ráda pro ně vymýšlí aktivity a tvoření.

Vendula Zrucká

členka

Schůze Kulturní komise 2016

Květen 2016

Duben 2016

Leden 2016

Schůze Kulturní komise 2015

Listopad 2015

Říjen 2015

Září 2015

Srpen 2015 II.

Srpen 2015

Červen 2015 II.

Červen 2015

Květen 2015 III.

Květen 2015 II.

Květen 2015

Duben 2015 II.

Březen 2015

Únor 2015

Leden 2015 II.

Leden 2015