Smlouvy

Obec Vestec zveřejňuje veškeré smlouvy obce od 1.10.2011
(ve smlouvách nejsou zveřejňována data v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů)

Obec Vestec zveřejňuje smlouvy podepsané oběma stranami.

 

Smlouvy k nahlédnutí zde

Rok 2021

Smlouva o zajištění přepravy osob - ARRIVA CITY s.r.o. (2021/08/63)

Darovací smlouva - SAFINA, a.s. (2021/08/62)

Smlouva o dílo č. 383/2021 – J.L.T. – stavební společnost, spol. s r.o. (2021/07/61)

Smlouva o dílo – ELTODO , a.s. (2021/07/60)

Kupní smlouva – Dobromila Šestáková (2021/07/59)

Smlouva o využití obecního systému odpadového hospodářství a zajištění zpětného odběru elektrozařízení - ELEKTROWIN a.s. (2021/06/58)

Smlouva o koupi vozidla – Technické služby Dolnobřežanska, s.r.o. (2021/06/57)

Smlouva o kontrolní činnosti – ATLAS AUDIT s.r.o. (2021/06/55)

Smlouva o vykonání přezkoumání hospodaření – ATLAS AUDIT s.r.o. (2021/06/54)

Darovací smlouva – ZO ČSOP Velký Chlumec (2021/06/53)

Smlouva o zajištění mimozáručního a pozáručního servisu č. 01/APE/VESTEC/2021 – APEX spol. s r.o. (2021/06/52)

Dodatek č. 13 ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě v systému Pražské integrované dopravy na roky 2010 až 2024 (linka PID č. 956) – Hlavní město Praha (2021/06/51)

Dodatek č. 13 ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě v systému Pražské integrované dopravy na roky 2010 až 2024 (linka PID č. 339) – Hlavní město Praha (2021/06/50)

Dodatek č. 17 ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě v systému Pražské integrované dopravy na roky 2010 až 2024 (linka PID č. 332 a 362) – Hlavní město Praha (2021/06/49)

Dodatek č. 23 ke smlouvě o závazku veřené služby ve veřejné linkové dopravě v systému Pražské integrované dopravy na roky 2010 až 2024 (linky PID č. 326 a 327) – Hlavní město Praha (2021/06/48)

Kupní smlouva – Karel Hovorka a Milan Hovorka (2021/05/47)

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby – ČEZ Distribuce, a.s. (2021/05/46)

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Vestec – Spolek vesteckých seniorů (2021/05/45)

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Vestec – Rodinné centrum baráček z.s. (2021/05/44)

Smlouva o dílo č. 168a/2021 – J.L.T. – stavební společsnost, spol. s r.o. (2021/05/43)

Smlouva o realizaci překládky sítě eletronických komunikací – CETIN a.s. (2021/05/42)

Kupní smlouva – Zuzana Buková (2021/05/41)

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby – ČEZ Distribuce, a.s. (2021/05/40)

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Vestec – Tělovýchovná jednota Viktoria Vestec, z.s. (2021/05/39)

Smlouva o dílo č. 342b/2021 – J.L.T. – stavební společnosti, spol. s r.o. (2021/05/38)

Smlouva o dílo č. 342a/2021 – J.L.T. – stavební společnost, spol. s r.o. (2021/05/37)

Smlouva o dílo č. 166/2021 – J.L.T. – stavební společnost, spol. s r.o. (2021/05/36)

Smlouva o pronájmu reklamní plochy na sociální vůz pro Domov Laguna Psáry – Kompakt spol. s r.o. (2021/04/35)

Smlouvu o spolupráci a úhradě kompenzačního příspěvku na vybudování navazující základní infrastruktury obce – Martin Weisheitel (2021/04/34)

Smlouva o nájmu pozemku – JUDr. Drahomíra Kůrková (2021/04/33)

Smlouva o právu provést stavbu – Martin Weisheitel (2021/04/32)

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Vestec – POCTA – První osobní cyklistická talentová akademie, z.s. (2021/04/31)

Darovací smlouva – Linka bezpečí, z.s. (2021/04/30)

Dohoda o převodu práv a povinností ke stavbě – ČEZ Distribuce, a.s. (2021/04/29)

Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby – ČEZ Distribuce, a.s. (2021/04/28)

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Vestec – Myslivecký spolek Libeř, z.s. ( 2021/04/27)

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Vestec – Český svaz chovatelů, Základní organizace Vestec (2021/04/26)

Veřejnoprávní smluva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Vestec – Honební splečenstvo Jesenice – Vestec (2021/04/25)

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Vestec – SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Vestec (2021/04/24)

Smlouva o poskytování služeb – Grantex dotace s.r.o. (2021/04/23)

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby – ČEZ Distribude, a.s. (2021/04/22)

Smlouva o zřízení věcného břemene – Služebnosti – ČEZ Distribuce, a.s. (2021/03/21)

Dodatek č. 8 ke smlouvě ze dne 1.7.2015 – Technické služby Dolnobřežanska, s.r.o. (2021/03/20)

Dodatek č. 8 ke Smlouvě o zajištění služeb pro Českou poštu, s.p. číslo 2017/5551 – Česká pošta, s.p. (2021/03/19)

Kupní smlouva – Daniel Vrbický, Alena Barnetová, Ing. Petr Šenold, Matěj Zrucký, Monika Packertová, Ing. Markéta Krýslová, Jaromír David, František Kuchař, Ing Petr Faltys, Ing. Lenka Machková, Jaromír Vrátný, Olga Szczepanská, Ing. Radim Kozel, Staving Olomouc s.r.o. (2021/03/18)

Smlouva o spolupráci při provozu hazardních her na území obce Vestec – Jackpot Game s.r.o. a GELP s.r.o. (2021/03/17)

Smlouva o spolupráci – Základní škola, Praha 4, Mikulova 1594 (2021/02/16)

Smlouva o spolupráci a úhradě kompenzačního příspěvku na vybudování navazující základní infrastruktury obce – STAVING Olomouc, s.r.o. (2021/02/15)

Kupní smlouva – Václav Jirák, Jindřiška Jiráková (2021/02/14)

Smlouva o zřízení věcného břemene: Metropolitní síť v obci Vestec – ÚVT Internet s.r.o. (2021/02/13)

Dodatek č. 12 ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě v systému PID na roky 2010 až 2024 – linky č. 956 – Hlavní město Praha (2021/02/12)

Dodatek č. 12 ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě v systému PID na roky 2010 až 2024 – linky č. 339 – Hlavní město Praha (2021/02/11)

Dodatek č. 16 ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě v systému PID na roky 2010 až 2024 – linky č. 332 a 362 – Hlavní město Praha (2021/02/10)

Dodatek č. 22 ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě v systému PID na roky 2010 až 2024 – linky č. 326 a 327 – Hlavní město Praha (2021/02/09)

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IV-12-6027052/VB/1 – ČEZ Distribuce, a.s. (2021/02/08)

Nájemní smlouva – AGRO Jesenice u Prahy a.s. (2021/02/07)

Kupní smlouva – BETOSAN s.r.o. (2021/02/06)

Dodatek č. 2 ke smluvě o provozování veřejného osvětlení obce Vestec – Technické služby Dolnobřežanska s.r.o. (2021/02/05)

Smlouva o provozování sběrného dvora obce Vestec – Technické služby Dolnobřežanska s.r.o. (2021/02/04)

Kupní smlouva – Petr Novák (2021/01/03)

Kupní smlouva – Dobromila Šestáková (2021/01/02)

Dodatek č. 1 ke smlouvě o úvěru č. 0495131159/LCD ze dne 7.3.2019 (2021/01/01)

Rok 2020

Kupní smlouva – STAVING Olomouc, s.r.o. (2020/12/87)

Kupní smlouva – Mgr. Marie Vobecká (2020/12/86)

Kupní smlouva – STAVING Olomouc, s.r.o. (2020/12/85)

Dodatek č. 1 k darovací smlouvě – Česká republika – Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje (2020/12/84)

Dodatek č. 1 ke smlouvě o využití sběrného dvora pro účely zpětného odběru a odděleného sběru elektrozařízení, elektroodpadu, baterií a akumulátorů – REMA Systém, a.s. (2020/12/83)

Smlouva o poskytování služeb – GRANTEX dotace s.r.o. (2020/12/82)

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o spolupráci a úhradě kompenzačního příspěvku na vybudování navazující základní infrastruktury obce – AVALON PLUS s.r.o. (2020/12/81)

Dodatek č. 7 ke smlouvě ze dne 1.7.2015 – Technické Služby Dolnobřežanska, s.r.o. (2020/11/80)

Dodatek č. 7 ke Smlouvě o zajištění služeb pro Českou poštu, s.p. – Česká pošta, s.p. (2020/11/79)

Dodatek č. 2 – Dohoda o bezhotovostní úhradě cen poštovních služeb – Česká pošta, s.p. (2020/11/78)

Smlouva o nájmu kancelářských prostor – Technické služby Dolnobřežanska, s.r.o. (2020/10/77)

Rámcová smlouva – AGROS ELEKTRO, a.s. (2020/10/76)

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy kupní – Tomáš Urban, Šárka Urbanová (2020/10/75)

Smlouva o nájmu pozemku – Šlingrová Jaroslava (2020/10/74)

Smlouva o nájmu pozemku – Šlingrová Jaroslava (2020/10/73)

Smlouva o prodeji motorového vozidla – LIGHTAXI s.r.o. (2020/10/72)

Smlouva o prodeji motorového vozidla – Václav Noll (2020/10/71)

Smlouva o spolupráci při obnově přirozených funkcí krajiny a péči o krajinu – AGRO Jesenice u Prahy a.s. (2020/10/70)

Nájemní smlouva – AGRO Jesenice u Prahy a.s. (2020/10/69)

Kupní smlouva – František Šimeček (2020/10/68)

Kupní smlouva – Matyáš Kůrka (2020/10/67)

Dodatek č.2 ke smlouvě o nájmu – Menkar s.r.o. (2020/09/66)

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o spolupráci a úhradě kompenzačního příspěvku na vybudování navazující základní infrastruktury obce – SPZ Servis, s.r.o. (2020/09/65)

Dohoda o ukončení podnájemní smlouvy – Technické služby Dolnobřežanska, s.r.o. (2020/09/64)

Smlouva o poskytování terénních sociálních služeb dodatek č.5 – Kvalitní podzim života, z.ú. (2020/09/63)

Dodatek č.1 k nájemní smlouvě – Honební společenstvo Jesenice – Vestec (2020/08/62)

Dodatek č.3 k smlouvě o nájmu služebního bytu – Radek Bus (2020/08/61)

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnictví inženýrské sítě – Středočeský kraj (2020/08/60)

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IV-12-6026727/VB/004, Vestec, U Okruhu, č.parc. 469/7 – ČEZ Distribuce, a.s. (2020/08/59)

Smlouva o zajištění přepravy osob – ARRIVA CITY s.r.o. (2020/08/58)

Smlouva o zajištění dopravních služeb – DATA AUTOTRANS s.r.o. (2020/08/57)

Rámcová smlouva a smlouva o dílo – Fresh Services, s.r.o. (2020/08/56)

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti – CETIN a.s. (2020/07/55)

Smlouva o zařízení věcného břemene: Metropolitní síť v obci Vestec V Úhoru, V Březí – ÚVT Internet s.r.o. (2020/07/54)

Smlouva o spolupráci a úhradě kompenzačního příspěvku na vybudování navazující základní infrastruktury obce – SPZ Servis, s.r.o. (2020/07/53)

Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-6021536/1 – G + s.r.o. (2020/07/52)

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace podle Programu 2020 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského fondu podpory dobrovolných hasičů a složek IZS v rámci Tematického zadání Kofinancování účelových investičních dotací v rámi programu Dotace pro jednotky SDH obcí na rok 2020 – Pořízení nového dopravního automobilu – Oblast podpory Pořízení nového dopravního automobilu – Středočeský kraj (2020/07/51)

Darovací smlouva – Základní škola Campanus, Praha 4, Jírovcovo náměstí 1782 (2020/06/50)

Smlouva o kontrolní činnosti – ATLAS AUDIT s.r.o. (2020/06/49)

Smlouva o vykonání přezkoumání hospodaření – ATLAS AUDIT s.r.o. (2020/06/48)

Smlouva o spolupráci při výstavbě metropolitní sítě v obci Vestec a o budoucím zřízení věcného břemene – ÚVT Internet s.r.o. (2020/06/47)

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IV-12-6026335/VB1 – ČEZ Distribuce a.s. (2020/06/46)

Smlouva o smlouvě budoucí darovací a o spolupráci – Ing. Tomáš Skočdopole(2020/06/45)

Darovací smlouva – ČR-Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje (2020/06/44)

Dodatek č. 6 ke Smlouvě o zajištění služeb pro Českou poštu, s.p. č. 2017/551 – Česká pošta, s.p. (2020/06/43)

Dodatek k licenční smlouvě č. 01798 – Triada, spol. s r.o. (2020/05/42)

Smlouva o spolupráci a úhradě kompenzčního příspěvku na vybudování navazující základní infrastruktury – Marta Habětínová (2020/05/41)

Kupní smlouva č. 49-2020 – ARROW-AGRI s.r.o. (2020/05/40)

Dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu – Menkar s.r.o. (2020/04/39)

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodou o umístění stavby č. IP-12-6017815/VB2 – ČEZ Distribuce a.s. (2020/04/38)

Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě – SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Vestec (2020/04/37)

Dodatek č. 11 ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě v systému Pražské integrované dopravy na rok 2010 až 2024 (linky PID č. 956) – ROPID (2020/04/36)

Smlouva o poskytnutí nadačního příspěvku STC KP20/3556 – Nadace ČEZ (2020/04/35)

Kupní smlouva č. 300-4-2020 – RETIGO s.r.o. (2020/04/34)

Kupní smlouva – KOBIT, spol. s r.o. (2020/04/33)

Hromadná licenční smlouva o veřejném provozování VP_2020_37177 – OSA -Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, z.s. (2020/04/32)

Dodatek č. 1 ke smlouvě o spolupráci při realizaci projektu retenční nádrže – OPTREAL, spol. s r.o. (2020/04/31)

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti – CETIN a.s (2020/04/30)

Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-6021675/1 – ČEZ Distribuce a.s. (2020/04/29)

Dodatek č. 11 ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě v systému Pražské integrované dopravy na rok 2010 až 2024 (linky PID č. 339) – ROPID (2020/04/28)

Dodatek č. 15 ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě v systému Pražské integrované dopravy na rok 2010 až 2024 (linky PID č. 332 a 362) – ROPID (2020/04/27)

Dodatek č. 21 ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě v systému Pražské integrované dopravy na rok 2010 až 2024 (linky PID č. 326 a 327) – ROPIS (2020/04/26)

Veřejnoprávní smlouva – SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Vestec (2020/0/25)

Veřejnoprávní smlouva – Honební společenstvo Jesenice – Vestec (2020/03/24)

Veřejnoprávní smlouva – Spolek zdravotně postižených v Jesenici z.s. (2020/03/23)

Veřejnoprávní smlouva – Český svaz chovatelů, Základní organizace Vestec (2020/03/22)

Veřejnoprávní smlouva – Rodinné centrum Baráček z.s (2020/03/21)

Směnná smlouva – Staving Olomouc s.r.o. (2020/03/20)

Smlouva o právu provést stavbu – CI – Logistika Vestec s.r.o. (2020/03/19)

Smlouva o nájmu pozemku – Ing. Ronová Kateřina (2020/02/18)

Smlouva o nájmu pozemku – Ing. Ronová Kateřina (2020/2/17)

Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti Vestec K Remízku přeložka NN č. IZ-12-6001201/VB/1 – ČEZ Distribuce, a.s. (2020/02/16)

Servisní smlouva č. 490192629 programového vybavení CODEXIS GREEN – ATLAS consulting spol. s r.o. (2020/02/15)

Smlouva o poskytnutí nadačního příspěvku č. 86-SZ-202 – Nadace Partnerství (2020/02/14)

Smlouva o spolupráci – Základní škola Donovalská, Praha 4, Donovalská 1684 (2020/02/13)

Smlouva o spolupráci – Základní škola, Praha 4, Ke Kateřinkám 1400 (2020/02/12)

Smlouva o spolupráci – Základní škola, Praha 4, Květnového vítězství 1554 (2020/02/11)

Smlouva o spolupráci – Základní škola Campanus, Praha 4, Jírovcovo náměstí 1782 (2020/02/10)

Dodatek č. 1 ke smlouvě o provozování veřejného osvětlení obce Vestec vč. zapínacích míst, přisvětlení přechodů, SSZ přechodů a návěstidel – Technické služby Dolnobřežanska, s.r.o. (2020/02/09)

Smlouva o správě a údržbě obecního majetku – Technické služby Dolnobřežanska, s.r.o. (2020/02/08)

Smlouva o správě a údržbě obecního majetku – Technické služby Dolnobřežanska, s.r.o. (2020/02/07)

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Vestec – Vestecký spolek seniorů (2020/02/06)

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Vestec – TJ Viktoria Vestec, z.s. (2020/01/05)

Darovací smlouva – František Šimeček (2020/01/04)

Darovací smlouva – František Šimeček (2020/01/03)

Smlouva o nájmu pozemku – MVDr. Luděk Preininger a Ing. Eva Tmějová (2020/01/02)

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě – Středočeský kraj (2020/01/01)

Rok 2019

Smlouva o nájmu pozemku – Vicherek Alois, Ing. Vicherková Zdeňka (2019/12/112)

Smlouva o nájmu pozemku – Vicherek Alois, Ing. Vicherková Zdeňka (2019/12/111)

Smlouva o nájmu pozemku – Švejda František (2019/12/110)

Smlouva o nájmu pozemku – Švejda František (2019/12/109)

Smlouva o nájmu pozemku – Ing. Sedmík Jiří, Sedmíková Petra (2019/12/108)

Smlouva o nájmu pozemku – Ing. Sedmík Jiří, Sedmíková Petra (2019/12/107)

Smlouva o nájmu pozemku – Neužil Petr (2019/12/106)

Smlouva o nájmu pozemku – Neužil Petr (2019/12/105)

Smlouva o nájmu pozemku – Gažák Karel (2019/12/104)

Smlouva o nájmu pozemku – Gažák Karel (2019/12/103)

Smlouva o nájmu pozemku – Bohuslav Miloslav (2019/12/102)

Smlouva o nájmu pozemku – Bohuslav Miloslav (2019/12/101)

Smlouva o výpůjčce podle § 2193 a násl. občanského zákoníku – Technické služby obce Vestec, p.o. (2019/12/100)

Smlouva o výpůjčce podle § 2193 a násl. občanského zákoníku – Technické služby obce Vestec, p.o. (2019/12/99)

Smlouva o předprodeji časových razítek k využití v rámci MUNIS ERMS lic.číslo 01798 – Triada, spol. s r.o. (2019/12/98)

Dodatek č. 6 ke smlouvě ze dne 1.7.2015 Předmětem dodatku je definice cen a počtu nádob na směsný komunální, separovaný a biologicky rozložitelný odpad uvedený v příloze č. 7 tohoto dodatku. Příloha č. 7 nahrazuje přílohu č. 6. – Technické služby Dolnobřežanska s.r.o. (2019/12/97)

Dohoda o spolupráci při zajištění podmínek pro plnění povinné školní docházky dětí s místem trvalého pobytu na území obce Vestec – Městská část Prahy 11 (2019/12/96)

Darovací smlouva na stavbu vodovodu – AGRO Jesenice u Prahy a.s. (2019/12/95)

Kupní smlouva – František Šimeček (2019/12/94)

Smlouva o dílo – Ing. Marek Stádník (2019/12/93)

Smlouva o spolupráci a uzavření budoucí smlouvy kupní – Pražská plynárenská Distribuce, a.s. (2019/12/92)

Smlouva o zápůjčce – Technické služby Dolnobřežanska s.r.o. (2019/12/91)

Smlouva o spolupráci a úhradě kompenzačního příspěvku na vybudování navazující základní infrastruktury obce – Vestecká inženýrská s.r.o. (2019/11/90)

Dodatek č. 10 ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě v systému Pražské integrované dopravy na roky 2010 až 2024 (linka PID č.339) – ARRIVA CITY s.r.o. (2019/11/89)

Dodatek č. 11 ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě v systému Pražské integrované dopravy na roky 2010 až 2019 (linka PID č.337) – ARRIVA CITY s.r.o. (2019/11/88)

Dodatek č. 20 ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě v systému Pražské integrované dopravy na rok 2010 až 2019 (linky PID č. 326 a 327) – ROPID (2019/11/87)

Smlouva o zřízení služebnosti – Česká telekomunikační infrastruktura a.s. (2019/11/86)

Smlouva o prodeji a koupi obchodního podílu – Obec Dolní Břežany (2019/11/85)

Smlouva o spolupráci při provozu hazardních her na území obce Vestec – Jackpot Game s.r.o., GELP s.r.o. (2019/10/84)

Smlouva o uzavření budoucích smluv o připojení odběrných elektrických zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV (NN) č. 19_SOBS01-4121579632 – ČEZ Distribuce a.s. (2019/10/83)

Dodatek č. 5 ke Smlouvě o zajištění služeb pro Českou poštu, s.p. č. 2017/5551 – Česká pošta, s.p. (2019/10/82)

Smlouva o poskytování terénních sociálních služeb dodatek č. 4 – Kvalitní podzim života, z.ú. (2019/10/81)

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze nde 30.5.2019 – PSS Bohemia, s.r.o. (2019/10/80)

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 11-2/2019 – J.L.T. – stavební společnost, spol. s r.o. (2019/10/79)

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o spolupráci a úhradě kompenzačního příspěvku na vybudování navazující základní infrastruktury – STAVING Olomouc, s.r.o. (2019/10/78)

Smlouva o zřízení věcného břemene služebnosti č. IZ-12-6000589/1 “Vestec – Sportovní-přeložka NN” – ČEZ Distribuce a.s. (2019/10/77)

Dodatek č. 2 k smlouvě o nájmu služebního bytu – Radek Bus (2019/09/76)

Kupní smlouva č. 2019000059 – ATS-TELCOM PRAHA a.s (2019/09/75)

Smlouva o spolupráci při provozu hazardních her na území obce Vestec – Jiří červinka, Jiří Matela a SPACE BET a.s. (2019/09/74)

Smlouva o zajištění dopravních služeb – DATA AUTOTRANS s.r.o. (2019/08/73)

Kupní smlouva – Obec Strašice (2019/08/72)

Dohoda o narovnání – Ivana Šídlová (2019/08/71)

Hromadná licenční smlouva o veřejném provozování VP_2019_102797 – OSA -Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, z.s. (2019/08/70)

Smlouva o úvěru č. 1208074 – ŠkoFIN s.r.o. (2019/08/69)

Operativní leasing č. smlouvy 3014648/681526 – PEAC (Czech Republic) s.r.o. (2019/08/68)

Operativní leasing č. smlouvy 3014647/681526 – PEAC (Czech Republic) s.r.o. (2019/08/67)

Podnájemní smlouva – Asociace dobrovolných záchranářů, z.s. (2019/08/66)

Kupní smlouva – Ing. Petr Dvořák, Pavel Dvořák, Ing. Petr Dvořák (2019/08/65)

Smlouva o zřízení věcného břemene služebnosti č. IV-12-6006771/6 – ČEZ Distribuce a.s. (2019/08/64)

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby ” Vestec, č.par. 814, 815″ č.st.IV-12-6024360 – ČEZ Distribuce, a.s. (2019/08/63)

Dohoda o předčasném ukončení leasingové smlouvy z důvodu zničení předmětného vozidla – ŠkoFIN s.r.o. (2019/07/62)

Smlouva o zajištění servisu a údržby – ELTODO, a.s. (2019/07/61)

Smlouva o výpůjčce – Technické služby obce Vestec, p.o. (2019/07/60)

Smlouva o spolupráci a úhrádě kompenzačního příspěvku na vybudování navazující základní infrastruktury obce – AVALON PLUS s.r.o. (2019/07/59)

Smlouva o kontrolní činnosti – ATLAS AUDIT s.r.o. (2019/07/58)

Kupní smlouva – Alena Vacková (2019/07/57)

Kupní smlouva (č.0633/JV/2019) – PEKASS a.s. (2019/07/56)

Smlouva o vykonání přezkoumání hospodaření – ATLAS AUDIT s.r.o. (2019/06/55)

Kupní smlouva – Kliměš Jaroslav (2019/06/54)

Smlouva o dílo č. 111-2/2019 – J.L.T. – stavební společnost, spol. s r.o. (2019/06/53)

Smlouva o dílo – PSS Bohemia, s.r.o. (2019/05/52)

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IV-12-6019902/VB/5 – ČEZ Distribuce a.s. (2019/05/51)

Dodatek č. 10 ke smlově o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě v systému Pražské integrované dopravy na roky 2010 až 2019 (linka PID č. 956) – ROPID (2019/05/50)

Dodatek č. 9 ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě v systému Pražské integrované dopravy na roky 2010 až 2019 (linka PID č.339) – ARRIVA CITY s.r.o. (2019/05/49)

Dodatek č. 10 ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě v systému Pražské integrované dopravy na roky 2010 až 2019 (linka PID č.337) – ARRIVA CITY, s.r.o. (2019/05/48)

Dodatek č. 14 ke smlově o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě v systému Pražské integrované dopravy na roky 2010 až 2019 (linka PID č. 332 a 362) – ROPID (2019/05/47)

Smlouva o dílo “Nový výtlak kanalizace Vídeňská – K Jahodárně” – SPEEDDRIL, s.r.o. (2019/05/46)

Smlouva o zajištění přepravy osob – ARRIVA CITY s.r.o. (2019/05/45)

Smlouva o dílo č. 103/2019 na kompletní dodávku stavebních prací – J.L.T. – stavební společnost, spol. s r.o. (2019/05/44)

Smlouva o koupi vozidel a strojů – Technické služby Dolnobřežanska s.r.o. (2019/04/43)

Dodatek č. 1 ke smlouvě ze dne 26.1.2016 – podnájemní smlouva – Technické služby Dolnobřežanska s.r.o. (2019/04/42)

Smlouva o správě a údržbě obecního majetku – Technické služby Dolnobřežanska s.r.o. (2019/04/41)

Dodatek č. 1 ke smlouvě o spolupráci – Česká zemědělská univerzita v Praze (2019/04/40)

Smlouva o zřízení věcného břemene – Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s. (2019/04/39)

Smlouva o zřízení věcného břemene služebnosti č. IV-12-6020783/1 – ČEZ Distribuce a.s., Elmoz Czech, s.r.o. (2019/04/38)

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti – Česká telekomunikační infrastruktura a.s. (2019/04/37)

Smlouva o právu provést stavbu – Ing. Dvořák Pavel, Dvořák Pavel, Ing. Dvořák Petr (2019/04/36)

Smlouva o právu provést stavbu – Skřivan Jan (2019/04/35)

Smlouva o právu provést stavbu – Hrubý Jaroslav (2019/04/34)

Smlouva o právu provést stavbu – Havlíček Milan, Ing. Koňáková Eva – (2019/04/33)

Smlouva č. Z_S24_12_8120065496 – ČEZ Distribuce, a.s. (2019/04/32)

Dodatek č. 2 k veřejnoprávní smlouvě k zajišťování činnosti podle zákona o obecní policii ze dne 17.3.2016 – Obec Dobřejovice (2019/04/31)

Servisní a materiálová smlouva č. 419 – Jiří Tourek T- Agency (2019/04/30)

Servisní a materiálová smlouva č. 419 – Jiří Tourek T- Agency (2019/04/29)

Dodatek č. 2 k veřejnoprávní smlouvě k zajišťování činnosti podle zákona o obecní policii ze dne 10.05.2013 – Obec Ohrobec (2019/04/28)

Dodatek č. 2 k veřejnoprávní smlouvě k zajišťování činnosti podle zákona o obecní policii ze dne 19.03.2019 – Obec Vrané nad Vltavou (2019/04/27)

Dodatek č. 2 k veřejnoprávní smlouvě k zajišťování činnosti podle zákona o obecní policii ze dne 22.03.2016 – Obec Modletice (2019/04/26)

Dodatek č. 2 k veřejnoprávní smlouvě k zajišťování činnosti podle zákona o obecní policii ze dne 31.3.2016 – Obec Popovičky (2019/03/25)

Dodatek č. 2 k veřejnoprávní smlouvě k zajišťování činnosti podle zákona o obecní policii ze dne 18.03.2016 – Obec Herink (2019/03/24)

Smlouva o využití sběrného dvora pro účely zpětného odběru a odděleného sběru elektrozařízení, elektroodpadu, baterií a akumulátorů – REMA Systém, a.s. (2019/03/23)

Smlouva o zřízení služebnosti – Česká telekomunikační infrastruktura a.s. (2019/03/22)

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Obec Vestec – SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Vestec (2019/03/21)

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Obec Vestec – Honební společenstvo Jesenice-Vestec (2019/03/20)

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Obec Vestec – Spolek zdravotně postižených v Jesenici, z.s. (2019/03/19)

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Vestec – Rodinné centrum Baráček z.s. (2019/03/18)

Veřejnoprávní smlouva – Český svaz chovatelů. Základní organizace Vestec (2019/03/17)

Dodatek č. 3 k veřejnoprávní smlouvě k zajišťování činnosti podle zákona o obecní policii ze dne 10.05.2013 – Obec Dolní Břežany (2019/03/16)

Dodatek č. 2 k veřejnoprávní smlouvě k zajišťování činnosti podle zákona o obecní policii ze dne 11.05.2013 – Obec Zlatníky – Hodkovičky (2019/03/15)

Darovací smlouva – Rajakumar Sharath Kumar (2019/03/14)

Smlouva o úvěru č. 0495131159/LCD – Česká spořitelna, a.s. (2019/03/13)

Licenční smlouva o veřejném provozování VP_2019_3735 – Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, z.s. (2019/03/12)

Smlouva o poskytování dat pro zastávkové informační systémy – ROPID, p.o. (2019/03/11)

Kupní smlouva – Milan Havlíček (2019/03/10)

Kupní smlouva – Jaroslav Klimeš (2019/02/09)

Smlouva o zřízení správa stavby – Ústav molekulárnígenetiky, v.v.i. (2019/02/08)

Smlouva o realizaci překládky sítě elektronických komunikací č. VPI/PH/2018/085 – Česká telekomunikační infrastruktura a.s. (2019/02/07)

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Vestec – Spolek Vesteckých seniorů (2019/02/06)

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Vestec – TJ Viktoria Vestec, z.s. (2019/02/05)

Licenční smlouva o veřejném provozování – OSA-Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, z.s. (2019/02/04)

Kupní smlouva – Pavel Trnka a Ing. Petr Zouvala (2019/02/03)

Smlouva o spolupráci při realizaci projektu retenční nádrže – OPTREAL, spol. s r.o. (2019/01/02)

Smlouva o spolupráci a úhradě kompenzačního příspěvku na vybudování navazující základní infrastruktury obce – OPTREAL, spol. s r.o. (2019/01/01)

Rok 2018

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě – Filip Deyl (2018/12/106)

Sponzorská smlouva – ECP a.s. (2018/12/105)

Sponzorská smlouva – K+K Autoservis Czech s.r.o. (2018/12/104)

Sponzorská smlouva – KPD Group s.r.o. (2018/12/103)

Dodatek č. 1 k Podnájemní smlouvě – Technické služby Dolnobřežanska s.r.o. (218/12/102)

Dodatek č. 5 ke smlouvě ze dne 1.7.2015 – Technické služby Dolnobřežanska s.r.o. (2018/12/101)

Smlouva o koupi vozidla – Technické služby Dolnobřežanska s.r.o. (2018/12/100)

Smlouva o koupi vozidla – Technické služby Dolnobřežanska s.r.o. (2018/12/99)

Smlouva o finančním leasingu č. 6020180487 – FEDERAL CARS LEASING spol. s r.o. (2018/12/98)

Darovací smlouva – Jaroslav Hrubý (2018/12/97)

Servisní a materiálová smlouva č. 218 – Jiří Tourek T-Agency (2018/11/96)

Smlouva zřízení služebnosti inženýrské sítě č. UZSVM/S/205/2018-HMSU- Česká republika-Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (2018/11/95)

Nájemní smlouva – Daniel Kulfíř (2018/11/94)

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě – AGRO Jesenice u Prahy a.s. (2018/11/93)

Dodatek č. 1 k smlouvě o nájmu služebního bytu – Radek Bus (2018/11/92)

Dohoda o ukončení smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny nn 4120804764 – ČEZ Distribuce a.s. (2018/11/91)

Dohoda o ukončení smlouvy – Intelis s.r.o. (2018/11/90)

Sponzorská smlouva – STAVING Olomouc s.r.o. (2018/11/89)

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě – Jaroslav Klimeš (2018/11/88)

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě – Jaroslav Skřivan (2018/11/87)

Smlouva o spolupráci a úhradě kompenzačního příspěvku na vybudování navazující základní infrastruktury obce – STAVING Olomouc s.r.o. (2018/11/86)

Kupní smlouva – Jaroslav Tykal a Dagmar Knotková (2018/11/85)

Smlouva o spolupráci a úhradě kompenzačního příspěvku na vybudování navazující základní infrastruktury obce – Petr Jurkiv, Marija Jurkiv (2018/10/84)

Smlouva o smlouvě budoucí Nový výtlak kanalizace, Vídeňská – K Jahodárně, k.ú. Vestec u Prahy – Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje (2018/10/83)

Veřejnoprávní smlouva – Tělovýchovná jednota Viktoria Vestec z.s. (2018/10/82)

Dodatek č. 3 ke smlouvě o poskytování terénních sociálních služeb – Kvalitní podzim života z.ú. (2018/10/81)

Dodatek č. 1 smlouvy o dílo – Stavební společnost Šlehofer s.r.o. (2018/10/80)

Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti EP-12-6003121/1 Vestec, Průmyslová (B1252) kNN – p.č. 197/7,8 – ČEZ Distribuce a.s. (2018/10/79)

Příkazní smlouva – Mgr. Anna Komeiserová (2018/10/78)

Dodatek č. 13 ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné dopravě v systému Pražské integrované dopravy na roky 2010 až 2019 (linka PID č. 332 a 362) – ROPID (2018/09/77)

Dodatek č. 1 k dohodě vlastníků provozně souvisejících vodovodů o jejich vzájemných právech a povinnostech č.d. 2/043/16/2 – Pražská vodohospodářská společnost a.s. a Hl. m. Praha (2018/09/76)

Dodatek č. 1 k dohodě vlastníků provozně souvisejících vodovodů o jejich vzájemných právech a povinnostech č.d. 2/051/14/2 – Pražská vodohospodářská společnost a.s. a Hl. m. Praha (2018/09/75)

Kupní smlouva – Ing. Elena Kubrantová (2018/09/74)

Smlouva o správě a údržbě obecního majetku – Technické služby Dolnobřežanska (2018/09/73)

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvy o právu provést stavbu – ČEZ Distribuce a.s. (2018/09/72)

Dodatek č. 4 ke smlouvě o zajištění služeb ro Českou poštu, s.p. č. 2017/5551 – Česká pošta s.p. (2018/09/71)

Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti č: IV-12-6021238/VB/001 “Vestec, Lipová, kNN, p.č. 112/159” – ČEZ Distribuce a.s. (2018/09/70)

Smlouva o spolupráci při výstavbě metropolitní sítě v obci Vestec a o budoucím zřízení věcného břemene – ÚVT Internet s.r.o. (2018/08/69)

Smlouva o dílo a poskytnutí licence – Tomáš Pekárek (2018/08/68)

Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo S18-164-0047 ze dne 6.10.2017 – SWIETELSKY stavební s.r.o. (2018/08/67)

Smlouva o zajištění dopravních služeb – DATA AUTOTRANS s.r.o. (2018/08/66)

Kupní smlouva č. UZSVM/13379/2018-HMSO – česká republika-Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (2018/08/65)

Dodatek č. 9 ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě – linky PID č. 337 – ROPID (2018/08/64)

Dodatek č. 8 ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě – linka PID č. 339 – ROPID (2018/08/63)

Dodatek č. 18 ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě – linka PID č. 326 a 327 – ROPID (2018/08/62)

Dodatek č. 9 ke smlouvě závazku služby ve veřejné linkové dopravě – linka PID č. 956 – ROPID (2018/08/61)

Smlouva o nájmu prostor k provozování dětské skupiny – Firemní dětská skupina z.s. (2018/07/60)

Smlouva směnná – Petro Jurkiv, Marija Jurkiv (2018/07/59)

Smlouva o dílo – PSS BOHEMIA s.r.o. (2018/07/58)

Smlouva o dílo – Stavební společnost Šlehofer s.r.o. (2018/07/57)

Kupní smlouva – Vlasta Knězů (2018/07/56)

Smlouva o zřízení věcného břemene-služebnosti užívacího práva a práva cesty – Jílové u Prahy (2018/70/55)

Smlouva o dílo ze dne 20.6.2018 – TAXUS, spol. s r.o. (2018/06/54)

Dodatek č. 1 ke smlouvě o realizaci překládky sítě elektronických komunikací č. VPI/PH/2018/046 – Česká telekomunikační infrastruktura a.s. (2018/06/53)

Licenční smlouva o veřejném provozování VP_2018_77611 – OSA – Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, z.s. (2018/06/52)

Objednávka na provedení díla č. SE8-0371 – PKS okna a.s. (2018/06/51)

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo S18-164-0047 ze dne 6.10.2017 – SWIETELSKY stavební s.r.o. (2018/06/50)

Smlouva o dílo č. 5/2019 - František Kanta (2018/05/49)

Dodatek č. 1 ke smlouvě o spolupráci při provozu loterií a jiných podobných her na území obce Vestec č. 2016/11/79 – Jackpot Game s.r.o., HELVET GROUP a.s., GELP s.r.o. (2018/05/48)

Smlouva o zajištění přepravy osob – ARRIVA CITY s.r.o. (2018/05/47)

Hromadná licenční smlouva o veřejném provozování VP_2018_60698 – OSA -Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, z.s. (2018/05/46)

Smlouva o vykonání přezkoumání hospodaření – ATLAS AUDIT s.r.o. (2018/05/45)

Dodatek ke smlouvě o technické podpoře – Triada, spol. s r.o. (2018/05/44)

Dodatek k licenční smlouvě o poskytnutí uživatelských práv k modulárnímu počítačovému programu MUNIS č. 01798 – Triada, spol. s r.o. (2018/05/43)

Smlouva o realizaci překládky sítě elektronických komunikací č. VPI/PH/2018/046 – Česká telekomunikační infrastruktura a.s. (2018/04/42)

Smlouva o dílo č. SD00318 – ONYX wood spol. s r.o. (2018/04/41)

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Vestec - Honební společenstvo Jesenice - Vestec (2018/04/40)

Smlouva o dílo - Luděk Provazník, L.P.I. (2018/004/39)

Smlouva o spolupráci o úhradě kompenzačního příspěvku na vybudování navazující základní infrastruktury obce – Vlasta Knězů (2018/04/38)

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Vestec – Rodinné centrum Baráček z.s. (2018/04/37)

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Vestec – Rodinné centrum Baráček z.s. (2018/04/36)

Dodatek č. 3 ke smlouvě o zajištění služeb pro Českou poštu, s.p. – Česká pošta, s.p. (2018/03/35)

Smlouva o dílo č. 138151000 – SITEL spol. s r.o. (2018/03/34)

Smlouva o dílo – František Kanta provádění staveb – 2018/03/33)

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obec Vestec – Spolek zdravotně postižených v Jesenici, z.s. (2018/03/32)

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Vestec – SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Vestec (2018/03/31)

Smlouva o dílo – DELTA Svratka s.r.o. (2018/03/30)

smlouva o poskytování služeb – PROKONZULT advisory a.s. (2018/03/29)

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IZ-12-6000589 – ČEZ Distribuce a.s. (2018/03/28)

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti – Česká telekomunikační infrastruktura a.s. (2018/03/27)

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti – Česká telekomunikační infrastruktura a.s. (2018/03/26)

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu provést stavbu č. IV-12-6021536, Vestec, Werichova – kNN pro p.č. 106/6 – ELPRO-DELCIA, a.s. (2018/03/25)

Veřejnoprávní smlouva – Český svaz chovatelů. Základní organizace Vestec (2018/03/24)

Smlouva o realizaci překládky sítě elektronických komunikací č. VPI/PH/2018/029 – Česká telekomunikační infrastruktura a.s. (2018/03/23)

Licenční smlouva o veřejném provozování – Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním z.s. (2018/03/22)

Licenční smlouva o veřejné provozování- Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním z.s. (2018/03/21)

Veřejnoprávní smlouva – Tělovýchovná jednota Viktoria Vestec, z.s. (2018/03/20)

Smlouva o spolupráci – Kamerový systém – Dolnobřežansko (2018/03/19)

Smlouva o dílo – Ing. Marek Stádník (2018/02/18)

Smlouva o hudební produkci – R.T.D. s.r.o. (2018/02/17)

Smlouva o provedení díla – Karel Adamec, Umělecká agentura LEV (2018/02/16)

Dohoda o zrušení věcných břemen – Karel Šmíd (2018/02/15)

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo S18-164-0047 ze dne 6.10.2017 – SWIETLSKY stavební s.r.o. (2018/02/14)

Veřejnoprávní smlouva – Spolek vesteckých seniorů (2018/02/13)

Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě k zajišťování činnosti podle zákona o obecní policii – Obec Herink (2018/02/11)

Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě k zajišťování činnosti podle zákona o obecní policii – Obec Popovičky (2018/02/10)

Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě k zajišťování činnosti podle zákona o obecní policii – Obec Modletice (2018/02/09)

Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě k zajišťování činnosti podle zákona o obecní policii – Obec Dobřejovice (2018/02/08)

Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě k zajišťování činnosti podle zákona o obecní policii – Obec Vrané nad Vltavou (2018/02/07)

Dodatek č. 2 k veřejnoprávní smlouvě k zajišťování činnosti podle zákona o obecní policii – Obec Ohrobec (2018/02/06)

Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě k zajišťování činnosti podle zákona o obecní policii – Obec Zlatníky – Hodkovice (2018/02/05)

Dodatek č. 2 k veřejnoprávní smlouvě k zajišťování činnosti podle zákona o obecní policii – Obec Dolní Břežany (2018/02/04)

Rezervační smlouva pro pořadatele akce č. 201802 – KORFU s.r.o. (2018/02/03)

Smlouva o provozování sběrného dvora obce Vestec – TEchnické služby Dolnobřežansko s.r.o. (2018/01/02)

Smlouva o dílo č. 2018009 – Czech Marwin Trade s.r.o. (2018/01/01)

Rok 2017

Dodatek č. 12 ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné dopravě v systému Pražské integrované dopravy na rok 2010 až 2019 (PID č. 332 a 362) – ROPID (2017/12/102)

Smlouva o postoupení budoucích pohledávek – obec Vrané nad Vltavou, obec Psáry, obec Březová-Oleško (2017/12/101)

Smlouva o prodeji a koupi obchodního podílu – Obec Vrané nad Vltavou (2017/12/100)

Smlouva o partnerství a vzájemné spolupráci za účelem realizace projektu “Cyklostezka Vestec – Jesenice” – Obec Jesenice (2017/12/99)

Smlouva o provozování veřejného osvětlení obce Vestec Technické služby Dolnobřežanska, s.r.o. (2017/12/98)

Dodatek č. 1 ke smlouvě o zajištění zpětného odběru elektrozařízení ze dne 29.9.2014 – Elektrowin a.s. (2017/12/97)

Rámcová smlouva o dodávce služeb ÚVT Internet s.r.o. – ÚVT Internet s.r.o. (2017/12/96)

Dodatek č.4 ke smlouvě ze dne 1.7.2015 (definice den a počtu nádob na směsný komunální, separovaný a biologicky rozložitelný odpad uvedený v příloze č. 5, příloha č. 5 nahrazuje přílohu č. 4 – Technické služby Dolnobřežanska sr.o. (2017/12/94)

Smlouva o právu provést stavbu – Václav Jirák a Jindřiška Jiráková (2017/12/93)

Smlouva o právu provést stavbu – Jirák Václav a Jindřiška Jiráková (2017/12/92)

Smlouva o zřízení věcného břemene – Pražská plynárenská Distribuce, a.s. člen koncernu Praská plynárenská a.s. (2017/12/91)

Smlouva o dílo – Provádění staveb František Kanta (2017/11/90)

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o zajištění služeb pro Českou poštu,s.p. č. 2017/5551 – Česká pošta, s.p. (2017/11/89)

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu č. IV-12-6021675/2 – ČEZ Distribuce,a.s. (2017/11/88)

Licenční smlouva o veřejném provozování VP_2017_144566 – Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním (2017/11/87)

Smlouvy Licenční smlouva o veřejném provozování VP_2017_150453 – Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním (2017/11/86)

Smlouvy Licenční smlouva o veřejném provozování VP_2017_150429 – Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním (2017/11/85)

Smlouva č. Z_S24_12_8120052326 – ČEZ Distribuce a.s. (2017/11/84)

Dodatek č. 1 ke smlouvě o spolupráci - Dobrovolný svazek obcí Dolnobřežansko (2017/11/83)

Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě a cesty – Mgr. Petr Šmíd (2017/11/82)

Výkupní smlouva OV VYKS/903525 – AB Auto Brejla s.r.o. (2017/11/81)

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytování terénních sociálních služeb – Kvalitní podzim života,z.ú. (2017/10/80)

Dohoda o předčasném ukončení leasingové smlouvy a koupi předmětu leasingu – ŠkoFIN s.r.o. (2017/10/79)

Smlouva o zabezpečení likvidace vozidel s ukončenou životností – Autopark, s.r.o. (2017/10/78)

Smlouva o poskytování servisních služeb – FRP Services s.r.o. (2017/10/77)

Smlouva o dílo – SWIETELSKY stavební s.r.o. (2017/10/76)

Smlouva o dílo – ELTODO a.s. – (2017/10/75)

Smlouva o zajištění úklidových služeb – Kvalitní podzim života,z.ú. (2017/10/74)

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo – AF-CITYPLAN s.r.o.(2017/09/73)

Dodatek k licenční smlouvě číslo 01798 – Triada spol. s r.o. (2017/09/72)

Smlouva o finančním leasingu – AB Auto Brejla s.r.o. (2017/09/71)

Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti – ČEZ Distribuce a.s., Elmoz Czech s.r.o. (2017/09/70)

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti – ČEZ Distribuce (2017/09/69)

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace – Rodinné centrum Baráček z.s. (2017/09/68)

Smlouva o smlouvě budoucí darovací – AGRO Jesenice u Prahy a.s. (2017/09/67)

Smlouva o nájmu služebního bytu – Radek Bus (2017/09/66)

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – Pražská plynárenská Distribuce, a.s., (2017/09/65)

Smlouva o zřízení věcného břemene – Pražská plynárenská Distribuce a.s. (2017/08/64)

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu provést stavbu – ČEZ Distribuce (2017/08/63)

Smlouva o bezúplatném převodu majetku Č. HSAA-9158/2017 – Česká republika – Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy ( 2017/08/62)

Smlouva o zajištění dopravních služeb – Data Autotrans s.r.o. (2017/08/61)

Kupní smlouva č. KSK/4058/2017 – ČEZ Distribuce, a.s. (2017/08/60)

Smlouva o dílo – Enuma Elis s.r.o. (2017/07/59)

Smlouva o spolupráci a úhradě kompenzačního příspěvku na vybudování navazující základní infrastruktury obce – RP Vestec, s.r.o. (2017/07/58)

Smlouva o zřízení věcného břemene – Pražská plynárenská Distribuce a.s. (2017/07/57)

Smlouva o finančním příspěvku na ” Úprava ČS Vestec” – Účelové sdružení obcí Posázavský vodovod (2017/07/56)

Smlouva o zajištění přepravy osob – ARRIVA CITY s.r.o. (2017/07/55)

Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-1-6003978/018 – ČEZ Distribuce, a.s., SEG s.r.o., Geodetický servis Praha s.r.o. (2017/07/54)

Smlouva o výpůjčce – Středočeský kraj (2017/06/53)

Smlouva o zprostředkování pořadu – 6SK agency s.r.o. (2017/06/52)

Smlouva o spolupráci a úhradě kompenzačního příspěvku na vybudování navazující základní infrastruktury obce – František Škorpa (2017/06/51)

Dohoda o ukončení smlouvy o nájmu služebního bytu – Veronika Šachová (2017/06/50)

Smlouva o právu provést stavbu – Jaroslav Hrubý (2017/6/49)

Darovací smlouva – Milan Havlíček a Ing. Eva Koňáková (2017/04/48)

Smlouva o spolupráci a úhradě kompenzačního příspěvku na vybudování navazující základní infrastruktury obce – EXBIO Praha a.s. (2017/06/47)

Smlouva o vykonání přezkoumání hospodaření – Atlas Audit s.r.o. (2017/06/46)

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o zajištění služeb pro Českou poštu, s.p. č.2017/5551 (2017/05/41)

Smlouva o spolupráci – Dobrovolný svazek obcí Dolnobřežansko (2017/04/40)

Darovací smlouva na stavbu vodovodu a kanalizace – Ústav molekulární genetiky AV ČR, v.v.i., a Univerzita Karlova (2017/04/39)

Veřejnoprávní smlouva – Honební společenstvo Jesenice – Vestec (2017/04/38)

Veřejnoprávní smlouva – RODINNÉ CENTRUM BARÁČEK z.s (2017/04/37)

Veřejnoprávní smlouva – RODINNÉ CENTRUM BARÁČEK z.s. (2017/04/36)

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Vestec – SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Vestec (2017/04/35)

Rámcová kupní smlouva 34894/2017 – Stavebniny DEK a.s. (2017/04/34)

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Vestec – Český svaz chovatelů, Základní organizace Vestec (2017/04/33)

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Vestec (Spolek zdravotně postižených v Jesenici, z.s. (2017/04/32)

Smlouva o právu provést stavbu – CI – Logistika Vestec s.r.o. (2017/03/31)

Dodatek č. 1 k rámcové smlouvě o prodeji pohonných hmot – PR-SYST 22 s.r.o. (2017/03/30)

Rámcová smlouva o prodeji pohonných hmot – PR-SYST 22 s.r.o. (2017/03/29)

Licenční smlouva o veřejném provozování – Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, z.s. (2017/03/28)

Smlouva o řízení služebnosti inženýrské sítě – SAFICHEM ASSETS, a.s. (2017/03/27)

Smlouva o zajištění služeb pro Českou poštu, s.p. – Česká pošta s.p. (2017/03/25)

Darovací smlouva – Manželé Stupkovi (2017/03/24)

Dodatek č. 8 ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě v systému Pražské integrované dopravy na rok 2010 až 2019 (linky PID č. 606) – ROPID (2017/03/23)

Dodatek č. 7 ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě (linka PID č. 339) – ROPID (2017/03/22)

Dodatek č. 8 ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě (linka PID č. 337) – ROPID (2017/03/21)

Dodatek č. 11 ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě v systému Pražské integrované dopravy na rok 2010 až 2019 (linky PID č. 332 a 362) – ROPID (2017/03/20)

Dodatek č. 17 ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě v systému Pražské integrované dopravy na rok 2010 až 2019 (linky PID č. 326 a 327) – ROPID (2017/03/19)

Dodatek č. 16 ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřné linkové dopravě v systému Pražské integrované dopravy na rok 2010 až 2019 (linky PID č. 326 a 327) – ROPID (2017/03/18)

Smlouva o psoluprácí a úhradě kompenzačního příspěvku na vybudování navazujíí základní infrastruktury obce – MTL Invest a.s. (2017/03/17)

Smlouva o spolupráci a úhradě kompenzačního příspěvku na vybudování navazující základní infrastruktury obce – STAVING Olomouc s.r.o. (2017/02/16)

Veřejnoprávní smlouva – Tělovýchovná jednota Viktoria Vestec, z.s. (2017/02/15)

Dodatek č. 3 ke smlouvě ze dne 1.7.2015 – Technické služby Dolnobřežanska s.r.o. (2017/02/14)

Smlouva o poskytování služeb údržby komunikace pro období 1.1.2017-31.12.2017 – Ústav molekulární genetiky AV ČR, v.v.i. (2017/02/13)

Dodatek č. 1 k Podnájemní smlouvě – Technické služby Dolnobřežanska s.r.o. (2017/02/12)

Smlouva o vzájemném poskytnutí plnění – Ústav molekulární genetiky AV ČR, v.v.i. – Centrum BIOCEV (2017/02/11)

Veřejnoprávní smlouva – Spolek vesteckých seniorů (2017/02/10)

Smlouva o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4, kV (NN) – ČEZ Distribuce, a.s. (2017/02/09)

Dodatek č. 1 ke smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě ze dne 24.11.2015 uzavřené s Ústavem molekulární genetiky AV ČR, v.v.i. (2017/01/08)

Smlouva o nájmu – Menkar s.r.o. (2017/01/07)

Smlouva o spolupráci a úhradě kompenzačního příspěvku na vybudování navazující základní infrastruktury obce – DEKINVEST (2017/01/05)

Dohoda vlastníků provozně souvisejících vodovodů o jejich vzájemných právech a povinnostech – Hlavní město Praha a Pražská vodohospodářská společnost a.s. (2017/01/04)

Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě č. 22642 ze dne 10.2.0216 – Vodafone Czech Republic a.s. (2017/01/03)

Smlouva o spolupráci a úhradě kompenzačního příspěvku na vybudování navazující základní infrastruktury obce – Vestecká inženýrská s.r.o. (2017/01/02)

Darovací smlouva – MVDr. Luděk Preininger a Ing. Eva Tmějová (2017/01/01)

Rok 2016

Darovací smlouva – manželé Stupkovi (2016/12/93)

Darovací smlouva – manželé Švecovi a manželé Stupkovi (2016/12/92)

Darovací smlouva – manželé Švecovi a manželé Stupkovi (2016/12/91)

Dodatek č. 2 ke smlouvě ze dne 1.7.2015 – Technické služby Dolnobřežanska s.r.o. (2016/12/90)

Dodatek č. 2 k nájemní smlouvě č. 18N01/81 – Česká republika – Státní pozemkový úřad (2016/12/89)

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o zajištění služeb pro Českou poštu s.p. – Česká pošta a.s. (2016/12/88)

Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě – Jan Skřivan (2016/12/87)

Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě – František Šimeček (2016/12/86)

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě – Středočeský kraj zastoupen Krajskou správou a údržbou silnic Středočeského kraje p.o. (2016/15/85)

Smlouva o zřízení služebnosti – TEMO-KOMUNIKACE a.s. – (2016/12/84)

Pojistná smlouva o pojištění majetku a odpovědnosti Region – GENERALI Pojišťovna a.s. (2016/11/83)

Smlouva o budoucí smlouvě nájemní – Vestecká sportovní o.s (2016/11/82)

Dodatek č. 1 k Dohodě o bezhotovostní úhradě cen poštovních služeb č. 982807-4213/2014, E2016/12530/D1 – Česká pošta, s.p. (2016/11/81)

Kupní smlouva – ČEZ Distribuce a.s. (2016/11/80)

Smlouva o spolupráci při provozu loterií a jiných podobných her na území obce Vestec – Jackpot game s.r.o. a HELVET GROUP a.s. (2016/11/79)

Nájemní smlouva – František Šimeček (2016/11/78)

Nájemní smlouva – ATS-TELECOM PRAHA a.s. (2016/10/77)

Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-6003978/004 – ČEZ Distribuce, a.s. (2016/10/76)

Smlouva o spolupráci – Česká zemědělská univerzita v praze (2016/10/75)

Smlouva o spolupráci – STAR Research & Innovation Cluster, z.ú. (2016/10/74)

Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-6015933/004 – ČEZ Distribuce a.s. (2016/09/73)

Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-6016595/3 – ČEZ distribuce a.s. (2016/09/72)

Smlouva o spolupráci a úhradě kompenzačního příspěvku na vybudování navazující základní infrastruktury obce – DELIKOMAT s.r.o. (2016/09/71)

DELIKOMAT s.r.o. (2016/09/71) Smlouva o pronájmu zařízení na měření rychlosti silničních vozidel – Město Řevnice (2016/09/70)

Smlouva darovací – Středočeský kraj (2016/09/69)

Smlouva o zajištění služeb pro Českou poštu, s.p. – Česká pošta, s.p. (2016/09/68)

Smlouva o dílo – XEDOS s.r.o. (2016/09/67)

Podnájemní smlouva – technické služby Dolnobřežanska, s.r.o. (2016/08/66)

Dodatek č.3 ke smlouvě o nájmu služebního bytu – Veronika Šachová (2016/08/65)

Smlouva o nájmu sloužící k podnikání – Mateřská škola Akademie věd ČR s.r.o. (2016/08/64)

Smlouva o nájmu nebytových prostor a některého technického vybavení – AGRO Jesenice u Prahy a.s. (2016/08/63)

Dodatek č. 1 ke smlouvě o právu provést stavbu – HVB Leasing Czech Republic s.r.o. (2016/08/61)

Smlouva o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV – ČEZ distribuce, a.s. (2016/08/60)

Smlouva o zajištění dopravních služeb (přeprava cestujících) – DATA AUTOTRANS s.r.o. (2016/08/59)

Pojistná smlouva o pojištění právní ochrany – D.A.S. Rechtsschutz AG (2016/08/58)

Smlouva o úpravě vzájemných práv a povinností vlastníků provozně souvisejících vodovodů a kanalizací – Město Jesenice (2016/08/57)

Smlouva o zřízení věcného břemene – o zřízení služebnosti č. 105144-000-00- T-Mobile Czech Republic a.s. (2016/07/56)

Smlouva o právu provést stavbu – Martin Weisheitel (2016/07/55)

Smlouva o zajištění přepravy osob – ARRIVA PRAHA s.r.o. (2016/007/54)

Kupní smlouva na pozemek IV-12-6015072 – ČEZ Distribuce, a.s. (2016/07/53)

Dohoda o narovnání – Město Jesenice a Ing. Jan Fořt (2016/07/52)

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Vestec – Český svaz chovatelů, Základní organizace Vestec (2016/06/51)

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Vestec – SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Vestec (2016/06/50)

Smlouva o poskytnutí služeb – ATLAS AUDIT s.r.o. (2016/06/49)

Smlouva o poskytnutí auditorských služeb – ATLAS AUDIT s.r.o. (2016/06/48)

Smlouva o vykonání přezkoumání hospodaření – ATLAS AUDIT s.r.o. (2016/06/47)

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Vestec – Honební společenstvo Jesenice – Vestec (2016/06/46)

Smlouva o dílo č 2016/454 na kompletní dodávku stavebních prací – J.L.T – stavební společnost, spol. s r.o. (2016/06/45)

Dodatek č. 2 k smlouvě o nájmu pozemku – Jaroslav Klimeš (2016/06/44)

Smlouva o vytvoření uměleckého výkonu – Monika Absolonová (2016/06/43)

Dodatek č. 1 ke sSmlouvě o zajištění služeb pro Českou pošu, s.p. č. 98280000-0001/2016 – Česká pošta, s.p. (2016/06/42)

Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti IP – 12-6006636/1 “Vestec – Průběžná – NN – pro p.č. 697-38” – ČEZ Distribuce, a.s. zastoupená ELEKTROMONTÁŽE s.r.o. (2016/06/41)

Smlouva o poskytování služeb – PROKONZULT advisory a.s. (2016/06/40)

Kupní smlouva uzavřená podle ustanovení §2128 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník – Václav Drahoš (2016/06/39)

Kupní smlouva č. 2798/2016 – SŽDC-HZS-ÚPE – Správa železniční dopravní cesty, státní organizace (2016/05/38)

Licenční smlouva o veřejném provozování – OSA – Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, z.s. (2016/04/37)

Licenční smlouva – CE – FT Technologies a.s. (2016/04/36)

Kupní smlouva uzavřená podle ustanovení §2128 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník – Mgr. Lucie Viterová (2016/04/35)

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouva o právu provést stavbu č. Vestec, Průmyslová – kNN – p.č. 197/7,8, EP-12-6003121/VB/1 – (2016/04/34)

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Vestec – Sdružení zdravotně postižených Jesenice u Prahy (2016/04/33)

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Vestec -Rodinné centrum Baráček z.s. (2016/04/32)

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Vestec – Tělovýchovná jednota Viktoria Vestec (2016/04/31)

Licenční smlouva o veřejném provozování – OSA – Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, z.s. (2016/03/30)

Dodatek č. 7 ke smlouvě veřejné služby ve veřejné linkové dopravě v systému Pražské integrované dopravy na roky 2010 – 2019 (PID 606) – ARRIVA PRAHA, s.r.o. (2016/03/29)

Dodatek č. 15 ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě v systému Pražské integrované dopravy na roky 2010-2019 (PID 326 a 327) – ARRIVA PRAHA, s.r.o. (2016/03/28)

Dodatek č. 10 ke smlouvě veřejné služby ve veřejné linkové dopravě v systému Pražské integrované dopravy na roky 2010 – 2019 (PID 332 a 362) – ARRIVA PRAHA, s.r.o. (2016/03/27)

Dodatek č. 9 ke smlouvě veřejné služby ve veřejné linkové dopravě v systému Pražské integrované dopravy na roky 2010 – 2019 (PID 332 a 362) – ARRIVA PRAHA, s.r.o. (2016/03/26)

Dodatek č. 6 ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě v systému Pražské integrované dopravy na roky 2010-2019 (PID 339) – ARRIVA PRAHA, s.r.o. (2016/03/25)

Dodatek č. 7 ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě v systému Pražské integrované dopravy na roky 2010-2019 (PID 337) – ARRIVA PRAHA, s.r.o. (2016/03/24)

Dodatek č. 14 ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě v systému Pražské integrované dopravy na roky 2010-2019 (PID 326 a 327)- ARRIVA PRAHA, s.r.o. (2016/03/23)

Smlouva o zřízení služebnosti – TEMO-TELEKOMUNIKACE, a.s. (2016/03/22)

Kupní smlouva uzavřená podle ustanovení §2128 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník – Mgr. Lucie Vitnerová (2016/03/21)

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Vestec – Spolek vesteckých seniorů (2016/03/20)

Smlouva o správě a údržbě obecního majetku – Technické služby Dolnobřežanska, s.r.o. (2016/03/19)

Smlouva o dodávce vody a odvádění odpadních vod č. 0020-0020 – Technické služby Dolnobřežanská, s.r.o. (2016/03/18)

Smlouva o dodávce vody a odvádění odpadních vod č. 0020-0030 – Technické služby Dolnobřežanská, s.r.o. (2016/03/17)

Veřejnoprávní smlouva o výkonu úkolů obecní policie s obcí Popovičky (2016/02/16)

Veřejnoprávní smlouva o výkonu úkolů obecní policie s obcí Dobřejovice (2016/02/15)

Veřejnoprávní smlouva o výkonu úkolů obecní policie s obcí Vrané nad Vltavou (2016/02/14)

Veřejnoprávní smlouva o výkonu úkolů policie s obcí Herink (2016/02/13)

Veřejnoprávní smlouva o výkonu úkolů obecní policie s obcí Modletice (2016/02/12)

Smlouva o zajištění služeb pro Českou poštu, s.p. – Česká pošta s.p. (2016/02/11)

Dodatek č. 5 k smlouvě č. 2500138 o zrušení svozu tetrapaku – AVE CZ odpadové hospodářství, s.r.o. (2016/02/10)

Nájemní smlouva č. 22642 – Vodafone Czech Republic a.s. (2016/02/09)

Smlouva o provozování sběrného dvora obce Vestec Technické služby Dolnobřežanska, s.r.o. (2016/02/08)

Smlouva o spolupráci a úhradě kompenzačního příspěvku na vybudování navazující základní infrastruktury obce- EXBIO Praha, a.s. (2016/02/07)

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě – Jan Skřivan (2016/01/06)

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě – František Šimeček (2016/01/05)

Podnájemní smlouva – Technické služby Dolnobřežanska, s.r.o. (2016/01/04)

Dodatek č. 1 ke smlouvě ze dne 1.7.2015 o ceně a počtu nádob na směsný komunální, separovaný a biologicky rozložitelný odpad – Technické služby obce Vestec, s.r.o. (2016/01/03)

Smlouva o zajištění dopravních služeb (přeprava cestujících) – DATA AUTOTRANS s.r.o. (2016/01/02)

Smlouva o zajištění přepravy osob – ARRIVA PRAHA s.r.o. (2016/01/01)

Rok 2015

Smlouva o prodeji a koupi obchodního podílu – obec Březová-Oleško (2015/12/118)

Smlouva o prodeji a koupi obchodního podílu – obec Psáry (2015/12/117)

Smlouva o spolupráci a úhradě kompenzačního příspěvku na vybudování navazující základní infrastruktury – Robert Deyl (2015/12/116)

Dohoda o úpravě majetkových poměrů a spolupráci – Město Jílové u Prahy (2015/12/115)

Nájemní smlouva – SH ČMS-Sbor dobrovolných hasičů ve Vestci (2015/12/114)

Kupní smlouva – Ilona Kotašková, Ing. Ivo Kotaška (2015/12/113)

Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny – ČEZ Prodej, s.r.o. (2015/12/112)

Kupní smlouva – Jan Mynář, Lucie Mynářová (2015/12/111)

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo – SMP CZ, a.s. (2015/11/110)

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě – Ústav molekulární genetiky AV ČR, v.v.i. (2015/11/109)

Smlouva o smlouvě budoucí o realizaci přeložky distribučního zařízení – ČEZ Distribuce, a.s. (2015/11/108)

Kupní smlouva č. UZSVM/S/17309/2015 – HMSU – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (2015/11/107)

Smlouva směnná – WANZL spol. s r.o. (2015/11/106)

Smlouva směnná – Václav Brejla (2015/10/105)

Smlouva o dodávce vody a odvodu vody do kanalizace – Ústav molekulární genetiky AV ČR, v.v.i. (2015/10/104)

Smlouva o kontrolní činnosti – ALAS AUDIT s.r.o. (2015/10/103)

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene-služebnosti a smlouva o právu provést stavbu – ČEZ Distribuce, a.s. (2015/10/102)

Smlouva o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě – ČEZ Distribuce, a.s. (2015/10/101)

Smlouva o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě – ČEZ Distribuce, a.s. (2015/10/100)

Smlouva o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě – ČEZ Distribuce, a.s. (2015/10/99)

Smlouva o nájmu a provozování vodovodů a kanalizací – Technické služby obce Vestec, s.r.o. (2015/10/98)

Dodatek č. 13 ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě (linky PID č. 326 a 327) – ARRIVA PRAHA, s.r.o. (2015/10/97)

Dodatek č. 12 ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě (linky PID č. 326 a 327) – ARRIVA PRAHA, s.r.o. (2015/10/96)

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o sdružení veřejných zadavatelů ze dne 13.10.2014 – BIOCEV z.s.p.o. (2015/10/95)

Dodatek č. 2 k Dohodě o spolupráci ze dne 22.7.2014 – BIOCEV z.s.p.o., Ústav molekulární genetiky AV ČR, v.v.i. (2015/10/94)

Smlouva o právu provést stavbu – HVB Leasing Czech Republic s.r.o., CPI Delta, a.s. (2015/10/93)

Smlouva o poskytování služeb – PROKONZULT advisory a.s. (2015/09/92)

Smlouva o provozování sběrného dvora obce Vestec – Technické služby obce Vestec, s.r.o. (2015/09/91)

Smlouva o spolupráci a úhradě kompenzačního příspěvku na vybudování navazující základní infrastruktury obce – Koopman International Prague s.r.o. (2015/09/90)

Dodatek č. 2 k smlouvě o nájmu služebního bytu – Veronika Šachová (2015/09/89)

Smlouva o dílo – Univerzální stavební, a.s. (2015/08/88)

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě – ČEZ Distribuce, a.s. (2015/08/87)

Smlouva o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny – ČEZ Distribuce, a.s. (2015/08/86)

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene-služebnosti – ČEZ Distribuce, a.s. (2015/08/85)

Kupní smlouva – PEKASS a.s. (2015/07/84)

Smlouva o dílo – Hroší stavby Morava a.s. (2015/07/83)

Smlouva o výpůjčce ploteru – Technické služby obce Vestec, s.r.o. (2015/06/82)

Smlouva o vykonání přezkoumání hospodaření – ATLAS AUDIT s.r.o. (2015/06/81)

Smlouva o zajištní svozu a likvidace směsného, separovaného, biologicky rozložitelného odpadu a úklidu kontejnerových stanovišť – Technické služby obce Vestec, s.r.o. (2015/06/79)

Podnájemní smlouva – Technické služby obce Vestec, s.r.o. (2015/06/78)

Dodatek č. 4 ke smlouvě č. 2500138 – AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. (2015/06/77)

Dodatek č. 8 ke smlouvě č. 2200097 – AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. (2015/06/76)

Smlouva o připojení odběrného elektronického zařízení k distribuční soustavě – ČEZ Distribuce, a.s. (2015/06/75)

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti – O2 Czech Republic, a.s. (2015/06/74)

Dodatek č. 1 k Dohodě vlastníků provozně souvisejících vodovodů o jejich vzájemných právech a povinnostech – Pražská vodohospodářská společnost a.s. (2015/06/73)

Smlouva č. 13163511 o poskytnutí podory ze Státního fondu životního prostředí ČR – Státní fond životního prostředí České republiky (2015/06/72)

Smlouva o zajištění akce Vestecký ROCKÁček obce Vestec – 2.agentura JV AGENCY s.r.o. (2015/06/71)

Smlouva o výpůjčce – Technické služby obce Vestec, s.r.o. (2015/06/70)

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytování terénních sociálních služeb – Kvalitní podzim života, z.ú. (2015/05/69)

Kupní smlouva – Bc. Anna Kunstová (2015/05/68)

Kupní smlouva – Ing. Hana Kunstová (2015/05/67)

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě – Středočeský kraj (2015/05/66)

Smlouva o účinkování skupiny Argema v kulturním pořadu – AGENTURA ONE PRODUCTION (2015/05/65)

Rámcová smlouva o dodávce služeb – ÚVT Internet s.r.o. (2015/05/64)

Smlouva o připojení odběrného elektronického zařízení k distribuční soustavě – ČEZ Distribuce, a.s. (2015/05/63)

Smlouva o dílo 2016/3 – KAPEX s.r.o. (2015/05/62)

Smlouva o výpůjčce a používání klecových kontejnerů pro skladování elektrozařízení – ASEKOL s.r.o. (2015/05/61)

Smlouva o zajištění zpětného odběru elektrozařízení – ASEKOL s.r.o. (2015/05/60)

Smlouva o revolvingovém úvěru – Komerční banka, a.s. (2015/05/59)

Smlouva o pronájmu zařízení na měření rychlosti silničních vozidel – Město Mníšek pod Brdy (2015/05/58)

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti – O2 Czech Republic a.s. (2015/05/57)

Licenční smlouva o veřejném provozování – OSA-Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, z.s. (2015/05/56)

Smlouva o budoucí smlouvě darovací – Středočeský kraj (2015/05/55)

Smlouva darovací – Středočeský kraj (2015/05/54)

Smlouva o dílo – J.L.T. – stavební společnost, spol. s r.o. (2015/05/53)

Nájemní smlouva – Technické služby obce Vestec, s.r.o. (2015/04/52)

Smlouva o prodeji OV PS28/570130 – AB Auto Brejla s.r.o. (2015/04/51)

Mandátní smlouva – HELPO-služby v PO a BOZP s.r.o. (2015/04/50)

Smlouva o prodeji osobního motorového vozidla – AutoBezděk s.r.o. (2015/04/49)

Smlouva směnná – Karel Šmíd (2015/04/48)

Smlouva o finančním leasingu – ŠkoFIN s.r.o. (2015/04/47)

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo k inženýrské činnosti – HW PROJEKT, s.r.o. (2015/04/46)

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2011/006 – PROVOD-inženýrská společnost, s.r.o. (2015/04/45)

Smlouva o dílo – PROKONZULT advisory a.s. (2015/04/44)

Smlouva o dílo – SMP CZ, a.s. (2015/04/43)

Smlouva č. 14207043 o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR – Státní fond životního prostředí České republiky (2015/04/42)

Smlouva o výpůjčce – Technické služby obce Vestec, s.r.o. (2015/03/41)

Smlouva o výpůjčce – Technické služby obce Vestec, s.r.o. (2015/03/40)

Smlouva o výpůjčce – Technické služby obce Vestec, s.r.o. (2015/03/39)

Smlouva o výpůjčce – Technické služby obce Vestec, s.r.o. (2015/03/38)

Smlouva o výpůjčce – Technické služby obce Vestec, s.r.o. (2015/03/37)

Smlouva o výpůjčce – Technické služby obce Vestec, s.r.o. (2015/03/36)

Smlouva o výpůjčce – Technické služby obce Vestec, s.r.o. (2015/03/35)

Smlouva o výpůjčce – Technické služby obce Vestec, s.r.o. (2015/03/34)

Smlouva o dílo č. 2015/27 – PROVOD-inženýrská společnost, s.r.o. (2015/03/33)

Smlouva o dílo o inženýrské činnosti – HW PROJEKT, s.r.o. (2015/03/32)

Servisní smlouva – ÚVT Internet, s.r.o. (2015/03/31)

Dodatek č. 11 ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě (PID č. 326 a 327) – ARRIVA PRAHA, s.r.o. (2015/03/30)

Smlouva o realizaci překládky sítě elektronických komunikací č. VPI/PH/2015/29 – O2 Czech Republic, a.s. (2015/03/29)

Příkazní smlouva č. 11-2015 – ENVI Agentura Trunda s.r.o. (2015/03/28)

Příkazní smlouva č. 10-15 na zajištění činností pro zpracování žádosti o podporu z MŠMT ČR – ENVI Agentura Trunda s.r.o. (2015/03/27)

Smlouva o zřízení věcného břemene-služebnosti – ČEZ Distribuce, a.s. (2015/03/26)

Smlouva o zřízení věcného břemene-služebnosti – ČEZ Distribuce, a.s. (2015/03/25)

Smlouva o zřízení věcného břemene-služebnosti – ČEZ Distribuce, a.s. (2015/03/24)

Smlouva o zřízení věcného břemene-služebnosti – ČEZ Distribuce, a.s. (2015/03/23)

Smlouva o zřízení věcného břemene-služebnosti – ČEZ Distribuce, a.s. (2015/03/22)

Kupní smlouva č. KSK/4205/2014 – ČEZ Distribuce, a.s. (2015/03/21)

Dohoda o předčasném ukončení leasingové smlouvy z důvodu zničení předmětného vozidla – ŠkoFIN s.r.o. (2015/03/20)

Rámcová smlouva – Technické služby obce Vestec, s.r.o. (2015/03/19)

Dodatek č. 3 ke smlouvě č. 2500138 – AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. (2015/02/18)

Dodatek č. 3 ke smlouvě č. 11026477 – AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. (2015/02/17)

Dodatek č. 7 ke smlouvě č. 2200097 – AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. (2015/02/16)

Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o výkonu úkolů obecní policie – Obec Dolní Břežany (2015/02/15)

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene-služebnosti – ČEZ Distribuce, a.s. (2015/02/14)

Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 11005031 – AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. (2015/02/13)

Smlouva o dodávce vody a odvodu vody do kanalizace – Vodohospodářská společnost Benešov, s.r.o. (2015/02/12)

Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě – O2 Czech Republic a.s. (2015/02/11)

Smlouva o provedení terénních úprav – BBA-MONOLIT, s.r.o. (2015/02/10)

Smlouva o správě a údržbě obecního majetku – Technické služby obce Vestec, s.r.o. (2015/02/09)

Dodatek č. 6 ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě (linka PID č. 606) – ARRIVA PRAHA s.r.o. (2015/02/08)

Dodatek č. 5 ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě (linka PID č. 339) – ARRIVA PRAHA s.r.o. (2015/02/07)

Dodatek č. 6 ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě (linka PID č. 337) – ARRIVA PRAHA s.r.o. (2015/02/06)

Dodatek č. 8 ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě (linka PID č. 332 a 362) – ARRIVA PRAHA s.r.o. (2015/02/05)

Dodatek č. 10 ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě (linka PID č. 326 a 327) – ARRIVA PRAHA, s.r.o. (2015/02/04)

Dodatek č. 2 ke smlouvě o spolupráci a úhradě kompenzačního příspěvku na vybudování navazující základní infrastruktury obce ze dne 7.9.2012 – STAVING Olomouc, s.r.o. (2015/01/03)

Smlouva o poskytování právních služeb – Kaplan & Nohejl, advokátní kancelář s.r.o. (2015/01/02)

Smlouva o dílo – RENASTAV s.r.o. (2015/01/01)

Rok 2014

Dodatek č. 9 ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě (linky PID č. 326 a 327) – ARRIVA PRAHA s.r.o. (2014/12/128)

Smlouva o poskytování terénních sociálních služeb – Kvalitní podzim života, z.ú. (2014/12/127)

Dodatek č. 1 k mandátní smlouvě ze dne 27.9.2013 – Lenka Klestilová (2014/12/126)

Smlouva o dílo – POLAK CZ s.r.o. (2014/12/125)

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o sdružení veřejných zadavatelů ze dne 13.10.2014 – BIOCEV z.s.p.o. (2014/12/124)

Dodatek č. 1 k Dohodě o spolupráci ze dne 22.7.2014 – BIOCEV z.s.p.o., Ústav molekulární genetiky AV ČR, v.v.i. (2014/12/123)

Smlouva o dílo – PROKONZULT advisory a.s. (2014/12/122)

Dohoda vlastníků provozně souvisejících vodovodů o jejich vzájemných právech a povinnostech – Pražská vodohospodářská společnost a.s., Obec Dolní Břežany, Obec Zlatníky-Hodkovice (2014/12/121)

Dohoda vlastníků provozně souvisejících vodovodů o jejich vzájemných právech a povinnostech – Pražská vodohospodářská společnost a.s. (2014/12/120)

Dohoda vlastníků provozně souvisejících vodovodů o jejich vzájemných právech a povinnostech – Pražská vodohospodářská společnost a.s. (2014/12/119)

Smlouva o nájmu pozemků – SAFINA ASSETS, a.s., Obec Dolní Břežany, Obec Zlatníky-Hodkovice (2014/12/118)

Smlouva o zřízení věcného břemene-služebnosti – ČEZ Distribuce, a.s. (2014/12/117)

Smlouva o zřízení věcného břemene-služebnosti – ČEZ Distribuce, a.s. (2014/12/116)

Smlouva o provedení terénních úprav – DEKINVEST, uzavřený investiční fond, a.s. (2014/11/115)

Smlouva o provedení terénních úprav – Ing. Michal Dřevo (2014/11/114)

Smlouva o provedení terénních úprav – Pavel Rác (2014/11/113)

Smlouva o provedení terénních úprav a stavby dešťové kanalizace – DELIKOMAT s.r.o. (2014/11/112)

Dohoda o bezhotovostní úhradě cen poštovních služeb – Česká pošta, s.p. (2014/11/111)

Smlouva č. 13162886 o poskytnutí podpory – Státní fond životního prostředí ČR (2014/11/110)

Dodatek č. 2 ke smlouvě č. 11026477 – AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. (2014/11/109)

Dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu – MODERNÍ KUCHYNĚ.CZ s.r.o. (2014/11/108)

Kupní smlouva – Le Long Dang (2014/10/107)

Smlouva o bezúplatném převodu – Sheridan, a.s. (2014/10/106)

Darovací smlouva – Základní škola Campanus (2014/10/105)

Darovací smlouva – Základní škola Campanus (2014/10/104)

Smlouva o sdružení veřejných zadavatelů – BIOCEV z.s.p.o. (2014/10/103)

Nájemní smlouva – SAFINA ASSETS, a.s. (2014/10/102)

Smlouva o zřízení služebnosti – SAFINA ASSETS, a.s. (2014/10/101)

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo – J.L.T.-stavební společnost, spol. s r.o. (2014/10/100)

Nájemní smlouva – Jaroslav Peták (2014/10/99)

Dohoda o vzájemné spolupráci a poskytnutí příspěvku – Obec Ohrobec (2014/10/98)

Dohoda o vzájemné spolupráci a poskytnutí příspěvku – Obec Ohrobec (2014/10/97)

Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny – ČEZ Prodej, s.r.o. (2014/10/96)

Smlouva o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě – ČEZ Distribuce, a.s. (2014/10/95)

Smlouva o dodávce vody, odvodu vody do kanalizace – Vodohospodářská společnost Benešov, s.r.o. (2014/10/94)

Smlouva o zřízení věcného břemene-služebnosti – ČEZ Distribuce, a.s., AZ Elektrostav, a.s. (2014/10/93)

Smlouva o kontrolní činnosti – ATLAS AUDIT s.r.o. (2014/09/91)

Smlouva o zpracování žádosti o podporu z veřejných prostředků – CAUTUS PROJECTS a.s. (2014/09/90)

Smlouva o zpracování žádosti o podporu z veřejných prostředků – CAUTUS PROJECTS a.s. (2014/09/89)

Smlouva o zajištění zpětného odběru elektrozařízení – ELEKTROWIN a.s. (2014/09/88)

Smlouva o dílo – Tomáš Mach (2014/09/87)

Smlouva o sběru, přepravě a odstraňování biologicky rozložitelného odpadu č. 11026724 – AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. (2014/09/86)

Dodatek č.: 6 smlouvy č.: 2200097 – AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. (2014/09/85)

Dohoda o provedení stavby – Iva Rosenbaumová a Mgr. Pavel Rosenbaum (2014/09/84)

Smlouva o zajištění dopravních služeb – DATA AUTOTRANS s.r.o. (2014/09/83)

Dodatek č. 1 k smlouvě o nájmu služebního bytu – Veronika Šachová (2014/08/82)

Smlouva č. 14/2014 o poskytnutí licence na kartografické dílo – Map Design, s.r.o. (2014/08/81)

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti č. 100884-000-00 _ T-Mobile Czech Republic a.s. (2014/08/80)

Smlouva o dílo – naplnění statistických dat do databáze inCity – Intelis, s.r.o. (2014/08/79)

Smlouva o poskytování služeb inCity – Intelis, s.r.o. (2014/08/78)

Zástavní smlouva k nemovitosti/nemovitostem č. 146/14/400 – Oberbank AG pobočka Česká republika (2014/08/76)

Smlouva č. 11095886 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí – SFŽPČR (2014/08/75)

Smlouva darovací – Středočeský kraj (2014/08/74)

Smlouva o zřízení služebností – DEKINVEST, uzavřený investiční fond, a.s. (2014/08/73)

Licenční smlouva o veřejném provozování – OSA-Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, z.s. (2014/07/72)

Dohoda o spolupráci – BIOCEV z.s.p.o., Ústav molekulární genetiky AV ČR, v.v.i. (2014/07/71)

Darovací smlouva – Fond ohrožených dětí (2014/07/70)

Smlouva o dodávce vody, odvodu vody do kanalizace – Vodohospodářská společnost Benešov, s.r.o. (2014/07/69)

Smlouva o vykonání přezkoumání hospodaření – ATLAS AUDIT s.r.o. (2014/07/68)

Smlouva o dílo č. SD01214 – ONYX wood spol. s r.o. (2014/07/67)

Smlouva – Obec Dolní Břežany, Obec Zlatníky – Hodkovice, Obec Vestec (2014/07/66)

Smlouva o spolupráci – Hana Aldebert, Josiane Woolf (2014/07/65)

Smlouva o smlouvě budoucí – Hana Aldebert, Josiane Woolf (2014/07/64)

Příkazní smlouva – Barbora Tesaříková (2014/07/63)

Smlouva o spolupráci a úhradě kompenzačního příspěvku na vybudování navazující základní infrastruktury obce – Jitka Šindelářová (2014/06/62)

Dodatek č. 8 ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě na roky 2010 až 2019 – linky 326 a 327 (2014/06/61)

Kupní smlouva – AB Auto Brejla s.r.o. – Škoda Rapid (2014/06/60)

Smlouva o finančním leasingu – ŠkoFIN s.r.o. – Škoda Rapid (2014/06/59)

Smlouva o převzetí odpadů na zařízení pro sběr a třídění odpadu Radlík-Jílové – AVE CZ ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ s.r.o. (2014/06/58)

Smlouva o dodání a montáži výrobků, zařízení veřejných míst a herních prvků – Aquafun s.r.o. (2014/06/57)

Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny – ČEZ Prodej, s.r.o. (2014/06/56)

Smlouva o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny – ČEZ Distribuce, a.s. (2014/06/55)

Smlouva o provedení stavby – Obec Jesenice (2014/06/54)

Dohoda o úpravě smluv o sdružených službách dodávky elektřiny ze sítí NN – ČEZ Prodej, s.r.o. (2014/06/53)

Smlouva o sdružených službách dodávky plynu – ČEZ Prodej, s.r.o. (2014/06/52)

Dohoda o ukončení smlouvy – Petra Slámová, Libor Sedláček (2014/06/51)

Dodatek č. 4 ke Smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě (linka PID č. 339) – ARRIVA PRAHA, s.r.o. (2014/05/50)

Dodatek č. 4 ke Smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě (linka PID č. 337) – ARRIVA PRAHA, s.r.o. (2014/05/49)

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů – EKO-KOM, a.s. (2014/05/48)

Smlouva o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů – EKO-KOM, a.s. (2014/05/47)

Dodatek č. 5 ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě (linka PID č. 606) – ARRIVA PRAHA, s.r.o. (2014/05/46)

Dodatek č. 7 ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě (linky PID č. 332 a 362) – ARRIVA PRAHA, s.r.o. (2014/05/45)

Dodatek č. 7 ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě (linky PID č. 326 a 327)- ARRIVA PRAHA, s.r.o. (2014/05/44)

Smlouva o poskytnutí inzerce a souvisejících služeb – JNT MEDIA s.r.o. (2014/05/43)

Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o zajišťování výkonu úkolů Obecní policie Vestec – Obec Ohrobec (2014/05/42)

Smlouva směnná – de la Barba Palacio Jose Ismael, Fernández y García de los Ríos Ricardo (2014/05/41)

Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo č. 13/03/2014/M – Stavební společnost Šlehofer, s.r.o. (2014/05/40)

Smlouva o spolupráci – CEREK-evidence jízdních kol s.r.o. (2014/05/39)

Kupní smlouva – Kamýk Developers s.r.o., Staviltech s.r.o. (2014/05/38)

Darovací smlouva – Petr Kořínek (2014/04/37)

Smlouva o spoluužívání komunikace – ECP a.s. (2014/04/36)

Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny – ČEZ Prodej, s.r.o. (2014/04/35)

Smlouva o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě – ČEZ Distribuce, a.s. (2014/04/34)

Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny – ČEZ Prodej, s.r.o. (2014/04/33)

Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny – ČEZ Prodej, s.r.o. (2014/04/32)

Smlouva o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě – ČEZ Distribuce, a.s. (2014/04/31)

Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny – ČEZ Prodej, s.r.o. (2014/04/30)

Smlouva o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě – ČEZ Distribuce, a.s. (2014/04/29)

Smlouva o dílo – Stavební společnost Šlehofer, s.r.o. (2014/04/28)

Smlouva o dílo – Stavební společnost Šlehofer, s.r.o. (2014/04/27)

Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 11026477 – AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., (2014/04/26)

Smlouva o zpracování žádosti o poskytnutí dotace – CZECHIA GROUP s.r.o. (2014/04/25)

Smlouva o zhotovení díla – Ing. Klára Salzmann, Ph.D. (2014/04/24)

Dohoda o úpravě soupisu dokladů a účtů u akce OPŽP č. 11100144 – Státní fond životního prostředí České republiky (2014/03/23)

Smlouva o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě – ČEZ Distribuce, a.s. (2014/03/22)

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě – Telefónica Czech Republic, a.s. (2014/03/21)

Smlouva o budoucí smlouvě – SAFINA ASSETS, a.s. (2014/03/20))

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu provést stavbu – ČEZ Distribuce, a.s. (2014/03/19)

Mandátní smlouva – Daniel Kulfíř (2014/03/18)

Smlouva o dílo č. 140314/01/836 – J.L.T.-stavební společnost, spol. s r.o. (2014/03/17)

Mandátní smlouva – Marek Kowalewski (2014/03/16)

Mandátní smlouva – Jan Chadraba, IT Podpora a Servis (2014/03/15)

Smlouva o užití databáze ZABAGED – GEPRO, spol. s r.o. (2014/03/14)

Smlouva o dílo – Taxus, spol. s r.o. (2014/03/13)

Smlouva o zajištění akce Vestecký ROCKáček obce Vestec – JV AGENCY s.r.o. (2014/03/12)

Smlouva o dílo na zhotovení ÚP – ing.akad.arch. Petr Foglar (2014/02/11)

Dodatek č. 1 k Dohodě o bezhotovostní úhradě cen poštovních služeb – Česká pošta, s.p. (2014/02/10)

Smlouva o spolupráci – Obec Jesenice (2014/02/09)

Dodatek č. 1 k dohodě o narovnání ze dne 12.2.2009 – Obec Dolní Břežany, Obec Zlatníky – Hodkovice (2014/02/08)

Nájemní – servisní a materiálová smlouva č. 214 – Jiří Tourek, T-Agency (2014/02/07)

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě – ČEZ Distribuce, a.s. (2014/02/06)

Dodatek k licenční smlouvě – TRIADA, spol. s r.o. (2014/02/05)

Smlouva o dílo – Nakladatelství Petr Polda, s.r.o. (2014/02/04)

Smlouva č. 12108182 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR – Státní fond životního prostředí České republiky (2014/01/03)

Smlouva o poskytování služeb v oblasti nakládání s odpady – AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. (2014/01/02)

Smlouva o dílo – Tomáš Mach (2014/01/01)

Rok 2013

Dodatek č. 5 smlouvy o nakládání s komunálním odpadem č. 2200097 – AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. (2013/12/145)

Smlouva o nájmu služebního bytu – Veronika Šachová (2013/12/144)

Darovací smlouva – Junák-svaz skautů a skautek ČR (2013/12/143)

Dodatek č. 1 k mandátní smlouvě – Allowance s.r.o. (2013/12/142)

Smlouva o dílo – J.L.T.-stavební společnost, spol. s r.o. (2013/12/141)

Dodatek ke smlouvě o uzavření budoucí smlouvy o připojení elektrického zařízení k distribuční soustavě – ČEZ Distribuce, a.s. (2013/12/140)

Dodatek ke smlouvě o uzavření budoucí smlouvy o připojení elektrického zařízení k distribuční soustavě – ČEZ Distribuce, a.s. (2013/12/139)

Smlouva o budoucí smlouvě darovací – Ing. Jan Fořt (2013/12/138)

Rámcová kupní smlouva – DEKTRADE a.s. (2013/12/137)

Kupní smlouva – Nguyen Trung Tuan, Le Thi Anh Tuyet (2013/12/136)

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o spolupráci a poskytnutí příspěvku – Ing. Jan Fořt (2013/12/135)

Smlouva o dílo č. 02/12/2013/M – Stavební společnost Šlehofer, s.r.o. (2013/12/134)

Dodatek č. 4 ke kupní smlouvě – AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. (2013/12/133)

Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo – SWIETELSKY stavební s.r.o. OZ DS STŘED (2013/12/132)

Smlouva o právu provést stavbu – EXBIO Praha a.s. (2013/11/131)

Smlouva o nájmu – MODERNÍ KUCHYNĚ.CZ s.r.o. (2013/11/130)

Rámcová kupní smlouva – VEREBEX spol. s r.o. (2013/11/129)

Smlouva o zřízení věcného břemene – ČEZ Distribuce, a.s. (2013/11/128)

Kupní smlouva – Ivana Lhotáková (2013/11/127)

Smlouva č. SM1300001368 – Městská část Praha 11 (2013/10/126)

Dohoda o ukončení smlouvy o nájmu – Milan Micka (2013/10/125)

Kupní smlouva – Zdeňka Čmelinská, Otakar Čmelinský (2013/10/123)

Mandátní smlouva – Jitka Lehoučková (2013/10/122)

Kupní smlouva – A-TEC servis s.r.o. (2013/09/121)

Mandátní smlouva – Lenka Klestilová (2013/09/120)

Smlouva o dílo č. 2013/101 – PROVOD – inženýrská společnost, s.r.o. (2013/09/119)

Licenční smlouva o veřejném provozování – OSA-Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, o.s. (2013/09/118)

Smlouva o poskytování dotace k zajištění pečovatelské služby – Lenka Klestilová (2013/09/117)

Nájemní smlouva – Honební společenstvo Jesenice-Vestec (2013/09/116)

Smlouva o dílo – ZEPRIS s.r.o. (2013/09/115)

Smlouva o dílo – CTS corp., s.r.o. (2013/09/114)

Dodatek ke smlouvě o dílo č. 1 (smlouva o dílo z roku 2011) – CTS corp., s.r.o. (2013/09/113)

Smlouva o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR – Státní fond životního prostředí České republiky (2013/09/112)

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o externí spolupráci – Jakub Kvasnička (2013/08/111)

Smlouva o zajištění dopravních služeb – DATA AUTOTRANS s.r.o. (2013/08/110)

Smlouva o kontrolní činnosti – ATLAS AUDIT s.r.o. (2013/08/109)

Smlouva o připojení k distribuční soustavě – Pražská plynárenská Distribuce, a.s. (2013/08/108)

Dodatek č. 1 k Smlouvě o nájmu pozemku – M. Havlíček, Ing. E. Koňáková (2013/08/107)

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy kupní o prodeji nemovitosti – ČEZ Distribuce, a.s. (2013/07/106)

Smlouva o spolupráci – Česká zemědělská univerzita v Praze (2013/07/105)

Smlouva o zřízení věcného břemene – Telefónica Czech Republic, a.s. (2013/07/104)

Smlouva o využití sběrného místa pro účely zpětného odběru elektrozařízení – REMA Systém, a.s. (2013/07/103)

Dodatek č. 3 k Smlouvě o dílo – Warex spol. s r.o. (2013/07/102)

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouva o právu stavby – ČEZ Distribuce, a.s. (2013/07/101)

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – ČEZ Distribuce, a.s. (2013/07/100)

Dodatek č. 1 smlouvy o dílo – EKIS, spol. s r.o., Stavební společnost Šlehofer s.r.o. (2013/07/99)

Dodatek č. 1 smlouvy o dílo – EKIS, spol. s r.o., Stavební společnost Šlehofer s.r.o. (2013/07/99)

Kupní smlouva č. 9130000180 – RUPEXIM s.r.o. (2013/07/97)

Smlouva o budoucí kupní smlouvě č. 3/2013 (2013/07/96)

Smlouva o budoucí kupní smlouvě č. 3/2013 (2013/07/96) - DOLOŽKA

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo – Markéta Vysloužilová (2013/06/95)

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo – Markéta Vysloužilová (2013/06/95) Smlouva o nájmu – Mgr. Petr Šmíd (2013/06/94)

Smlouva o dílo – AGRO Jesenice u Prahy a.s. (2013/06/93)

Dodatek č. 3 ke kupní smlouvě – AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. (2013/06/92)

Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo – SWIETELSKI stavební s.r.o. OZ DS STŘED (2013/06/91)

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o úvěru – Česká spořitelna, a.s. (2013/06/90)

Smlouva o uložení odpadů na skládce č. 022/2013/JK – AVE CZ ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ s.r.o. (2013/06/89)

Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny – ČEZ Prodej, s.r.o. (2013/06/88)

Smlouva o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě – ČEZ Distribuce, a.s. (2013/06/87)

Dodatek č. 1 smlouvy 12_SOBS01_4120863583 – ČEZ Distribuce, a.s. (2013/06/86)

Dodatek č. . 1 smlouvy 12_SOBS01_4120863581 – ČEZ Distribuce, a.s. (2013/06/85)

Smlouva o budoucí kupní smlouvě č. 2/2013 (2013/06/84)

Smlouva o zřízení věcného břemene – ČEZ Distribuce, a.s. (2013/06/83)

Smlouva o zřízení věcného břemene – ČEZ Distribuce, a.s. (2013/06/82)

Smlouva o vystoupení – Antonín Kny-Umělecká agentura KNY (2013/06/81)

Dohoda o plánované pomoci na vyžádání – ČR-Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje (2013/06/80)

Dodatek č. 2 ke Kupní smlouvě – AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. (2013/06/79)

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo – SWIETELSKY stavební s.r.o. OZ DS STŘED (2013/06/78)

Smlouva o vykonání přezkoumání hospodaření – ATLAS AUDIT s.r.o. (2013/06/77)

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemne a smlouvu o právu stavby – ČEZ Distribuce, a.s. (2013/05/76)

Smlouva o dílo – Hřiště, s.r.o. (2013/05/75)

Kupní smlouva – ATS-TELCOM PRAHA a.s. (2013/05/74)

Dodatek č. 2 k Smlouvě o dílo – WAREX spol. s r.o. (2013/05/73)

Mandátní smlouva – Allowance s.r.o. (2013/05/72)

Smlouva o spolupráci – Základní škola Campanus (2013/05/71)

Smlouva darovací – Sheridan a.s. (2013/05/70)

Leasingová smlouva – VB Leasing CZ, spol. s r.o. (2013/05/69)

Kupní smlouva – PEKASS, a.s. (2013/05/68)

Rámcová smlouva o obchodování na finančním trhu – Komerční banka, a.s. (2013/05/67)

Smlouva o úvěru – Komerční banka, a.s. (2013/05/66)

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – ČEZ Distribuce, a.s. (2013/05/65)

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – ČEZ Distribuce, a.s. (2013/05/64)

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – ČEZ Distribuce, a.s. (2013/05/63)

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – ČEZ Distribuce, a.s. (2013/05/62)

Smlouva o dodávce – Artspect, a.s. (2013/05/61)

Smlouva o zajišťování pracovnělékařských služeb – GP Medical s.r.o. (2013/04/60)

Mandátní smlouvy – BlueFort s.r.o. (2013/04/59)

Mandátní smlouva – BlueFort s.r.o. (2013/04/58)

Nájemní smlouva – AGRO Jesenice u Prahy a.s. (2013/04/57)

Kupní smlouva k nemovitosti – AGRO Jesenice u Prahy a.s. (2013/04/56)

Smlouva o poskytnutí investičního příspěvku – obec Dolní Břežany (2013/04/55)

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o přijímání platebních karet – Česká spořitelna, a.s. (2013/04/54)

Smlouva o přijímání platebních karet – Česká spořitelna, a.s. (2013/04/53)

Dodatek č. 01 ke Smlouvě o úvěru – Česká spořitelna, a.s. (2013/04/52)

Smlouva o dodávce vody a odvádění odpadních vod – Vodohospodářská společnost Benešov, s.r.o. (2013/04/51)

Dohoda o ukončení smlouvy o dodávce vody č. VP 54 – Pražské vodovody a kanalizace, a.s. (2013/04/50)

Dohoda o ukončení smlouvy o dodávce vody č. VP 53 – Pražské vodovody a kanalizace, a.s. (2013/04/49)

Dohoda o ukončení smlouvy o dodávce vody č. VP 36 – Pražské vodovody a kanalizace, a.s. (2013/04/48)

Dohoda o ukončení smlouvy o dodávce vody č. VP 35 – Pražské vodovody a kanalizace, a.s. (2013/04/47)

Smlouva SM 1300000435 o zřízení společného spádového obvodu základní školy pro bezplatné plnění povinné školní docházky – Městská část Praha 11 (2013/04/46)

Dohoda o ukončení smlouvy č. SM 1100000011 – Městská část Praha 11 (2013/04/45)

Dohoda o ukončení smlouvy č. SM 0500001585 – Městská část Praha 11 (2013/04/44)

Mandátní smlouva č. 211/2013 – JUDr. Petr Sršeň-ANALYZ INVEST (2013/04/43)

Smlouva o budoucím bezúplatném převodu pozemků, technické infrastruktury a pozemních komunikací – Sheridan a.s. (2013/04/42)

Dohoda o úhradě částky – Sheridan a.s. (2013/04/41)

Kupní smlouva – Obec Olšany u Prostějova (2013/04/40)

Dohoda o ukončení podnájemní smlouvy – Český kynologický svaz (2013/04/39)

Dohoda o ukončení podnájemní smlouvy – Český kynologický svaz (2013/04/39)

Smlouva o prodeji OV – AB AUTO BREJLA (2013/03/37)

Smlouva o výpujčce – EKO-KOM, a.s. (2013/03/35)

Dodatek č. 4 ke smlouvě o závazku veřejné služby – Veolia Transport Praha, s.r.o. (2013/03/34)

Dodatek č. 3 ke smlouvě o závazku veřejné služby – Veolia Transport Praha, s.r.o. (2013/03/33)

Dodatek č. 3 ke smlouvě o závazku veřejné služby – Veolia Transport Praha, s.r.o. (2013/03/32)

Dodatek č. 6 ke smlouvě o závazku veřejné služby – Veolia Transport Praha, s.r.o. (2013/03/31)

Veřejnoprávní smlouva k zajišťování činnosti podle zákona o obecní policii – Obec Zlatníky – Hodkovice (2013/03/30)

Veřejnoprávní smlouva k zajišťování činnosti podle zákona o obecní policii – Obec Ohrobec (2013/03/29)

Dodatek č. 1 ke Kupní smlouvě – AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. (2013/03/28)

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo – SWIETELSKY stavební s.r.o. OZ DS STŘED (2013/03/27)

Smlouva o realizaci přeložky distribučního zařízení – ČEZ Distribuce, a.s. (2013/03/26)

Smlouva o spolupráci a společném financování – Sheridan a.s. (2013/03/25)

Smlouva o úhradě neinvestičních výdajů – Městská část Praha 11 (2013/03/24)

Dodatek č. 1 k mandátní smlouvě – Marcela Chadrabová (2013/02/23)

Smlouva o dílo – HW PROJEKT, s.r.o. (2013/02/22)

Smlouva o dílo – HW PROJEKT, s.r.o. (2013/02/21)

Smlouva o dílo – AF-CITYPLAN s.r.o. (2013/02/20)

Dodatek č. 1 k Smlouvě o dílo – WAREX spol. s r.o. (2013/02/19)

Veřejnoprávní smlouva o výkonu úkolů obecní policie – Obec Dolní Břežany (2013/02/18)

Smlouva o právu provést stavbu – CI-Logistika Vestec, s.r.o. (2013/02/17)

Smlouva o dílo – EKIS, spol. s r.o. a Stavební společnost Šlehofer, s.r.o. (2013/02/16)

Smlouva o dodávce služeb ÚVT, s.r.o. (2013/02/15)

Smlouva o běžném účtu – Česká národní banka (2013/02/14)

Smlouva o prodeji – Václav Brejla-AB Auto Brejla (2013/02/13)

Smlouva o finančním leasingu – ŠkoFIN s.r.o. (2013/02/12)

Uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě – ČEZ Distribuce, a.s. (2013/01/11)

Uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě – ČEZ Distribuce, a.s. (2013/01/10)

Nájemní – servisní a materiálová smlouva č. 113 – Jiří Tourek, T-Agency (2013/01/9)

Rámcová smlouva o partnerství a spolupráci – MAS Dolnobřežansko o.p.s. (2013/01/8)

Kupní smlouva – AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. (2013/01/7)

Smlouva o zřízení věcného břemene – ČEZ Distribuce, a.s. (2013/01/6)

Smlouva o dílo – SWIETELSKY stavební s.r.o. (2013/01/5)

Dodatek č. 8 ke smlouvě č.: VP 54 o dodávce pitné vody – Pražské vodovody a kanalizace, a.s. (2013/01/4)

Dodatek č. 9 ke smlouvě č.: VP 53 o dodávce pitné vody – Pražské vodovody a kanalizace, a.s. (2013/01/3)

Dodatek č. 13 ke smlouvě č.: VP 36 o dodávce pitné vody – Pražské vodovody a kanalizace, a.s. (2013/01/2)

Dodatek č. 13 ke smlouvě č.: VP 35 o dodávce pitné vody – Pražské vodovody a kanalizace , a.s. (2013/01/1)

Rok 2012

Smlouva o nájmu pozemku – Dagmar Knotková, Jaroslav Tykal (2012/12/101)

Darovací smlouva – Junák-svaz skautů a skautek ČR (2012/12/100)

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytování dotace k zajištění pečovatelské služby – Občanské sdružení Most k domovu (2012/12/99)

Darovací smlouva – Sdružení Linka bezpečí (2012/12/98)

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o spolupráci – BIOCEV z.s.p.o. (2012/12/97)

Smlouva o úvěru – Česká spořitelna, a.s. (2012/12/96)

Smlouva o spolupráci a úhradě kompenzačního příspěvku na vybudování navazující základní infrastruktury obce – TOP-BIO, s.r.o. (2012/12/95)

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – TOP-BIO, s.r.o. (2012/12/94)

Pojistná smlouva o pojištění právní ochrany územní samosprávy – DAS, Obec Vestec (2012/12/93)

Smlouva o dodávce vody – VHS Benešov (2012/12/92)

Smlouva o nájmu – Mgr. Petr Šmíd (2012/11/91)

Kupní smlouva – STAVING Olomouc, s.r.o. (2012/11/90)

Smlouva o dílo – Markéta Vysloužilová (2012/11/89)

Uzavření budoucí smlouvy o přípojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě – ČEZ Distribuce, a.s. (2012/11/88)

Uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě – ČEZ Distribuce, a.s. (2012/11/87)

Smlouva o úhradě neinvestičních výdajů – Městská část Praha-Šeberov (2012/11/86)

Mandátní smlouva č. 202/2012 – JUDr. Petr Sršeň-ANALYZ INVEST (2012/11/85)

ohoda o změně trasy tlakové části “Splaškové kanalizace Nad Kopcovitými lukami” – Sheridan, a.s. (2012/11/84)

Smlouva o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene – Sheridan a.s. (2012/11/83)

Smlouva o dílo na provedení stavebních prací – WAREX spol. s r.o. (2012/11/82)

Dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu pozemku – Dagmar Knotková, Jaroslav Tykal (2012/11/81)

Dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu pozemku – Jaroslav Klimeš (2012/11/80)

Smlouva o dílo – Ing. Marek Stádník (2012/11/79)

Dodatek č. 4 ke smlouvě č. 2200097 – AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. (2012/11/78)

Dodatek č. 2 ke smlouvě č. 2500138 – AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. (2012/11/77)

Smlouva o vykonání přezkoumání hospodaření , Dodatek č. 1 ke smlouvě uzavřené dne 27.7.2012 – ATLAS AUDIT s.r.o. (2012/10/76)

Smlouva směnná – Luboš Pelikán (2012/10/75)

Uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě – ČEZ Distribuce, a.s. (2012/10/74)

Smlouva o umístění koncového prvku varování a vyrozumění obyvatelstva – Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje (2012/10/73)

Smlouva o právu stavby – DEKINVEST, uzavřený investiční fond, a.s. (2012/10/72)

Smlouva o spolupráci a úhradě kompenzačního příspěvku na vybudování navazující základní infrastruktury obce – DEKINVEST, uzavřený investiční fond, a.s. (2012/10/71)

Dohoda o úhradě poměrné části vedlejších rozpočtových nákladů – Sheridan, a.s. (2012/10/70)

Smlouva o demontáži, uložení a zpětné montáži čerpadel a elektroinstalace ČS Vestec – ENVI-PUR, s.r.o. (2012/10/69)

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o úvěru – Komerční banka, a.s. (2012/10/68)

Smlouva o zřízení věcného břemene – ČEZ Distribuce, a.s (2012/10/67)

Smlouva o úhradě kompenzačního příspěvku na vybudování navazující základní infrastruktury obce – T.LAND a.s.(2012/10/66)