Smlouvy 2014 – 2016

Rok 2016

Darovací smlouva – manželé Stupkovi (2016/12/93)

Darovací smlouva – manželé Švecovi a manželé Stupkovi (2016/12/92)

Darovací smlouva – manželé Švecovi a manželé Stupkovi (2016/12/91)

Dodatek č. 2 ke smlouvě ze dne 1.7.2015 – Technické služby Dolnobřežanska s.r.o. (2016/12/90)

Dodatek č. 2 k nájemní smlouvě č. 18N01/81 – Česká republika – Státní pozemkový úřad (2016/12/89)

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o zajištění služeb pro Českou poštu s.p. – Česká pošta a.s. (2016/12/88)

Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě – Jan Skřivan (2016/12/87)

Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě – František Šimeček (2016/12/86)

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě – Středočeský kraj zastoupen Krajskou správou a údržbou silnic Středočeského kraje p.o. (2016/15/85)

Smlouva o zřízení služebnosti – TEMO-KOMUNIKACE a.s. – (2016/12/84)

Pojistná smlouva o pojištění majetku a odpovědnosti Region – GENERALI Pojišťovna a.s. (2016/11/83)

Smlouva o budoucí smlouvě nájemní – Vestecká sportovní o.s (2016/11/82)

Dodatek č. 1 k Dohodě o bezhotovostní úhradě cen poštovních služeb č. 982807-4213/2014, E2016/12530/D1 – Česká pošta, s.p. (2016/11/81)

Kupní smlouva – ČEZ Distribuce a.s. (2016/11/80)

Smlouva o spolupráci při provozu loterií a jiných podobných her na území obce Vestec – Jackpot game s.r.o. a HELVET GROUP a.s. (2016/11/79)

Nájemní smlouva – František Šimeček (2016/11/78)

Nájemní smlouva – ATS-TELECOM PRAHA a.s. (2016/10/77)

Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-6003978/004 – ČEZ Distribuce, a.s. (2016/10/76)

Smlouva o spolupráci – Česká zemědělská univerzita v praze (2016/10/75)

Smlouva o spolupráci – STAR Research & Innovation Cluster, z.ú. (2016/10/74)

Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-6015933/004 – ČEZ Distribuce a.s. (2016/09/73)

Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-6016595/3 – ČEZ distribuce a.s. (2016/09/72)

Smlouva o spolupráci a úhradě kompenzačního příspěvku na vybudování navazující základní infrastruktury obce – DELIKOMAT s.r.o. (2016/09/71)

DELIKOMAT s.r.o. (2016/09/71) Smlouva o pronájmu zařízení na měření rychlosti silničních vozidel – Město Řevnice (2016/09/70)

Smlouva darovací – Středočeský kraj (2016/09/69)

Smlouva o zajištění služeb pro Českou poštu, s.p. – Česká pošta, s.p. (2016/09/68)

Smlouva o dílo – XEDOS s.r.o. (2016/09/67)

Podnájemní smlouva – technické služby Dolnobřežanska, s.r.o. (2016/08/66)

Dodatek č.3 ke smlouvě o nájmu služebního bytu – Veronika Šachová (2016/08/65)

Smlouva o nájmu sloužící k podnikání – Mateřská škola Akademie věd ČR s.r.o. (2016/08/64)

Smlouva o nájmu nebytových prostor a některého technického vybavení – AGRO Jesenice u Prahy a.s. (2016/08/63)

Dodatek č. 1 ke smlouvě o právu provést stavbu – HVB Leasing Czech Republic s.r.o. (2016/08/61)

Smlouva o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV – ČEZ distribuce, a.s. (2016/08/60)

Smlouva o zajištění dopravních služeb (přeprava cestujících) – DATA AUTOTRANS s.r.o. (2016/08/59)

Pojistná smlouva o pojištění právní ochrany – D.A.S. Rechtsschutz AG (2016/08/58)

Smlouva o úpravě vzájemných práv a povinností vlastníků provozně souvisejících vodovodů a kanalizací – Město Jesenice (2016/08/57)

Smlouva o zřízení věcného břemene – o zřízení služebnosti č. 105144-000-00- T-Mobile Czech Republic a.s. (2016/07/56)

Smlouva o právu provést stavbu – Martin Weisheitel (2016/07/55)

Smlouva o zajištění přepravy osob – ARRIVA PRAHA s.r.o. (2016/007/54)

Kupní smlouva na pozemek IV-12-6015072 – ČEZ Distribuce, a.s. (2016/07/53)

Dohoda o narovnání – Město Jesenice a Ing. Jan Fořt (2016/07/52)

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Vestec – Český svaz chovatelů, Základní organizace Vestec (2016/06/51)

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Vestec – SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Vestec (2016/06/50)

Smlouva o poskytnutí služeb – ATLAS AUDIT s.r.o. (2016/06/49)

Smlouva o poskytnutí auditorských služeb – ATLAS AUDIT s.r.o. (2016/06/48)

Smlouva o vykonání přezkoumání hospodaření – ATLAS AUDIT s.r.o. (2016/06/47)

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Vestec – Honební společenstvo Jesenice – Vestec (2016/06/46)

Smlouva o dílo č 2016/454 na kompletní dodávku stavebních prací – J.L.T – stavební společnost, spol. s r.o. (2016/06/45)

Dodatek č. 2 k smlouvě o nájmu pozemku – Jaroslav Klimeš (2016/06/44)

Smlouva o vytvoření uměleckého výkonu – Monika Absolonová (2016/06/43)

Dodatek č. 1 ke sSmlouvě o zajištění služeb pro Českou pošu, s.p. č. 98280000-0001/2016 – Česká pošta, s.p. (2016/06/42)

Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti IP – 12-6006636/1 “Vestec – Průběžná – NN – pro p.č. 697-38” – ČEZ Distribuce, a.s. zastoupená ELEKTROMONTÁŽE s.r.o. (2016/06/41)

Smlouva o poskytování služeb – PROKONZULT advisory a.s. (2016/06/40)

Kupní smlouva uzavřená podle ustanovení §2128 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník – Václav Drahoš (2016/06/39)

Kupní smlouva č. 2798/2016 – SŽDC-HZS-ÚPE – Správa železniční dopravní cesty, státní organizace (2016/05/38)

Licenční smlouva o veřejném provozování – OSA – Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, z.s. (2016/04/37)

Licenční smlouva – CE – FT Technologies a.s. (2016/04/36)

Kupní smlouva uzavřená podle ustanovení §2128 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník – Mgr. Lucie Viterová (2016/04/35)

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouva o právu provést stavbu č. Vestec, Průmyslová – kNN – p.č. 197/7,8, EP-12-6003121/VB/1 – (2016/04/34)

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Vestec – Sdružení zdravotně postižených Jesenice u Prahy (2016/04/33)

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Vestec -Rodinné centrum Baráček z.s. (2016/04/32)

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Vestec – Tělovýchovná jednota Viktoria Vestec (2016/04/31)

Licenční smlouva o veřejném provozování – OSA – Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, z.s. (2016/03/30)

Dodatek č. 7 ke smlouvě veřejné služby ve veřejné linkové dopravě v systému Pražské integrované dopravy na roky 2010 – 2019 (PID 606) – ARRIVA PRAHA, s.r.o. (2016/03/29)

Dodatek č. 15 ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě v systému Pražské integrované dopravy na roky 2010-2019 (PID 326 a 327) – ARRIVA PRAHA, s.r.o. (2016/03/28)

Dodatek č. 10 ke smlouvě veřejné služby ve veřejné linkové dopravě v systému Pražské integrované dopravy na roky 2010 – 2019 (PID 332 a 362) – ARRIVA PRAHA, s.r.o. (2016/03/27)

Dodatek č. 9 ke smlouvě veřejné služby ve veřejné linkové dopravě v systému Pražské integrované dopravy na roky 2010 – 2019 (PID 332 a 362) – ARRIVA PRAHA, s.r.o. (2016/03/26)

Dodatek č. 6 ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě v systému Pražské integrované dopravy na roky 2010-2019 (PID 339) – ARRIVA PRAHA, s.r.o. (2016/03/25)

Dodatek č. 7 ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě v systému Pražské integrované dopravy na roky 2010-2019 (PID 337) – ARRIVA PRAHA, s.r.o. (2016/03/24)

Dodatek č. 14 ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě v systému Pražské integrované dopravy na roky 2010-2019 (PID 326 a 327)- ARRIVA PRAHA, s.r.o. (2016/03/23)

Smlouva o zřízení služebnosti – TEMO-TELEKOMUNIKACE, a.s. (2016/03/22)

Kupní smlouva uzavřená podle ustanovení §2128 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník – Mgr. Lucie Vitnerová (2016/03/21)

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Vestec – Spolek vesteckých seniorů (2016/03/20)

Smlouva o správě a údržbě obecního majetku – Technické služby Dolnobřežanska, s.r.o. (2016/03/19)

Smlouva o dodávce vody a odvádění odpadních vod č. 0020-0020 – Technické služby Dolnobřežanská, s.r.o. (2016/03/18)

Smlouva o dodávce vody a odvádění odpadních vod č. 0020-0030 – Technické služby Dolnobřežanská, s.r.o. (2016/03/17)

Veřejnoprávní smlouva o výkonu úkolů obecní policie s obcí Popovičky (2016/02/16)

Veřejnoprávní smlouva o výkonu úkolů obecní policie s obcí Dobřejovice (2016/02/15)

Veřejnoprávní smlouva o výkonu úkolů obecní policie s obcí Vrané nad Vltavou (2016/02/14)

Veřejnoprávní smlouva o výkonu úkolů policie s obcí Herink (2016/02/13)

Veřejnoprávní smlouva o výkonu úkolů obecní policie s obcí Modletice (2016/02/12)

Smlouva o zajištění služeb pro Českou poštu, s.p. – Česká pošta s.p. (2016/02/11)

Dodatek č. 5 k smlouvě č. 2500138 o zrušení svozu tetrapaku – AVE CZ odpadové hospodářství, s.r.o. (2016/02/10)

Nájemní smlouva č. 22642 – Vodafone Czech Republic a.s. (2016/02/09)

Smlouva o provozování sběrného dvora obce Vestec Technické služby Dolnobřežanska, s.r.o. (2016/02/08)

Smlouva o spolupráci a úhradě kompenzačního příspěvku na vybudování navazující základní infrastruktury obce- EXBIO Praha, a.s. (2016/02/07)

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě – Jan Skřivan (2016/01/06)

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě – František Šimeček (2016/01/05)

Podnájemní smlouva – Technické služby Dolnobřežanska, s.r.o. (2016/01/04)

Dodatek č. 1 ke smlouvě ze dne 1.7.2015 o ceně a počtu nádob na směsný komunální, separovaný a biologicky rozložitelný odpad – Technické služby obce Vestec, s.r.o. (2016/01/03)

Smlouva o zajištění dopravních služeb (přeprava cestujících) – DATA AUTOTRANS s.r.o. (2016/01/02)

Smlouva o zajištění přepravy osob – ARRIVA PRAHA s.r.o. (2016/01/01)

Rok 2015

Smlouva o prodeji a koupi obchodního podílu – obec Březová-Oleško (2015/12/118)

Smlouva o prodeji a koupi obchodního podílu – obec Psáry (2015/12/117)

Smlouva o spolupráci a úhradě kompenzačního příspěvku na vybudování navazující základní infrastruktury – Robert Deyl (2015/12/116)

Dohoda o úpravě majetkových poměrů a spolupráci – Město Jílové u Prahy (2015/12/115)

Nájemní smlouva – SH ČMS-Sbor dobrovolných hasičů ve Vestci (2015/12/114)

Kupní smlouva – Ilona Kotašková, Ing. Ivo Kotaška (2015/12/113)

Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny – ČEZ Prodej, s.r.o. (2015/12/112)

Kupní smlouva – Jan Mynář, Lucie Mynářová (2015/12/111)

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo – SMP CZ, a.s. (2015/11/110)

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě – Ústav molekulární genetiky AV ČR, v.v.i. (2015/11/109)

Smlouva o smlouvě budoucí o realizaci přeložky distribučního zařízení – ČEZ Distribuce, a.s. (2015/11/108)

Kupní smlouva č. UZSVM/S/17309/2015 – HMSU – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (2015/11/107)

Smlouva směnná – WANZL spol. s r.o. (2015/11/106)

Smlouva směnná – Václav Brejla (2015/10/105)

Smlouva o dodávce vody a odvodu vody do kanalizace – Ústav molekulární genetiky AV ČR, v.v.i. (2015/10/104)

Smlouva o kontrolní činnosti – ALAS AUDIT s.r.o. (2015/10/103)

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene-služebnosti a smlouva o právu provést stavbu – ČEZ Distribuce, a.s. (2015/10/102)

Smlouva o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě – ČEZ Distribuce, a.s. (2015/10/101)

Smlouva o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě – ČEZ Distribuce, a.s. (2015/10/100)

Smlouva o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě – ČEZ Distribuce, a.s. (2015/10/99)

Smlouva o nájmu a provozování vodovodů a kanalizací – Technické služby obce Vestec, s.r.o. (2015/10/98)

Dodatek č. 13 ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě (linky PID č. 326 a 327) – ARRIVA PRAHA, s.r.o. (2015/10/97)

Dodatek č. 12 ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě (linky PID č. 326 a 327) – ARRIVA PRAHA, s.r.o. (2015/10/96)

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o sdružení veřejných zadavatelů ze dne 13.10.2014 – BIOCEV z.s.p.o. (2015/10/95)

Dodatek č. 2 k Dohodě o spolupráci ze dne 22.7.2014 – BIOCEV z.s.p.o., Ústav molekulární genetiky AV ČR, v.v.i. (2015/10/94)

Smlouva o právu provést stavbu – HVB Leasing Czech Republic s.r.o., CPI Delta, a.s. (2015/10/93)

Smlouva o poskytování služeb – PROKONZULT advisory a.s. (2015/09/92)

Smlouva o provozování sběrného dvora obce Vestec – Technické služby obce Vestec, s.r.o. (2015/09/91)

Smlouva o spolupráci a úhradě kompenzačního příspěvku na vybudování navazující základní infrastruktury obce – Koopman International Prague s.r.o. (2015/09/90)

Dodatek č. 2 k smlouvě o nájmu služebního bytu – Veronika Šachová (2015/09/89)

Smlouva o dílo – Univerzální stavební, a.s. (2015/08/88)

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě – ČEZ Distribuce, a.s. (2015/08/87)

Smlouva o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny – ČEZ Distribuce, a.s. (2015/08/86)

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene-služebnosti – ČEZ Distribuce, a.s. (2015/08/85)

Kupní smlouva – PEKASS a.s. (2015/07/84)

Smlouva o dílo – Hroší stavby Morava a.s. (2015/07/83)

Smlouva o výpůjčce ploteru – Technické služby obce Vestec, s.r.o. (2015/06/82)

Smlouva o vykonání přezkoumání hospodaření – ATLAS AUDIT s.r.o. (2015/06/81)

Smlouva o zajištní svozu a likvidace směsného, separovaného, biologicky rozložitelného odpadu a úklidu kontejnerových stanovišť – Technické služby obce Vestec, s.r.o. (2015/06/79)

Podnájemní smlouva – Technické služby obce Vestec, s.r.o. (2015/06/78)

Dodatek č. 4 ke smlouvě č. 2500138 – AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. (2015/06/77)

Dodatek č. 8 ke smlouvě č. 2200097 – AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. (2015/06/76)

Smlouva o připojení odběrného elektronického zařízení k distribuční soustavě – ČEZ Distribuce, a.s. (2015/06/75)

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti – O2 Czech Republic, a.s. (2015/06/74)

Dodatek č. 1 k Dohodě vlastníků provozně souvisejících vodovodů o jejich vzájemných právech a povinnostech – Pražská vodohospodářská společnost a.s. (2015/06/73)

Smlouva č. 13163511 o poskytnutí podory ze Státního fondu životního prostředí ČR – Státní fond životního prostředí České republiky (2015/06/72)

Smlouva o zajištění akce Vestecký ROCKÁček obce Vestec – 2.agentura JV AGENCY s.r.o. (2015/06/71)

Smlouva o výpůjčce – Technické služby obce Vestec, s.r.o. (2015/06/70)

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytování terénních sociálních služeb – Kvalitní podzim života, z.ú. (2015/05/69)

Kupní smlouva – Bc. Anna Kunstová (2015/05/68)

Kupní smlouva – Ing. Hana Kunstová (2015/05/67)

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě – Středočeský kraj (2015/05/66)

Smlouva o účinkování skupiny Argema v kulturním pořadu – AGENTURA ONE PRODUCTION (2015/05/65)

Rámcová smlouva o dodávce služeb – ÚVT Internet s.r.o. (2015/05/64)

Smlouva o připojení odběrného elektronického zařízení k distribuční soustavě – ČEZ Distribuce, a.s. (2015/05/63)

Smlouva o dílo 2016/3 – KAPEX s.r.o. (2015/05/62)

Smlouva o výpůjčce a používání klecových kontejnerů pro skladování elektrozařízení – ASEKOL s.r.o. (2015/05/61)

Smlouva o zajištění zpětného odběru elektrozařízení – ASEKOL s.r.o. (2015/05/60)

Smlouva o revolvingovém úvěru – Komerční banka, a.s. (2015/05/59)

Smlouva o pronájmu zařízení na měření rychlosti silničních vozidel – Město Mníšek pod Brdy (2015/05/58)

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti – O2 Czech Republic a.s. (2015/05/57)

Licenční smlouva o veřejném provozování – OSA-Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, z.s. (2015/05/56)

Smlouva o budoucí smlouvě darovací – Středočeský kraj (2015/05/55)

Smlouva darovací – Středočeský kraj (2015/05/54)

Smlouva o dílo – J.L.T. – stavební společnost, spol. s r.o. (2015/05/53)

Nájemní smlouva – Technické služby obce Vestec, s.r.o. (2015/04/52)

Smlouva o prodeji OV PS28/570130 – AB Auto Brejla s.r.o. (2015/04/51)

Mandátní smlouva – HELPO-služby v PO a BOZP s.r.o. (2015/04/50)

Smlouva o prodeji osobního motorového vozidla – AutoBezděk s.r.o. (2015/04/49)

Smlouva směnná – Karel Šmíd (2015/04/48)

Smlouva o finančním leasingu – ŠkoFIN s.r.o. (2015/04/47)

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo k inženýrské činnosti – HW PROJEKT, s.r.o. (2015/04/46)

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2011/006 – PROVOD-inženýrská společnost, s.r.o. (2015/04/45)

Smlouva o dílo – PROKONZULT advisory a.s. (2015/04/44)

Smlouva o dílo – SMP CZ, a.s. (2015/04/43)

Smlouva č. 14207043 o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR – Státní fond životního prostředí České republiky (2015/04/42)

Smlouva o výpůjčce – Technické služby obce Vestec, s.r.o. (2015/03/41)

Smlouva o výpůjčce – Technické služby obce Vestec, s.r.o. (2015/03/40)

Smlouva o výpůjčce – Technické služby obce Vestec, s.r.o. (2015/03/39)

Smlouva o výpůjčce – Technické služby obce Vestec, s.r.o. (2015/03/38)

Smlouva o výpůjčce – Technické služby obce Vestec, s.r.o. (2015/03/37)

Smlouva o výpůjčce – Technické služby obce Vestec, s.r.o. (2015/03/36)

Smlouva o výpůjčce – Technické služby obce Vestec, s.r.o. (2015/03/35)

Smlouva o výpůjčce – Technické služby obce Vestec, s.r.o. (2015/03/34)

Smlouva o dílo č. 2015/27 – PROVOD-inženýrská společnost, s.r.o. (2015/03/33)

Smlouva o dílo o inženýrské činnosti – HW PROJEKT, s.r.o. (2015/03/32)

Servisní smlouva – ÚVT Internet, s.r.o. (2015/03/31)

Dodatek č. 11 ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě (PID č. 326 a 327) – ARRIVA PRAHA, s.r.o. (2015/03/30)

Smlouva o realizaci překládky sítě elektronických komunikací č. VPI/PH/2015/29 – O2 Czech Republic, a.s. (2015/03/29)

Příkazní smlouva č. 11-2015 – ENVI Agentura Trunda s.r.o. (2015/03/28)

Příkazní smlouva č. 10-15 na zajištění činností pro zpracování žádosti o podporu z MŠMT ČR – ENVI Agentura Trunda s.r.o. (2015/03/27)

Smlouva o zřízení věcného břemene-služebnosti – ČEZ Distribuce, a.s. (2015/03/26)

Smlouva o zřízení věcného břemene-služebnosti – ČEZ Distribuce, a.s. (2015/03/25)

Smlouva o zřízení věcného břemene-služebnosti – ČEZ Distribuce, a.s. (2015/03/24)

Smlouva o zřízení věcného břemene-služebnosti – ČEZ Distribuce, a.s. (2015/03/23)

Smlouva o zřízení věcného břemene-služebnosti – ČEZ Distribuce, a.s. (2015/03/22)

Kupní smlouva č. KSK/4205/2014 – ČEZ Distribuce, a.s. (2015/03/21)

Dohoda o předčasném ukončení leasingové smlouvy z důvodu zničení předmětného vozidla – ŠkoFIN s.r.o. (2015/03/20)

Rámcová smlouva – Technické služby obce Vestec, s.r.o. (2015/03/19)

Dodatek č. 3 ke smlouvě č. 2500138 – AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. (2015/02/18)

Dodatek č. 3 ke smlouvě č. 11026477 – AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. (2015/02/17)

Dodatek č. 7 ke smlouvě č. 2200097 – AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. (2015/02/16)

Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o výkonu úkolů obecní policie – Obec Dolní Břežany (2015/02/15)

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene-služebnosti – ČEZ Distribuce, a.s. (2015/02/14)

Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 11005031 – AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. (2015/02/13)

Smlouva o dodávce vody a odvodu vody do kanalizace – Vodohospodářská společnost Benešov, s.r.o. (2015/02/12)

Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě – O2 Czech Republic a.s. (2015/02/11)

Smlouva o provedení terénních úprav – BBA-MONOLIT, s.r.o. (2015/02/10)

Smlouva o správě a údržbě obecního majetku – Technické služby obce Vestec, s.r.o. (2015/02/09)

Dodatek č. 6 ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě (linka PID č. 606) – ARRIVA PRAHA s.r.o. (2015/02/08)

Dodatek č. 5 ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě (linka PID č. 339) – ARRIVA PRAHA s.r.o. (2015/02/07)

Dodatek č. 6 ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě (linka PID č. 337) – ARRIVA PRAHA s.r.o. (2015/02/06)

Dodatek č. 8 ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě (linka PID č. 332 a 362) – ARRIVA PRAHA s.r.o. (2015/02/05)

Dodatek č. 10 ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě (linka PID č. 326 a 327) – ARRIVA PRAHA, s.r.o. (2015/02/04)

Dodatek č. 2 ke smlouvě o spolupráci a úhradě kompenzačního příspěvku na vybudování navazující základní infrastruktury obce ze dne 7.9.2012 – STAVING Olomouc, s.r.o. (2015/01/03)

Smlouva o poskytování právních služeb – Kaplan & Nohejl, advokátní kancelář s.r.o. (2015/01/02)

Smlouva o dílo – RENASTAV s.r.o. (2015/01/01)

Rok 2014

Dodatek č. 9 ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě (linky PID č. 326 a 327) – ARRIVA PRAHA s.r.o. (2014/12/128)

Smlouva o poskytování terénních sociálních služeb – Kvalitní podzim života, z.ú. (2014/12/127)

Dodatek č. 1 k mandátní smlouvě ze dne 27.9.2013 – Lenka Klestilová (2014/12/126)

Smlouva o dílo – POLAK CZ s.r.o. (2014/12/125)

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o sdružení veřejných zadavatelů ze dne 13.10.2014 – BIOCEV z.s.p.o. (2014/12/124)

Dodatek č. 1 k Dohodě o spolupráci ze dne 22.7.2014 – BIOCEV z.s.p.o., Ústav molekulární genetiky AV ČR, v.v.i. (2014/12/123)

Smlouva o dílo – PROKONZULT advisory a.s. (2014/12/122)

Dohoda vlastníků provozně souvisejících vodovodů o jejich vzájemných právech a povinnostech – Pražská vodohospodářská společnost a.s., Obec Dolní Břežany, Obec Zlatníky-Hodkovice (2014/12/121)

Dohoda vlastníků provozně souvisejících vodovodů o jejich vzájemných právech a povinnostech – Pražská vodohospodářská společnost a.s. (2014/12/120)

Dohoda vlastníků provozně souvisejících vodovodů o jejich vzájemných právech a povinnostech – Pražská vodohospodářská společnost a.s. (2014/12/119)

Smlouva o nájmu pozemků – SAFINA ASSETS, a.s., Obec Dolní Břežany, Obec Zlatníky-Hodkovice (2014/12/118)

Smlouva o zřízení věcného břemene-služebnosti – ČEZ Distribuce, a.s. (2014/12/117)

Smlouva o zřízení věcného břemene-služebnosti – ČEZ Distribuce, a.s. (2014/12/116)

Smlouva o provedení terénních úprav – DEKINVEST, uzavřený investiční fond, a.s. (2014/11/115)

Smlouva o provedení terénních úprav – Ing. Michal Dřevo (2014/11/114)

Smlouva o provedení terénních úprav – Pavel Rác (2014/11/113)

Smlouva o provedení terénních úprav a stavby dešťové kanalizace – DELIKOMAT s.r.o. (2014/11/112)

Dohoda o bezhotovostní úhradě cen poštovních služeb – Česká pošta, s.p. (2014/11/111)

Smlouva č. 13162886 o poskytnutí podpory – Státní fond životního prostředí ČR (2014/11/110)

Dodatek č. 2 ke smlouvě č. 11026477 – AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. (2014/11/109)

Dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu – MODERNÍ KUCHYNĚ.CZ s.r.o. (2014/11/108)

Kupní smlouva – Le Long Dang (2014/10/107)

Smlouva o bezúplatném převodu – Sheridan, a.s. (2014/10/106)

Darovací smlouva – Základní škola Campanus (2014/10/105)

Darovací smlouva – Základní škola Campanus (2014/10/104)

Smlouva o sdružení veřejných zadavatelů – BIOCEV z.s.p.o. (2014/10/103)

Nájemní smlouva – SAFINA ASSETS, a.s. (2014/10/102)

Smlouva o zřízení služebnosti – SAFINA ASSETS, a.s. (2014/10/101)

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo – J.L.T.-stavební společnost, spol. s r.o. (2014/10/100)

Nájemní smlouva – Jaroslav Peták (2014/10/99)

Dohoda o vzájemné spolupráci a poskytnutí příspěvku – Obec Ohrobec (2014/10/98)

Dohoda o vzájemné spolupráci a poskytnutí příspěvku – Obec Ohrobec (2014/10/97)

Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny – ČEZ Prodej, s.r.o. (2014/10/96)

Smlouva o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě – ČEZ Distribuce, a.s. (2014/10/95)

Smlouva o dodávce vody, odvodu vody do kanalizace – Vodohospodářská společnost Benešov, s.r.o. (2014/10/94)

Smlouva o zřízení věcného břemene-služebnosti – ČEZ Distribuce, a.s., AZ Elektrostav, a.s. (2014/10/93)

Smlouva o kontrolní činnosti – ATLAS AUDIT s.r.o. (2014/09/91)

Smlouva o zpracování žádosti o podporu z veřejných prostředků – CAUTUS PROJECTS a.s. (2014/09/90)

Smlouva o zpracování žádosti o podporu z veřejných prostředků – CAUTUS PROJECTS a.s. (2014/09/89)

Smlouva o zajištění zpětného odběru elektrozařízení – ELEKTROWIN a.s. (2014/09/88)

Smlouva o dílo – Tomáš Mach (2014/09/87)

Smlouva o sběru, přepravě a odstraňování biologicky rozložitelného odpadu č. 11026724 – AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. (2014/09/86)

Dodatek č.: 6 smlouvy č.: 2200097 – AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. (2014/09/85)

Dohoda o provedení stavby – Iva Rosenbaumová a Mgr. Pavel Rosenbaum (2014/09/84)

Smlouva o zajištění dopravních služeb – DATA AUTOTRANS s.r.o. (2014/09/83)

Dodatek č. 1 k smlouvě o nájmu služebního bytu – Veronika Šachová (2014/08/82)

Smlouva č. 14/2014 o poskytnutí licence na kartografické dílo – Map Design, s.r.o. (2014/08/81)

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti č. 100884-000-00 _ T-Mobile Czech Republic a.s. (2014/08/80)

Smlouva o dílo – naplnění statistických dat do databáze inCity – Intelis, s.r.o. (2014/08/79)

Smlouva o poskytování služeb inCity – Intelis, s.r.o. (2014/08/78)

Zástavní smlouva k nemovitosti/nemovitostem č. 146/14/400 – Oberbank AG pobočka Česká republika (2014/08/76)

Smlouva č. 11095886 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí – SFŽPČR (2014/08/75)

Smlouva darovací – Středočeský kraj (2014/08/74)

Smlouva o zřízení služebností – DEKINVEST, uzavřený investiční fond, a.s. (2014/08/73)

Licenční smlouva o veřejném provozování – OSA-Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, z.s. (2014/07/72)

Dohoda o spolupráci – BIOCEV z.s.p.o., Ústav molekulární genetiky AV ČR, v.v.i. (2014/07/71)

Darovací smlouva – Fond ohrožených dětí (2014/07/70)

Smlouva o dodávce vody, odvodu vody do kanalizace – Vodohospodářská společnost Benešov, s.r.o. (2014/07/69)

Smlouva o vykonání přezkoumání hospodaření – ATLAS AUDIT s.r.o. (2014/07/68)

Smlouva o dílo č. SD01214 – ONYX wood spol. s r.o. (2014/07/67)

Smlouva – Obec Dolní Břežany, Obec Zlatníky – Hodkovice, Obec Vestec (2014/07/66)

Smlouva o spolupráci – Hana Aldebert, Josiane Woolf (2014/07/65)

Smlouva o smlouvě budoucí – Hana Aldebert, Josiane Woolf (2014/07/64)

Příkazní smlouva – Barbora Tesaříková (2014/07/63)

Smlouva o spolupráci a úhradě kompenzačního příspěvku na vybudování navazující základní infrastruktury obce – Jitka Šindelářová (2014/06/62)

Dodatek č. 8 ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě na roky 2010 až 2019 – linky 326 a 327 (2014/06/61)

Kupní smlouva – AB Auto Brejla s.r.o. – Škoda Rapid (2014/06/60)

Smlouva o finančním leasingu – ŠkoFIN s.r.o. – Škoda Rapid (2014/06/59)

Smlouva o převzetí odpadů na zařízení pro sběr a třídění odpadu Radlík-Jílové – AVE CZ ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ s.r.o. (2014/06/58)

Smlouva o dodání a montáži výrobků, zařízení veřejných míst a herních prvků – Aquafun s.r.o. (2014/06/57)

Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny – ČEZ Prodej, s.r.o. (2014/06/56)

Smlouva o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny – ČEZ Distribuce, a.s. (2014/06/55)

Smlouva o provedení stavby – Obec Jesenice (2014/06/54)

Dohoda o úpravě smluv o sdružených službách dodávky elektřiny ze sítí NN – ČEZ Prodej, s.r.o. (2014/06/53)

Smlouva o sdružených službách dodávky plynu – ČEZ Prodej, s.r.o. (2014/06/52)

Dohoda o ukončení smlouvy – Petra Slámová, Libor Sedláček (2014/06/51)

Dodatek č. 4 ke Smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě (linka PID č. 339) – ARRIVA PRAHA, s.r.o. (2014/05/50)

Dodatek č. 4 ke Smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě (linka PID č. 337) – ARRIVA PRAHA, s.r.o. (2014/05/49)

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů – EKO-KOM, a.s. (2014/05/48)

Smlouva o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů – EKO-KOM, a.s. (2014/05/47)

Dodatek č. 5 ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě (linka PID č. 606) – ARRIVA PRAHA, s.r.o. (2014/05/46)

Dodatek č. 7 ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě (linky PID č. 332 a 362) – ARRIVA PRAHA, s.r.o. (2014/05/45)

Dodatek č. 7 ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě (linky PID č. 326 a 327)- ARRIVA PRAHA, s.r.o. (2014/05/44)

Smlouva o poskytnutí inzerce a souvisejících služeb – JNT MEDIA s.r.o. (2014/05/43)

Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o zajišťování výkonu úkolů Obecní policie Vestec – Obec Ohrobec (2014/05/42)

Smlouva směnná – de la Barba Palacio Jose Ismael, Fernández y García de los Ríos Ricardo (2014/05/41)

Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo č. 13/03/2014/M – Stavební společnost Šlehofer, s.r.o. (2014/05/40)

Smlouva o spolupráci – CEREK-evidence jízdních kol s.r.o. (2014/05/39)

Kupní smlouva – Kamýk Developers s.r.o., Staviltech s.r.o. (2014/05/38)

Darovací smlouva – Petr Kořínek (2014/04/37)

Smlouva o spoluužívání komunikace – ECP a.s. (2014/04/36)

Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny – ČEZ Prodej, s.r.o. (2014/04/35)

Smlouva o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě – ČEZ Distribuce, a.s. (2014/04/34)

Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny – ČEZ Prodej, s.r.o. (2014/04/33)

Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny – ČEZ Prodej, s.r.o. (2014/04/32)

Smlouva o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě – ČEZ Distribuce, a.s. (2014/04/31)

Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny – ČEZ Prodej, s.r.o. (2014/04/30)

Smlouva o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě – ČEZ Distribuce, a.s. (2014/04/29)

Smlouva o dílo – Stavební společnost Šlehofer, s.r.o. (2014/04/28)

Smlouva o dílo – Stavební společnost Šlehofer, s.r.o. (2014/04/27)

Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 11026477 – AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., (2014/04/26)

Smlouva o zpracování žádosti o poskytnutí dotace – CZECHIA GROUP s.r.o. (2014/04/25)

Smlouva o zhotovení díla – Ing. Klára Salzmann, Ph.D. (2014/04/24)

Dohoda o úpravě soupisu dokladů a účtů u akce OPŽP č. 11100144 – Státní fond životního prostředí České republiky (2014/03/23)

Smlouva o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě – ČEZ Distribuce, a.s. (2014/03/22)

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě – Telefónica Czech Republic, a.s. (2014/03/21)

Smlouva o budoucí smlouvě – SAFINA ASSETS, a.s. (2014/03/20))

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu provést stavbu – ČEZ Distribuce, a.s. (2014/03/19)

Mandátní smlouva – Daniel Kulfíř (2014/03/18)

Smlouva o dílo č. 140314/01/836 – J.L.T.-stavební společnost, spol. s r.o. (2014/03/17)

Mandátní smlouva – Marek Kowalewski (2014/03/16)

Mandátní smlouva – Jan Chadraba, IT Podpora a Servis (2014/03/15)

Smlouva o užití databáze ZABAGED – GEPRO, spol. s r.o. (2014/03/14)

Smlouva o dílo – Taxus, spol. s r.o. (2014/03/13)

Smlouva o zajištění akce Vestecký ROCKáček obce Vestec – JV AGENCY s.r.o. (2014/03/12)

Smlouva o dílo na zhotovení ÚP – ing.akad.arch. Petr Foglar (2014/02/11)

Dodatek č. 1 k Dohodě o bezhotovostní úhradě cen poštovních služeb – Česká pošta, s.p. (2014/02/10)

Smlouva o spolupráci – Obec Jesenice (2014/02/09)

Dodatek č. 1 k dohodě o narovnání ze dne 12.2.2009 – Obec Dolní Břežany, Obec Zlatníky – Hodkovice (2014/02/08)

Nájemní – servisní a materiálová smlouva č. 214 – Jiří Tourek, T-Agency (2014/02/07)

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě – ČEZ Distribuce, a.s. (2014/02/06)

Dodatek k licenční smlouvě – TRIADA, spol. s r.o. (2014/02/05)

Smlouva o dílo – Nakladatelství Petr Polda, s.r.o. (2014/02/04)

Smlouva č. 12108182 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR – Státní fond životního prostředí České republiky (2014/01/03)

Smlouva o poskytování služeb v oblasti nakládání s odpady – AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. (2014/01/02)

Smlouva o dílo – Tomáš Mach (2014/01/01)