Smlouvy od roku 2023

Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti - ČEZ Distribuce, a.s. (2023/08/48)

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby - ČEZ Distribuce, a.s. (2023/08/47)

Darovací smlouva - Dana Talová (2023/08/46)

Smlouva o zajištění dopravních služeb - DATA AUTOTRANS s.r.o. (2023/07/45)

Veřejnoprávní smlouva - Tělovýchovná jednota Viktoria Vestec, z.s. (2023/07/44)

Veřejnoprávní smlouva - SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Vestec (2023/07/43)

Smlouva o zajištění přepravy osob - ARRIVA CITY s.r.o. (2023/07/42)

Darovací smlouva - CENTRUM PROPERTY s.r.o. (2023/06/41)

Darovací smlouva - Petro Jurkiv a Marija Jurkiv (2023/06/40)

Kupní smlouva - KOMILO s.r.o. (2023/06/38)

Smlouva o kontrolní činnosti - ATLAS AUDIT s.r.o. (2023/06/37)

Smlouva o vykonání přezkoumání hospodaření - ATLAS AUDIT s.r.o. (2023/06/36)

Kupní smlouva - Jan Skřivan (2023/06/35)

Smlouva o dílo - J.L.T. - stavební společnost, spol. s r.o.

Smlouva o dílo - Vladimír Vítek (2023/06/33)

Smlouva o dílo - Fialkovsky s.r.o. (2023/06/32)

Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo - AQUA PROCON s.r.o. (2023/06/31)

Kupní smlouva - Milan havlíček a Ing. Eva Koňáková (2023/05/30)

Smlouva o úvěru - Česká spořitelna, a.s. (2023/05/29)

Kupní smlouva - MUDr. Jaroslava Hejnová a Alžběta Biniasová (2023/05/28)

Kupní smlouva - AB Auto Brejla Praha (2023/05/27)

Smlouva o dílo - Moderní Garáže s.r.o. (2023/05/26)

Smlouva o úvěru - ŠkoFIN s.r.o. (2023/05/25)

Smlouva o dodávce univetzáloního víceúčelového stroje - Unikont Group s.r.o. (2023/05/24)

Nájemní smlouva - Pavel Jakeš (2023/04/23)

Darovací smlouva - Linka bezpečí, z.s. (2023/04/22)

Dodatek č.7 ke Smlouvě o poskytování terénních sociálních služb - Kvalitní podzim života, z.ú. a Služby KPŽ s.r.o. (2023/04/21)

Dodatek č. 12 ke smlouvě ze dne 1.7.2015 - Technické služby Dolnobřežanska s.r.o. (2023/04/20)

Rámcová smlouva o spolupráci - JTH Group a.s.

Veřejnoprávní smlouva - RODINNÉ CENTRUM BARÁČEK z.s. (2023/03/18)

Smlouva o vkladovém účtu s obnovováním - Česká spořitelna, a.s. (2023/03/17)

Veřejnoprávní smlouva - POCTA - První osobní cyklistická talentová akademie, z.s. (2023/03/16)

Veřejnoprávní smlouva - SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Vestec (2023/03/15)

Veřejnoprávní smlouva - 4eský svaz chovatelů, Základní organizace Vestec (2023/03/13)

Veřejnoprávní smlouva - Spolek vesteckých seniorů (2023/03/14)

Veřejnoprávní smlouva - Honební společenstvo Jesenice - Vestec (2023/03/12)

Veřejnoprávní smlouva - Tělovýchovná jednota Viktoria Vestec, z.s. (2023/03/11)

Smlouva o spolupráci - H+S Real Invest s.r.o (2023/02/10)

Smlouva o dodávce univerzálního víceúčelového stroje - Unikont Group s.r.o. (2023/02/09)

Dodatek č. 5 - ke smlouvě o provozování veřejného osvětlení obce Vestec - Technické služby Dolnobřežanska, s.r.o (2023/02/08)

Darovací smlouva - Arcidiecézní charita Olomouc (2023/02/07)

Smlouva o dílo - pm trávníky s.r.o. (2023/02/06)

Dílčí smlouva k Rámcové smlouvě č. 1482-2017 - ÚVT Internet s.r.o (2023/01/05)

Smlouva o zřízení služebnosti - CETIN a.s. (2023/01/04)

Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti - ČEZ Distribuce, a.s. (2023/01/03)

Kupní smlouva - KOBIT, spol. s r.o. (2023/01/02)

Smlouva o zajištění služeb - Česká pošta (2023/01/01)