Smlouvy od roku 2023

Veřejnoprávní smlouva - SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Vestec (2023/03/15)

Veřejnoprávní smlouva - Spolek vesteckých seniorů (2023/03/14)

Veřejnoprávní smlouva - Honební společenstvo Jesenice - Vestec (2023/03/12)

Veřejnoprávní smlouva - Tělovýchovná jednota Viktoria Vestec, z.s. (2023/03/11)

Smlouva o spolupráci - H+S Real Invest s.r.o (2023/02/10)

Smlouva o dodávce univerzálního víceúčelového stroje - Unikont Group s.r.o. (2023/02/09)

Dodatek č. 5 - ke smlouvě o provozování veřejného osvětlení obce Vestec - Technické služby Dolnobřežanska, s.r.o (2023/02/08)

Darovací smlouva - Arcidiecézní charita Olomouc (2023/02/07)

Smlouva o dílo - pm trávníky s.r.o. (2023/02/06)

Dílčí smlouva k Rámcové smlouvě č. 1482-2017 - ÚVT Internet s.r.o (2023/01/05)

Smlouva o zřízení služebnosti - CETIN a.s. (2023/01/04)

Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti - ČEZ Distribuce, a.s. (2023/01/03)

Kupní smlouva - KOBIT, spol. s r.o. (2023/01/02)

Smlouva o zajištění služeb - Česká pošta (2023/01/01)