Smlouvy 2020 – 2022

Rok 2022

Dodatek ke smlouvě o poskytování pracovně lékařských služeb - GP Medical s.r.o. (2022/12/91)

Smlouva o dodávce multifunkčního vozidla s kontejnerem - TomiTruck s.r.o. (2022/12/90)

Dodatek č. 11 ke smlouvě ze dne 1.7.2015 - Technické služby Dolnobřežanska s.r.o. (2022/12/89)

Kupní smlouva - STAVING Olomouc, s.r.o. (2022/12/88)

Kupní smlouva - STAVING Olomouc, s.r.o. (2022/12/87)

Smlouva o dílo č. 572/2022 - J.L.T. - stavební splečnost, spol. s r.o. (2022/12/86)

Dervisní smlouva - rohože - Elis Textil Servis s.r.o. (2022/12/85)

Servisní smlouva - rohože - Elis Textil Servis s.r.o. (2022/12/84)

Dodatek č. 2 ke smlouvě o nájmu a provozování vodovodů a kanalizací - Technické služby Dolnobřežanska, s.r.o. (2022/12/83)

Smlouva o koupi vozidla - Technické služby Dolnobřežanska, s.r.o. (2022/12/82)

Smlouva o koupi vozidla - Technické služby Dolnobřežanska, s.r.o. (2022/12/81)

Smlouva o dodávce univerzálního víceúčelového stroje - Unikont Group s.r.o. (2022/11/80)

Smlouva o dílo č. 1606722 - AQUA PROCON s.r.o. (2022/11/79)

Smlouva o poskytování služeb - ENVIPARTNER, s.r.o. (2022/11/78)

Dodatek č. 2/2022 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor č. 3VE/2017 ze dne 8.6.2017 - STAVING Olomouc, s.r.o.(2022/11/77)

Dodatek Servisní a materiálové smlouva č. 519 - Jiří Tourek, T-Agency (2022/11/76)

Smlouva o dílo - Pavlíček Hulín architekti, s.r.o. (2022/11/75)

Smlouva o zřízení věcného břemene: Metropolitní síť v obci Vestec - ÚVT Internet s.r.o. (2022/11/74)

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodou o umístění stavby - ČEZ Distribuce, a.s. (2022/11/73)

Hromadná licenční smlouva o veřejném provozování OPRÁVNĚNÍ OSA - OSA - Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, z.s. (2022/11/72)

Smlouva o zřízení veřejného místa zpětného odběru - REMA Systém, a.s. (2022/11/71)

Dodatek č. 6 ke Smlouvě o poskytováí terénních sociálních služeb - Kvalitní podzim života, z.ú. (2022/10/70)

Smlouva o dílo č. 296/2022 - J.L.T. - stavební společnost, spol. s r.o. (2022/10/69)

Smlouva o dílo č. 578/2022 - J.L.T. - stavební společnost, spol. s r.o. (2022/09/68)

Smlouva o zřízení služebnosti - CETIN a.s. (2022/09/67)

Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti - ČEZ Distribuce, a.s. (2022/09/66)

Kupní smlouva - AB Auto Brejla Praha (2022/09/65)

Smlouva o dílo - CENTRUM POPERTY s.r.o. (2022/09/64)

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o splupráci - Vestecká inženýrská s.r.o. (2022/08/63)

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o splupráci - Vestecká inženýrská s.r.o. (2022/08/62)

Dodatek č. 5 k Smlouvě o nájmu služebního bytu - Radek Bus (2022/08/61)

Smlouva o zajištění dopravních služeb - DATA AUTOTRANS s.r.o. (2022/08/60)

Smlouva o připojení odběrného elektrického zařízení - ČEZ Distribuce, a.s. (2022/08/59)

Kupní smlouva - Jaroslav Skřivan (2022/08/58)

Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti - ČEZ Distribuce, a.s. (2022/08/57)

Smlouva o zajištění přepravy osob - ARRIVA CITY s.r.o. (2022/08/56)

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo - pm trávníky s.r.o. (2022/07/55)

Kupní smlouva k nemovité věci - Martin Petrus (2022/06/54)

Kupní smlouva k nemovité věci - Magdalena Šmídová (2022/06/53)

Kupní smlouva - OPTREAL, spol. s r.o. (2022/06/52)

Kupní smlouva - Danuše Jarešová (2022/06/51)

Smlouva o provozování plynárenského zařízení - Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s. (2022/06/50)

Dodatek č. 1/2022 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor č. 3VE/2017 ze dne 8.6.2017 - STAVING Olomouc, s.r.o. (2022/06/49)

Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti - ČEZ Distribuce, a.s. (2022/06/48)

Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnsoti - ČEZ Distribuce, a.s. (2022/06/47)

Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti - ČEZ Distribuce, a.s. (2022/06/46)

Smlouva o kontrolní činnosti - ATLAS AUDIT s.r.o. (2022/06/45)

Smlouva o vykonání přezkoumání hospodaření - ATLAS AUDIT s.r.o. (2022/06/44)

Dodatek smlouvy o dílo - Agro Jesenice u Prahy a.s. (2022/05/43)

Smlouva o dílo a licenční smlouva - Piána na ulici, z.s. (2022/05/42)

Smlouva o zřízení věcného břemene - Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Prazská plynárenská, a.s. (2022/05/41)

Kupní smlouva - Hana Bárová (2022/05/40)

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - POCTA - První osobní cyklistická talentová akademie, z.s. (2022/05/39)

Smlouva o spolupráci a úhradě kompenzačního příspěvku na vybudování navazujícíc základní infrastruktury obce - Top-Bio, s.r.o. (2022/05/38)

Smlouva o poskytování právních služeb - ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o. (2022/04/37)

Smlouva o zřízení služebnosti - CETIN a.s. (2022/04/36)

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - Český svaz chovatelů, Základní organizace Vestec (2022/04/35)

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Vestec (2022/04/34)

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - Honební společenstvo Jesenice - Vestec (2022/04/33)

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - RODINNÉ CENTRUM BARÁČEK z.s. (2022/04/32)

Smlouva o splupráci - Dobrovolný svazek obcí Dolnobřežansko (2022/03/31)

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o prodeji a koupi podílu - Obec Ohrobec (2022/03/30)

Dodatek č. 1 k dohodě "o vzájemné spolupráci při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku" ze den 13.10.2010 - Policie České republiky (2022/03/29)

Darovací smlouva - Linka bezpečí, z.s. (2022/03/28)

Dodatek ke smlouvě o zajištění dopravních služeb - DATA AUTOTRANS s.r.o. (2022/03/27)

Dodatek č. 4 ke smlouvě o provozování veřejného osvětlení obce Vestec - Technické služby Dolnobřežanska, s.r.o. (2022/03/26)

Dodatek č. 10 ke smlouvě ze dne 01.07.2015 - Technické služby Dolnobřežanska, s.r.o. (2022/03/25)

Veřejnoprávní smlouva - Tělovýchovná jednota Viktoria Vestec, z.s. (2022/03/24)

Veřejnoprávní smlouva - Spolek vesteckých seniorů (2022/03/23)

Kupní smlouva - AB Auto Brejla Praha (2022/03/22)

Smlouva o spolupráci - SPACE BET a.s. (2022/03/21)

Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti - ČEZ Distribuce, a.s. (2022/03/20)

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohou o umístění stavby - ČEZ Distribuce, a.s. (2022/03/19)

Smlouva o zřízení věcného břemene - Pražská plynárenská Distribuce, a.s. (2022/03/18)

Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti - ČEZ Distribuce, a.s. (2022/03/17)

Dohoda o předčasném ukončení leasingové smlouvy a koupi předmětu leasingu - ŠkoFin s.r.o. (2022/02/16)

Smlouva o provádění odstranění znečšištění - MC Invest Czech s.r.o. (2022/02/15)

Smlouva o provedení stavby - město Jesenice (2022/02/14)

Dohoda mezi obcemi o zajištění povinné školní docházky v jiné obci - město Jesenice (2022/02/13)

Dodatek č. 14 ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě v systému Pražské integrované dopravy na roky 2010 až 2024 (linky PID č. 956) - Hlavní město Praha (2022/02/12)

Dodatek č. 14 ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě v systému Pražské integrované dopravy na roky 2010 až 2024 (linky PID č. 339) - Hlavní město Praha (2022/02/11)

Dodatek č. 18 ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě v systému Pražské integrované dopravy na roky 2010 až 2024 (linky PID č. 332 a 362) - Hlavní město Praha (2022/02/10)

Dodatek č. 24 ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě v systému Pražské integrované dopravy na roky 2010 až 2024 (linky PID č. 326 a 327) - Hlavní město Praha (2022/02/09)

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o prodeji a koupi podílu - obec Zlatníky - Hodkovice (2022/02/08)

Smlouva o zřízení věcného břemene - Pražská plynárenská Distribuce, a.s. (2022/02/07)

Dodatek č. 3 ke smlouvě o provozování veřejného osvětlení obce Vestec - Technické služby Dolnobřežanska, s.r.o. (2022/02/06)

Darovací smlouva - městys Moravská Nová Ves (2022/01/05)

Darovací smlouva - obec Mikulčice (2022/01/04)

Darovací smlouva - obec Lužice (2022/01/03)

Darovací smlouva - obec Hrušky (2022/01/02)

Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti - ČEZ Distribuce, a.s. (2022/01/01)

Rok 2021

Smlouva o koupi ojetého motorového vozidla - AB Auto Brejla Praha (2021/12/98)

Smlouva o prodeji a koupi podílu - Obec Ohrobec (2021/12/96)

Smlouva o dílo - pm trávníky s.r.o. (2021/12/97)

Smlouva o prodeji a koupi podílu - obec Březová-Oleško (2021/12/95)

Smlouva o prodeji a koupi podílu - obec Libeř (2021/12/94)

Smlouva o prodeji a koupi podílu - obec Okrouhlo (2021/12/93)

Smlouva o prodeji a koupi podílu - obec Zlatníky - Hodkovice (2021/12/92)

Smlouva o prodeji a koupi podílu - obec Vrané nad Vltavou (2021/12/91)

Smlouva o prodeji a koupi podílu - Obec Psáry (2021/12/90)

Smlouva o prodeji a koupi podílu - obec Zvole (2021/12/89)

Smlouva o prodeji a koupi podílu - obec Dolní Břežany (2021/12/88)

Dohoda o finančním vyrovnání - obec Dolní Břežany (2021/12/87)

Pojistná smlouva - Generali Česká pojišťovna a.s. (2021/12/86)

Dodatek č. 9 ke smlouvě ze dne 1.7.2015 - Technické Služby Dolnobřežanska, s.r.o. (2021/12/85)

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na rekonstrukci povrchu komunikace Vestecká - CETSU PLUS, a.s. (2021/12/84)

Smlouva o úvěru - ŠkoFin s.r.o. (2021/11/83)

Hromadná licenční smlouva o veřejném provozování - OSA - Ochranný svaz autorký pro práva k dílům hudebním, z.s. (2021/11/82)

Servisní smlouva - Elis Textil Servis s.r.o. (2021/11/81)

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o spolupráci a úhradě kompenzačního příspěvku na vybudování navazující základní infrastruktury obce - EXBIO Praha, a.s. (2021/11/80)

Dodatek č. 9 ke Smlouvě o zajištění služeb pro Českou poštu, s.p. - Česká pošta, s.p. (2021/11/79)

Dodatek k licenční smlouvě číslo 01798 - Triada, spol. s r.o. (2021/10/78)

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o zajištění servisu a údržby - ELTODO, a.s. (2021/10/77)

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 342b/2021 - J.L.T. - stavební společnost, spol. s r.o. (2021/10/76)

Smlouva o dílo č. 251a/2021 - J.L.T. - stavební společnost, spol. s r.o. (2021/10/75)

Dodatek č. 4 ke Smlouvě o nájmu služebního bytu - Radek Bus (2021/09/74)

Smlouva o rekonstrukci povrchu komunikace Vestecká - CETUS PLUS, a.s. (2021/09/73)

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o spolupráci a úhradě kompenzačního příspěvku na vybudování navazující základní infrastruktury obce - OPTREAL, spol. s r.o. (2021/09/72)

Podnájemní smlouva - Farma Jesenice spol. s r.o. (2021/09/71)

Veřejnoprávní smlouva o výkonu úkolů obecní policie - Obec Liběř (2021/08/70)

Smlouva o spolupráci - Základní škola Campanus, Praha 4 (2021/08/69)

Smlouva o prodeji motorového vozidla - SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Vestec (2021/08/68)

Dodatek č. 1 Ke Smlouvě o dílo č. 166/2021 ze dne 4.5.2021 - J.L.T. - stavební společnost, spol. s r.o. (2021/08/67)

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti - CETIN a.s. (2021/08/66)

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby č. IV-12-6028448/VB/2 - ČEZ Distribuce, a.s. (2021/08/65)

Smlouva o zajištění dopravních služeb (přeprava cestujících) - DATA AUTOTRANS s.r.o. (2021/08/64)

Smlouva o zajištění přepravy osob - ARRIVA CITY s.r.o. (2021/08/63)

Darovací smlouva - SAFINA, a.s. (2021/08/62)

Smlouva o dílo č. 383/2021 – J.L.T. – stavební společnost, spol. s r.o. (2021/07/61)

Smlouva o dílo – ELTODO , a.s. (2021/07/60)

Kupní smlouva – Dobromila Šestáková (2021/07/59)

Smlouva o využití obecního systému odpadového hospodářství a zajištění zpětného odběru elektrozařízení - ELEKTROWIN a.s. (2021/06/58)

Smlouva o koupi vozidla – Technické služby Dolnobřežanska, s.r.o. (2021/06/57)

Smlouva o výpůjčce kávovaru a o dodávkách surovin pro výrobu nápojů - Nestlé Česko s.r.o. (2021/06/56)

Smlouva o kontrolní činnosti – ATLAS AUDIT s.r.o. (2021/06/55)

Smlouva o vykonání přezkoumání hospodaření – ATLAS AUDIT s.r.o. (2021/06/54)

Darovací smlouva – ZO ČSOP Velký Chlumec (2021/06/53)

Smlouva o zajištění mimozáručního a pozáručního servisu č. 01/APE/VESTEC/2021 – APEX spol. s r.o. (2021/06/52)

Dodatek č. 13 ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě v systému Pražské integrované dopravy na roky 2010 až 2024 (linka PID č. 956) – Hlavní město Praha (2021/06/51)

Dodatek č. 13 ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě v systému Pražské integrované dopravy na roky 2010 až 2024 (linka PID č. 339) – Hlavní město Praha (2021/06/50)

Dodatek č. 17 ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě v systému Pražské integrované dopravy na roky 2010 až 2024 (linka PID č. 332 a 362) – Hlavní město Praha (2021/06/49)

Dodatek č. 23 ke smlouvě o závazku veřené služby ve veřejné linkové dopravě v systému Pražské integrované dopravy na roky 2010 až 2024 (linky PID č. 326 a 327) – Hlavní město Praha (2021/06/48)

Kupní smlouva – Karel Hovorka a Milan Hovorka (2021/05/47)

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby – ČEZ Distribuce, a.s. (2021/05/46)

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Vestec – Spolek vesteckých seniorů (2021/05/45)

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Vestec – Rodinné centrum baráček z.s. (2021/05/44)

Smlouva o dílo č. 168a/2021 – J.L.T. – stavební společsnost, spol. s r.o. (2021/05/43)

Smlouva o realizaci překládky sítě eletronických komunikací – CETIN a.s. (2021/05/42)

Kupní smlouva – Zuzana Buková (2021/05/41)

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby – ČEZ Distribuce, a.s. (2021/05/40)

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Vestec – Tělovýchovná jednota Viktoria Vestec, z.s. (2021/05/39)

Smlouva o dílo č. 342b/2021 – J.L.T. – stavební společnosti, spol. s r.o. (2021/05/38)

Smlouva o dílo č. 342a/2021 – J.L.T. – stavební společnost, spol. s r.o. (2021/05/37)

Smlouva o dílo č. 166/2021 – J.L.T. – stavební společnost, spol. s r.o. (2021/05/36)

Smlouva o pronájmu reklamní plochy na sociální vůz pro Domov Laguna Psáry – Kompakt spol. s r.o. (2021/04/35)

Smlouvu o spolupráci a úhradě kompenzačního příspěvku na vybudování navazující základní infrastruktury obce – Martin Weisheitel (2021/04/34)

Smlouva o nájmu pozemku – JUDr. Drahomíra Kůrková (2021/04/33)

Smlouva o právu provést stavbu – Martin Weisheitel (2021/04/32)

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Vestec – POCTA – První osobní cyklistická talentová akademie, z.s. (2021/04/31)

Darovací smlouva – Linka bezpečí, z.s. (2021/04/30)

Dohoda o převodu práv a povinností ke stavbě – ČEZ Distribuce, a.s. (2021/04/29)

Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby – ČEZ Distribuce, a.s. (2021/04/28)

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Vestec – Myslivecký spolek Libeř, z.s. ( 2021/04/27)

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Vestec – Český svaz chovatelů, Základní organizace Vestec (2021/04/26)

Veřejnoprávní smluva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Vestec – Honební splečenstvo Jesenice – Vestec (2021/04/25)

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Vestec – SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Vestec (2021/04/24)

Smlouva o poskytování služeb – Grantex dotace s.r.o. (2021/04/23)

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby – ČEZ Distribude, a.s. (2021/04/22)

Smlouva o zřízení věcného břemene – Služebnosti – ČEZ Distribuce, a.s. (2021/03/21)

Dodatek č. 8 ke smlouvě ze dne 1.7.2015 – Technické služby Dolnobřežanska, s.r.o. (2021/03/20)

Dodatek č. 8 ke Smlouvě o zajištění služeb pro Českou poštu, s.p. číslo 2017/5551 – Česká pošta, s.p. (2021/03/19)

Kupní smlouva – Daniel Vrbický, Alena Barnetová, Ing. Petr Šenold, Matěj Zrucký, Monika Packertová, Ing. Markéta Krýslová, Jaromír David, František Kuchař, Ing Petr Faltys, Ing. Lenka Machková, Jaromír Vrátný, Olga Szczepanská, Ing. Radim Kozel, Staving Olomouc s.r.o. (2021/03/18)

Smlouva o spolupráci při provozu hazardních her na území obce Vestec – Jackpot Game s.r.o. a GELP s.r.o. (2021/03/17)

Smlouva o spolupráci – Základní škola, Praha 4, Mikulova 1594 (2021/02/16)

Smlouva o spolupráci a úhradě kompenzačního příspěvku na vybudování navazující základní infrastruktury obce – STAVING Olomouc, s.r.o. (2021/02/15)

Kupní smlouva – Václav Jirák, Jindřiška Jiráková (2021/02/14)

Smlouva o zřízení věcného břemene: Metropolitní síť v obci Vestec – ÚVT Internet s.r.o. (2021/02/13)

Dodatek č. 12 ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě v systému PID na roky 2010 až 2024 – linky č. 956 – Hlavní město Praha (2021/02/12)

Dodatek č. 12 ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě v systému PID na roky 2010 až 2024 – linky č. 339 – Hlavní město Praha (2021/02/11)

Dodatek č. 16 ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě v systému PID na roky 2010 až 2024 – linky č. 332 a 362 – Hlavní město Praha (2021/02/10)

Dodatek č. 22 ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě v systému PID na roky 2010 až 2024 – linky č. 326 a 327 – Hlavní město Praha (2021/02/09)

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IV-12-6027052/VB/1 – ČEZ Distribuce, a.s. (2021/02/08)

Nájemní smlouva – AGRO Jesenice u Prahy a.s. (2021/02/07)

Kupní smlouva – BETOSAN s.r.o. (2021/02/06)

Dodatek č. 2 ke smluvě o provozování veřejného osvětlení obce Vestec – Technické služby Dolnobřežanska s.r.o. (2021/02/05)

Smlouva o provozování sběrného dvora obce Vestec – Technické služby Dolnobřežanska s.r.o. (2021/02/04)

Kupní smlouva – Petr Novák (2021/01/03)

Kupní smlouva – Dobromila Šestáková (2021/01/02)

Dodatek č. 1 ke smlouvě o úvěru č. 0495131159/LCD ze dne 7.3.2019 (2021/01/01)

Rok 2020

Kupní smlouva – STAVING Olomouc, s.r.o. (2020/12/87)

Kupní smlouva – Mgr. Marie Vobecká (2020/12/86)

Kupní smlouva – STAVING Olomouc, s.r.o. (2020/12/85)

Dodatek č. 1 k darovací smlouvě – Česká republika – Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje (2020/12/84)

Dodatek č. 1 ke smlouvě o využití sběrného dvora pro účely zpětného odběru a odděleného sběru elektrozařízení, elektroodpadu, baterií a akumulátorů – REMA Systém, a.s. (2020/12/83)

Smlouva o poskytování služeb – GRANTEX dotace s.r.o. (2020/12/82)

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o spolupráci a úhradě kompenzačního příspěvku na vybudování navazující základní infrastruktury obce – AVALON PLUS s.r.o. (2020/12/81)

Dodatek č. 7 ke smlouvě ze dne 1.7.2015 – Technické Služby Dolnobřežanska, s.r.o. (2020/11/80)

Dodatek č. 7 ke Smlouvě o zajištění služeb pro Českou poštu, s.p. – Česká pošta, s.p. (2020/11/79)

Dodatek č. 2 – Dohoda o bezhotovostní úhradě cen poštovních služeb – Česká pošta, s.p. (2020/11/78)

Smlouva o nájmu kancelářských prostor – Technické služby Dolnobřežanska, s.r.o. (2020/10/77)

Rámcová smlouva – AGROS ELEKTRO, a.s. (2020/10/76)

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy kupní – Tomáš Urban, Šárka Urbanová (2020/10/75)

Smlouva o nájmu pozemku – Šlingrová Jaroslava (2020/10/74)

Smlouva o nájmu pozemku – Šlingrová Jaroslava (2020/10/73)

Smlouva o prodeji motorového vozidla – LIGHTAXI s.r.o. (2020/10/72)

Smlouva o prodeji motorového vozidla – Václav Noll (2020/10/71)

Smlouva o spolupráci při obnově přirozených funkcí krajiny a péči o krajinu – AGRO Jesenice u Prahy a.s. (2020/10/70)

Nájemní smlouva – AGRO Jesenice u Prahy a.s. (2020/10/69)

Kupní smlouva – František Šimeček (2020/10/68)

Kupní smlouva – Matyáš Kůrka (2020/10/67)

Dodatek č.2 ke smlouvě o nájmu – Menkar s.r.o. (2020/09/66)

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o spolupráci a úhradě kompenzačního příspěvku na vybudování navazující základní infrastruktury obce – SPZ Servis, s.r.o. (2020/09/65)

Dohoda o ukončení podnájemní smlouvy – Technické služby Dolnobřežanska, s.r.o. (2020/09/64)

Smlouva o poskytování terénních sociálních služeb dodatek č.5 – Kvalitní podzim života, z.ú. (2020/09/63)

Dodatek č.1 k nájemní smlouvě – Honební společenstvo Jesenice – Vestec (2020/08/62)

Dodatek č.3 k smlouvě o nájmu služebního bytu – Radek Bus (2020/08/61)

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnictví inženýrské sítě – Středočeský kraj (2020/08/60)

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IV-12-6026727/VB/004, Vestec, U Okruhu, č.parc. 469/7 – ČEZ Distribuce, a.s. (2020/08/59)

Smlouva o zajištění přepravy osob – ARRIVA CITY s.r.o. (2020/08/58)

Smlouva o zajištění dopravních služeb – DATA AUTOTRANS s.r.o. (2020/08/57)

Rámcová smlouva a smlouva o dílo – Fresh Services, s.r.o. (2020/08/56)

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti – CETIN a.s. (2020/07/55)

Smlouva o zařízení věcného břemene: Metropolitní síť v obci Vestec V Úhoru, V Březí – ÚVT Internet s.r.o. (2020/07/54)

Smlouva o spolupráci a úhradě kompenzačního příspěvku na vybudování navazující základní infrastruktury obce – SPZ Servis, s.r.o. (2020/07/53)

Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-6021536/1 – G + s.r.o. (2020/07/52)

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace podle Programu 2020 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského fondu podpory dobrovolných hasičů a složek IZS v rámci Tematického zadání Kofinancování účelových investičních dotací v rámi programu Dotace pro jednotky SDH obcí na rok 2020 – Pořízení nového dopravního automobilu – Oblast podpory Pořízení nového dopravního automobilu – Středočeský kraj (2020/07/51)

Darovací smlouva – Základní škola Campanus, Praha 4, Jírovcovo náměstí 1782 (2020/06/50)

Smlouva o kontrolní činnosti – ATLAS AUDIT s.r.o. (2020/06/49)

Smlouva o vykonání přezkoumání hospodaření – ATLAS AUDIT s.r.o. (2020/06/48)

Smlouva o spolupráci při výstavbě metropolitní sítě v obci Vestec a o budoucím zřízení věcného břemene – ÚVT Internet s.r.o. (2020/06/47)

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IV-12-6026335/VB1 – ČEZ Distribuce a.s. (2020/06/46)

Smlouva o smlouvě budoucí darovací a o spolupráci – Ing. Tomáš Skočdopole(2020/06/45)

Darovací smlouva – ČR-Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje (2020/06/44)

Dodatek č. 6 ke Smlouvě o zajištění služeb pro Českou poštu, s.p. č. 2017/551 – Česká pošta, s.p. (2020/06/43)

Dodatek k licenční smlouvě č. 01798 – Triada, spol. s r.o. (2020/05/42)

Smlouva o spolupráci a úhradě kompenzčního příspěvku na vybudování navazující základní infrastruktury – Marta Habětínová (2020/05/41)

Kupní smlouva č. 49-2020 – ARROW-AGRI s.r.o. (2020/05/40)

Dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu – Menkar s.r.o. (2020/04/39)

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodou o umístění stavby č. IP-12-6017815/VB2 – ČEZ Distribuce a.s. (2020/04/38)

Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě – SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Vestec (2020/04/37)

Dodatek č. 11 ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě v systému Pražské integrované dopravy na rok 2010 až 2024 (linky PID č. 956) – ROPID (2020/04/36)

Smlouva o poskytnutí nadačního příspěvku STC KP20/3556 – Nadace ČEZ (2020/04/35)

Kupní smlouva č. 300-4-2020 – RETIGO s.r.o. (2020/04/34)

Kupní smlouva – KOBIT, spol. s r.o. (2020/04/33)

Hromadná licenční smlouva o veřejném provozování VP_2020_37177 – OSA -Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, z.s. (2020/04/32)

Dodatek č. 1 ke smlouvě o spolupráci při realizaci projektu retenční nádrže – OPTREAL, spol. s r.o. (2020/04/31)

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti – CETIN a.s (2020/04/30)

Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-6021675/1 – ČEZ Distribuce a.s. (2020/04/29)

Dodatek č. 11 ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě v systému Pražské integrované dopravy na rok 2010 až 2024 (linky PID č. 339) – ROPID (2020/04/28)

Dodatek č. 15 ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě v systému Pražské integrované dopravy na rok 2010 až 2024 (linky PID č. 332 a 362) – ROPID (2020/04/27)

Dodatek č. 21 ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě v systému Pražské integrované dopravy na rok 2010 až 2024 (linky PID č. 326 a 327) – ROPIS (2020/04/26)

Veřejnoprávní smlouva – SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Vestec (2020/0/25)

Veřejnoprávní smlouva – Honební společenstvo Jesenice – Vestec (2020/03/24)

Veřejnoprávní smlouva – Spolek zdravotně postižených v Jesenici z.s. (2020/03/23)

Veřejnoprávní smlouva – Český svaz chovatelů, Základní organizace Vestec (2020/03/22)

Veřejnoprávní smlouva – Rodinné centrum Baráček z.s (2020/03/21)

Směnná smlouva – Staving Olomouc s.r.o. (2020/03/20)

Smlouva o právu provést stavbu – CI – Logistika Vestec s.r.o. (2020/03/19)

Smlouva o nájmu pozemku – Ing. Ronová Kateřina (2020/02/18)

Smlouva o nájmu pozemku – Ing. Ronová Kateřina (2020/2/17)

Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti Vestec K Remízku přeložka NN č. IZ-12-6001201/VB/1 – ČEZ Distribuce, a.s. (2020/02/16)

Servisní smlouva č. 490192629 programového vybavení CODEXIS GREEN – ATLAS consulting spol. s r.o. (2020/02/15)

Smlouva o poskytnutí nadačního příspěvku č. 86-SZ-202 – Nadace Partnerství (2020/02/14)

Smlouva o spolupráci – Základní škola Donovalská, Praha 4, Donovalská 1684 (2020/02/13)

Smlouva o spolupráci – Základní škola, Praha 4, Ke Kateřinkám 1400 (2020/02/12)

Smlouva o spolupráci – Základní škola, Praha 4, Květnového vítězství 1554 (2020/02/11)

Smlouva o spolupráci – Základní škola Campanus, Praha 4, Jírovcovo náměstí 1782 (2020/02/10)

Dodatek č. 1 ke smlouvě o provozování veřejného osvětlení obce Vestec vč. zapínacích míst, přisvětlení přechodů, SSZ přechodů a návěstidel – Technické služby Dolnobřežanska, s.r.o. (2020/02/09)

Smlouva o správě a údržbě obecního majetku – Technické služby Dolnobřežanska, s.r.o. (2020/02/08)

Smlouva o správě a údržbě obecního majetku – Technické služby Dolnobřežanska, s.r.o. (2020/02/07)

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Vestec – Vestecký spolek seniorů (2020/02/06)

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Vestec – TJ Viktoria Vestec, z.s. (2020/01/05)

Darovací smlouva – František Šimeček (2020/01/04)

Darovací smlouva – František Šimeček (2020/01/03)

Smlouva o nájmu pozemku – MVDr. Luděk Preininger a Ing. Eva Tmějová (2020/01/02)

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě – Středočeský kraj (2020/01/01)