Komise pro dopravu a bezpečnost

Tato komise fungovala od roku 2006 do roku 2018, kdy byla její činnost ukončena.

 

V případě, že chcete kontaktovat komisi, můžete použít e-mail: doprava@vestec.cz , případně kontaktovat jednotlivé členy komise, rádi s vámi zkonzultujeme Vaše návrhy.

Doprava

Obcí prochází v severojižním směru silnice II. třídy II/603 Vídeňská a ve směru východ-západ směru silnice III. třídy III/10114 Vestecká, které jsou velmi zatíženy dopravou mezi hlavním městem Prahou a jihovýchodním regionem. Dále je do Vestce sveden sjezd z Pražského okruhu.

Po otevření části Pražského okruhu došlo k přenesení především nákladní tranzitní dopravy z Vídeňské ulice na nově zbudovanou kapacitní komunikaci, ale otevření přineslo i některé problémy, které způsobují komplikace v dopravě. Jedná se především o sjíždění kamionů, které se vyhýbají placené části okruhu a zkracují si cestu přes Kunratickou spojku a také o osobní vozidla, která sjíždí z okruhu a pokračují dále na Prahu, kdy dochází k tvorbě kolon jak na sjezdu, tak na Vídeňské ulici. Částečně by tuto situaci mohlo vyřešit otevření sjezdu na Dolní Břežany a Písnici, ale jeho termín dosud není jasný.

V roce 2013 bylo rozhodnuto o tom, že Vestecká spojka bude vyřazena z územního plánu Středočeského kraje, takže její výstavba v nejbližších letech neproběhne.

Z věcí, které jsme se snažili prosadit, se podařilo zrealizovat osazení semaforu s měřením rychlosti u zastávek Vestec, Safina a Vestec, Šátalka. Podařilo se také zrealizovat síť cyklostezek, jejich další rozvoj je jednou z náplní činnosti komise. Také se podařilo zrealizovat jednosměrné ulice, které umožnily vznik nových parkovacích míst. Doplňuje se dopravní značení, tak aby bylo v souladu s předpisy.

Bezpečnost

Bezpečnostní situaci se díky spolupráci se složkami policie daří udržovat na dobré úrovni, přesto se ani Vestec nevyhne typické trestné činnosti, spočívající v drobných krádežích, krádežích vloupáním do domů a aut a odcizování vybavení aut, případně vozidel.

Komise úzce spolupracuje s Městskou policií Černošice, resp. od 1. 6. 2013 Obecní policií Vestec a také s Policií ČR. Řeší se především bezpečnost na komunikacích a také trestná činnost v obci, kdy k objasnění pomáhají moderní video a foto zařízení, která jsou umístěna v obci. Kamerový systém je složen z 10 kamer s vysokým rozlišením a pomáhá jak k on-line dohledu, tak k vyhledání záznamů v historii. Jeho rozšíření je také jednou z dalších priorit komise.

Komise řeší i podněty jednotlivých občanů, které se týkají dopravy a bezpečnosti, neváhejte nás tedy kontaktovat.

Status Dopravní a bezpečnostní komise obce Vestec 2010 - 2014

Statut Dopravní a bezpečnostní komise obce Vestec 2010 – 2014

Studie

Studie křižovatka Vestecká – Ve Stromkách – K Jahodárně

Studie křižovatka Vestecká – Ve Stromkách – K Jahodárně – Situační plán

Studie křižovatka Vestecká – Ve Stromkách – K Jahodárně – Kabelový plán

Studie křižovatka Vestecká – Ve Stromkách – K Jahodárně – Koordinační situace

Studie Autobusové zastávky Vídeňská

Studie Autobusové zastávky Vídeňská – Situační plán

Studie Autobusové zastávky Vídeňská – Kabelová plán

Studie Autobusové zastávky Vídeňská – Katastrální mapa

Studie finální podoby Cyklostezek Vestec III. – mapa

Studie cyklotras v obci Vestec II.

Metrobus v našem okolí

Bezpečnost v obci – doporučení DaBk

Měřené úseky v obci Vestec

Studie cyklotras v obci Vestec

Dopravní posouzení vlivu Vestecké spojky na obec Vestec

Informační brožura ohledně Vestecké spojky pro veřejnost

Zápisy ze schůzí

Schůze DaBK 04/2017

Schůze DaBK 02/2017

Schůze DaBK 12/2016

Schůze DaBK 8/2016

Schůze DaBK 4/2016

Schůze DaBK 2/2016

Schůze DaBK 11/2015

Schůze DaBK 08/2015

Schůze DaBK 04/2015

Schůze DaBK 02/2015

Schůze DaBK 12/2014

Schůze DaBK 11/2014

Schůze DaBK 02/2014

Schůze DaBK 11/2013

Schůze DaBK 08/2013

Schůze DaBK 04/2013

Schůze DaBK 03/2013

Kamerový systém

Schůze DaBK 02/2013

Schůze DaBK 01/2013

Schůze DaBK 11/2012

Schůze DaBK 1/2012

Schůze DaBK 11/2011

Schůze DaBK 10/2011

Schůze DaBK 7/2011

Schůze DaBK 6/2011

Schůze DaBK 5/2011

Schůze DaBK 4/2011

Schůze DaBK 3/2011

Schůze DaBK 2/2011

Schůze DaBK 1/2011

Schůze DaBK 12/2010

Schůze DaBK 8/2010

Příloha 1

Příloha 2

Schůze DaBK 7/2010

Schůze DaBK 6/2010

Schůze DaBK 1/2010

Schůze DaBK 12/2009

Schůze DaBK 10/2009

Schůze DaBK 8/2009

Schůze DaBK 5/2009

Schůze DaBK 4/2009

Schůze DaBK 3/2009

Schůze DaBK 2/2009

Schůze DaBK 1/2009

Schůze DaBK 12/2008

Schůze DaBK 11/2008

Schůze DaBK 2/2008 I.

Schůze DaBK 2/2008 II.

Schůze DaBK 12/2007

Schůze DaBK 11/2007 I.

Schůze DaBK 11/2007 II.

Schůze DaBK 10/2007

Schůze DaBK 8/2007

Schůze DaBK 6/2007

Schůze DaBK 2/2007

Projekty

Jednosměrky v obci

Plán zimní údržby obce Vestec

Projekt ulice Průběžná, U Hřiště

Projekt semafor u Safiny

Členové Komise pro dopravu a bezpečnost

Eduard Jarolímek

Předseda komise

Roman Fritschka

Místopředseda komise

Marek Kowalewski

Člen komise

Tomáš Krátký

Člen komise

Zdeněk Cihlář

člen komise

Martin Votava

Člen komise

Milan Petrus

člen komise

Zdeněk Vočka

Člen komise

Václav Drahoš

Člen komise