Mandatory disclosures

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 515/2020 Sb., která stanoví sthe structure of information published about the obliged entity pursuant to Section 5(1) and (2) of Act No. 106/1999 Coll., on free access to information, as amended.

 

1. Název

Municipal Office Vestec, Municipality Vestec

3. Organizační struktura

Orgány obce jsou Zastupitelstvo obce, Rada obce, Starosta, Obecní úřad, Obecní policie. Starosta jmenuje tajemníka obecního úřadu.

Kontakty na vedení obce

Kontakty na zaměstnance úřadu

Kontakty na Obecní policii

 

Komise a výbory obce:

Finance Committee 
Audit Committee 
Commission for Environmental Protection
Editorial Committee

Organizace zřizované obcí:

Kindergarten Vestec, p.o.
Sports facilities of the municipality of Vestec, p.o.
Technical services of the municipality of Vestec, p.o.

 

4. Kontaktní spojení

4.1 Kontaktní poštovní adresa:  Vestec Municipal Office or Vestec Municipality, Vestecká 3, 252 50 Vestec
4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu:  Vestec Municipal Office or Vestec Municipality, Vestecká 3, 252 50 Vestec
4.3. Úřední hodiny: úřední hodiny
4.4 Telefonní čísla : kontakty
4.5 Adresa internetové stránky: https://vestec.cz
4.6 Adresa e-podatelny: podatelna@vestec.cz 
4.7 Podatelna elektronické pošty s elektronickým podpisem: tajemnik@vestec.cz
Other electronic addresses:  Editorial staff of Vestecky List redakce@vestec.cz
Mayor of the municipality - email: starosta@vestec.cz
Deputy Mayor - email: mistostarosta@vestec.cz
4.8 Datová schránka: cytasj8

5. Bankovní spojení

Account number: 0388054389; bank code: 0800

Tento účet je určen pro úhradu místních poplatků, správních poplatků, pokut a nákladů řízení.

Místní poplatky a správní poplatky lze platit také v hotovosti v podatelně obecního úřadu (Vestecká 3, Vestec, přízemí) v úředních hodinách. V podatelně lze také platit platebními kartami.

6. IČO

IČO: 00 507 644 (Obec Vestec)

7. Plátce daně z přidané hodnoty

Nejsme plátce DPH.

9. Žádosti o informace

Obec poskytne informaci žadateli na základě žádosti nebo zveřejněním. Žádost o informaci ve smyslu zákona 106/1999 Sb., lze podat ústně nebo písemně.

The written request must clearly show:

(a) to whom it is addressed
(b) that the applicant seeks the provision of information within the meaning of this Act
(c) in the case of natural persons, who submits it (name, surname, date of birth, address of permanent residence or, if not registered as a permanent resident, residential address and address for service if different from the address of permanent residence or residential address)
(d) for legal persons, the name, identification number, registered office address and address for service, if different from the registered office address
(e) delivery address means also an electronic address.

If the application does not contain the above-mentioned requirements, it is not an application within the meaning of this Act.

If the lack of information about the applicant hinders the procedure for processing requests for information under this Act, the municipal authority shall invite the applicant within 7 calendar days of the submission of the request to complete the request and shall warn him that if he fails to comply with this invitation within 30 days of the date of delivery of the invitation, the request shall be abandoned.

Written request

(a) be intelligible
(b) it must be clear what information is requested
(c) it must not be phrased too broadly.

If the application is unclear, it is not clear what information is requested or is formulated in too general a manner, the applicant shall be invited to clarify the application within 7 days of the submission of the application. If the applicant fails to specify the application within 30 days of the date of receipt of the invitation, the decision shall be taken to reject the application.

If the information requested is not relevant to its remit, it shall defer the request and communicate this reasoned fact to the applicant within 7 days of receipt of the request.

The municipal authority shall provide the requested information within 15 days from the receipt of the request or from the date of its completion. A record shall be kept of the procedure for providing the information.

The deadline for providing information may be extended by the municipality for serious reasons, but not more than 10 days. Serious reasons are:

- locating and collecting the requested information in other offices that are separate from the office handling the request
- locating and collecting the voluminous amount of separate and distinct information required in a single application
- consultation with another obliged entity or between two or more components of an obliged entity

The applicant must always be demonstrably informed of the extension of the time limit and the reasons for it in good time before the expiry of the time limit for providing the information.

If the municipality does not grant the application, even in part, it shall issue a decision rejecting the application or rejecting part of the application, except where the application is deferred, within the time limit for dealing with applications.

If the request is not granted on the grounds of the protection of trade secrets or the protection of the rights of third parties to the subject matter of the copyright, the reasons for the decision must state who exercises the right to the trade secret or who exercises the property rights to the subject matter of the copyright, if that person is known to the municipality.

If the request for information is aimed at the provision of published information, the municipality may, as soon as possible, but no later than within 7 days, instead of providing the information, communicate to the applicant the data enabling the applicant to locate and obtain the published information. If the applicant insists on the direct provision of the published information, the municipality shall provide it.

Appeal:

1) A municipality's decision to refuse an application may be appealed.
2) The municipality shall submit the appeal together with the file to the superior authority within 15 days from the date of receipt of the appeal.
3) The superior authority shall decide on the appeal within 15 days from the date of submission of the appeal by the municipality. The time limit for the decision on the appeal is 15 working days from the date of receipt of the appeal by the municipality. The time limit cannot be extended.
(4) In a judicial review of a decision on an appeal on the basis of an action under a special provision of law, the court shall examine whether there are grounds for refusing the application. If there are no grounds for refusing the application, the court shall quash the decision on appeal and the municipality's decision to refuse the application and order the municipality to provide the requested information.

Complaint about the procedure for dealing with a request for information:

The applicant may lodge a complaint about the procedure for handling a request for information (hereinafter referred to as "complaint"):

(a) who does not agree with the handling of the request by reference to information already published, insists on the direct provision of the information and the municipality has not provided it to him
(b) to whom information has not been provided, a final licence offer has not been made and a decision has not been taken to reject the application after the expiry of the 15-day period or the extended 15+10-day period, as the case may be
(c) to whom the information has been provided in part without a decision to refuse the remainder of the request
(d) who disagrees with the amount of the fee for providing the information

The complaint can be made in writing or orally. If the complaint is made orally and cannot be dealt with immediately, the municipality shall make a written record of the complaint.

The complaint must be filed with the municipality within 30 days of:

(a) delivery of a communication about information already published
(b) receipt of notification that the information requested does not fall within the remit of the municipality (deferral of the request)
(c) notification of the amount of payment for the information before it is provided
(d) the expiry of the time limit for providing the information (15 days from the date of receipt of the request or from the date of its completion), or an extension of 10 days for serious reasons.

The complaint shall be decided by the superior authority.

The municipality shall submit the complaint, together with the file, to the superior authority within 7 days of the date on which it received the complaint, unless within that period it fully complies with the complaint itself by providing the requested information or the final licence offer, or issues a decision rejecting the application.

10. Příjem podání a podnětů

Receipt of applications and other submissions in the municipality of Vestec

 • Písemně na adresu: Obec Vestec, Vestecká 3, 252 50 Vestec, popř. také elektronickou poštou na email: podatelna@vestec.cz
 • By phone on 313 035 501
 • Na ústní žádost poskytne obecní úřad v jednoduchých záležitostech ústní informaci. Ústně podaná žádost však nemůže být podkladem pro vydání rozhodnutí ve správním řízení. Není-li žadateli na ústně podanou žádost informace poskytnuta, nebo ji žadatel nepovažuje za dostačující, je třeba podat žádost písemně.
 • Datovou schránkou žadatele: DS: cytasj8

11. Předpisy

Decrees and Ordinances of the Municipality of Vestec

11.1 Nejdůležitější používané předpisy

An overview of the most important regulations under which the municipality of Vestec acts and makes decisions. These regulations can be consulted in the office of the local authority.

Among the most important regulations under which the municipality acts and makes decisions are the following legal norms as amended and supplemented from time to time:

 • Act No. 367/1990 Coll. and Act No. 128/2000 Coll. on Municipalities, as amended by Act No. 2/2003 Coll.
 • Act No. 301/2000 Coll. on civil registers
 • Implementing Decree No. 207/2001 to the Act on Civil Registration
 • decree. 97/1961 Coll. of the Central Office for National Committee Affairs on municipal names, street markings and house numbering
 • Labour Code
 • Act No. 412/2005 Coll. on the protection of classified information and on security clearance
 • Act No. 101/2000 Coll. on the protection of personal data
 • No. 513/1991 Coll. - Commercial Code
 • Act No. 106/1999 Coll. on free access to information
 • Decree No. 442/2006 - establishes the structure of information according to Act No. 106/1999 Coll.
 • Government Decree No. 173/2006 on the principles for setting fees and royalties for the provision of information under Act No. on free access to information
 • Act No. 365/2000 Coll. on public administration information systems
 • Act No. 81/2006 Coll., amendment to Act No. 365/2000 Coll. on public administration information systems
 • Act No. 227/2000 Coll. on electronic signature
 • nařízení vlády č. 495/2004 Sb., kterým se provádí zákon č. 227/2000 Sb.
 • vyhláška Ministerstva informatiky ČR č. 496/2004 Sb. o elektronických podatelnách
 • Act No. 500/2004 - Administrative Code
 • Act No. 159/2006 on conflict of interest

11.2 Vydané právní předpisy

These legal standards are complemented by ordinances and regulations of the municipality of Vestec . They can also be consulted at the municipal office during office hours and on official days.

Other linkswhere you can get the information you need on the legal standards:

Government of the Czech Republic with links to individual ministries: www.vlada.cz

12. Úhrady za poskytování informací

12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

 • The publication of information is carried out by the municipality at its own expense.
 • The municipality is entitled to charge a fee for providing information on the basis of a request (oral or written). The amount of the fee for the provision of the information shall be determined by the officer in charge of providing the information in accordance with the schedule of fees set out below.
 • If a royalty has been agreed in the licence agreement, the costs cannot be claimed.
 • The prices specified in the Tariff do not apply to the issue of copies, copies, photocopies and extracts from official files, for which administrative fees are levied according to item 3 of the Tariff of Administrative Fees, which forms an annex to Act No. 368/1992 Coll. on Administrative Fees, as amended.
 • If the municipality requires payment for the provision of the information, it shall notify the applicant in writing prior to the provision of the information.
 • If the municipality fails to comply with its notification obligation to the applicant under the preceding paragraph, it shall lose its right to reimbursement.
 • The provision of the information is conditional upon payment of the required fee. If the applicant fails to pay the fee within 60 days of the date of notification of the amount of the required fee, the municipality shall withdraw the application. The time limit shall not run while the complaint against the amount of the requested payment is being processed.
 • The final price for the provision of information is the sum of the partial prices listed in the tariff.
 • The reimbursement is a revenue of the municipality.

Tariff of charges

Costs associated with extremely extensive information retrieval Hourly rates derived from the cost of salaries, wages and other personnel costs associated with an exceptionally large search for information
Material costs purchase of copies depending on the type of copy and the copying technology used (see the Vestec Municipality's internal tariff)
Cost of technical data carriers according to current prices of technical data carriers
Sending information to the applicant
 • sending information by e-mail - pro-rata amount for the time of sending the information according to the terms and conditions of the service provider
 • packing (flat rate)
 • postage according to the current price list
 • telephone charges (including fax) according to the current price list of the service provider
Working with archives according to the price list of services and acts of the SN CR
Other costs independent expert opinions, estimates, etc. according to the provider's tariff

(IV. Costs of exceptionally extensive information retrieval )

Other demonstrable costs

 

The payment is made by the applicant on the basis of a bill in the office of the OÚ, or by agreement by wire transfer to the account of the OÚ before receiving the information. If the applicant fails to pay the amount of the required payment within 60 days of the date of notification, the municipality shall withdraw the application.

Internal tariff of the municipality of Vestec:

I. Cost of copies

 • for making a single-sided A4 copy ...4 CZK,
 • for making a double-sided A4 copy ...10 CZK,
 • for making a single-sided A3 copy ...15Kč

II. Costs of technical data media measures

 • for 1 CD, if this form is required by the applicant 30 CZK,
 • in the case of the use of another technical data carrier, the cost shall be set at the purchase price of the required technical data carrier;

III. Cost of sending the information to the applicant

 • the cost of the postal service used or requested shall be reimbursed at the actual cost;

IV. Costs of exceptionally extensive information retrieval

 • if the provision of information is connected with an exceptionally extensive search for information, the cost for each full 1 hour of exceptionally extensive search is CZK 208;

General request from the municipality of Vestec Application general.doc

 

12.2 Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

Žadatel může podat na postup při vyřizování žádosti o informaci stížnost, pokud nesouhlasí s výší úhrady sdělené žadateli písemně povinným subjektem před poskytnutím informace nebo nesouhlasí s výší odměny za oprávnění užít informaci na základě licenční smlouvy. Stížnost lze podat písemně nebo ústně a to u povinného subjektu.

13. Licenční smlouvy

13.1 Vzory licenčních smluv

K poskytování informací obcí Vestec nejsou potřeba žádné vzory licenčních smluv.

13.2 Výhradní licence

Licenční smlouvy upravující výhradní licence poskytnuté povinným subjektem podle § 14a odst. 4 zákona – obec Vestec neposkytla žádné výhradní licence.

14. Výroční zpráva podle zákona o svobodném přístupu k informacím

2021_annual report

2020_Annual Report

2019_annual report

2018_annual report

2017_annual report

2016_annual report

2015_annual report

2014_annual report

2013_Annual Report

2012_Annual Report

2011_annual report

2010_annual report

2009_annual report

2008_annual report

Requests for information for 2022

provision of information 01/2022

List of documents provided for requests for information from 2017-2021

2021_list of documents forwarded to applicants

2020_list of documents forwarded to applicants

2019_list of documents forwarded to applicants

2018_list of documents forwarded to applicants

2017_list of documents forwarded to applicants