Smlouvy 2017- 2019

Rok 2019

Smlouva o nájmu pozemku – Vicherek Alois, Ing. Vicherková Zdeňka (2019/12/112)

Smlouva o nájmu pozemku – Vicherek Alois, Ing. Vicherková Zdeňka (2019/12/111)

Smlouva o nájmu pozemku – Švejda František (2019/12/110)

Smlouva o nájmu pozemku – Švejda František (2019/12/109)

Smlouva o nájmu pozemku – Ing. Sedmík Jiří, Sedmíková Petra (2019/12/108)

Smlouva o nájmu pozemku – Ing. Sedmík Jiří, Sedmíková Petra (2019/12/107)

Smlouva o nájmu pozemku – Neužil Petr (2019/12/106)

Smlouva o nájmu pozemku – Neužil Petr (2019/12/105)

Smlouva o nájmu pozemku – Gažák Karel (2019/12/104)

Smlouva o nájmu pozemku – Gažák Karel (2019/12/103)

Smlouva o nájmu pozemku – Bohuslav Miloslav (2019/12/102)

Smlouva o nájmu pozemku – Bohuslav Miloslav (2019/12/101)

Smlouva o výpůjčce podle § 2193 a násl. občanského zákoníku – Technické služby obce Vestec, p.o. (2019/12/100)

Smlouva o výpůjčce podle § 2193 a násl. občanského zákoníku – Technické služby obce Vestec, p.o. (2019/12/99)

Smlouva o předprodeji časových razítek k využití v rámci MUNIS ERMS lic.číslo 01798 – Triada, spol. s r.o. (2019/12/98)

Dodatek č. 6 ke smlouvě ze dne 1.7.2015 Předmětem dodatku je definice cen a počtu nádob na směsný komunální, separovaný a biologicky rozložitelný odpad uvedený v příloze č. 7 tohoto dodatku. Příloha č. 7 nahrazuje přílohu č. 6. – Technické služby Dolnobřežanska s.r.o. (2019/12/97)

Dohoda o spolupráci při zajištění podmínek pro plnění povinné školní docházky dětí s místem trvalého pobytu na území obce Vestec – Městská část Prahy 11 (2019/12/96)

Darovací smlouva na stavbu vodovodu – AGRO Jesenice u Prahy a.s. (2019/12/95)

Kupní smlouva – František Šimeček (2019/12/94)

Smlouva o dílo – Ing. Marek Stádník (2019/12/93)

Smlouva o spolupráci a uzavření budoucí smlouvy kupní – Pražská plynárenská Distribuce, a.s. (2019/12/92)

Smlouva o zápůjčce – Technické služby Dolnobřežanska s.r.o. (2019/12/91)

Smlouva o spolupráci a úhradě kompenzačního příspěvku na vybudování navazující základní infrastruktury obce – Vestecká inženýrská s.r.o. (2019/11/90)

Dodatek č. 10 ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě v systému Pražské integrované dopravy na roky 2010 až 2024 (linka PID č.339) – ARRIVA CITY s.r.o. (2019/11/89)

Dodatek č. 11 ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě v systému Pražské integrované dopravy na roky 2010 až 2019 (linka PID č.337) – ARRIVA CITY s.r.o. (2019/11/88)

Dodatek č. 20 ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě v systému Pražské integrované dopravy na rok 2010 až 2019 (linky PID č. 326 a 327) – ROPID (2019/11/87)

Smlouva o zřízení služebnosti – Česká telekomunikační infrastruktura a.s. (2019/11/86)

Smlouva o prodeji a koupi obchodního podílu – Obec Dolní Břežany (2019/11/85)

Smlouva o spolupráci při provozu hazardních her na území obce Vestec – Jackpot Game s.r.o., GELP s.r.o. (2019/10/84)

Smlouva o uzavření budoucích smluv o připojení odběrných elektrických zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV (NN) č. 19_SOBS01-4121579632 – ČEZ Distribuce a.s. (2019/10/83)

Dodatek č. 5 ke Smlouvě o zajištění služeb pro Českou poštu, s.p. č. 2017/5551 – Česká pošta, s.p. (2019/10/82)

Smlouva o poskytování terénních sociálních služeb dodatek č. 4 – Kvalitní podzim života, z.ú. (2019/10/81)

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze nde 30.5.2019 – PSS Bohemia, s.r.o. (2019/10/80)

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 11-2/2019 – J.L.T. – stavební společnost, spol. s r.o. (2019/10/79)

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o spolupráci a úhradě kompenzačního příspěvku na vybudování navazující základní infrastruktury – STAVING Olomouc, s.r.o. (2019/10/78)

Smlouva o zřízení věcného břemene služebnosti č. IZ-12-6000589/1 “Vestec – Sportovní-přeložka NN” – ČEZ Distribuce a.s. (2019/10/77)

Dodatek č. 2 k smlouvě o nájmu služebního bytu – Radek Bus (2019/09/76)

Kupní smlouva č. 2019000059 – ATS-TELCOM PRAHA a.s (2019/09/75)

Smlouva o spolupráci při provozu hazardních her na území obce Vestec – Jiří červinka, Jiří Matela a SPACE BET a.s. (2019/09/74)

Smlouva o zajištění dopravních služeb – DATA AUTOTRANS s.r.o. (2019/08/73)

Kupní smlouva – Obec Strašice (2019/08/72)

Dohoda o narovnání – Ivana Šídlová (2019/08/71)

Hromadná licenční smlouva o veřejném provozování VP_2019_102797 – OSA -Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, z.s. (2019/08/70)

Smlouva o úvěru č. 1208074 – ŠkoFIN s.r.o. (2019/08/69)

Operativní leasing č. smlouvy 3014648/681526 – PEAC (Czech Republic) s.r.o. (2019/08/68)

Operativní leasing č. smlouvy 3014647/681526 – PEAC (Czech Republic) s.r.o. (2019/08/67)

Podnájemní smlouva – Asociace dobrovolných záchranářů, z.s. (2019/08/66)

Kupní smlouva – Ing. Petr Dvořák, Pavel Dvořák, Ing. Petr Dvořák (2019/08/65)

Smlouva o zřízení věcného břemene služebnosti č. IV-12-6006771/6 – ČEZ Distribuce a.s. (2019/08/64)

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby ” Vestec, č.par. 814, 815″ č.st.IV-12-6024360 – ČEZ Distribuce, a.s. (2019/08/63)

Dohoda o předčasném ukončení leasingové smlouvy z důvodu zničení předmětného vozidla – ŠkoFIN s.r.o. (2019/07/62)

Smlouva o zajištění servisu a údržby – ELTODO, a.s. (2019/07/61)

Smlouva o výpůjčce – Technické služby obce Vestec, p.o. (2019/07/60)

Smlouva o spolupráci a úhrádě kompenzačního příspěvku na vybudování navazující základní infrastruktury obce – AVALON PLUS s.r.o. (2019/07/59)

Smlouva o kontrolní činnosti – ATLAS AUDIT s.r.o. (2019/07/58)

Kupní smlouva – Alena Vacková (2019/07/57)

Kupní smlouva (č.0633/JV/2019) – PEKASS a.s. (2019/07/56)

Smlouva o vykonání přezkoumání hospodaření – ATLAS AUDIT s.r.o. (2019/06/55)

Kupní smlouva – Kliměš Jaroslav (2019/06/54)

Smlouva o dílo č. 111-2/2019 – J.L.T. – stavební společnost, spol. s r.o. (2019/06/53)

Smlouva o dílo – PSS Bohemia, s.r.o. (2019/05/52)

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IV-12-6019902/VB/5 – ČEZ Distribuce a.s. (2019/05/51)

Dodatek č. 10 ke smlově o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě v systému Pražské integrované dopravy na roky 2010 až 2019 (linka PID č. 956) – ROPID (2019/05/50)

Dodatek č. 9 ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě v systému Pražské integrované dopravy na roky 2010 až 2019 (linka PID č.339) – ARRIVA CITY s.r.o. (2019/05/49)

Dodatek č. 10 ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě v systému Pražské integrované dopravy na roky 2010 až 2019 (linka PID č.337) – ARRIVA CITY, s.r.o. (2019/05/48)

Dodatek č. 14 ke smlově o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě v systému Pražské integrované dopravy na roky 2010 až 2019 (linka PID č. 332 a 362) – ROPID (2019/05/47)

Smlouva o dílo “Nový výtlak kanalizace Vídeňská – K Jahodárně” – SPEEDDRIL, s.r.o. (2019/05/46)

Smlouva o zajištění přepravy osob – ARRIVA CITY s.r.o. (2019/05/45)

Smlouva o dílo č. 103/2019 na kompletní dodávku stavebních prací – J.L.T. – stavební společnost, spol. s r.o. (2019/05/44)

Smlouva o koupi vozidel a strojů – Technické služby Dolnobřežanska s.r.o. (2019/04/43)

Dodatek č. 1 ke smlouvě ze dne 26.1.2016 – podnájemní smlouva – Technické služby Dolnobřežanska s.r.o. (2019/04/42)

Smlouva o správě a údržbě obecního majetku – Technické služby Dolnobřežanska s.r.o. (2019/04/41)

Dodatek č. 1 ke smlouvě o spolupráci – Česká zemědělská univerzita v Praze (2019/04/40)

Smlouva o zřízení věcného břemene – Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s. (2019/04/39)

Smlouva o zřízení věcného břemene služebnosti č. IV-12-6020783/1 – ČEZ Distribuce a.s., Elmoz Czech, s.r.o. (2019/04/38)

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti – Česká telekomunikační infrastruktura a.s. (2019/04/37)

Smlouva o právu provést stavbu – Ing. Dvořák Pavel, Dvořák Pavel, Ing. Dvořák Petr (2019/04/36)

Smlouva o právu provést stavbu – Skřivan Jan (2019/04/35)

Smlouva o právu provést stavbu – Hrubý Jaroslav (2019/04/34)

Smlouva o právu provést stavbu – Havlíček Milan, Ing. Koňáková Eva – (2019/04/33)

Smlouva č. Z_S24_12_8120065496 – ČEZ Distribuce, a.s. (2019/04/32)

Dodatek č. 2 k veřejnoprávní smlouvě k zajišťování činnosti podle zákona o obecní policii ze dne 17.3.2016 – Obec Dobřejovice (2019/04/31)

Servisní a materiálová smlouva č. 419 – Jiří Tourek T- Agency (2019/04/30)

Servisní a materiálová smlouva č. 419 – Jiří Tourek T- Agency (2019/04/29)

Dodatek č. 2 k veřejnoprávní smlouvě k zajišťování činnosti podle zákona o obecní policii ze dne 10.05.2013 – Obec Ohrobec (2019/04/28)

Dodatek č. 2 k veřejnoprávní smlouvě k zajišťování činnosti podle zákona o obecní policii ze dne 19.03.2019 – Obec Vrané nad Vltavou (2019/04/27)

Dodatek č. 2 k veřejnoprávní smlouvě k zajišťování činnosti podle zákona o obecní policii ze dne 22.03.2016 – Obec Modletice (2019/04/26)

Dodatek č. 2 k veřejnoprávní smlouvě k zajišťování činnosti podle zákona o obecní policii ze dne 31.3.2016 – Obec Popovičky (2019/03/25)

Dodatek č. 2 k veřejnoprávní smlouvě k zajišťování činnosti podle zákona o obecní policii ze dne 18.03.2016 – Obec Herink (2019/03/24)

Smlouva o využití sběrného dvora pro účely zpětného odběru a odděleného sběru elektrozařízení, elektroodpadu, baterií a akumulátorů – REMA Systém, a.s. (2019/03/23)

Smlouva o zřízení služebnosti – Česká telekomunikační infrastruktura a.s. (2019/03/22)

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Obec Vestec – SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Vestec (2019/03/21)

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Obec Vestec – Honební společenstvo Jesenice-Vestec (2019/03/20)

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Obec Vestec – Spolek zdravotně postižených v Jesenici, z.s. (2019/03/19)

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Vestec – Rodinné centrum Baráček z.s. (2019/03/18)

Veřejnoprávní smlouva – Český svaz chovatelů. Základní organizace Vestec (2019/03/17)

Dodatek č. 3 k veřejnoprávní smlouvě k zajišťování činnosti podle zákona o obecní policii ze dne 10.05.2013 – Obec Dolní Břežany (2019/03/16)

Dodatek č. 2 k veřejnoprávní smlouvě k zajišťování činnosti podle zákona o obecní policii ze dne 11.05.2013 – Obec Zlatníky – Hodkovičky (2019/03/15)

Darovací smlouva – Rajakumar Sharath Kumar (2019/03/14)

Smlouva o úvěru č. 0495131159/LCD – Česká spořitelna, a.s. (2019/03/13)

Licenční smlouva o veřejném provozování VP_2019_3735 – Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, z.s. (2019/03/12)

Smlouva o poskytování dat pro zastávkové informační systémy – ROPID, p.o. (2019/03/11)

Kupní smlouva – Milan Havlíček (2019/03/10)

Kupní smlouva – Jaroslav Klimeš (2019/02/09)

Smlouva o zřízení správa stavby – Ústav molekulárnígenetiky, v.v.i. (2019/02/08)

Smlouva o realizaci překládky sítě elektronických komunikací č. VPI/PH/2018/085 – Česká telekomunikační infrastruktura a.s. (2019/02/07)

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Vestec – Spolek Vesteckých seniorů (2019/02/06)

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Vestec – TJ Viktoria Vestec, z.s. (2019/02/05)

Licenční smlouva o veřejném provozování – OSA-Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, z.s. (2019/02/04)

Kupní smlouva – Pavel Trnka a Ing. Petr Zouvala (2019/02/03)

Smlouva o spolupráci při realizaci projektu retenční nádrže – OPTREAL, spol. s r.o. (2019/01/02)

Smlouva o spolupráci a úhradě kompenzačního příspěvku na vybudování navazující základní infrastruktury obce – OPTREAL, spol. s r.o. (2019/01/01)

Rok 2018

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě – Filip Deyl (2018/12/106)

Sponzorská smlouva – ECP a.s. (2018/12/105)

Sponzorská smlouva – K+K Autoservis Czech s.r.o. (2018/12/104)

Sponzorská smlouva – KPD Group s.r.o. (2018/12/103)

Dodatek č. 1 k Podnájemní smlouvě – Technické služby Dolnobřežanska s.r.o. (218/12/102)

Dodatek č. 5 ke smlouvě ze dne 1.7.2015 – Technické služby Dolnobřežanska s.r.o. (2018/12/101)

Smlouva o koupi vozidla – Technické služby Dolnobřežanska s.r.o. (2018/12/100)

Smlouva o koupi vozidla – Technické služby Dolnobřežanska s.r.o. (2018/12/99)

Smlouva o finančním leasingu č. 6020180487 – FEDERAL CARS LEASING spol. s r.o. (2018/12/98)

Darovací smlouva – Jaroslav Hrubý (2018/12/97)

Servisní a materiálová smlouva č. 218 – Jiří Tourek T-Agency (2018/11/96)

Smlouva zřízení služebnosti inženýrské sítě č. UZSVM/S/205/2018-HMSU- Česká republika-Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (2018/11/95)

Nájemní smlouva – Daniel Kulfíř (2018/11/94)

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě – AGRO Jesenice u Prahy a.s. (2018/11/93)

Dodatek č. 1 k smlouvě o nájmu služebního bytu – Radek Bus (2018/11/92)

Dohoda o ukončení smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny nn 4120804764 – ČEZ Distribuce a.s. (2018/11/91)

Dohoda o ukončení smlouvy – Intelis s.r.o. (2018/11/90)

Sponzorská smlouva – STAVING Olomouc s.r.o. (2018/11/89)

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě – Jaroslav Klimeš (2018/11/88)

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě – Jaroslav Skřivan (2018/11/87)

Smlouva o spolupráci a úhradě kompenzačního příspěvku na vybudování navazující základní infrastruktury obce – STAVING Olomouc s.r.o. (2018/11/86)

Kupní smlouva – Jaroslav Tykal a Dagmar Knotková (2018/11/85)

Smlouva o spolupráci a úhradě kompenzačního příspěvku na vybudování navazující základní infrastruktury obce – Petr Jurkiv, Marija Jurkiv (2018/10/84)

Smlouva o smlouvě budoucí Nový výtlak kanalizace, Vídeňská – K Jahodárně, k.ú. Vestec u Prahy – Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje (2018/10/83)

Veřejnoprávní smlouva – Tělovýchovná jednota Viktoria Vestec z.s. (2018/10/82)

Dodatek č. 3 ke smlouvě o poskytování terénních sociálních služeb – Kvalitní podzim života z.ú. (2018/10/81)

Dodatek č. 1 smlouvy o dílo – Stavební společnost Šlehofer s.r.o. (2018/10/80)

Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti EP-12-6003121/1 Vestec, Průmyslová (B1252) kNN – p.č. 197/7,8 – ČEZ Distribuce a.s. (2018/10/79)

Příkazní smlouva – Mgr. Anna Komeiserová (2018/10/78)

Dodatek č. 13 ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné dopravě v systému Pražské integrované dopravy na roky 2010 až 2019 (linka PID č. 332 a 362) – ROPID (2018/09/77)

Dodatek č. 1 k dohodě vlastníků provozně souvisejících vodovodů o jejich vzájemných právech a povinnostech č.d. 2/043/16/2 – Pražská vodohospodářská společnost a.s. a Hl. m. Praha (2018/09/76)

Dodatek č. 1 k dohodě vlastníků provozně souvisejících vodovodů o jejich vzájemných právech a povinnostech č.d. 2/051/14/2 – Pražská vodohospodářská společnost a.s. a Hl. m. Praha (2018/09/75)

Kupní smlouva – Ing. Elena Kubrantová (2018/09/74)

Smlouva o správě a údržbě obecního majetku – Technické služby Dolnobřežanska (2018/09/73)

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvy o právu provést stavbu – ČEZ Distribuce a.s. (2018/09/72)

Dodatek č. 4 ke smlouvě o zajištění služeb ro Českou poštu, s.p. č. 2017/5551 – Česká pošta s.p. (2018/09/71)

Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti č: IV-12-6021238/VB/001 “Vestec, Lipová, kNN, p.č. 112/159” – ČEZ Distribuce a.s. (2018/09/70)

Smlouva o spolupráci při výstavbě metropolitní sítě v obci Vestec a o budoucím zřízení věcného břemene – ÚVT Internet s.r.o. (2018/08/69)

Smlouva o dílo a poskytnutí licence – Tomáš Pekárek (2018/08/68)

Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo S18-164-0047 ze dne 6.10.2017 – SWIETELSKY stavební s.r.o. (2018/08/67)

Smlouva o zajištění dopravních služeb – DATA AUTOTRANS s.r.o. (2018/08/66)

Kupní smlouva č. UZSVM/13379/2018-HMSO – česká republika-Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (2018/08/65)

Dodatek č. 9 ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě – linky PID č. 337 – ROPID (2018/08/64)

Dodatek č. 8 ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě – linka PID č. 339 – ROPID (2018/08/63)

Dodatek č. 18 ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě – linka PID č. 326 a 327 – ROPID (2018/08/62)

Dodatek č. 9 ke smlouvě závazku služby ve veřejné linkové dopravě – linka PID č. 956 – ROPID (2018/08/61)

Smlouva o nájmu prostor k provozování dětské skupiny – Firemní dětská skupina z.s. (2018/07/60)

Smlouva směnná – Petro Jurkiv, Marija Jurkiv (2018/07/59)

Smlouva o dílo – PSS BOHEMIA s.r.o. (2018/07/58)

Smlouva o dílo – Stavební společnost Šlehofer s.r.o. (2018/07/57)

Kupní smlouva – Vlasta Knězů (2018/07/56)

Smlouva o zřízení věcného břemene-služebnosti užívacího práva a práva cesty – Jílové u Prahy (2018/70/55)

Smlouva o dílo ze dne 20.6.2018 – TAXUS, spol. s r.o. (2018/06/54)

Dodatek č. 1 ke smlouvě o realizaci překládky sítě elektronických komunikací č. VPI/PH/2018/046 – Česká telekomunikační infrastruktura a.s. (2018/06/53)

Licenční smlouva o veřejném provozování VP_2018_77611 – OSA – Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, z.s. (2018/06/52)

Objednávka na provedení díla č. SE8-0371 – PKS okna a.s. (2018/06/51)

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo S18-164-0047 ze dne 6.10.2017 – SWIETELSKY stavební s.r.o. (2018/06/50)

Smlouva o dílo č. 5/2019 - František Kanta (2018/05/49)

Dodatek č. 1 ke smlouvě o spolupráci při provozu loterií a jiných podobných her na území obce Vestec č. 2016/11/79 – Jackpot Game s.r.o., HELVET GROUP a.s., GELP s.r.o. (2018/05/48)

Smlouva o zajištění přepravy osob – ARRIVA CITY s.r.o. (2018/05/47)

Hromadná licenční smlouva o veřejném provozování VP_2018_60698 – OSA -Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, z.s. (2018/05/46)

Smlouva o vykonání přezkoumání hospodaření – ATLAS AUDIT s.r.o. (2018/05/45)

Dodatek ke smlouvě o technické podpoře – Triada, spol. s r.o. (2018/05/44)

Dodatek k licenční smlouvě o poskytnutí uživatelských práv k modulárnímu počítačovému programu MUNIS č. 01798 – Triada, spol. s r.o. (2018/05/43)

Smlouva o realizaci překládky sítě elektronických komunikací č. VPI/PH/2018/046 – Česká telekomunikační infrastruktura a.s. (2018/04/42)

Smlouva o dílo č. SD00318 – ONYX wood spol. s r.o. (2018/04/41)

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Vestec - Honební společenstvo Jesenice - Vestec (2018/04/40)

Smlouva o dílo - Luděk Provazník, L.P.I. (2018/004/39)

Smlouva o spolupráci o úhradě kompenzačního příspěvku na vybudování navazující základní infrastruktury obce – Vlasta Knězů (2018/04/38)

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Vestec – Rodinné centrum Baráček z.s. (2018/04/37)

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Vestec – Rodinné centrum Baráček z.s. (2018/04/36)

Dodatek č. 3 ke smlouvě o zajištění služeb pro Českou poštu, s.p. – Česká pošta, s.p. (2018/03/35)

Smlouva o dílo č. 138151000 – SITEL spol. s r.o. (2018/03/34)

Smlouva o dílo – František Kanta provádění staveb – 2018/03/33)

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obec Vestec – Spolek zdravotně postižených v Jesenici, z.s. (2018/03/32)

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Vestec – SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Vestec (2018/03/31)

Smlouva o dílo – DELTA Svratka s.r.o. (2018/03/30)

smlouva o poskytování služeb – PROKONZULT advisory a.s. (2018/03/29)

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IZ-12-6000589 – ČEZ Distribuce a.s. (2018/03/28)

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti – Česká telekomunikační infrastruktura a.s. (2018/03/27)

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti – Česká telekomunikační infrastruktura a.s. (2018/03/26)

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu provést stavbu č. IV-12-6021536, Vestec, Werichova – kNN pro p.č. 106/6 – ELPRO-DELCIA, a.s. (2018/03/25)

Veřejnoprávní smlouva – Český svaz chovatelů. Základní organizace Vestec (2018/03/24)

Smlouva o realizaci překládky sítě elektronických komunikací č. VPI/PH/2018/029 – Česká telekomunikační infrastruktura a.s. (2018/03/23)

Licenční smlouva o veřejném provozování – Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním z.s. (2018/03/22)

Licenční smlouva o veřejné provozování- Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním z.s. (2018/03/21)

Veřejnoprávní smlouva – Tělovýchovná jednota Viktoria Vestec, z.s. (2018/03/20)

Smlouva o spolupráci – Kamerový systém – Dolnobřežansko (2018/03/19)

Smlouva o dílo – Ing. Marek Stádník (2018/02/18)

Smlouva o hudební produkci – R.T.D. s.r.o. (2018/02/17)

Smlouva o provedení díla – Karel Adamec, Umělecká agentura LEV (2018/02/16)

Dohoda o zrušení věcných břemen – Karel Šmíd (2018/02/15)

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo S18-164-0047 ze dne 6.10.2017 – SWIETLSKY stavební s.r.o. (2018/02/14)

Veřejnoprávní smlouva – Spolek vesteckých seniorů (2018/02/13)

Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě k zajišťování činnosti podle zákona o obecní policii – Obec Herink (2018/02/11)

Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě k zajišťování činnosti podle zákona o obecní policii – Obec Popovičky (2018/02/10)

Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě k zajišťování činnosti podle zákona o obecní policii – Obec Modletice (2018/02/09)

Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě k zajišťování činnosti podle zákona o obecní policii – Obec Dobřejovice (2018/02/08)

Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě k zajišťování činnosti podle zákona o obecní policii – Obec Vrané nad Vltavou (2018/02/07)

Dodatek č. 2 k veřejnoprávní smlouvě k zajišťování činnosti podle zákona o obecní policii – Obec Ohrobec (2018/02/06)

Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě k zajišťování činnosti podle zákona o obecní policii – Obec Zlatníky – Hodkovice (2018/02/05)

Dodatek č. 2 k veřejnoprávní smlouvě k zajišťování činnosti podle zákona o obecní policii – Obec Dolní Břežany (2018/02/04)

Rezervační smlouva pro pořadatele akce č. 201802 – KORFU s.r.o. (2018/02/03)

Smlouva o provozování sběrného dvora obce Vestec – TEchnické služby Dolnobřežansko s.r.o. (2018/01/02)

Smlouva o dílo č. 2018009 – Czech Marwin Trade s.r.o. (2018/01/01)

Rok 2017

Dodatek č. 12 ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné dopravě v systému Pražské integrované dopravy na rok 2010 až 2019 (PID č. 332 a 362) – ROPID (2017/12/102)

Smlouva o postoupení budoucích pohledávek – obec Vrané nad Vltavou, obec Psáry, obec Březová-Oleško (2017/12/101)

Smlouva o prodeji a koupi obchodního podílu – Obec Vrané nad Vltavou (2017/12/100)

Smlouva o partnerství a vzájemné spolupráci za účelem realizace projektu “Cyklostezka Vestec – Jesenice” – Obec Jesenice (2017/12/99)

Smlouva o provozování veřejného osvětlení obce Vestec Technické služby Dolnobřežanska, s.r.o. (2017/12/98)

Dodatek č. 1 ke smlouvě o zajištění zpětného odběru elektrozařízení ze dne 29.9.2014 – Elektrowin a.s. (2017/12/97)

Rámcová smlouva o dodávce služeb ÚVT Internet s.r.o. – ÚVT Internet s.r.o. (2017/12/96)

Dodatek č.4 ke smlouvě ze dne 1.7.2015 (definice den a počtu nádob na směsný komunální, separovaný a biologicky rozložitelný odpad uvedený v příloze č. 5, příloha č. 5 nahrazuje přílohu č. 4 – Technické služby Dolnobřežanska sr.o. (2017/12/94)

Smlouva o právu provést stavbu – Václav Jirák a Jindřiška Jiráková (2017/12/93)

Smlouva o právu provést stavbu – Jirák Václav a Jindřiška Jiráková (2017/12/92)

Smlouva o zřízení věcného břemene – Pražská plynárenská Distribuce, a.s. člen koncernu Praská plynárenská a.s. (2017/12/91)

Smlouva o dílo – Provádění staveb František Kanta (2017/11/90)

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o zajištění služeb pro Českou poštu,s.p. č. 2017/5551 – Česká pošta, s.p. (2017/11/89)

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu č. IV-12-6021675/2 – ČEZ Distribuce,a.s. (2017/11/88)

Licenční smlouva o veřejném provozování VP_2017_144566 – Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním (2017/11/87)

Smlouvy Licenční smlouva o veřejném provozování VP_2017_150453 – Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním (2017/11/86)

Smlouvy Licenční smlouva o veřejném provozování VP_2017_150429 – Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním (2017/11/85)

Smlouva č. Z_S24_12_8120052326 – ČEZ Distribuce a.s. (2017/11/84)

Dodatek č. 1 ke smlouvě o spolupráci - Dobrovolný svazek obcí Dolnobřežansko (2017/11/83)

Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě a cesty – Mgr. Petr Šmíd (2017/11/82)

Výkupní smlouva OV VYKS/903525 – AB Auto Brejla s.r.o. (2017/11/81)

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytování terénních sociálních služeb – Kvalitní podzim života,z.ú. (2017/10/80)

Dohoda o předčasném ukončení leasingové smlouvy a koupi předmětu leasingu – ŠkoFIN s.r.o. (2017/10/79)

Smlouva o zabezpečení likvidace vozidel s ukončenou životností – Autopark, s.r.o. (2017/10/78)

Smlouva o poskytování servisních služeb – FRP Services s.r.o. (2017/10/77)

Smlouva o dílo – SWIETELSKY stavební s.r.o. (2017/10/76)

Smlouva o dílo – ELTODO a.s. – (2017/10/75)

Smlouva o zajištění úklidových služeb – Kvalitní podzim života,z.ú. (2017/10/74)

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo – AF-CITYPLAN s.r.o.(2017/09/73)

Dodatek k licenční smlouvě číslo 01798 – Triada spol. s r.o. (2017/09/72)

Smlouva o finančním leasingu – AB Auto Brejla s.r.o. (2017/09/71)

Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti – ČEZ Distribuce a.s., Elmoz Czech s.r.o. (2017/09/70)

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti – ČEZ Distribuce (2017/09/69)

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace – Rodinné centrum Baráček z.s. (2017/09/68)

Smlouva o smlouvě budoucí darovací – AGRO Jesenice u Prahy a.s. (2017/09/67)

Smlouva o nájmu služebního bytu – Radek Bus (2017/09/66)

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – Pražská plynárenská Distribuce, a.s., (2017/09/65)

Smlouva o zřízení věcného břemene – Pražská plynárenská Distribuce a.s. (2017/08/64)

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu provést stavbu – ČEZ Distribuce (2017/08/63)

Smlouva o bezúplatném převodu majetku Č. HSAA-9158/2017 – Česká republika – Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy ( 2017/08/62)

Smlouva o zajištění dopravních služeb – Data Autotrans s.r.o. (2017/08/61)

Kupní smlouva č. KSK/4058/2017 – ČEZ Distribuce, a.s. (2017/08/60)

Smlouva o dílo – Enuma Elis s.r.o. (2017/07/59)

Smlouva o spolupráci a úhradě kompenzačního příspěvku na vybudování navazující základní infrastruktury obce – RP Vestec, s.r.o. (2017/07/58)

Smlouva o zřízení věcného břemene – Pražská plynárenská Distribuce a.s. (2017/07/57)

Smlouva o finančním příspěvku na ” Úprava ČS Vestec” – Účelové sdružení obcí Posázavský vodovod (2017/07/56)

Smlouva o zajištění přepravy osob – ARRIVA CITY s.r.o. (2017/07/55)

Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-1-6003978/018 – ČEZ Distribuce, a.s., SEG s.r.o., Geodetický servis Praha s.r.o. (2017/07/54)

Smlouva o výpůjčce – Středočeský kraj (2017/06/53)

Smlouva o zprostředkování pořadu – 6SK agency s.r.o. (2017/06/52)

Smlouva o spolupráci a úhradě kompenzačního příspěvku na vybudování navazující základní infrastruktury obce – František Škorpa (2017/06/51)

Dohoda o ukončení smlouvy o nájmu služebního bytu – Veronika Šachová (2017/06/50)

Smlouva o právu provést stavbu – Jaroslav Hrubý (2017/6/49)

Darovací smlouva – Milan Havlíček a Ing. Eva Koňáková (2017/04/48)

Smlouva o spolupráci a úhradě kompenzačního příspěvku na vybudování navazující základní infrastruktury obce – EXBIO Praha a.s. (2017/06/47)

Smlouva o vykonání přezkoumání hospodaření – Atlas Audit s.r.o. (2017/06/46)

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o zajištění služeb pro Českou poštu, s.p. č.2017/5551 (2017/05/41)

Smlouva o spolupráci – Dobrovolný svazek obcí Dolnobřežansko (2017/04/40)

Darovací smlouva na stavbu vodovodu a kanalizace – Ústav molekulární genetiky AV ČR, v.v.i., a Univerzita Karlova (2017/04/39)

Veřejnoprávní smlouva – Honební společenstvo Jesenice – Vestec (2017/04/38)

Veřejnoprávní smlouva – RODINNÉ CENTRUM BARÁČEK z.s (2017/04/37)

Veřejnoprávní smlouva – RODINNÉ CENTRUM BARÁČEK z.s. (2017/04/36)

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Vestec – SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Vestec (2017/04/35)

Rámcová kupní smlouva 34894/2017 – Stavebniny DEK a.s. (2017/04/34)

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Vestec – Český svaz chovatelů, Základní organizace Vestec (2017/04/33)

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Vestec (Spolek zdravotně postižených v Jesenici, z.s. (2017/04/32)

Smlouva o právu provést stavbu – CI – Logistika Vestec s.r.o. (2017/03/31)

Dodatek č. 1 k rámcové smlouvě o prodeji pohonných hmot – PR-SYST 22 s.r.o. (2017/03/30)

Rámcová smlouva o prodeji pohonných hmot – PR-SYST 22 s.r.o. (2017/03/29)

Licenční smlouva o veřejném provozování – Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, z.s. (2017/03/28)

Smlouva o řízení služebnosti inženýrské sítě – SAFICHEM ASSETS, a.s. (2017/03/27)

Smlouva o zajištění služeb pro Českou poštu, s.p. – Česká pošta s.p. (2017/03/25)

Darovací smlouva – Manželé Stupkovi (2017/03/24)

Dodatek č. 8 ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě v systému Pražské integrované dopravy na rok 2010 až 2019 (linky PID č. 606) – ROPID (2017/03/23)

Dodatek č. 7 ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě (linka PID č. 339) – ROPID (2017/03/22)

Dodatek č. 8 ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě (linka PID č. 337) – ROPID (2017/03/21)

Dodatek č. 11 ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě v systému Pražské integrované dopravy na rok 2010 až 2019 (linky PID č. 332 a 362) – ROPID (2017/03/20)

Dodatek č. 17 ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě v systému Pražské integrované dopravy na rok 2010 až 2019 (linky PID č. 326 a 327) – ROPID (2017/03/19)

Dodatek č. 16 ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřné linkové dopravě v systému Pražské integrované dopravy na rok 2010 až 2019 (linky PID č. 326 a 327) – ROPID (2017/03/18)

Smlouva o psoluprácí a úhradě kompenzačního příspěvku na vybudování navazujíí základní infrastruktury obce – MTL Invest a.s. (2017/03/17)

Smlouva o spolupráci a úhradě kompenzačního příspěvku na vybudování navazující základní infrastruktury obce – STAVING Olomouc s.r.o. (2017/02/16)

Veřejnoprávní smlouva – Tělovýchovná jednota Viktoria Vestec, z.s. (2017/02/15)

Dodatek č. 3 ke smlouvě ze dne 1.7.2015 – Technické služby Dolnobřežanska s.r.o. (2017/02/14)

Smlouva o poskytování služeb údržby komunikace pro období 1.1.2017-31.12.2017 – Ústav molekulární genetiky AV ČR, v.v.i. (2017/02/13)

Dodatek č. 1 k Podnájemní smlouvě – Technické služby Dolnobřežanska s.r.o. (2017/02/12)

Smlouva o vzájemném poskytnutí plnění – Ústav molekulární genetiky AV ČR, v.v.i. – Centrum BIOCEV (2017/02/11)

Veřejnoprávní smlouva – Spolek vesteckých seniorů (2017/02/10)

Smlouva o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4, kV (NN) – ČEZ Distribuce, a.s. (2017/02/09)

Dodatek č. 1 ke smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě ze dne 24.11.2015 uzavřené s Ústavem molekulární genetiky AV ČR, v.v.i. (2017/01/08)

Smlouva o nájmu – Menkar s.r.o. (2017/01/07)

Smlouva o spolupráci a úhradě kompenzačního příspěvku na vybudování navazující základní infrastruktury obce – DEKINVEST (2017/01/05)

Dohoda vlastníků provozně souvisejících vodovodů o jejich vzájemných právech a povinnostech – Hlavní město Praha a Pražská vodohospodářská společnost a.s. (2017/01/04)

Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě č. 22642 ze dne 10.2.0216 – Vodafone Czech Republic a.s. (2017/01/03)

Smlouva o spolupráci a úhradě kompenzačního příspěvku na vybudování navazující základní infrastruktury obce – Vestecká inženýrská s.r.o. (2017/01/02)

Darovací smlouva – MVDr. Luděk Preininger a Ing. Eva Tmějová (2017/01/01)