Smlouvy 2011 – 2013

Rok 2013

Dodatek č. 5 smlouvy o nakládání s komunálním odpadem č. 2200097 – AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. (2013/12/145)

Smlouva o nájmu služebního bytu – Veronika Šachová (2013/12/144)

Darovací smlouva – Junák-svaz skautů a skautek ČR (2013/12/143)

Dodatek č. 1 k mandátní smlouvě – Allowance s.r.o. (2013/12/142)

Smlouva o dílo – J.L.T.-stavební společnost, spol. s r.o. (2013/12/141)

Dodatek ke smlouvě o uzavření budoucí smlouvy o připojení elektrického zařízení k distribuční soustavě – ČEZ Distribuce, a.s. (2013/12/140)

Dodatek ke smlouvě o uzavření budoucí smlouvy o připojení elektrického zařízení k distribuční soustavě – ČEZ Distribuce, a.s. (2013/12/139)

Smlouva o budoucí smlouvě darovací – Ing. Jan Fořt (2013/12/138)

Rámcová kupní smlouva – DEKTRADE a.s. (2013/12/137)

Kupní smlouva – Nguyen Trung Tuan, Le Thi Anh Tuyet (2013/12/136)

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o spolupráci a poskytnutí příspěvku – Ing. Jan Fořt (2013/12/135)

Smlouva o dílo č. 02/12/2013/M – Stavební společnost Šlehofer, s.r.o. (2013/12/134)

Dodatek č. 4 ke kupní smlouvě – AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. (2013/12/133)

Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo – SWIETELSKY stavební s.r.o. OZ DS STŘED (2013/12/132)

Smlouva o právu provést stavbu – EXBIO Praha a.s. (2013/11/131)

Smlouva o nájmu – MODERNÍ KUCHYNĚ.CZ s.r.o. (2013/11/130)

Rámcová kupní smlouva – VEREBEX spol. s r.o. (2013/11/129)

Smlouva o zřízení věcného břemene – ČEZ Distribuce, a.s. (2013/11/128)

Kupní smlouva – Ivana Lhotáková (2013/11/127)

Smlouva č. SM1300001368 – Městská část Praha 11 (2013/10/126)

Dohoda o ukončení smlouvy o nájmu – Milan Micka (2013/10/125)

Kupní smlouva – Zdeňka Čmelinská, Otakar Čmelinský (2013/10/123)

Mandátní smlouva – Jitka Lehoučková (2013/10/122)

Kupní smlouva – A-TEC servis s.r.o. (2013/09/121)

Mandátní smlouva – Lenka Klestilová (2013/09/120)

Smlouva o dílo č. 2013/101 – PROVOD – inženýrská společnost, s.r.o. (2013/09/119)

Licenční smlouva o veřejném provozování – OSA-Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, o.s. (2013/09/118)

Smlouva o poskytování dotace k zajištění pečovatelské služby – Lenka Klestilová (2013/09/117)

Nájemní smlouva – Honební společenstvo Jesenice-Vestec (2013/09/116)

Smlouva o dílo – ZEPRIS s.r.o. (2013/09/115)

Smlouva o dílo – CTS corp., s.r.o. (2013/09/114)

Dodatek ke smlouvě o dílo č. 1 (smlouva o dílo z roku 2011) – CTS corp., s.r.o. (2013/09/113)

Smlouva o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR – Státní fond životního prostředí České republiky (2013/09/112)

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o externí spolupráci – Jakub Kvasnička (2013/08/111)

Smlouva o zajištění dopravních služeb – DATA AUTOTRANS s.r.o. (2013/08/110)

Smlouva o kontrolní činnosti – ATLAS AUDIT s.r.o. (2013/08/109)

Smlouva o připojení k distribuční soustavě – Pražská plynárenská Distribuce, a.s. (2013/08/108)

Dodatek č. 1 k Smlouvě o nájmu pozemku – M. Havlíček, Ing. E. Koňáková (2013/08/107)

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy kupní o prodeji nemovitosti – ČEZ Distribuce, a.s. (2013/07/106)

Smlouva o spolupráci – Česká zemědělská univerzita v Praze (2013/07/105)

Smlouva o zřízení věcného břemene – Telefónica Czech Republic, a.s. (2013/07/104)

Smlouva o využití sběrného místa pro účely zpětného odběru elektrozařízení – REMA Systém, a.s. (2013/07/103)

Dodatek č. 3 k Smlouvě o dílo – Warex spol. s r.o. (2013/07/102)

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouva o právu stavby – ČEZ Distribuce, a.s. (2013/07/101)

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – ČEZ Distribuce, a.s. (2013/07/100)

Dodatek č. 1 smlouvy o dílo – EKIS, spol. s r.o., Stavební společnost Šlehofer s.r.o. (2013/07/99)

Kupní smlouva č. 9130000180 – RUPEXIM s.r.o. (2013/07/97)

Smlouva o budoucí kupní smlouvě č. 3/2013 (2013/07/96)

Smlouva o budoucí kupní smlouvě č. 3/2013 (2013/07/96) - DOLOŽKA

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo – Markéta Vysloužilová (2013/06/95)

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo – Markéta Vysloužilová (2013/06/95) Smlouva o nájmu – Mgr. Petr Šmíd (2013/06/94)

Smlouva o dílo – AGRO Jesenice u Prahy a.s. (2013/06/93)

Dodatek č. 3 ke kupní smlouvě – AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. (2013/06/92)

Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo – SWIETELSKI stavební s.r.o. OZ DS STŘED (2013/06/91)

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o úvěru – Česká spořitelna, a.s. (2013/06/90)

Smlouva o uložení odpadů na skládce č. 022/2013/JK – AVE CZ ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ s.r.o. (2013/06/89)

Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny – ČEZ Prodej, s.r.o. (2013/06/88)

Smlouva o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě – ČEZ Distribuce, a.s. (2013/06/87)

Dodatek č. 1 smlouvy 12_SOBS01_4120863583 – ČEZ Distribuce, a.s. (2013/06/86)

Dodatek č. . 1 smlouvy 12_SOBS01_4120863581 – ČEZ Distribuce, a.s. (2013/06/85)

Smlouva o budoucí kupní smlouvě č. 2/2013 (2013/06/84)

Smlouva o zřízení věcného břemene – ČEZ Distribuce, a.s. (2013/06/83)

Smlouva o zřízení věcného břemene – ČEZ Distribuce, a.s. (2013/06/82)

Smlouva o vystoupení – Antonín Kny-Umělecká agentura KNY (2013/06/81)

Dohoda o plánované pomoci na vyžádání – ČR-Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje (2013/06/80)

Dodatek č. 2 ke Kupní smlouvě – AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. (2013/06/79)

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo – SWIETELSKY stavební s.r.o. OZ DS STŘED (2013/06/78)

Smlouva o vykonání přezkoumání hospodaření – ATLAS AUDIT s.r.o. (2013/06/77)

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemne a smlouvu o právu stavby – ČEZ Distribuce, a.s. (2013/05/76)

Smlouva o dílo – Hřiště, s.r.o. (2013/05/75)

Kupní smlouva – ATS-TELCOM PRAHA a.s. (2013/05/74)

Dodatek č. 2 k Smlouvě o dílo – WAREX spol. s r.o. (2013/05/73)

Mandátní smlouva – Allowance s.r.o. (2013/05/72)

Smlouva o spolupráci – Základní škola Campanus (2013/05/71)

Smlouva darovací – Sheridan a.s. (2013/05/70)

Leasingová smlouva – VB Leasing CZ, spol. s r.o. (2013/05/69)

Kupní smlouva – PEKASS, a.s. (2013/05/68)

Rámcová smlouva o obchodování na finančním trhu – Komerční banka, a.s. (2013/05/67)

Smlouva o úvěru – Komerční banka, a.s. (2013/05/66)

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – ČEZ Distribuce, a.s. (2013/05/65)

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – ČEZ Distribuce, a.s. (2013/05/64)

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – ČEZ Distribuce, a.s. (2013/05/63)

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – ČEZ Distribuce, a.s. (2013/05/62)

Smlouva o dodávce – Artspect, a.s. (2013/05/61)

Smlouva o zajišťování pracovnělékařských služeb – GP Medical s.r.o. (2013/04/60)

Mandátní smlouvy – BlueFort s.r.o. (2013/04/59)

Mandátní smlouva – BlueFort s.r.o. (2013/04/58)

Nájemní smlouva – AGRO Jesenice u Prahy a.s. (2013/04/57)

Kupní smlouva k nemovitosti – AGRO Jesenice u Prahy a.s. (2013/04/56)

Smlouva o poskytnutí investičního příspěvku – obec Dolní Břežany (2013/04/55)

Smlouva o poskytnutí investičního příspěvku – obec Dolní Břežany (2013/04/54)

Smlouva o přijímání platebních karet – Česká spořitelna, a.s. (2013/04/53)

Dodatek č. 01 ke Smlouvě o úvěru – Česká spořitelna, a.s. (2013/04/52)

Smlouva o dodávce vody a odvádění odpadních vod – Vodohospodářská společnost Benešov, s.r.o. (2013/04/51)

Dohoda o ukončení smlouvy o dodávce vody č. VP 54 – Pražské vodovody a kanalizace, a.s. (2013/04/50)

Dohoda o ukončení smlouvy o dodávce vody č. VP 53 – Pražské vodovody a kanalizace, a.s. (2013/04/49)

Dohoda o ukončení smlouvy o dodávce vody č. VP 36 – Pražské vodovody a kanalizace, a.s. (2013/04/48)

Dohoda o ukončení smlouvy o dodávce vody č. VP 35 – Pražské vodovody a kanalizace, a.s. (2013/04/47)

Smlouva SM 1300000435 o zřízení společného spádového obvodu základní školy pro bezplatné plnění povinné školní docházky – Městská část Praha 11 (2013/04/46)

Dohoda o ukončení smlouvy č. SM 1100000011 – Městská část Praha 11 (2013/04/45)

Dohoda o ukončení smlouvy č. SM 0500001585 – Městská část Praha 11 (2013/04/44)

Mandátní smlouva č. 211/2013 – JUDr. Petr Sršeň-ANALYZ INVEST (2013/04/43)

Smlouva o budoucím bezúplatném převodu pozemků, technické infrastruktury a pozemních komunikací – Sheridan a.s. (2013/04/42)

Dohoda o úhradě částky – Sheridan a.s. (2013/04/41)

Kupní smlouva – Obec Olšany u Prostějova (2013/04/40)

Dohoda o ukončení podnájemní smlouvy – Český kynologický svaz (2013/04/39)

Smlouva o prodeji OV – AB AUTO BREJLA (2013/03/37)

Smlouva o výpujčce – EKO-KOM, a.s. (2013/03/35)

Dodatek č. 4 ke smlouvě o závazku veřejné služby – Veolia Transport Praha, s.r.o. (2013/03/34)

Dodatek č. 3 ke smlouvě o závazku veřejné služby – Veolia Transport Praha, s.r.o. (2013/03/33)

Dodatek č. 3 ke smlouvě o závazku veřejné služby – Veolia Transport Praha, s.r.o. (2013/03/32)

Dodatek č. 6 ke smlouvě o závazku veřejné služby – Veolia Transport Praha, s.r.o. (2013/03/31)

Veřejnoprávní smlouva k zajišťování činnosti podle zákona o obecní policii – Obec Zlatníky – Hodkovice (2013/03/30)

Veřejnoprávní smlouva k zajišťování činnosti podle zákona o obecní policii – Obec Ohrobec (2013/03/29)

Dodatek č. 1 ke Kupní smlouvě – AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. (2013/03/28)

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo – SWIETELSKY stavební s.r.o. OZ DS STŘED (2013/03/27)

Smlouva o realizaci přeložky distribučního zařízení – ČEZ Distribuce, a.s. (2013/03/26)

Smlouva o spolupráci a společném financování – Sheridan a.s. (2013/03/25)

Smlouva o úhradě neinvestičních výdajů – Městská část Praha 11 (2013/03/24)

Dodatek č. 1 k mandátní smlouvě – Marcela Chadrabová (2013/02/23)

Smlouva o dílo – HW PROJEKT, s.r.o. (2013/02/22)

Smlouva o dílo – HW PROJEKT, s.r.o. (2013/02/21)

Smlouva o dílo – AF-CITYPLAN s.r.o. (2013/02/20)

Dodatek č. 1 k Smlouvě o dílo – WAREX spol. s r.o. (2013/02/19)

Veřejnoprávní smlouva o výkonu úkolů obecní policie – Obec Dolní Břežany (2013/02/18)

Smlouva o právu provést stavbu – CI-Logistika Vestec, s.r.o. (2013/02/17)

Smlouva o dodávce služeb ÚVT, s.r.o. (2013/02/15)

Smlouva o běžném účtu – Česká národní banka (2013/02/14)

Smlouva o prodeji – Václav Brejla-AB Auto Brejla (2013/02/13)

Smlouva o finančním leasingu – ŠkoFIN s.r.o. (2013/02/12)

Uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě – ČEZ Distribuce, a.s. (2013/01/11)

Nájemní – servisní a materiálová smlouva č. 113 – Jiří Tourek, T-Agency (2013/01/9)

Rámcová smlouva o partnerství a spolupráci – MAS Dolnobřežansko o.p.s. (2013/01/8)

Kupní smlouva – AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. (2013/01/7)

Smlouva o zřízení věcného břemene – ČEZ Distribuce, a.s. (2013/01/6)

Rok 2012

Smlouva o nájmu pozemku – Dagmar Knotková, Jaroslav Tykal (2012/12/101)

Darovací smlouva – Junák-svaz skautů a skautek ČR (2012/12/100)

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytování dotace k zajištění pečovatelské služby – Občanské sdružení Most k domovu (2012/12/99

Darovací smlouva – Sdružení Linka bezpečí (2012/12/98)

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o spolupráci – BIOCEV z.s.p.o. (2012/12/97)

Smlouva o úvěru – Česká spořitelna, a.s. (2012/12/96)

Smlouva o spolupráci a úhradě kompenzačního příspěvku na vybudování navazující základní infrastruktury obce – TOP-BIO, s.r.o. (2012/12/95)

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – TOP-BIO, s.r.o. (2012/12/94)

Pojistná smlouva o pojištění právní ochrany územní samosprávy – DAS, Obec Vestec (2012/12/93)

Smlouva o dodávce vody – VHS Benešov (2012/12/92)

Smlouva o nájmu – Mgr. Petr Šmíd (2012/11/91)

Kupní smlouva – STAVING Olomouc, s.r.o. (2012/11/90)

Smlouva o dílo – Markéta Vysloužilová (2012/11/89)

Uzavření budoucí smlouvy o přípojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě – ČEZ Distribuce, a.s. (2012/11/88)

Uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě – ČEZ Distribuce, a.s. (2012/11/87)

Smlouva o úhradě neinvestičních výdajů – Městská část Praha-Šeberov (2012/11/86)

Mandátní smlouva č. 202/2012 – JUDr. Petr Sršeň-ANALYZ INVEST (2012/11/85)

Dohoda o změně trasy tlakové části “Splaškové kanalizace Nad Kopcovitými lukami” – Sheridan, a.s. (2012/11/84)

Smlouva o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene – Sheridan a.s. (2012/11/83)

Smlouva o dílo na provedení stavebních prací – WAREX spol. s r.o. (2012/11/82)

Dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu pozemku – Dagmar Knotková, Jaroslav Tykal (2012/11/81)

Dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu pozemku – Jaroslav Klimeš (2012/11/80)

Smlouva o dílo – Ing. Marek Stádník (2012/11/79)

Dodatek č. 4 ke smlouvě č. 2200097 – AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. (2012/11/78)

Dodatek č. 2 ke smlouvě č. 2500138 – AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. (2012/11/77)

Smlouva o vykonání přezkoumání hospodaření , Dodatek č. 1 ke smlouvě uzavřené dne 27.7.2012 – ATLAS AUDIT s.r.o. (2012/10/76)

Smlouva směnná – Luboš Pelikán (2012/10/75)

Uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě – ČEZ Distribuce, a.s. (2012/10/74)

Smlouva o umístění koncového prvku varování a vyrozumění obyvatelstva – Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje (2012/10/73)

Smlouva o právu stavby – DEKINVEST, uzavřený investiční fond, a.s. (2012/10/72)

Smlouva o spolupráci a úhradě kompenzačního příspěvku na vybudování navazující základní infrastruktury obce – DEKINVEST, uzavřený investiční fond, a.s. (2012/10/71)

Dohoda o úhradě poměrné části vedlejších rozpočtových nákladů – Sheridan, a.s. (2012/10/70)

Smlouva o demontáži, uložení a zpětné montáži čerpadel a elektroinstalace ČS Vestec – ENVI-PUR, s.r.o. (2012/10/69)

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o úvěru – Komerční banka, a.s. (2012/10/68)

Smlouva o zřízení věcného břemene – ČEZ Distribuce, a.s (2012/10/67)

Smlouva o úhradě kompenzačního příspěvku na vybudování navazující základní infrastruktury obce – T.LAND a.s.(2012/10/66)

Smlouva o podnájmu pozemků – SAFINA, a.s., Obec Dolní Břežany, Obec Zlatníky – Hodkovice (2012/10/65)

Dohoda o ukončení nájemní smlouvy – SAFINA ASSETS, a.s., Obec Dolní Břežany, Obec Zlatníky – Hodkovice (2012/09/64)

Smlouva o smlouvě budoucí – SAFINA ASSETS, a.s. (2012/09/63)

Darovací smlouva – Občanské sdružení TŘI (2012/09/62)

Dodatek č. 1 ke smlouvě o vázaném účtu – Raiffeisenbank a.s. (2012/09/61)

Smlouva o budoucí kupní smlouvě č. 1/2012 (2012/09/60)

Smlouva o dílo – Ing. Tomáš Řezníček (2012/09/59)

Smlouva o poskytnutí inzerce souvisejících služeb – JNT Média s.r.o. (2012/09/58)

Smlouva o zavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu stavby – ČEZ Distribuce, a.s. (2012/09/57)

Dodatek č. 1 ke smlouvě a spolupráci a úhradě kompenzačního příspěvku na vybudování navazující základní infrastruktury obce – STAVING Olomouc, s.r.o. (2012/09/56)

Smlouva o spolupráci a úhradě kompenzačního příspěvku na vybudování navazující základní infrastruktury obce - STAVING OLOMOUC s.r.o (2012/09/55)

Smlouva o spolupráci a poskytnutí příspěvku – Ing. Jan Fořt (2012/08/54)

Smlouva darovací – Ing. Jan Fořt (2012/08/53)

Smlouva o vykonání přezkoumání hospodaření – ATLAS AUDIT, s.r.o. (2012/07/52)

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – DEKINVEST, uzavřený investiční fond, a.s. (2012/07/51)

Smlouva o dílo – HW PROJEKT, s.r.o. (Splašková kanalizace a komunikace – ulice K Šeberovu V Úhoru), (2012/07/50)

Smlouva o dílo – HW PROJEKT, s.r.o. (Splašková kanalizace a komunikace – ulice V Březí a V Úhoru), (2012/07/49)

Dohoda o přistoupení k části závazku – Sheridan a.s., J.L.T. – stavební společnost, spol. s r.o. (2012/07/48)

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – Telefónica Czech Republik, a.s., Sheridan, a.s. (2012/07/47)

Smlouva o úvěru – Komerční banka, a.s. (2012/06/46)

Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy na nemovitost – ČEZ Distribuce, a.s. (2012/06/45)

Smlouva o spolupráci – Obec Jesenice, ing. Jan Fořt (2012/06/44)

Smlouva o dílo – HW PROJEKT, s.r.o. (Splašková kanalizace pro lokalitu “Nad kopcovitými lukami”), (2012/06/43)

Smlouva o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene – Obec Jesenice (2012/06/42)

Dohoda o ukončení Smlouvy o dílo č. 11 046 _001 – ing. Arch. Radek Zeman (2012/06/41)

Smlouva o uzavření budoucích smluv o připojení odběrných elektrických zařízení k distribuční soustavě – ČEZ Distribuce, a.s. (2012/06/40)

Smlouva o uzavření budoucích smluv o připojení odběrných elektrických zařízení k distribuční soustavě – ČEZ Distribuce, a.s. (2012/06/39)

Smlouva o dílo – J.L.T. – stavební společnost, spol. s r.o. (2012/06/38)

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – Moučková Eva (2012/06/37)

Dodatek č. 1 ke koncesní smlouvě o provozování ATS Safina ze dne 29.7.2011 – Vodohospodářská společnost Benešov, s.r.o. (2012/06/36)

Smlouva darovací – MVDr. Preininger Luděk, ing. Eva Tmějová (2012/5/35)

Smlouva o technické podpoře – Triada, spol. s r.o., (2012/05/34)

Dodatek č. 3 o zvýšení počtu nádob na tříděný odpad – AVE CZ odpadové hospodářství, s.r.o. (2012/05/33)

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – Ing. Pavel Dvořák (2012/05/32)

Smlouva o bezúplatném převodu nemovitosti – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (2012/05/31)

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (2012/05/30)

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o spolupráci ze dne 27.7.2012 – Česká zemědělská univerzita v Praze (2012/05/29)

Smlouva o připojení k distribuční soustavě kategorie maloodběratel-domácnost – Pražská plynárenská Distribuce, a.s. (2012/05/28)

Smlouva o připojení k distribuční soustavě kategorie maloodběratel-domácnost – Pražská plynárenská Distribuce, a.s. (2012/05/27)

Smlouva o připojení k distribuční soustavě kategorie maloodběratel-domácnost – Pražská plynárenská Distribuce, a.s.(2012/05/26)

Mandátní smlouva – Marcela Chadrabová (2012/04/25)

Smlouva o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny – ČEZ Distribuce, a.s. (2012/04/24)

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – Městská část Praha-Šeberov (2012/04/23)

Smlouva o zřízení věcného břemene – Telefónica Czech Republic, a.s. (2012/04/22)

Smlouva o úpravě vzájemných vztahů mezi smluvními stranami – Sheridan a.s., Pražská vodohospodářská společnost a.s., Pražské vodovody a kanalizace a.s. (2012/03/21)

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – Ing. Pavel Dvořák, Sheridan a.s., Pražská vodohospodářská společnost a.s. (2012/03/20)

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – Pražská vodohospodářská společnost a.s. (2012/03/19)

Smlouva o budoucí smlouvě darovací – Pražská vodohospodářská společnost a.s. (2012/03/18)

Mandátní smlouva – Obec Vestec x Veřejné zakázky s.r.o. (2012/03/17)

Smlouva o právu provést stavbu – Ivana Šídlová (2012/02/16)

Smlouva o právu provést stavbu – Stavební bytové družstvo Vestec v likvidaci (2012/02/15)

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny – ČEZ Distribuce, a.s. (2012/02/14)

Smlouva o spolupráci a uzavření budoucí smlouvy kupní – Pražská plynárenská Distribuce, a.s. (2012/02/13)

Smlouva o spolupráci a úhradě kompenzačního příspěvku na vybudování navazující základní infrastruktury obce – STAVING Olomouc, s.r.o. (2012/02/12)

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – Slovanka Development s.r.o. (2012/01/11)

Smlouva o zřízení věcného břemene – Pražská plynárenská Distribuce, a.s. (2012/01/10)

Rok 2011

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – ČEZ Distribuce, a.s. (2011/12/60)

Dodatek č. 1 k Smlouvě o nájmu – Milan Micka (2011/12/59)

Dodatek č. 2 ke smlouvě č. 2200097 – AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. “Svoz tříděného tetrapaku od 1.1.2012” (2011/12/58)

Smlouva o nájmu nebytových prostor a některého technického vybavení – AGRO Jesenice u Prahy a.s. (2011/12/57)

Smlouva o výpůjčce – Příspěvková organizace Mateřská škola Vestec (2011/12/56)

Smlouva o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene – Ing. Pavel Dvořák (2011/12/55)

Smlouva mandátní č. 15-2011 – Fair Care s.r.o. “Projektová dokumentace Splašková kanalizace Vestec” (2011/12/54)

Smlouva o dodávce mobilních sledovacích jednotek a poskytování služby Sleduj auta – Sleduj auta.cz, s.r.o. (2011/12/53)

Kupní smlouva – Alena Hrubá (2011/12/52)

Kupní smlouva – Jaroslav Hrubý (2011/12/51)

Kupní smlouva – Milan Havlíček, Ing. Eva Koňáková (2011/12/50)

Dodatek č. 2 ze dne 1.12.2011 k Dohodě o užívání nebytových prostor Sportovního centra TJ Viktoria Vestec – RC Baráček (2011/12/49)

Smlouva o nájmu č. 3/0564/2011/N – ELTODO-CITELUM, s.r.o. “Kabelové vedení k napájení vánoční výzdoby” (2011/11/47)

Kupní smlouva – SAFINA a.s. “Avia – ojetý speciální automobil jednoúčelový” (2011/11/46)

Kupní smlouva – STAVOSPOL, s.r.o. (2011/11/45)

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. 28C11/81 – Pozemkový fond České republiky “Splašková kanalizace v obci Vestec” (2011/11/44)

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcných břemen – Ing. Jan Fořt “Splašková kanalizace . lokalita Nad kopcovitými lukami” (2011/11/43)

Dodatekč č. 3 k Rámcové mandátní smlouvě č. 174/2011 – JUDr. Petr Sršeň-ANALYZ INVEST (2011/11/42)

Dodatek č. 1 k Leasingové smlouvě č. 9110600081 a Kupní smlouvě č. 9110600081 – VB Leasing CZ, spol. s.r.o., PEKASS a.s. “traktor ANTONIO CARRARO” (2011/11/41)

Smlouva o dílo č. 11 020 – Ing. Arch. Radek Zeman (Projektová dokumentace ZTV – Vestec – část B” (2011/11/40)

Smlouva o externí spolupráci – Jakub Kvasnička “Vestecké listy” (2011/11/39)

Smlouva o úhradě neinvestičních výdajů o předškolním, základním, středním vyšším odborném a jiném vzdělávání – Městská část Praha-Šeberov (2011/11/38)

Smlouva o dílo – KOMPRIN s.r.o. “Projektová dokumentace Havarijní odlehčení splaškové kanalizace na ČOV SAFINA – ul. Průmyslová” (2011/11/37)

Dohoda o užívání nebytových prostor Sportovního centra TJ Viktoria Vestec – RC Baráček (2011/11/36)

Smlouva o dílo č. 0610/2011 – IPOLT CZ. s.r.o. “Projektová dokumentace Sběrný dvůr tříděného komunálního odpadu Vestec” (2011/11/35)

Smlouva o právu provést stavbu, ul. Krátká – Luboš Pelikán (2011/11/34)

Smlouva o právu provést stavbu, ul. Krátká – Miloslav Bohuslav (2011/11/33)

Smlouva mandátní – Fair Care s.r.o. “Dotace Přístavba MŠ Vestec” (11/11/32)

Smlouva významného zákazníka – T-Mobile Czech Republic a.s. (2011/11/31)

Smlouva o právu provést stavbu, ul, Krátká – Ivana Šídlová (2011/11/30)