Smlouvy od roku 2024

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby - ČEZ Distribuce, a.s. (2024/03/22)

Darovací smlouva - Linka bezpečí, z.s. (2024/03/21)

Darovací smlouva - Ludmila Hašplová (2024/02/20)

Dodatek k nájemní smlouvě - AGRO Jesenice u Prahy a.s. (2024/02/19)

Veřejnoprávní smlouva - Spolek vesteckých seniorů (2024/02/18)

Veřejnoprávní smlouva - Tělovýchovná jednota Viktoria Vestec, z.s. (2024/02/17)

Darovací smlouva - Ing. Vladimír Vošický a Ing. Barbora Vošická (2024/02/16)

Kupní smlouva - Stavební a bytové družstvo Vestec v likvidaci (2024/02/15)

Smlouva o zřízení věcného břemene - Pražská plynárenská Distribuce, a.s. (2024/02/14)

Servisní a materiáloví smlouva č. 0124 - Jiří Tourek (2024/01/13)

Darovací smlouva - AVALON PLUS s.r.o. (2024/01/12)

Příkazní smlouva - Jan Chadraba JCH Servis - IT Podpora a servis (2024/01/11)

Smlouva o provozování sběrného dvora obce Vestec - Technické služby Dolnobřežanska, s.r.o. (2024/01/10)

Dohoda o spolupráci - CETIN a.s. (2024/01/09)

Smlouva příkazní - PRISVICH, s.r.o. (2024/01/08)

Smlouva o poskytnutí práv k užívání software - ALIS, spol. s r.o. (2024/01/07)

Smlouva o poskytnutí práv k užívání software - ALIS, spol. s r.o. (2024/01/06)

Smlouva o poskytnutí práv k užívání software - ALIS, spol. s r.o. (2024/01/05)

Darovací smlouva - Ludmila Hašplová (2024/01/04)

Darovací smlouva - Danuše Bendlová (2024/01/03)

Smlouva o úhradě nákladů na likvidaci a soustřeďování vybraného plastového odpadu - Procter & Gamble Czech Republic s.r.o. (2024/01/02)

Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti - ČEZ Distribuce; Petr Kadlec - ELEKTRO-KOVO; G+ s.r.o. (2024/01/01)

Smlouvy od roku 2023

Smlouva o právu provést stavbu - Stavební bytové družstvo Vestec v likvidaci (2023/12/74)

Smlouva o úhradě nákladů na úklid a nakládání s odpady tabákových výrobků - NEVAJGLUJ a.s. (2023/12/73)

Hromadná licenční smlouva o veřejném provozování - OSA (2023/12/72)

Smlouva o dodávce multifunkčního vozidla s kontejnerem - TomiTruck s.r.o. (2023/12/71)

Dodatek č. 1 DOHODY o spolupráci při zajištění podmínek pro plnění povinné školní docházky - Městská část Praha 11 (2023/12/70)

Kupní smlouva - Slovanka Development s.r.o. (2023/12/69)

Darovací smlouva - Bohumil Hozman (2023/12/68)

Darovací smlouva - Bc. Matyáš Kůrka (2023/12/67)

Kupní smlouva - Vestecká inženýrská s.r.o. (2023/12/66)

Darovací smlouva - STAVING Olomouc, s.r.o. (2023/12/65)

Kupní smlouva - STAVING Olomouc, s.r.o. (2023/12/64)

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo - J.L.T. - stavební společnost, spol. s r.o. (2023/12/63)

Smlouva o poskytování hostingových služeb - ALIS, spol. s r.o. (2023/12/62)

Smlouva o nájmu pozemku - Ješátko Antonín (2023/11/61)

Smlouva o nájmu pozemku - Ješátko Antonín (2023/11/60)

Smlouva o poskytnutí práv k užívání software - ALIS, spol. s r.o. (2023/11/59)

Dodatek č. 3 - Dohoda o bezhotovostní úhradě cen poštovních služeb - Česká pošta, s.p. (2023/11/58)

Smlouva o spolupráci - EKO-KOM, a.s. (2023/11/57)

Příloha č. 1 ke Smlouvě o spolupráci - EKO-KOM, a.s. (2023/11/57)

Příloha č. 2 ke Smlouvě o spolupráci - EKO-KOM, a.s. (2023/11/57)

Příloha č. 3 ke Smlouvě o spolupráci - EKO-KOM, a.s. (2023/11/57)

Příloha č. 4 ke Smlouvě o spolupráci - EKO-KOM, a.s. (2023/11/57)

Darovací smlouva - Ing. V. Zíka; Mgr. Ing. G. Zíková; S. Zíka; Ing. D. Zíková (2023/10/56)

Servisní smlouva na venkovní elektronickou úřední desku - DigiDay Czech s.r.o. (2023/10/55)

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace podle Programu 2023 - Středočeský kraj (2023/10/54)

Dodatek č. 6 k Smlouvě o nájmu služebního bytu - Radek Bus (2023/09/53)

Smlouva o dílo a všeobecné obchodní podmínky na dodání zboží a služeb - Atex Group s.r.o. (2023/09/52)

Dodatek č. 1 Smlouva o poskytování služeb - ENVIPARTNER, s.r.o. (2023/09/51)

Dodatek č. 3 k Nájemní smlouvě - Česká republika - Státní pozemkový úřad (2023/08/50)

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o zajištění služeb pro Českou poštu, s.p. - Česká pošta, s.p. (2023/08/49)

Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti - ČEZ Distribuce, a.s. (2023/08/48)

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby - ČEZ Distribuce, a.s. (2023/08/47)

Darovací smlouva - Dana Talová (2023/08/46)

Smlouva o zajištění dopravních služeb - DATA AUTOTRANS s.r.o. (2023/07/45)

Veřejnoprávní smlouva - Tělovýchovná jednota Viktoria Vestec, z.s. (2023/07/44)

Veřejnoprávní smlouva - SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Vestec (2023/07/43)

Smlouva o zajištění přepravy osob - ARRIVA CITY s.r.o. (2023/07/42)

Darovací smlouva - CENTRUM PROPERTY s.r.o. (2023/06/41)

Darovací smlouva - Petro Jurkiv a Marija Jurkiv (2023/06/40)

Kupní smlouva - KOMILO s.r.o. (2023/06/38)

Smlouva o kontrolní činnosti - ATLAS AUDIT s.r.o. (2023/06/37)

Smlouva o vykonání přezkoumání hospodaření - ATLAS AUDIT s.r.o. (2023/06/36)

Kupní smlouva - Jan Skřivan (2023/06/35)

Smlouva o dílo - J.L.T. - stavební společnost, spol. s r.o.

Smlouva o dílo - Vladimír Vítek (2023/06/33)

Smlouva o dílo - Fialkovsky s.r.o. (2023/06/32)

Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo - AQUA PROCON s.r.o. (2023/06/31)

Kupní smlouva - Milan havlíček a Ing. Eva Koňáková (2023/05/30)

Smlouva o úvěru - Česká spořitelna, a.s. (2023/05/29)

Kupní smlouva - MUDr. Jaroslava Hejnová a Alžběta Biniasová (2023/05/28)

Kupní smlouva - AB Auto Brejla Praha (2023/05/27)

Smlouva o dílo - Moderní Garáže s.r.o. (2023/05/26)

Smlouva o úvěru - ŠkoFIN s.r.o. (2023/05/25)

Smlouva o dodávce univetzáloního víceúčelového stroje - Unikont Group s.r.o. (2023/05/24)

Nájemní smlouva - Pavel Jakeš (2023/04/23)

Darovací smlouva - Linka bezpečí, z.s. (2023/04/22)

Dodatek č.7 ke Smlouvě o poskytování terénních sociálních služb - Kvalitní podzim života, z.ú. a Služby KPŽ s.r.o. (2023/04/21)

Dodatek č. 12 ke smlouvě ze dne 1.7.2015 - Technické služby Dolnobřežanska s.r.o. (2023/04/20)

Rámcová smlouva o spolupráci - JTH Group a.s.

Veřejnoprávní smlouva - RODINNÉ CENTRUM BARÁČEK z.s. (2023/03/18)

Smlouva o vkladovém účtu s obnovováním - Česká spořitelna, a.s. (2023/03/17)

Veřejnoprávní smlouva - POCTA - První osobní cyklistická talentová akademie, z.s. (2023/03/16)

Veřejnoprávní smlouva - SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Vestec (2023/03/15)

Veřejnoprávní smlouva - 4eský svaz chovatelů, Základní organizace Vestec (2023/03/13)

Veřejnoprávní smlouva - Spolek vesteckých seniorů (2023/03/14)

Veřejnoprávní smlouva - Honební společenstvo Jesenice - Vestec (2023/03/12)

Veřejnoprávní smlouva - Tělovýchovná jednota Viktoria Vestec, z.s. (2023/03/11)

Smlouva o spolupráci - H+S Real Invest s.r.o (2023/02/10)

Smlouva o dodávce univerzálního víceúčelového stroje - Unikont Group s.r.o. (2023/02/09)

Dodatek č. 5 - ke smlouvě o provozování veřejného osvětlení obce Vestec - Technické služby Dolnobřežanska, s.r.o (2023/02/08)

Darovací smlouva - Arcidiecézní charita Olomouc (2023/02/07)

Smlouva o dílo - pm trávníky s.r.o. (2023/02/06)

Dílčí smlouva k Rámcové smlouvě č. 1482-2017 - ÚVT Internet s.r.o (2023/01/05)

Smlouva o zřízení služebnosti - CETIN a.s. (2023/01/04)

Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti - ČEZ Distribuce, a.s. (2023/01/03)

Kupní smlouva - KOBIT, spol. s r.o. (2023/01/02)

Smlouva o zajištění služeb - Česká pošta (2023/01/01)