Komise pro dopravu a bezpečnost

 

 

V případě, že chcete kontaktovat komisi, můžete použít e-mail: doprava@vestec.cz , případně kontaktovat jednotlivé členy komise, rádi s vámi skonzultujeme vaše návrhy.

STUDIE

PROJEKTY

ZÁPISY ZE SCHUZÍ

ONLINE DOPRAVNÍ SITUACE V PRAZE

 

 

Členové komise pro dopravu a bezpečnost 2014 – 2018

 

 Jméno a příjmení  Funkce v komisi  Kontakt
Eduard Jarolímek  Předseda komise  ejarolimek@vestec.cz
 Roman Fritschka Místopředseda komise romanfr@centrum.cz
 Marek Kowalewski  člen komise marek@accidis.cz
 Tomáš Krátký  člen komise tkratky@seznam.cz
 Zdeněk Cihlář  člen komise zdenek.cihlar@tsvestec.cz
 Martin Votava  člen komise  m.votava@hotmail.com
 Milan Petrus  člen komise milan.petrus@vitrum.cz
 Zdeněk Vočka    člen komise

info@opvestec.cz

 Václav Drahoš    člen komise  vdrahos@vestec.cz

 

Komise dopravy projednává otázky v oblasti dopravy na území obce Vestec a podněty k dopravní situaci na území obce. Projednává záměry na využívání veřejného prostranství z dopravního hlediska. Vydává stanoviska k projektům a záměrům, spolupracuje na jejich přípravě. Vyjadřuje se k návrhům změn dopravního režimu. Spolupracuje s obecní policií a Policií ČR.

Situace dopravy a bezpečnosti v obci Vestec

 

Doprava

 

Obcí prochází v severojižním směru silnice II. třídy II/603 Vídeňská a ve směru východ-západ směru silnice III. třídy III/10114 Vestecká, které jsou velmi zatíženy dopravou mezi hlavním městem Prahou a jihovýchodním regionem. Dále je do Vestce sveden sjezd z Pražského okruhu.

 

Po otevření části Pražského okruhu došlo k přenesení především nákladní tranzitní dopravy z Vídeňské ulice na nově zbudovanou kapacitní komunikaci, ale otevření přineslo i některé problémy, které způsobují komplikace v dopravě. Jedná se především o sjíždění kamionů, které se vyhýbají placené části okruhu a zkracují si cestu přes Kunratickou spojku a také o osobní vozidla, která sjíždí z okruhu a pokračují dále na Prahu, kdy dochází k tvorbě kolon jak na sjezdu, tak na Vídeňské ulici. Částečně by tuto situaci mohlo vyřešit otevření sjezdu na Dolní Břežany a Písnici, ale jeho termín dosud není jasný.

 

V roce 2013 bylo rozhodnuto o tom, že Vestecká spojka bude vyřazena z územního plánu Středočeského kraje, takže její výstavba v nejbližších letech neproběhne.

 

Z věcí, které jsme se snažili prosadit, se podařilo zrealizovat osazení semaforu s měřením rychlosti u zastávek Vestec, Safina a Vestec, Šátalka. Podařilo se také zrealizovat síť cyklostezek, jejich další rozvoj je jednou z náplní činnosti komise. Také se podařilo zrealizovat jednosměrné ulice, které umožnily vznik nových parkovacích míst. Doplňuje se dopravní značení, tak aby bylo v souladu s předpisy.

 

Bezpečnost

 

Bezpečnostní situaci se díky spolupráci se složkami policie daří udržovat na dobré úrovni, přesto se ani Vestec nevyhne typické trestné činnosti, spočívající v drobných krádežích, krádežích vloupáním do domů a aut a odcizování vybavení aut, případně vozidel.

 

Komise úzce spolupracuje s Městskou policií Černošice, resp. od 1. 6. 2013 Obecní policií Vestec a také s Policií ČR. Řeší se především bezpečnost na komunikacích a také trestná činnost v obci, kdy k objasnění pomáhají moderní video a foto zařízení, která jsou umístěna v obci. Kamerový systém je složen z 10 kamer s vysokým rozlišením a pomáhá jak k on-line dohledu, tak k vyhledání záznamů v historii. Jeho rozšíření je také jednou z dalších priorit komise.

 

Komise řeší i podněty jednotlivých občanů, které se týkají dopravy a bezpečnosti, neváhejte nás tedy kontaktovat.

STUDIE
Studie cyklotras v obci Vestec  , Cyklostezky aktuálně ZDE.

PROJEKTY
Pasportizace dopravního značení obce Vestec

ZÁPISY ZE SCHŮZÍ
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011

 

2010
2009
2008
2007