Smlouvy

Obec Vestec zveřejňuje veškeré smlouvy obce od 1.10.2011
(ve smlouvách nejsou zveřejňována data v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů)

Obec Vestec zveřejňuje smlouvy podepsané oběma stranami.

 

2021

Smlouva o spolupráci – Základní škola, Praha 4, Mikulova 1594 (2021/02/16)

Smlouva o spolupráci a úhradě kompenzačního příspěvku na vybudování navazující základní infrastruktury obce – STAVING Olomouc, s.r.o. (2021/02/15)

Kupní smlouva – Václav Jirák, Jindřiška Jiráková (2021/02/14)

Smlouva o zřízení věcného břemene: Metropolitní síť v obci Vestec – ÚVT Internet s.r.o. (2021/02/13)

Dodatek č. 12 ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě v systému PID na roky 2010 až 2024 – linky č. 956 – Hlavní město Praha (2021/02/12)

Dodatek č. 12 ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě v systému PID na roky 2010 až 2024 – linky č. 339 – Hlavní město Praha (2021/02/11)

Dodatek č. 16 ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě v systému PID na roky 2010 až 2024 – linky č. 332 a 362 – Hlavní město Praha (2021/02/10)

Dodatek č. 22 ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě v systému PID na roky 2010 až 2024 – linky č. 326 a 327 – Hlavní město Praha (2021/02/09)

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IV-12-6027052/VB/1 – ČEZ Distribuce, a.s. (2021/02/08)

Nájemní smlouva – AGRO Jesenice u Prahy a.s. (2021/02/07)

Kupní smlouva – BETOSAN s.r.o. (2021/02/06)

Dodatek č. 2 ke smluvě o provozování veřejného osvětlení obce Vestec – Technické služby Dolnobřežanska s.r.o. (2021/02/05)

Smlouva o provozování sběrného dvora obce Vestec – Technické služby Dolnobřežanska s.r.o. (2021/02/04)

Kupní smlouva – Petr Novák (2021/01/03)

Kupní smlouva – Dobromila Šestáková (2021/01/02)

Dodatek č. 1 ke smlouvě o úvěru č. 0495131159/LCD ze dne 7.3.2019 (2021/01/01) 

 

2020

Kupní smlouva – STAVING Olomouc, s.r.o. (2020/12/87)

Kupní smlouva – Mgr. Marie Vobecká (2020/12/86)

Kupní smlouva – STAVING Olomouc, s.r.o. (2020/12/85)

Dodatek č. 1 k darovací smlouvě – Česká republika – Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje (2020/12/84)

Dodatek č. 1 ke smlouvě o využití sběrného dvora pro účely zpětného odběru a odděleného sběru elektrozařízení, elektroodpadu, baterií a akumulátorů – REMA Systém, a.s. (2020/12/83)

Smlouva o poskytování služeb – GRANTEX dotace s.r.o. (2020/12/82)

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o spolupráci a úhradě kompenzačního příspěvku na vybudování navazující základní infrastruktury obce – AVALON PLUS s.r.o. (2020/12/81)

Dodatek č. 7 ke smlouvě ze dne 1.7.2015 – Technické Služby Dolnobřežanska, s.r.o. (2020/11/80)

Dodatek č. 7 ke Smlouvě o zajištění služeb pro Českou poštu, s.p. – Česká pošta, s.p. (2020/11/79)

Dodatek č. 2 – Dohoda o bezhotovostní úhradě cen poštovních služeb – Česká pošta, s.p. (2020/11/78)

Smlouva o nájmu kancelářských prostor – Technické služby Dolnobřežanska, s.r.o. (2020/10/77)

Rámcová smlouva – AGROS ELEKTRO, a.s. (2020/10/76)

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy kupní – Tomáš Urban, Šárka Urbanová (2020/10/75)

Smlouva o nájmu pozemku – Šlingrová Jaroslava (2020/10/74)

Smlouva o nájmu pozemku – Šlingrová Jaroslava (2020/10/73)

Smlouva o prodeji motorového vozidla – LIGHTAXI s.r.o. (2020/10/72)

Smlouva o prodeji motorového vozidla – Václav Noll (2020/10/71)

Smlouva o spolupráci při obnově přirozených funkcí krajiny a péči o krajinu – AGRO Jesenice u Prahy a.s. (2020/10/70)

Nájemní smlouva – AGRO Jesenice u Prahy a.s. (2020/10/69)

Kupní smlouva – František Šimeček (2020/10/68)

Kupní smlouva – Matyáš Kůrka (2020/10/67)

Dodatek č.2 ke smlouvě o nájmu – Menkar s.r.o. (2020/09/66)

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o spolupráci a úhradě kompenzačního příspěvku na vybudování navazující základní infrastruktury obce – SPZ Servis, s.r.o. (2020/09/65)

Dohoda o ukončení podnájemní smlouvy – Technické služby Dolnobřežanska, s.r.o. (2020/09/64)

Smlouva o poskytování terénních sociálních služeb dodatek č.5 – Kvalitní podzim života, z.ú. (2020/09/63)

Dodatek č.1 k nájemní smlouvě – Honební společenstvo Jesenice – Vestec (2020/08/62)

Dodatek č.3 k smlouvě o nájmu služebního bytu – Radek Bus (2020/08/61)

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnictví inženýrské sítě – Středočeský kraj (2020/08/60)

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IV-12-6026727/VB/004, Vestec, U Okruhu, č.parc. 469/7 – ČEZ Distribuce, a.s. (2020/08/59)

Smlouva o zajištění přepravy osob – ARRIVA CITY s.r.o. (2020/08/58)

Smlouva o zajištění dopravních služeb – DATA AUTOTRANS s.r.o. (2020/08/57)

Rámcová smlouva a smlouva o dílo – Fresh Services, s.r.o. (2020/08/56)

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti – CETIN a.s. (2020/07/55)

Smlouva o zařízení věcného břemene: Metropolitní síť v obci Vestec V Úhoru, V Březí – ÚVT Internet s.r.o. (2020/07/54)

Smlouva o spolupráci a úhradě kompenzačního příspěvku na vybudování navazující základní infrastruktury obce – SPZ Servis, s.r.o. (2020/07/53)

Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-6021536/1 – G + s.r.o. (2020/07/52)

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace podle Programu 2020 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského fondu podpory dobrovolných hasičů a složek IZS v rámci Tematického zadání Kofinancování účelových investičních dotací v rámi programu Dotace pro jednotky SDH obcí na rok 2020 – Pořízení nového dopravního automobilu – Oblast podpory Pořízení nového dopravního automobilu – Středočeský kraj (2020/07/51)

Darovací smlouva – Základní škola Campanus, Praha 4, Jírovcovo náměstí 1782 (2020/06/50)

Smlouva o kontrolní činnosti – ATLAS AUDIT s.r.o. (2020/06/49)

Smlouva o vykonání přezkoumání hospodaření – ATLAS AUDIT s.r.o. (2020/06/48)

Smlouva o spolupráci při výstavbě metropolitní sítě v obci Vestec a o budoucím zřízení věcného břemene – ÚVT Internet s.r.o. (2020/06/47)

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IV-12-6026335/VB1 – ČEZ Distribuce a.s. (2020/06/46)

Smlouva o smlouvě budoucí darovací a o spolupráci – Ing. Tomáš Skočdopole(2020/06/45)

Darovací smlouva – ČR-Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje (2020/06/44)

Dodatek č. 6 ke Smlouvě o zajištění služeb pro Českou poštu, s.p. č. 2017/551 – Česká pošta, s.p. (2020/06/43)

Dodatek k licenční smlouvě č. 01798 – Triada, spol. s r.o. (2020/05/42)

Smlouva o spolupráci a úhradě kompenzčního příspěvku na vybudování navazující základní infrastruktury – Marta Habětínová (2020/05/41)

Kupní smlouva č. 49-2020 – ARROW-AGRI s.r.o. (2020/05/40)

Dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu – Menkar s.r.o. (2020/04/39)

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodou o umístění stavby č. IP-12-6017815/VB2 – ČEZ Distribuce a.s. (2020/04/38)

Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě – SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Vestec (2020/04/37)

Dodatek č. 11 ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě v systému Pražské integrované dopravy na rok 2010 až 2024 (linky PID č. 956) – ROPID (2020/04/36)

Smlouva o poskytnutí nadačního příspěvku STC KP20/3556 – Nadace ČEZ (2020/04/35)

Kupní smlouva č. 300-4-2020 – RETIGO s.r.o. (2020/04/34)

Kupní smlouva – KOBIT, spol. s r.o. (2020/04/33)

Hromadná licenční smlouva o veřejném provozování VP_2020_37177 – OSA -Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, z.s. (2020/04/32)

Dodatek č. 1 ke smlouvě o spolupráci při realizaci projektu retenční nádrže – OPTREAL, spol. s r.o. (2020/04/31)

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti – CETIN a.s (2020/04/30)

Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-6021675/1 – ČEZ Distribuce a.s. (2020/04/29)

Dodatek č. 11 ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě v systému Pražské integrované dopravy na rok 2010 až 2024 (linky PID č. 339) – ROPID (2020/04/28)

Dodatek č. 15 ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě v systému Pražské integrované dopravy na rok 2010 až 2024 (linky PID č. 332 a 362) – ROPID (2020/04/27)

Dodatek č. 21 ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě v systému Pražské integrované dopravy na rok 2010 až 2024 (linky PID č. 326 a 327) – ROPIS (2020/04/26)

Veřejnoprávní smlouva – SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Vestec (2020/0/25)

Veřejnoprávní smlouva – Honební společenstvo Jesenice – Vestec (2020/03/24)

Veřejnoprávní smlouva – Spolek zdravotně postižených v Jesenici z.s. (2020/03/23)

Veřejnoprávní smlouva – Český svaz chovatelů, Základní organizace Vestec (2020/03/22)

Veřejnoprávní smlouva – Rodinné centrum Baráček z.s (2020/03/21)

Směnná smlouva – Staving Olomouc s.r.o. (2020/03/20)

Smlouva o právu provést stavbu – CI – Logistika Vestec s.r.o. (2020/03/19)

Smlouva o nájmu pozemku – Ing. Ronová Kateřina (2020/02/18)

Smlouva o nájmu pozemku – Ing. Ronová Kateřina (2020/2/17)

Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti Vestec K Remízku přeložka NN č. IZ-12-6001201/VB/1 – ČEZ Distribuce, a.s. (2020/02/16)

Servisní smlouva č. 490192629 programového vybavení CODEXIS GREEN – ATLAS consulting spol. s r.o. (2020/02/15)

Smlouva o poskytnutí nadačního příspěvku č. 86-SZ-202 – Nadace Partnerství (2020/02/14)

Smlouva o spolupráci – Základní škola Donovalská, Praha 4, Donovalská 1684 (2020/02/13)

Smlouva o spolupráci – Základní škola, Praha 4, Ke Kateřinkám 1400 (2020/02/12)

Smlouva o spolupráci – Základní škola, Praha 4, Květnového vítězství 1554 (2020/02/11)

Smlouva o spolupráci – Základní škola Campanus, Praha 4, Jírovcovo náměstí 1782 (2020/02/10)

Dodatek č. 1 ke smlouvě o provozování veřejného osvětlení obce Vestec vč. zapínacích míst, přisvětlení přechodů, SSZ přechodů a návěstidel – Technické služby Dolnobřežanska, s.r.o. (2020/02/09)

Smlouva o správě a údržbě obecního majetku – Technické služby Dolnobřežanska, s.r.o. (2020/02/08)

Smlouva o správě a údržbě obecního majetku – Technické služby Dolnobřežanska, s.r.o. (2020/02/07)

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Vestec – Vestecký spolek seniorů (2020/02/06)

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Vestec – TJ Viktoria Vestec, z.s. (2020/01/05)

Darovací smlouva – František Šimeček (2020/01/04)

Darovací smlouva – František Šimeček (2020/01/03)

Smlouva o nájmu pozemku – MVDr. Luděk Preininger a Ing. Eva Tmějová (2020/01/02)

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě – Středočeský kraj (2020/01/01)

2019

Smlouva o nájmu pozemku – Vicherek Alois, Ing. Vicherková Zdeňka (2019/12/112)

Smlouva o nájmu pozemku – Vicherek Alois, Ing. Vicherková Zdeňka (2019/12/111)

Smlouva o nájmu pozemku – Švejda František (2019/12/110)

Smlouva o nájmu pozemku – Švejda František (2019/12/109)

Smlouva o nájmu pozemku – Ing. Sedmík Jiří, Sedmíková Petra (2019/12/108)

Smlouva o nájmu pozemku – Ing. Sedmík Jiří, Sedmíková Petra (2019/12/107)

Smlouva o nájmu pozemku – Neužil Petr (2019/12/106)

Smlouva o nájmu pozemku – Neužil Petr (2019/12/105)

Smlouva o nájmu pozemku – Gažák Karel (2019/12/104)

Smlouva o nájmu pozemku – Gažák Karel (2019/12/103)

Smlouva o nájmu pozemku – Bohuslav Miloslav (2019/12/102)

Smlouva o nájmu pozemku – Bohuslav Miloslav (2019/12/101)

Smlouva o výpůjčce podle § 2193 a násl. občanského zákoníku – Technické služby obce Vestec, p.o. (2019/12/100)

Smlouva o výpůjčce podle § 2193 a násl. občanského zákoníku – Technické služby obce Vestec, p.o. (2019/12/99)

Smlouva o předprodeji časových razítek k využití v rámci MUNIS ERMS lic.číslo 01798 – Triada, spol. s r.o. (2019/12/98)

Dodatek č. 6 ke smlouvě ze dne 1.7.2015 Předmětem dodatku je definice cen a počtu nádob na směsný komunální, separovaný a biologicky rozložitelný odpad uvedený v příloze č. 7 tohoto dodatku. Příloha č. 7 nahrazuje přílohu č. 6. – Technické služby Dolnobřežanska s.r.o. (2019/12/97)

Dohoda o spolupráci při zajištění podmínek pro plnění povinné školní docházky dětí s místem trvalého pobytu na území obce Vestec – Městská část Prahy 11 (2019/12/96)

Darovací smlouva na stavbu vodovodu – AGRO Jesenice u Prahy a.s. (2019/12/95)

Kupní smlouva – František Šimeček (2019/12/94)

Smlouva o dílo – Ing. Marek Stádník (2019/12/93)

Smlouva o spolupráci a uzavření budoucí smlouvy kupní – Pražská plynárenská Distribuce, a.s. (2019/12/92)

Smlouva o zápůjčce – Technické služby Dolnobřežanska s.r.o. (2019/12/91)

Smlouva o spolupráci a úhradě kompenzačního příspěvku na vybudování navazující základní infrastruktury obce – Vestecká inženýrská s.r.o. (2019/11/90)

Dodatek č. 10 ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě v systému Pražské integrované dopravy na roky 2010 až 2024 (linka PID č.339) – ARRIVA CITY s.r.o. (2019/11/89)

Dodatek č. 11 ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě v systému Pražské integrované dopravy na roky 2010 až 2019 (linka PID č.337) – ARRIVA CITY s.r.o. (2019/11/88)

Dodatek č. 20 ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě v systému Pražské integrované dopravy na rok 2010 až 2019 (linky PID č. 326 a 327) – ROPID (2019/11/87)

Smlouva o zřízení služebnosti – Česká telekomunikační infrastruktura a.s. (2019/11/86)

Smlouva o prodeji a koupi obchodního podílu – Obec Dolní Břežany (2019/11/85)

Smlouva o spolupráci při provozu hazardních her na území obce Vestec – Jackpot Game s.r.o., GELP s.r.o. (2019/10/84)

Smlouva o uzavření budoucích smluv o připojení odběrných elektrických zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV (NN) č. 19_SOBS01-4121579632 – ČEZ Distribuce a.s. (2019/10/82)

Dodatek č. 5 ke Smlouvě o zajištění služeb pro Českou poštu, s.p. č. 2017/5551 – Česká pošta, s.p. (2019/10/82)

Smlouva o poskytování terénních sociálních služeb dodatek č. 4 – Kvalitní podzim života, z.ú. (2019/10/81)

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze nde 30.5.2019 – PSS Bohemia, s.r.o. (2019/10/80)

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 11-2/2019 – J.L.T. – stavební společnost, spol. s r.o. (2019/10/79)

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o spolupráci a úhradě kompenzačního příspěvku na vybudování navazující základní infrastruktury – STAVING Olomouc, s.r.o. (2019/10/78)

Smlouva o zřízení věcného břemene služebnosti č. IZ-12-6000589/1 “Vestec – Sportovní-přeložka NN” – ČEZ Distribuce a.s. (2019/10/77)

Dodatek č. 2 k smlouvě o nájmu služebního bytu – Radek Bus (2019/09/76)

Kupní smlouva č. 2019000059 – ATS-TELCOM PRAHA a.s (2019/09/75)

Smlouva o spolupráci při provozu hazardních her na území obce Vestec – Jiří červinka, Jiří Matela a SPACE BET a.s. (2019/09/74)

Smlouva o zajištění dopravních služeb – DATA AUTOTRANS s.r.o. (2019/08/73)

Kupní smlouva – Obec Strašice (2019/08/72)

Dohoda o narovnání – Ivana Šídlová (2019/08/71)

Hromadná licenční smlouva o veřejném provozování VP_2019_102797 – OSA -Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, z.s. (2019/08/70)

Smlouva o úvěru č. 1208074 – ŠkoFIN s.r.o. (2019/08/69)

Operativní leasing č. smlouvy 3014648/681526 – PEAC (Czech Republic) s.r.o. (2019/08/68)

Operativní leasing č. smlouvy 3014647/681526 – PEAC (Czech Republic) s.r.o. (2019/08/67)

Podnájemní smlouva – Asociace dobrovolných záchranářů, z.s. (2019/08/66)

Kupní smlouva – Ing. Petr Dvořák, Pavel Dvořák, Ing. Petr Dvořák (2019/08/65)

Smlouva o zřízení věcného břemene služebnosti č. IV-12-6006771/6 – ČEZ Distribuce a.s. (2019/08/64)

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby ” Vestec, č.par. 814, 815″ č.st.IV-12-6024360 – ČEZ Distribuce, a.s. (2019/08/63)

Dohoda o předčasném ukončení leasingové smlouvy z důvodu zničení předmětného vozidla – ŠkoFIN s.r.o. (2019/07/62)

Smlouva o zajištění servisu a údržby – ELTODO, a.s. (2019/07/61)

Smlouva o výpůjčce – Technické služby obce Vestec, p.o. (2019/07/60)

Smlouva o spolupráci a úhrádě kompenzačního příspěvku na vybudování navazující základní infrastruktury obce – AVALON PLUS s.r.o. (2019/07/59)

Smlouva o kontrolní činnosti – ATLAS AUDIT s.r.o. (2019/07/58)

Kupní smlouva – Alena Vacková (2019/07/57)

Kupní smlouva (č.0633/JV/2019) – PEKASS a.s. (2019/07/56)

Smlouva o vykonání přezkoumání hospodaření – ATLAS AUDIT s.r.o. (2019/06/55)

Kupní smlouva – Kliměš Jaroslav (2019/06/54)

Smlouva o dílo č. 111-2/2019 – J.L.T. – stavební společnost, spol. s r.o. (2019/06/53)

Smlouva o dílo – PSS Bohemia, s.r.o. (2019/05/52)

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IV-12-6019902/VB/5 – ČEZ Distribuce a.s. (2019/05/51)

Dodatek č. 10 ke smlově o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě v systému Pražské integrované dopravy na roky 2010 až 2019 (linka PID č. 956) – ROPID (2019/05/50)

Dodatek č. 9 ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě v systému Pražské integrované dopravy na roky 2010 až 2019 (linka PID č.339) – ARRIVA CITY s.r.o. (2019/05/49)

Dodatek č. 10 ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě v systému Pražské integrované dopravy na roky 2010 až 2019 (linka PID č.337) – ARRIVA CITY, s.r.o. (2019/05/48)

Dodatek č. 14 ke smlově o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě v systému Pražské integrované dopravy na roky 2010 až 2019 (linka PID č. 332 a 362) – ROPID (2019/05/47)

Smlouva o dílo “Nový výtlak kanalizace Vídeňská – K Jahodárně” – SPEEDDRIL, s.r.o. (2019/05/46)

Smlouva o zajištění přepravy osob – ARRIVA CITY s.r.o. (2019/05/45)

Smlouva o dílo č. 103/2019 na kompletní dodávku stavebních prací – J.L.T. – stavební společnost, spol. s r.o. (2019/05/44)

Smlouva o koupi vozidel a strojů – Technické služby Dolnobřežanska s.r.o. (2019/04/43)

Dodatek č. 1 ke smlouvě ze dne 26.1.2016 – podnájemní smlouva – Technické služby Dolnobřežanska s.r.o. (2019/04/42)

Smlouva o správě a údržbě obecního majetku – Technické služby Dolnobřežanska s.r.o. (2019/04/41)

Dodatek č. 1 ke smlouvě o spolupráci – Česká zemědělská univerzita v Praze (2019/04/40)

Smlouva o zřízení věcného břemene – Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s. (2019/04/39)

Smlouva o zřízení věcného břemene služebnosti č. IV-12-6020783/1 – ČEZ Distribuce a.s., Elmoz Czech, s.r.o. (2019/04/38)

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti – Česká telekomunikační infrastruktura a.s. (2019/04/37)

Smlouva o právu provést stavbu – Ing. Dvořák Pavel, Dvořák Pavel, Ing. Dvořák Petr (2019/04/36)

Smlouva o právu provést stavbu – Skřivan Jan (2019/04/35)

Smlouva o právu provést stavbu – Hrubý Jaroslav (2019/04/34)

Smlouva o právu provést stavbu – Havlíček Milan, Ing. Koňáková Eva – (2019/04/33)

Smlouva č. Z_S24_12_8120065496 – ČEZ Distribuce, a.s. (2019/04/32)

Dodatek č. 2 k veřejnoprávní smlouvě k zajišťování činnosti podle zákona o obecní policii ze dne 17.3.2016 – Obec Dobřejovice (2019/04/31)

Servisní a materiálová smlouva č. 419 – Jiří Tourek T- Agency (2019/04/30)

Servisní a materiálová smlouva č. 419 – Jiří Tourek T- Agency (2019/04/29)

Dodatek č. 2 k veřejnoprávní smlouvě k zajišťování činnosti podle zákona o obecní policii ze dne 10.05.2013 – Obec Ohrobec (2019/04/28)

Dodatek č. 2 k veřejnoprávní smlouvě k zajišťování činnosti podle zákona o obecní policii ze dne 19.03.2019 – Obec Vrané nad Vltavou (2019/04/27)

Dodatek č. 2 k veřejnoprávní smlouvě k zajišťování činnosti podle zákona o obecní policii ze dne 22.03.2016 – Obec Modletice (2019/04/26)

Dodatek č. 2 k veřejnoprávní smlouvě k zajišťování činnosti podle zákona o obecní policii ze dne 31.3.2016 – Obec Popovičky (2019/03/25)

Dodatek č. 2 k veřejnoprávní smlouvě k zajišťování činnosti podle zákona o obecní policii ze dne 18.03.2016 – Obec Herink (2019/03/24)

Smlouva o využití sběrného dvora pro účely zpětného odběru a odděleného sběru elektrozařízení, elektroodpadu, baterií a akumulátorů – REMA Systém, a.s. (2019/03/23)

Smlouva o zřízení služebnosti – Česká telekomunikační infrastruktura a.s. (2019/03/22)

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Obec Vestec – SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Vestec (2019/03/21)

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Obec Vestec – Honební společenstvo Jesenice-Vestec (2019/03/20)

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Obec Vestec – Spolek zdravotně postižených v Jesenici, z.s. (2019/03/19)

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Vestec – Rodinné centrum Baráček z.s. (2019/03/18)

Veřejnoprávní smlouva – Český svaz chovatelů. Základní organizace Vestec (2019/03/17)

Dodatek č. 3 k veřejnoprávní smlouvě k zajišťování činnosti podle zákona o obecní policii ze dne 10.05.2013 – Obec Dolní Břežany (2019/03/16)

Dodatek č. 2 k veřejnoprávní smlouvě k zajišťování činnosti podle zákona o obecní policii ze dne 11.05.2013 – Obec Zlatníky – Hodkovičky (2019/03/15)

Darovací smlouva – Rajakumar Sharath Kumar (2019/03/14)

Smlouva o úvěru č. 0495131159/LCD – Česká spořitelna, a.s. (2019/03/13)

Licenční smlouva o veřejném provozování VP_2019_3735 – Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, z.s. (2019/03/12)

Smlouva o poskytování dat pro zastávkové informační systémy – ROPID, p.o. (2019/03/11)

Kupní smlouva – Milan Havlíček (2019/03/10)

Kupní smlouva – Jaroslav Klimeš (2019/02/09)

Smlouva o zřízení správa stavby – Ústav molekulárnígenetiky, v.v.i. (2019/02/08)

Smlouva o realizaci překládky sítě elektronických komunikací č. VPI/PH/2018/085 – Česká telekomunikační infrastruktura a.s. (2019/02/07)

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Vestec – Spolek Vesteckých seniorů (2019/02/06)

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Vestec – TJ Viktoria Vestec, z.s. (2019/02/05)

Licenční smlouva o veřejném provozování – OSA-Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, z.s. (2019/02/04)

Kupní smlouva – Pavel Trnka a Ing. Petr Zouvala (2019/02/03)

2018

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě – Filip Deyl (2018/12/106)

Sponzorská smlouva – ECP a.s. (2018/12/105)

Sponzorská smlouva – K+K Autoservis Czech s.r.o. (2018/12/104)

Sponzorská smlouva – KPD Group s.r.o. (2018/12/103)

Dodatek č. 1 k Podnájemní smlouvě – Technické služby Dolnobřežanska s.r.o. (218/12/102)

Dodatek č. 5 ke smlouvě ze dne 1.7.2015 – Technické služby Dolnobřežanska s.r.o. (2018/12/101)

Smlouva o koupi vozidla – Technické služby Dolnobřežanska s.r.o. (2018/12/100)

Smlouva o koupi vozidla – Technické služby Dolnobřežanska s.r.o. (2018/12/99)

Smlouva o finančním leasingu č. 6020180487 – FEDERAL CARS LEASING spol. s r.o. (2018/12/98)

Darovací smlouva – Jaroslav Hrubý (2018/12/97)

Servisní a materiálová smlouva č. 218 – Jiří Tourek T-Agency (2018/11/96)

Smlouva zřízení služebnosti inženýrské sítě č. UZSVM/S/205/2018-HMSU- Česká republika-Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (2018/11/95)

Nájemní smlouva – Daniel Kulfíř (2018/11/94)

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě – AGRO Jesenice u Prahy a.s. (2018/11/93)

Dodatek č. 1 k smlouvě o nájmu služebního bytu – Radek Bus (2018/11/92)

Dohoda o ukončení smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny nn 4120804764 – ČEZ Distribuce a.s. (2018/11/91)

Dohoda o ukončení smlouvy – Intelis s.r.o. (2018/11/90)

Sponzorská smlouva – STAVING Olomouc s.r.o. (2018/11/89)

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě – Jaroslav Klimeš (2018/11/88)

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě – Jaroslav Skřivan (2018/11/87)

Smlouva o spolupráci a úhradě kompenzačního příspěvku na vybudování navazující základní infrastruktury obce – STAVING Olomouc s.r.o. (2018/11/86)

Kupní smlouva – Jaroslav Tykal a Dagmar Knotková (2018/11/85)

Smlouva o spolupráci a úhradě kompenzačního příspěvku na vybudování navazující základní infrastruktury obce – Petr Jurkiv, Marija Jurkiv (2018/10/84)

Smlouva o smlouvě budoucí Nový výtlak kanalizace, Vídeňská – K Jahodárně, k.ú. Vestec u Prahy – Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje (2018/10/83)

Veřejnoprávní smlouva – Tělovýchovná jednota Viktoria Vestec z.s. (2018/10/82)

Dodatek č. 3 ke smlouvě o poskytování terénních sociálních služeb – Kvalitní podzim života z.ú. (2018/10/81)

Dodatek č. 1 smlouvy o dílo – Stavební společnost Šlehofer s.r.o. (2018/10/80)

Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti EP-12-6003121/1 Vestec, Průmyslová (B1252) kNN – p.č. 197/7,8 – ČEZ Distribuce a.s. (2018/10/79)

Příkazní smlouva – Mgr. Anna Komeiserová (2018/10/78)

Dodatek č. 13 ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné dopravě v systému Pražské integrované dopravy na roky 2010 až 2019 (linka PID č. 332 a 362) – ROPID (2018/09/77)

Dodatek č. 1 k dohodě vlastníků provozně souvisejících vodovodů o jejich vzájemných právech a povinnostech č.d. 2/043/16/2 – Pražská vodohospodářská společnost a.s. a Hl. m. Praha (2018/09/76)

Dodatek č. 1 k dohodě vlastníků provozně souvisejících vodovodů o jejich vzájemných právech a povinnostech č.d. 2/051/14/2 – Pražská vodohospodářská společnost a.s. a Hl. m. Praha (2018/09/75)

Kupní smlouva – Ing. Elena Kubrantová (2018/09/74)

Smlouva o správě a údržbě obecního majetku – Technické služby Dolnobřežanska (2018/09/73)

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvy o právu provést stavbu – ČEZ Distribuce a.s. (2018/09/72)

Dodatek č. 4 ke smlouvě o zajištění služeb ro Českou poštu, s.p. č. 2017/5551 – Česká pošta s.p. (2018/09/71)

Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti č: IV-12-6021238/VB/001 “Vestec, Lipová, kNN, p.č. 112/159” – ČEZ Distribuce a.s. (2018/09/70)

Smlouva o spolupráci při výstavbě metropolitní sítě v obci Vestec a o budoucím zřízení věcného břemene – ÚVT Internet s.r.o. (2018/08/69)

Smlouva o dílo a poskytnutí licence – Tomáš Pekárek (2018/08/68)

Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo S18-164-0047 ze dne 6.10.2017 – SWIETELSKY stavební s.r.o. (2018/08/67)

Smlouva o zajištění dopravních služeb – DATA AUTOTRANS s.r.o. (2018/08/66)

Kupní smlouva č. UZSVM/13379/2018-HMSO – česká republika-Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (2018/08/65)

Dodatek č. 9 ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě – linky PID č. 337 – ROPID (2018/08/64)

Dodatek č. 8 ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě – linka PID č. 339 – ROPID (2018/08/63)

Dodatek č. 18 ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě – linka PID č. 326 a 327 – ROPID (2018/08/62)

Dodatek č. 9 ke smlouvě závazku služby ve veřejné linkové dopravě  – linka PID č. 956 – ROPID (2018/08/61)

Smlouva o nájmu prostor k provozování dětské skupiny – Firemní dětská skupina z.s. (2018/07/60)

Smlouva směnná – Petro Jurkiv, Marija Jurkiv (2018/07/59)

Smlouva o dílo – PSS BOHEMIA s.r.o. (2018/07/58)

Smlouva o dílo – Stavební společnost Šlehofer s.r.o. (2018/07/57)

Kupní smlouva – Vlasta Knězů (2018/07/56)

Smlouva o zřízení věcného břemene-služebnosti užívacího práva a práva cesty – Jílové u Prahy (2018/70/55)

Smlouva o dílo ze dne 20.6.2018 – TAXUS, spol. s r.o. (2018/06/54)

Dodatek č. 1 ke smlouvě o realizaci překládky sítě elektronických komunikací č. VPI/PH/2018/046 – Česká telekomunikační infrastruktura a.s. (2018/06/53)

Licenční smlouva o veřejném provozování VP_2018_77611 – OSA – Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, z.s. (2018/06/52)

Objednávka na provedení díla č. SE8-0371 – PKS okna a.s. (2018/06/51)

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo S18-164-0047 ze dne 6.10.2017 – SWIETELSKY stavební s.r.o. (2018/06/50)

Dodatek č. 1 ke smlouvě o spolupráci při provozu loterií a jiných podobných her na území obce Vestec č. 2016/11/79 – Jackpot Game s.r.o., HELVET GROUP a.s., GELP s.r.o. (2018/05/48)

Smlouva o zajištění přepravy osob – ARRIVA CITY s.r.o. (2018/05/47)

Hromadná licenční smlouva o veřejném provozování VP_2018_60698 – OSA -Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, z.s. (2018/05/46)

Smlouva o vykonání přezkoumání hospodaření – ATLAS AUDIT s.r.o. (2018/05/45)

Dodatek ke smlouvě o technické podpoře – Triada, spol. s r.o. (2018/05/44)

Dodatek k licenční smlouvě o poskytnutí uživatelských práv k modulárnímu počítačovému programu MUNIS č. 01798 – Triada, spol. s r.o. (2018/05/43)

Smlouva o realizaci překládky sítě elektronických komunikací č. VPI/PH/2018/046 – Česká telekomunikační infrastruktura a.s. (2018/04/42)

Smlouva o dílo č. SD00318 – ONYX wood spol. s r.o. (2018/04/41)

Smlouva o spolupráci a úhradě kompenzačního příspěvku na vybudování navazující základní infrastruktury obce – Vlasta Knězů (2018/04/38)

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Vestec – Rodinné centrum Baráček z.s. (2018/04/37)

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Vestec – Rodinné centrum Baráček z.s. (2018/04/36)

Dodatek č. 3 ke smlouvě o zajištění služeb pro Českou poštu, s.p. – Česká pošta, s.p. (2018/03/35)

Smlouva o dílo č. 138151000 – SITEL spol. s r.o. (2018/03/34)

Smlouva o dílo – František Kanta provádění staveb – 2018/03/33)

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Obec Vestec – Spolek zdravotně postižených v Jesenici, z.s. (2018/03/32)

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Vestec – SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Vestec (2018/03/31)

Smlouva o dílo – DELTA Svratka s.r.o. (2018/03/30)

smlouva o poskytování služeb – PROKONZULT advisory a.s. (2018/03/29)

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IZ-12-6000589 – ČEZ Distribuce a.s. (2018/03/28)

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti – Česká telekomunikační infrastruktura a.s. (2018/03/27)

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti – Česká telekomunikační infrastruktura a.s. (2018/03/26)

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu provést stavbu č. IV-12-6021536, Vestec, Werichova – kNN pro p.č. 106/6 – ELPRO-DELCIA, a.s. (2018/03/25)

Veřejnoprávní smlouva – Český svaz chovatelů. Základní organizace Vestec (2018/03/24)

Smlouva o realizaci překládky sítě elektronických komunikací č. VPI/PH/2018/029 – Česká telekomunikační infrastruktura a.s. (2018/03/23)

Licenční smlouva o veřejném provozování – Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním z.s. (2018/03/22)

Licenční smlouva o veřejné provozování- Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním z.s. (2018/03/21)

Veřejnoprávní smlouva – Tělovýchovná jednota Viktoria Vestec, z.s. (2018/03/20)

Smlouva o spolupráci – Kamerový systém – Dolnobřežansko (2018/03/19)

Smlouva o dílo – Ing. Marek Stádník (2018/02/18)

Smlouva o hudební produkci – R.T.D. s.r.o. (2018/02/17)

Smlouva o provedení díla – Karel Adamec, Umělecká agentura LEV (2018/02/16)

Dohoda o zrušení věcných břemen – Karel Šmíd (2018/02/15)

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo S18-164-0047 ze dne 6.10.2017 – SWIETLSKY stavební s.r.o. (2018/02/14)

Veřejnoprávní smlouva – Spolek vesteckých seniorů (2018/02/13)

Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě k zajišťování činnosti podle zákona o obecní policii – Obec Herink (2018/02/11)

Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě k zajišťování činnosti podle zákona o obecní policii – Obec Popovičky (2018/02/10)

Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě k zajišťování činnosti podle zákona o obecní policii – Obec Modletice (2018/02/09)

Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě k zajišťování činnosti podle zákona o obecní policii – Obec Dobřejovice (2018/02/08)

Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě k zajišťování činnosti podle zákona o obecní policii – Obec Vrané nad Vltavou (2018/02/07)

Dodatek č. 2 k veřejnoprávní smlouvě k zajišťování činnosti podle zákona o obecní policii – Obec Ohrobec (2018/02/06)

Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě k zajišťování činnosti podle zákona o obecní policii – Obec Zlatníky – Hodkovice (2018/02/05)

Dodatek č. 2 k veřejnoprávní smlouvě k zajišťování činnosti podle zákona o obecní policii – Obec Dolní Břežany (2018/02/04)

Rezervační smlouva pro pořadatele akce č. 201802 – KORFU s.r.o. (2018/02/03)

Smlouva o provozování sběrného dvora obce Vestec – TEchnické služby Dolnobřežansko s.r.o. (2018/01/02)

Smlouva o dílo č. 2018009 – Czech Marwin Trade s.r.o. (2018/01/01)

2017

Dodatek č. 12 ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné dopravě v systému Pražské integrované dopravy na rok 2010 až 2019 (PID č. 332 a 362) – ROPID (2017/12/102)

Smlouva o postoupení budoucích pohledávek – obec Vrané nad Vltavou, obec Psáry, obec Březová-Oleško (2017/12/101)

Smlouva o prodeji a koupi obchodního podílu – Obec Vrané nad Vltavou (2017/12/100)

Smlouva o partnerství a vzájemné spolupráci za účelem realizace projektu “Cyklostezka Vestec – Jesenice” – Obec Jesenice (2017/12/99)

Smlouva o provozování veřejného osvětlení obce Vestec  Technické služby Dolnobřežanska, s.r.o. (2017/12/98)

Dodatek č. 1 ke smlouvě o zajištění zpětného odběru elektrozařízení ze dne 29.9.2014 – Elektrowin a.s. (2017/12/97)

Rámcová smlouva o dodávce služeb ÚVT Internet s.r.o. – ÚVT Internet s.r.o. (2017/12/96)

Dodatek č.4 ke smlouvě ze dne 1.7.2015 (definice den a počtu nádob na směsný komunální, separovaný a biologicky rozložitelný odpad uvedený v příloze č. 5, příloha č. 5 nahrazuje přílohu č. 4 – Technické služby Dolnobřežanska sr.o. (2017/12/94)

Smlouva o právu provést stavbu – Václav Jirák a Jindřiška Jiráková (2017/12/93)

Smlouva o právu provést stavbu – Jirák Václav a Jindřiška Jiráková (2017/12/92)

Smlouva o zřízení věcného břemene – Pražská plynárenská Distribuce, a.s. člen koncernu Praská plynárenská a.s. (2017/12/91)

Smlouva o dílo – Provádění staveb František Kanta (2017/11/90)

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o zajištění služeb pro Českou poštu,s.p. č. 2017/5551 –  Česká pošta, s.p. (2017/11/89)

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu č. IV-12-6021675/2 – ČEZ Distribuce,a.s. (2017/11/88)

Licenční smlouva o veřejném provozování VP_2017_144566 – Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním (2017/11/87)

Smlouvy Licenční smlouva o veřejném provozování VP_2017_150453 – Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním (2017/11/86)

Smlouvy Licenční smlouva o veřejném provozování VP_2017_150429 – Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním (2017/11/85)

Smlouva č. Z_S24_12_8120052326 – ČEZ Distribuce a.s. (2017/11/84)

Dodatek č. 1 ke smlouvě o spolupráci  – Dobrovolný svazek obcí Dolnobřežansko (2017/11/83)

Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě a cesty – Mgr. Petr Šmíd (2017/11/82)

Výkupní smlouva OV VYKS/903525 – AB Auto Brejla s.r.o. (2017/11/81)

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytování terénních sociálních služeb – Kvalitní podzim života,z.ú. (2017/10/80)

Dohoda o předčasném ukončení leasingové smlouvy a koupi předmětu leasingu – ŠkoFIN s.r.o. (2017/10/79)

Smlouvao zabezpečení likvidace vozidel s ukončenou životností – Autopark, s.r.o. (2017/10/78)

Smlouva o poskytování servisních služeb – FRP Services s.r.o. (2017/10/77)

Smlouva o dílo – SWIETELSKY stavební s.r.o. (2017/10/76)

Smlouva o dílo – ELTODO a.s. – (2017/10/75)

Smlouva o zajištění úklidových služeb – Kvalitní podzim života,z.ú. (2017/10/74)

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo – AF-CITYPLAN s.r.o.(2017/09/73)

Dodatek k licenční smlouvě číslo 01798 – Triada spol. s r.o. (2017/09/72)

Smlouva o finančním leasingu – AB Auto Brejla s.r.o. (2017/09/71)

Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti – ČEZ Distribuce a.s., Elmoz Czech s.r.o. (2017/09/70)

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti – ČEZ Distribuce (2017/09/69)

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace – Rodinné centrum Baráček z.s. (2017/09/68)

Smlouva o smlouvě budoucí darovací – AGRO Jesenice u Prahy a.s. (2017/09/67)

Smlouva o nájmu služebního bytu – Radek Bus (2017/09/66)

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – Pražská plynárenská Distribuce, a.s., (2017/09/65)

Smlouva o zřízení věcného břemene – Pražská plynárenská Distribuce a.s. (2017/08/64)

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu provést stavbu – ČEZ Distribuce (2017/08/63)

Smlouva o bezúplatném převodu majetku Č. HSAA-9158/2017 – Česká republika – Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy ( 2017/08/62)

Smlouva o zajištění dopravních služeb – Data Autotrans s.r.o. (2017/08/61)

Kupní smlouva č. KSK/4058/2017 – ČEZ Distribuce, a.s. (2017/08/60)

Smlouva o dílo – Enuma Elis s.r.o. (2017/07/59)

Smlouva o spolupráci a úhradě kompenzačního příspěvku na vybudování navazující základní infrastruktury obce – RP Vestec, s.r.o. (2017/07/58)

Smlouva o zřízení věcného břemene – Pražská plynárenská Distribuce a.s. (2017/07/57)

Smlouva o finančním příspěvku na ” Úprava ČS Vestec” – Účelové sdružení obcí Posázavský vodovod (2017/07/56)

Smlouva o zajištění přepravy osob – ARRIVA CITY s.r.o. (2017/07/55)

Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-1-6003978/018 – ČEZ Distribuce, a.s., SEG s.r.o., Geodetický servis Praha s.r.o. (2017/07/54)

Smlouva o výpůjčce – Středočeský kraj (2017/06/53)

Smlouva o zprostředkování pořadu –  6SK agency s.r.o. (2017/06/52)

Smlouva o spolupráci a úhradě kompenzačního příspěvku na vybudování navazující základní infrastruktury obce – František Škorpa (2017/06/51)

Dohoda o ukončení smlouvy o nájmu služebního bytu – Veronika Šachová (2017/06/50)

Smlouva o právu provést stavbu – Jaroslav Hrubý (2017/6/49)

Darovací smlouva – Milan Havlíček a Ing. Eva Koňáková (2017/04/48)

Smlouva o spolupráci a úhradě kompenzačního příspěvku na vybudování navazující základní infrastruktury obce – EXBIO Praha a.s. (2017/06/47)

Smlouva o vykonání přezkoumání hospodaření – Atlas Audit s.r.o. (2017/06/46)

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o zajištění služeb pro Českou poštu, s.p. č.2017/5551 (2017/05/41)

Smlouva o spolupráci – Dobrovolný svazek obcí Dolnobřežansko (2017/04/40)

Darovací smlouva na stavbu vodovodu a kanalizace – Ústav molekulární genetiky AV ČR, v.v.i., a Univerzita Karlova (2017/04/39)

Veřejnoprávní smlouva – Honební společenstvo Jesenice – Vestec (2017/04/38)

Veřejnoprávní smlouva – RODINNÉ CENTRUM BARÁČEK z.s (2017/04/37)

Veřejnoprávní smlouva – RODINNÉ CENTRUM BARÁČEK z.s. (2017/04/36)

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Vestec – SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Vestec (2017/04/35)

Rámcová kupní smlouva 34894/2017 – Stavebniny DEK a.s. (2017/04/34)

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Vestec – Český svaz chovatelů, Základní organizace Vestec (2017/04/33)

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Vestec (Spolek zdravotně postižených v Jesenici, z.s. (2017/04/32)

Smlouva o právu provést stavbu – CI – Logistika Vestec s.r.o. (2017/03/31)

Dodatek č. 1 k rámcové smlouvě o prodeji pohonných hmot – PR-SYST 22 s.r.o. (2017/03/30)

Rámcová smlouva o prodeji pohonných hmot – PR-SYST 22 s.r.o. (2017/03/29)

Licenční smlouva o veřejném provozování – Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, z.s. (2017/03/28)

Smlouva o řízení služebnosti inženýrské sítě – SAFICHEM ASSETS, a.s. (2017/03/27)

Smlouva o zajištění služeb pro Českou poštu, s.p. – Česká pošta s.p. (2017/03/25)

Darovací smlouva – Manželé Stupkovi (2017/03/24)

Dodatek č. 8 ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě v  systému Pražské integrované dopravy na rok 2010 až 2019 (linky PID č. 606) – ROPID (2017/03/23)

Dodatek č. 7 ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě (linka PID č. 339) – ROPID (2017/03/22)

Dodatek č. 8 ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě (linka PID č. 337) – ROPID (2017/03/21)

Dodatek č. 11 ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě v  systému Pražské integrované dopravy na rok 2010 až 2019 (linky PID č. 332 a 362) – ROPID (2017/03/20)

Dodatek č. 17 ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě v  systému Pražské integrované dopravy na rok 2010 až 2019 (linky PID č. 326 a 327) – ROPID (2017/03/19)

Dodatek č. 16 ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřné linkové dopravě v systému Pražské integrované dopravy na rok 2010 až 2019 (linky PID č. 326 a 327) – ROPID (2017/03/18)

Smlouva o psoluprácí a úhradě kompenzačního příspěvku na vybudování navazujíí základní infrastruktury obce – MTL Invest a.s. (2017/03/17)

Smlouva o spolupráci a úhradě kompenzačního příspěvku na vybudování navazující základní infrastruktury obce – STAVING Olomouc s.r.o. (2017/02/16)

Veřejnoprávní smlouva – Tělovýchovná jednota Viktoria Vestec, z.s. (2017/02/15)

Dodatek č. 3 ke smlouvě ze dne 1.7.2015 – Technické služby Dolnobřežanska s.r.o. (2017/02/14)

Smlouva o poskytování služeb údržby komunikace pro období 1.1.2017-31.12.2017 – Ústav molekulární genetiky AV ČR, v.v.i. (2017/02/13)

Dodatek č. 1 k Podnájemní smlouvě – Technické služby Dolnobřežanska s.r.o. (2017/02/12)

Smlouva o vzájemném poskytnutí plnění – Ústav molekulární genetiky AV ČR, v.v.i. – Centrum BIOCEV (2017/02/11)

Veřejnoprávní smlouva – Spolek vesteckých seniorů (2017/02/10)

Smlouva o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4, kV (NN) – ČEZ Distribuce, a.s. (2017/02/09)

Dodatek č. 1 ke smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě ze dne 24.11.2015 uzavřené s Ústavem molekulární genetiky AV ČR, v.v.i. (2017/01/08)

Smlouva o nájmu – Menkar s.r.o. (2017/01/07)

Smlouva o spolupráci a úhradě kompenzačního příspěvku na vybudování navazující základní infrastruktury obce – DEKINVEST (2017/01/05)

Dohoda vlastníků provozně souvisejících vodovodů o jejich vzájemných právech a povinnostech – Hlavní město Praha a Pražská vodohospodářská společnost a.s. (2017/01/04)

Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě č. 22642 ze dne 10.2.0216 – Vodafone Czech Republic a.s. (2017/01/03)

Smlouva o spolupráci a úhradě kompenzačního příspěvku na vybudování navazující základní infrastruktury obce – Vestecká inženýrská s.r.o. (2017/01/02)

Darovací smlouva – MVDr. Luděk Preininger a Ing. Eva Tmějová (2017/01/01)

2016

Darovací smlouva – manželé Stupkovi (2016/12/93)

Darovací smlouva – manželé Švecovi a manželé Stupkovi (2016/12/92)

Darovací smlouva – manželé Švecovi a manželé Stupkovi (2016/12/91)

Dodatek č. 2 ke smlouvě ze dne 1.7.2015 – Technické služby Dolnobřežanska s.r.o. (2016/12/90)

Dodatek č. 2 k nájemní smlouvě č. 18N01/81 – Česká republika – Státní pozemkový úřad (2016/12/89)

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o zajištění služeb pro Českou poštu s.p. – Česká pošta a.s. (2016/12/88)

Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě – Jan Skřivan (2016/12/87)

Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě – František Šimeček (2016/12/86)

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě – Středočeský kraj zastoupen Krajskou správou a údržbou silnic Středočeského kraje p.o. (2016/15/85)

Smlouva o zřízení služebnosti – TEMO-KOMUNIKACE a.s. – (2016/12/84)

Pojistná smlouva o pojištění majetku a odpovědnosti Region – GENERALI Pojišťovna a.s. (2016/11/83)

Smlouva o budoucí smlouvě nájemní – Vestecká sportovní o.s (2016/11/82)

Dodatek č. 1 k Dohodě o bezhotovostní úhradě cen poštovních služeb č. 982807-4213/2014, E2016/12530/D1 – Česká pošta, s.p. (2016/11/81)

Kupní smlouva – ČEZ Distribuce a.s. (2016/11/80)

Smlouva o spolupráci při provozu loterií a jiných podobných her na území obce Vestec – Jackpot game s.r.o. a HELVET GROUP a.s. (2016/11/79)

Nájemní smlouva – František Šimeček (2016/11/78)

Nájemní smlouva – ATS-TELECOM PRAHA a.s. (2016/10/77)

Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-6003978/004 – ČEZ Distribuce, a.s. (2016/10/76)

Smlouva o spolupráci – Česká zemědělská univerzita v praze (2016/10/75)

Smlouva o spolupráci – STAR Research & Innovation Cluster, z.ú. (2016/10/74)

Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-6015933/004 – ČEZ Distribuce a.s. (2016/09/73)

Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-6016595/3 – ČEZ distribuce a.s. (2016/09/72)

Smlouva o spolupráci a úhradě kompenzačního příspěvku na vybudování navazující základní infrastruktury obce – DELIKOMAT s.r.o. (2016/09/71)

Smlouva o pronájmu zařízení na měření rychlosti silničních vozidel – Město Řevnice (2016/09/70)

Smlouva darovací – Středočeský kraj (2016/09/69)

Smlouva o zajištění služeb pro Českou poštu, s.p. – Česká pošta, s.p. (2016/09/68)

Smlouva o dílo – XEDOS s.r.o. (2016/09/67)

Podnájemní smlouva – technické služby Dolnobřežanska, s.r.o. (2016/08/66)

Dodatek č.3 ke smlouvě o nájmu služebního bytu – Veronika Šachová (2016/08/65)

Smlouva o nájmu sloužící k podnikání – Mateřská škola Akademie věd ČR s.r.o. (2016/08/64)

Smlouva o nájmu nebytových prostor a některého technického vybavení – AGRO Jesenice u Prahy a.s. (2016/08/63)

Dodatek č. 1 ke smlouvě o právu provést stavbu – HVB Leasing Czech Republic s.r.o. (2016/08/61)

Smlouva o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV – ČEZ distribuce, a.s. (2016/08/60)

Smlouva o zajištění dopravních služeb (přeprava cestujících) – DATA AUTOTRANS s.r.o. (2016/08/59)

Pojistná smlouva o pojištění právní ochrany – D.A.S. Rechtsschutz AG (2016/08/58)

Smlouva o úpravě vzájemných práv a povinností vlastníků provozně souvisejících vodovodů a kanalizací – Město Jesenice (2016/08/57)

Smlouva o zřízení věcného břemene – o zřízení služebnosti  č. 105144-000-00- T-Mobile Czech Republic a.s. (2016/07/56)

Smlouva o právu provést stavbu – Martin Weisheitel (2016/07/55)

Smlouva o zajištění přepravy osob – ARRIVA PRAHA s.r.o. (2016/007/54)

Kupní smlouva na pozemek IV-12-6015072 – ČEZ Distribuce, a.s. (2016/07/53)

Dohoda o narovnání – Město Jesenice a Ing. Jan Fořt (2016/07/52)

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Vestec – Český svaz chovatelů, Základní organizace Vestec (2016/06/51)

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Vestec – SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Vestec (2016/06/50)

Smlouva o poskytnutí služeb – ATLAS AUDIT s.r.o. (2016/06/49)

Smlouva o poskytnutí auditorských služeb – ATLAS AUDIT s.r.o. (2016/06/48)

Smlouva o vykonání přezkoumání hospodaření – ATLAS AUDIT s.r.o. (2016/06/47)

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Vestec – Honební společenstvo Jesenice – Vestec (2016/06/46)

Smlouva o dílo č 2016/454 na kompletní dodávku stavebních prací – J.L.T – stavební společnost, spol. s r.o. (2016/06/45)

Dodatek č. 2 k smlouvě o nájmu pozemku – Jaroslav Klimeš (2016/06/44)

Smlouva o vytvoření uměleckého výkonu – Monika Absolonová (2016/06/43)

Dodatek č. 1 ke sSmlouvě o zajištění služeb pro Českou pošu, s.p. č. 98280000-0001/2016 – Česká pošta, s.p.  (2016/06/42)

Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti IP – 12-6006636/1 “Vestec – Průběžná – NN – pro p.č. 697-38” – ČEZ Distribuce, a.s. zastoupená ELEKTROMONTÁŽE s.r.o. (2016/06/41)

Smlouva o poskytování služeb – PROKONZULT advisory a.s. (2016/06/40)

Kupní smlouva uzavřená podle ustanovení §2128 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník – Václav Drahoš (2016/06/39)

Kupní smlouva č. 2798/2016 – SŽDC-HZS-ÚPE – Správa železniční dopravní cesty, státní organizace (2016/05/38)

Licenční smlouva o veřejném provozování – OSA – Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, z.s. (2016/04/37)

Licenční smlouva – CE – FT Technologies a.s. (2016/04/36)

Kupní smlouva uzavřená podle ustanovení §2128 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník – Mgr. Lucie Viterová (2016/04/35)

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouva o právu provést stavbu č. Vestec, Průmyslová – kNN – p.č. 197/7,8, EP-12-6003121/VB/1 – (2016/04/34)

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Vestec – Sdružení zdravotně postižených Jesenice u Prahy (2016/04/33)

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Vestec -Rodinné centrum Baráček z.s. (2016/04/32)

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Vestec – Tělovýchovná jednota Viktoria Vestec (2016/04/31)

Licenční smlouva o veřejném provozování – OSA – Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, z.s. (2016/03/30)

Dodatek č. 7 ke smlouvě veřejné služby ve veřejné linkové dopravě v systému Pražské integrované dopravy na roky 2010 – 2019 (PID 606) – ARRIVA PRAHA, s.r.o. (2016/03/29)

Dodatek č. 15 ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě v systému Pražské integrované dopravy na roky 2010-2019 (PID 326 a 327) – ARRIVA PRAHA, s.r.o. (2016/03/28)

Dodatek č. 10 ke smlouvě veřejné služby ve veřejné linkové dopravě v systému Pražské integrované dopravy na roky 2010 – 2019 (PID 332 a 362) – ARRIVA PRAHA, s.r.o. (2016/03/27)

Dodatek č. 9 ke smlouvě veřejné služby ve veřejné linkové dopravě v systému Pražské integrované dopravy na roky 2010 – 2019 (PID 332 a 362) – ARRIVA PRAHA, s.r.o. (2016/03/26)

Dodatek č. 6 ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě v systému Pražské integrované dopravy na roky 2010-2019 (PID 339) – ARRIVA PRAHA, s.r.o. (2016/03/25)

Dodatek č. 7 ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě v systému Pražské integrované dopravy na roky 2010-2019 (PID 337) – ARRIVA PRAHA, s.r.o. (2016/03/24)

Dodatek č. 14 ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě v systému Pražské integrované dopravy na roky 2010-2019 (PID 326 a 327)- ARRIVA PRAHA, s.r.o. (2016/03/23)

Smlouva o zřízení služebnosti – TEMO-TELEKOMUNIKACE, a.s. (2016/03/22)

Kupní smlouva uzavřená podle ustanovení §2128 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník – Mgr. Lucie Vitnerová (2016/03/21)

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Vestec – Spolek vesteckých seniorů (2016/03/20)

Smlouva o správě a údržbě obecního majetku – Technické služby Dolnobřežanska, s.r.o. (2016/03/19)

Smlouva o dodávce vody a odvádění odpadních vod č. 0020-0020 – Technické služby Dolnobřežanská, s.r.o. (2016/03/18)

Smlouva o dodávce vody a odvádění odpadních vod č. 0020-0030 – Technické služby Dolnobřežanská, s.r.o. (2016/03/17)

Veřejnoprávní smlouva o výkonu úkolů obecní policie s obcí Popovičky (2016/02/16)

Veřejnoprávní smlouva o výkonu úkolů obecní policie s obcí Dobřejovice (2016/02/15)

Veřejnoprávní smlouva o výkonu úkolů obecní policie s obcí Vrané nad Vltavou (2016/02/14)

Veřejnoprávní smlouva o výkonu úkolů policie s obcí Herink (2016/02/13)

Veřejnoprávní smlouva o výkonu úkolů obecní policie s obcí Modletice (2016/02/12)

Smlouva o zajištění služeb pro Českou poštu, s.p. – Česká pošta s.p. (2016/02/11)

Dodatek č. 5 k smlouvě č. 2500138 o zrušení svozu tetrapaku – AVE CZ odpadové hospodářství, s.r.o. (2016/02/10)

Nájemní smlouva č. 22642 – Vodafone Czech Republic a.s. (2016/02/09)

Smlouva o provozování sběrného dvora obce Vestec  Technické služby Dolnobřežanska, s.r.o. (2016/02/08)

Smlouva o spolupráci a úhradě kompenzačního příspěvku na vybudování navazující základní infrastruktury obce- EXBIO Praha, a.s. (2016/02/07)

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě – Jan Skřivan (2016/01/06)

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě – František Šimeček (2016/01/05)

Podnájemní smlouva – Technické služby Dolnobřežanska, s.r.o. (2016/01/04)

Dodatek č. 1 ke smlouvě ze dne 1.7.2015 o ceně a počtu nádob na směsný komunální, separovaný a biologicky rozložitelný odpad – Technické služby obce Vestec, s.r.o. (2016/01/03)

Smlouva o zajištění dopravních služeb (přeprava cestujících)  – DATA AUTOTRANS s.r.o. (2016/01/02)

Smlouva o zajištění přepravy osob – ARRIVA PRAHA s.r.o. (2016/01/01)

2015

Smlouva o prodeji a koupi obchodního podílu – obec Březová-Oleško (2015/12/118)

Smlouva o prodeji a koupi obchodního podílu – obec Psáry (2015/12/117)

Smlouva o spolupráci a úhradě kompenzačního příspěvku na vybudování navazující základní infrastruktury – Robert Deyl (2015/12/116)

Dohoda o úpravě majetkových poměrů a spolupráci – Město Jílové u Prahy (2015/12/115)

Nájemní smlouva – SH ČMS-Sbor dobrovolných hasičů ve Vestci (2015/12/114)

Kupní smlouva – Ilona Kotašková, Ing. Ivo Kotaška (2015/12/113)

Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny – ČEZ Prodej, s.r.o. (2015/12/112)

Kupní smlouva – Jan Mynář, Lucie Mynářová (2015/12/111)

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo – SMP CZ, a.s. (2015/11/110)

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě – Ústav molekulární genetiky AV ČR, v.v.i. (2015/11/109)

Smlouva o smlouvě budoucí o realizaci přeložky distribučního zařízení – ČEZ Distribuce, a.s. (2015/11/108)

Kupní smlouva č. UZSVM/S/17309/2015 – HMSU – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (2015/11/107)

Smlouva směnná – WANZL spol. s r.o. (2015/11/106)

Smlouva směnná – Václav Brejla (2015/10/105)

Smlouva o dodávce vody a odvodu vody do kanalizace – Ústav molekulární genetiky AV ČR, v.v.i. (2015/10/104)

Smlouva o kontrolní činnosti – ALAS AUDIT s.r.o. (2015/10/103)

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene-služebnosti a smlouva o právu provést stavbu – ČEZ Distribuce, a.s. (2015/10/102)

Smlouva o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě – ČEZ Distribuce, a.s. (2015/10/101)

Smlouva o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě – ČEZ Distribuce, a.s. (2015/10/100)

Smlouva o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě – ČEZ Distribuce, a.s. (2015/10/99)

Smlouva o nájmu a provozování vodovodů a kanalizací – Technické služby obce Vestec, s.r.o. (2015/10/98)

Dodatek č. 13 ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě (linky PID č. 326 a 327) – ARRIVA PRAHA, s.r.o. (2015/10/97)

Dodatek č. 12 ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě (linky PID č. 326 a 327) – ARRIVA PRAHA, s.r.o. (2015/10/96)

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o sdružení veřejných zadavatelů ze dne 13.10.2014 – BIOCEV z.s.p.o. (2015/10/95)

Dodatek č. 2 k Dohodě o spolupráci ze dne 22.7.2014 – BIOCEV z.s.p.o., Ústav molekulární genetiky AV ČR, v.v.i. (2015/10/94)

Smlouva o právu provést stavbu – HVB Leasing Czech Republic s.r.o., CPI Delta, a.s. (2015/10/93)

Smlouva o poskytování služeb – PROKONZULT advisory a.s. (2015/09/92)

Smlouva o provozování sběrného dvora obce Vestec – Technické služby obce Vestec, s.r.o. (2015/09/91)

Smlouva o spolupráci a úhradě kompenzačního příspěvku na vybudování navazující základní infrastruktury obce – Koopman International Prague s.r.o. (2015/09/90)

Dodatek č. 2 k smlouvě o nájmu služebního bytu – Veronika Šachová (2015/09/89)

Smlouva o dílo – Univerzální stavební, a.s. (2015/08/88)

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě – ČEZ Distribuce, a.s. (2015/08/87)

Smlouva o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny – ČEZ Distribuce, a.s. (2015/08/86)

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene-služebnosti – ČEZ Distribuce, a.s. (2015/08/85)

Kupní smlouva – PEKASS a.s. (2015/07/84)

Smlouva o dílo – Hroší stavby Morava a.s. (2015/07/83)

Smlouva o výpůjčce ploteru – Technické služby obce Vestec, s.r.o. (2015/06/82)

Smlouva o vykonání přezkoumání hospodaření – ATLAS AUDIT s.r.o. (2015/06/81)

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo – Tomáš Mach (2015/06/80)

Smlouva o zajištní svozu a likvidace směsného, separovaného, biologicky rozložitelného odpadu a úklidu kontejnerových stanovišť – Technické služby obce Vestec, s.r.o. (2015/06/79)

Podnájemní smlouva – Technické služby obce Vestec, s.r.o. (2015/06/78)

Dodatek č. 4 ke smlouvě č. 2500138 – AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. (2015/06/77)

Dodatek č. 8 ke smlouvě č. 2200097 – AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. (2015/06/76)

Smlouva o připojení odběrného elektronického zařízení k distribuční soustavě – ČEZ Distribuce, a.s. (2015/06/75)

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti – O2 Czech Republic, a.s. (2015/06/74)

Dodatek č. 1 k Dohodě vlastníků provozně souvisejících vodovodů o jejich vzájemných právech a povinnostech – Pražská vodohospodářská společnost a.s. (2015/06/73) 

Smlouva č. 13163511 o poskytnutí podory ze Státního fondu životního prostředí ČR – Státní fond životního prostředí České republiky (2015/06/72)

Smlouva o zajištění akce Vestecký ROCKÁček obce Vestec – 2.agentura JV AGENCY s.r.o. (2015/06/71)

Smlouva o výpůjčce – Technické služby obce Vestec, s.r.o. (2015/06/70)

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytování terénních sociálních služeb – Kvalitní podzim života, z.ú. (2015/05/69)

Kupní smlouva – Bc. Anna Kunstová (2015/05/68)

Kupní smlouva – Ing. Hana Kunstová (2015/05/67)

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě – Středočeský kraj (2015/05/66)

Smlouva o účinkování skupiny Argema v kulturním pořadu – AGENTURA ONE PRODUCTION (2015/05/65)

Rámcová smlouva o dodávce služeb – ÚVT Internet s.r.o. (2015/05/64)

Smlouva o připojení odběrného elektronického zařízení k distribuční soustavě – ČEZ Distribuce, a.s. (2015/05/63)

Smlouva o dílo 2016/3  – KAPEX s.r.o. (2015/05/62)

Smlouva o výpůjčce a používání klecových kontejnerů pro skladování elektrozařízení – ASEKOL s.r.o. (2015/05/61)

Smlouva o zajištění zpětného odběru elektrozařízení – ASEKOL s.r.o. (2015/05/60)

Smlouva o revolvingovém úvěru – Komerční banka, a.s. (2015/05/59)

Smlouva o pronájmu zařízení na měření rychlosti silničních vozidel – Město Mníšek pod Brdy (2015/05/58)

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti – O2 Czech Republic a.s. (2015/05/57)

Licenční smlouva o veřejném provozování – OSA-Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, z.s. (2015/05/56)

Smlouva o budoucí smlouvě darovací – Středočeský kraj (2015/05/55)

Smlouva darovací – Středočeský kraj (2015/05/54)

Smlouva o dílo – J.L.T. – stavební společnost, spol. s r.o. (2015/05/53)

Nájemní smlouva – Technické služby obce Vestec, s.r.o. (2015/04/52)

Smlouva o prodeji OV PS28/570130 – AB Auto Brejla s.r.o. (2015/04/51)

Mandátní smlouva – HELPO-služby v PO a BOZP s.r.o. (2015/04/50)

Smlouva o prodeji osobního motorového vozidla – AutoBezděk s.r.o. (2015/04/49)

Smlouva směnná – Karel Šmíd (2015/04/48)

Smlouva o finančním leasingu – ŠkoFIN s.r.o. (2015/04/47)

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo k inženýrské činnosti – HW PROJEKT, s.r.o. (2015/04/46)

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2011/006 – PROVOD-inženýrská společnost, s.r.o. (2015/04/45)

Smlouva o dílo – PROKONZULT advisory a.s. (2015/04/44)

Smlouva o dílo – SMP CZ, a.s. (2015/04/43)

Smlouva č. 14207043 o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR – Státní fond životního prostředí České republiky (2015/04/42)

Smlouva o výpůjčce – Technické služby obce Vestec, s.r.o. (2015/03/41)

Smlouva o výpůjčce – Technické služby obce Vestec, s.r.o. (2015/03/40)

Smlouva o výpůjčce – Technické služby obce Vestec, s.r.o. (2015/03/39)

Smlouva o výpůjčce – Technické služby obce Vestec, s.r.o. (2015/03/38)

Smlouva o výpůjčce – Technické služby obce Vestec, s.r.o. (2015/03/37)

Smlouva o výpůjčce – Technické služby obce Vestec, s.r.o. (2015/03/36)

Smlouva o výpůjčce – Technické služby obce Vestec, s.r.o. (2015/03/35)

Smlouva o výpůjčce – Technické služby obce Vestec, s.r.o. (2015/03/34)

Smlouva o dílo č. 2015/27 – PROVOD-inženýrská společnost, s.r.o. (2015/03/33)

Smlouva o dílo o inženýrské činnosti – HW PROJEKT, s.r.o. (2015/03/32)

Servisní smlouva – ÚVT Internet, s.r.o. (2015/03/31)

Dodatek č. 11 ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě (PID č. 326 a 327) – ARRIVA PRAHA, s.r.o. (2015/03/30)

Smlouva o realizaci překládky sítě elektronických komunikací č. VPI/PH/2015/29 – O2 Czech Republic, a.s. (2015/03/29)

Příkazní smlouva č. 11-2015 – ENVI Agentura Trunda s.r.o. (2015/03/28)

Příkazní smlouva č. 10-15 na zajištění činností pro zpracování žádosti o podporu z MŠMT ČR – ENVI Agentura Trunda s.r.o. (2015/03/27)

Smlouva o zřízení věcného břemene-služebnosti – ČEZ Distribuce, a.s. (2015/03/26)

Smlouva o zřízení věcného břemene-služebnosti – ČEZ Distribuce, a.s. (2015/03/25)

Smlouva o zřízení věcného břemene-služebnosti – ČEZ Distribuce, a.s. (2015/03/24)

Smlouva o zřízení věcného břemene-služebnosti – ČEZ Distribuce, a.s. (2015/03/23)

Smlouva o zřízení věcného břemene-služebnosti – ČEZ Distribuce, a.s. (2015/03/22)

Kupní smlouva č. KSK/4205/2014 – ČEZ Distribuce, a.s. (2015/03/21)

Dohoda o předčasném ukončení leasingové smlouvy z důvodu zničení předmětného vozidla – ŠkoFIN s.r.o. (2015/03/20)

Rámcová smlouva – Technické služby obce Vestec, s.r.o. (2015/03/19)

Dodatek č. 3 ke smlouvě č. 2500138 – AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. (2015/02/18)

Dodatek č. 3 ke smlouvě č. 11026477 – AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. (2015/02/17)

Dodatek č. 7 ke smlouvě č. 2200097 – AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. (2015/02/16)

Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o výkonu úkolů obecní policie – Obec Dolní Břežany (2015/02/15)

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene-služebnosti – ČEZ Distribuce, a.s. (2015/02/14)

Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 11005031 – AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. (2015/02/13)

Smlouva o dodávce vody a odvodu vody do kanalizace – Vodohospodářská společnost Benešov, s.r.o. (2015/02/12)

Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě – O2 Czech Republic a.s. (2015/02/11)

Smlouva o provedení terénních úprav – BBA-MONOLIT, s.r.o. (2015/02/10)

Smlouva o správě a údržbě obecního majetku – Technické služby obce Vestec, s.r.o. (2015/02/09)

Dodatek č. 6 ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě (linka PID č. 606) – ARRIVA PRAHA s.r.o. (2015/02/08)

Dodatek č. 5 ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě (linka PID č. 339) – ARRIVA PRAHA s.r.o. (2015/02/07)

Dodatek č. 6 ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě (linka PID č. 337) – ARRIVA PRAHA s.r.o. (2015/02/06)

Dodatek č. 8 ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě (linka PID č. 332 a 362) – ARRIVA PRAHA s.r.o. (2015/02/05)

Dodatek č. 10 ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě (linka PID č. 326 a 327) – ARRIVA PRAHA, s.r.o. (2015/02/04)

Dodatek č. 2 ke smlouvě o spolupráci a úhradě kompenzačního příspěvku na vybudování navazující základní infrastruktury obce ze dne 7.9.2012 – STAVING Olomouc, s.r.o. (2015/01/03)

Smlouva o poskytování právních služeb – Kaplan & Nohejl, advokátní kancelář s.r.o. (2015/01/02)

Smlouva o dílo – RENASTAV s.r.o. (2015/01/01)

2014

Dodatek č. 9 ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě (linky PID č. 326 a 327) – ARRIVA PRAHA s.r.o. (2014/12/128)

Smlouva o poskytování terénních sociálních služeb – Kvalitní podzim života, z.ú. (2014/12/127)

Dodatek č. 1 k mandátní smlouvě ze dne 27.9.2013 – Lenka Klestilová (2014/12/126)

Smlouva o dílo – POLAK CZ s.r.o. (2014/12/125)

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o sdružení veřejných zadavatelů ze dne 13.10.2014 – BIOCEV z.s.p.o. (2014/12/124)

Dodatek č. 1 k Dohodě o spolupráci ze dne 22.7.2014 – BIOCEV z.s.p.o., Ústav molekulární genetiky AV ČR, v.v.i. (2014/12/123)

Smlouva o dílo – PROKONZULT advisory a.s. (2014/12/122)

Dohoda vlastníků provozně souvisejících vodovodů o jejich vzájemných právech a povinnostech – Pražská vodohospodářská společnost a.s., Obec Dolní Břežany, Obec Zlatníky-Hodkovice (2014/12/121)

Dohoda vlastníků provozně souvisejících vodovodů o jejich vzájemných právech a povinnostech – Pražská vodohospodářská společnost a.s. (2014/12/120)

Dohoda vlastníků provozně souvisejících vodovodů o jejich vzájemných právech a povinnostech – Pražská vodohospodářská společnost a.s. (2014/12/119)

Smlouva o nájmu pozemků – SAFINA ASSETS, a.s., Obec Dolní Břežany, Obec Zlatníky-Hodkovice (2014/12/118)

Smlouva o zřízení věcného břemene-služebnosti – ČEZ Distribuce, a.s. (2014/12/117)

Smlouva o zřízení věcného břemene-služebnosti – ČEZ Distribuce, a.s. (2014/12/116)

Smlouva o provedení terénních úprav – DEKINVEST, uzavřený investiční fond, a.s. (2014/11/115)

Smlouva o provedení terénních úprav – Ing. Michal Dřevo (2014/11/114)

Smlouva o provedení terénních úprav – Pavel Rác (2014/11/113)

Smlouva o provedení terénních úprav a stavby dešťové kanalizace – DELIKOMAT s.r.o. (2014/11/112)

Dohoda o bezhotovostní úhradě cen poštovních služeb – Česká pošta, s.p. (2014/11/111)

Smlouva č. 13162886 o poskytnutí podpory – Státní fond životního prostředí ČR (2014/11/110)

Dodatek č. 2 ke smlouvě č. 11026477 – AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. (2014/11/109)

Dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu – MODERNÍ KUCHYNĚ.CZ s.r.o. (2014/11/108)

Kupní smlouva – Le Long Dang (2014/10/107)

Smlouva o bezúplatném převodu – Sheridan, a.s. (2014/10/106)

Darovací smlouva – Základní škola Campanus (2014/10/105)

Darovací smlouva – Základní škola Campanus (2014/10/104)

Smlouva o sdružení veřejných zadavatelů – BIOCEV z.s.p.o. (2014/10/103)

Nájemní smlouva – SAFINA ASSETS, a.s. (2014/10/102)

Smlouva o zřízení služebnosti – SAFINA ASSETS, a.s. (2014/10/101)

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo – J.L.T.-stavební společnost, spol. s r.o. (2014/10/100)

Nájemní smlouva – Jaroslav Peták (2014/10/99)

Dohoda o vzájemné spolupráci a poskytnutí příspěvku – Obec Ohrobec (2014/10/98)

Dohoda o vzájemné spolupráci a poskytnutí příspěvku – Obec Ohrobec (2014/10/97)

Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny – ČEZ Prodej, s.r.o. (2014/10/96)

Smlouva o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě – ČEZ Distribuce, a.s. (2014/10/95)

Smlouva o dodávce vody, odvodu vody do kanalizace – Vodohospodářská společnost Benešov, s.r.o. (2014/10/94)

Smlouva o zřízení věcného břemene-služebnosti – ČEZ Distribuce, a.s., AZ Elektrostav, a.s. (2014/10/93)

Smlouva o kontrolní činnosti – ATLAS AUDIT s.r.o. (2014/09/91)

Smlouva o zpracování žádosti o podporu z veřejných prostředků – CAUTUS PROJECTS a.s. (2014/09/90)

Smlouva o zpracování žádosti o podporu z veřejných prostředků – CAUTUS PROJECTS a.s. (2014/09/89)

Smlouva o zajištění zpětného odběru elektrozařízení – ELEKTROWIN a.s. (2014/09/88)

Smlouva o dílo – Tomáš Mach (2014/09/87)

Smlouva o sběru, přepravě a odstraňování biologicky rozložitelného odpadu č. 11026724 – AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. (2014/09/86)

Dodatek č.: 6 smlouvy č.: 2200097 – AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. (2014/09/85)

Dohoda o provedení stavby – Iva Rosenbaumová a Mgr. Pavel Rosenbaum (2014/09/84)

Smlouva o zajištění dopravních služeb – DATA AUTOTRANS s.r.o. (2014/09/83)

Dodatek č. 1 k smlouvě o nájmu služebního bytu – Veronika Šachová (2014/08/82)

Smlouva č. 14/2014 o poskytnutí licence na kartografické dílo – Map Design, s.r.o. (2014/08/81)

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti č. 100884-000-00 _ T-Mobile Czech Republic a.s. (2014/08/80)

Smlouva o dílo – naplnění statistických dat do databáze inCity – Intelis, s.r.o. (2014/08/79)

Smlouva o poskytování služeb inCity – Intelis, s.r.o. (2014/08/78)

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 6.2.2014 – Nakladatelství Petr Polda, s.r.o. (2014/08/77)

Zástavní smlouva k nemovitosti/nemovitostem č. 146/14/400 – Oberbank AG pobočka Česká republika (2014/08/76)

Smlouva č. 11095886 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí – SFŽPČR (2014/08/75)

Smlouva darovací – Středočeský kraj (2014/08/74)

Smlouva o zřízení služebností – DEKINVEST, uzavřený investiční fond, a.s. (2014/08/73)

Licenční smlouva o veřejném provozování – OSA-Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, z.s. (2014/07/72)

Dohoda o spolupráci –  BIOCEV z.s.p.o., Ústav molekulární genetiky AV ČR, v.v.i. (2014/07/71)

Darovací smlouva – Fond ohrožených dětí (2014/07/70)

Smlouva o dodávce vody, odvodu vody do kanalizace – Vodohospodářská společnost Benešov, s.r.o. (2014/07/69)

Smlouva o vykonání přezkoumání hospodaření – ATLAS AUDIT s.r.o. (2014/07/68)

Smlouva o dílo č. SD01214 – ONYX wood spol. s r.o. (2014/07/67)

Smlouva – Obec Dolní Břežany, Obec Zlatníky – Hodkovice, Obec Vestec (2014/07/66)

Smlouva o spolupráci – Hana Aldebert, Josiane Woolf (2014/07/65)

Smlouva o smlouvě budoucí – Hana Aldebert, Josiane Woolf (2014/07/64)

Příkazní smlouva – Barbora Tesaříková (2014/07/63)

Smlouva o spolupráci a úhradě kompenzačního příspěvku na vybudování navazující základní infrastruktury obce – Jitka Šindelářová (2014/06/62)

Dodatek č. 8 ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě na roky 2010 až 2019 – linky 326 a 327 (2014/06/61)

Kupní smlouva – AB Auto Brejla s.r.o. – Škoda Rapid (2014/06/60)

Smlouva o finančním leasingu – ŠkoFIN s.r.o. – Škoda Rapid (2014/06/59)

Smlouva o převzetí odpadů na zařízení pro sběr a třídění odpadu Radlík-Jílové – AVE CZ ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ s.r.o. (2014/06/58) 

Smlouva o dodání a montáži výrobků, zařízení veřejných míst a herních prvků – Aquafun s.r.o. (2014/06/57)

Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny – ČEZ Prodej, s.r.o. (2014/06/56)

Smlouva o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny – ČEZ Distribuce, a.s. (2014/06/55)

Smlouva o provedení stavby – Obec Jesenice (2014/06/54)

Dohoda o úpravě smluv o sdružených službách dodávky elektřiny ze sítí NN – ČEZ Prodej, s.r.o. (2014/06/53)

Smlouva o sdružených službách dodávky plynu – ČEZ Prodej, s.r.o. (2014/06/52)

Dohoda o ukončení smlouvy – Petra Slámová, Libor Sedláček (2014/06/51)

Dodatek č. 4 ke Smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě (linka PID č. 339) – ARRIVA PRAHA, s.r.o. (2014/05/50)

Dodatek č. 4 ke Smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě (linka PID č. 337) – ARRIVA PRAHA, s.r.o. (2014/05/49)

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů – EKO-KOM, a.s. (2014/05/48)

Smlouva o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů – EKO-KOM, a.s. (2014/05/47)

Dodatek č. 5 ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě (linka PID č. 606) – ARRIVA PRAHA, s.r.o. (2014/05/46)

Dodatek č. 7 ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě (linky PID č. 332 a 362) – ARRIVA PRAHA, s.r.o. (2014/05/45)

Dodatek č. 7 ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě (linky PID č. 326 a 327)- ARRIVA PRAHA, s.r.o. (2014/05/44)

Smlouva o poskytnutí inzerce a souvisejících služeb – JNT MEDIA s.r.o. (2014/05/43)

Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o zajišťování výkonu úkolů Obecní policie Vestec – Obec Ohrobec (2014/05/42)

Smlouva směnná – de la Barba Palacio Jose Ismael, Fernández y García de los Ríos Ricardo (2014/05/41)

Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo č. 13/03/2014/M – Stavební společnost Šlehofer, s.r.o. (2014/05/40)

Smlouva o spolupráci  – CEREK-evidence jízdních kol s.r.o. (2014/05/39)

Kupní smlouva – Kamýk Developers s.r.o., Staviltech s.r.o. (2014/05/38)

Darovací smlouva – Petr Kořínek (2014/04/37)

Smlouva o spoluužívání komunikace – ECP a.s. (2014/04/36)

Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny – ČEZ Prodej, s.r.o. (2014/04/35)

Smlouva o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě – ČEZ Distribuce, a.s. (2014/04/34)

Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny – ČEZ Prodej, s.r.o. (2014/04/33)

Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny – ČEZ Prodej, s.r.o. (2014/04/32)

Smlouva o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě – ČEZ Distribuce, a.s. (2014/04/31)

Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny – ČEZ Prodej, s.r.o. (2014/04/30)

Smlouva o připojení odběrného elektrického  zařízení k distribuční soustavě – ČEZ Distribuce, a.s. (2014/04/29)

Smlouva o dílo – Stavební společnost Šlehofer, s.r.o. (2014/04/28)

Smlouva o dílo – Stavební společnost Šlehofer, s.r.o. (2014/04/27)

Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 11026477 – AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., (2014/04/26)

Smlouva o zpracování žádosti o poskytnutí dotace – CZECHIA GROUP s.r.o. (2014/04/25)

Smlouva o zhotovení díla – Ing. Klára Salzmann, Ph.D. (2014/04/24)

Dohoda o úpravě soupisu dokladů a účtů u akce OPŽP č. 11100144 – Státní fond životního prostředí České republiky (2014/03/23)

Smlouva o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě – ČEZ Distribuce, a.s. (2014/03/22)

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě – Telefónica Czech Republic, a.s. (2014/03/21)

Smlouva o budoucí smlouvě – SAFINA ASSETS, a.s. (2014/03/20))

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu provést stavbu – ČEZ Distribuce, a.s. (2014/03/19)

Mandátní smlouva – Daniel Kulfíř (2014/03/18)

Smlouva o dílo č. 140314/01/836 – J.L.T.-stavební společnost, spol. s r.o. (2014/03/17)

Mandátní smlouva – Marek Kowalewski (2014/03/16)

Mandátní smlouva – Jan Chadraba, IT Podpora a Servis (2014/03/15)

Smlouva o užití databáze ZABAGED – GEPRO, spol. s r.o. (2014/03/14)

Smlouva o dílo  – Taxus, spol. s r.o. (2014/03/13)

Smlouva o zajištění akce Vestecký ROCKáček obce Vestec – JV AGENCY s.r.o. (2014/03/12)

Smlouva o dílo na zhotovení ÚP – ing.akad.arch. Petr Foglar (2014/02/11)

Dodatek č. 1 k Dohodě o bezhotovostní úhradě cen poštovních služeb – Česká pošta, s.p. (2014/02/10)

Smlouva o spolupráci – Obec Jesenice (2014/02/09)

Dodatek č. 1 k dohodě o narovnání ze dne 12.2.2009 – Obec Dolní Břežany, Obec Zlatníky – Hodkovice (2014/02/08)

Nájemní – servisní a materiálová smlouva č. 214 – Jiří Tourek, T-Agency (2014/02/07)

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě – ČEZ Distribuce, a.s. (2014/02/06)

Dodatek k licenční smlouvě – TRIADA, spol. s r.o. (2014/02/05)

Smlouva o dílo – Nakladatelství Petr Polda, s.r.o. (2014/02/04)

Smlouva č. 12108182 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR – Státní fond životního prostředí České republiky (2014/01/03)

Smlouva o poskytování služeb v oblasti nakládání s odpady – AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. (2014/01/02)

Smlouva o dílo – Tomáš Mach (2014/01/01)

2013

Dodatek č. 5 smlouvy o nakládání s komunálním odpadem č. 2200097 – AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. (2013/12/145)

Smlouva o nájmu služebního bytu – Veronika Šachová (2013/12/144)

Darovací smlouva – Junák-svaz skautů a skautek ČR (2013/12/143)

Dodatek č. 1 k mandátní smlouvě – Allowance s.r.o. (2013/12/142)

Smlouva o dílo – J.L.T.-stavební společnost, spol. s r.o. (2013/12/141)

Dodatek ke smlouvě o uzavření budoucí smlouvy o připojení elektrického zařízení k distribuční soustavě – ČEZ Distribuce, a.s. (2013/12/140)

Dodatek ke smlouvě o uzavření budoucí smlouvy o připojení elektrického zařízení k distribuční soustavě – ČEZ Distribuce, a.s. (2013/12/139)

Smlouva o budoucí smlouvě darovací – Ing. Jan Fořt (2013/12/138)

Rámcová kupní smlouva – DEKTRADE  a.s. (2013/12/137)

Kupní smlouva – Nguyen Trung Tuan, Le Thi Anh Tuyet (2013/12/136)

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o spolupráci a poskytnutí příspěvku – Ing. Jan Fořt (2013/12/135)

Smlouva o dílo č. 02/12/2013/M – Stavební společnost Šlehofer, s.r.o. (2013/12/134)

Dodatek č. 4 ke kupní smlouvě – AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. (2013/12/133)

Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo – SWIETELSKY stavební s.r.o. OZ DS STŘED (2013/12/132)

Smlouva o právu provést stavbu – EXBIO Praha a.s. (2013/11/131)

Smlouva o nájmu – MODERNÍ KUCHYNĚ.CZ s.r.o. (2013/11/130)

Rámcová kupní smlouva – VEREBEX spol. s r.o. (2013/11/129)

Smlouva o zřízení věcného břemene – ČEZ Distribuce, a.s. (2013/11/128)

Kupní smlouva – Ivana Lhotáková (2013/11/127)

Smlouva č. SM1300001368 – Městská část Praha 11 (2013/10/126)

Dohoda o ukončení smlouvy o nájmu – Milan Micka (2013/10/125)

Kupní smlouva – Int. Miroslav Lhoták, Lucie Lhotáková (2013/10/124)

Kupní smlouva – Zdeňka Čmelinská, Otakar Čmelinský (2013/10/123)

Mandátní smlouva – Jitka Lehoučková (2013/10/122)

Kupní smlouva – A-TEC servis s.r.o. (2013/09/121)

Mandátní smlouva – Lenka Klestilová (2013/09/120)

Smlouva o dílo č. 2013/101 – PROVOD – inženýrská společnost, s.r.o. (2013/09/119)

Licenční smlouva o veřejném provozování – OSA-Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, o.s. (2013/09/118)

Smlouva o poskytování dotace k zajištění pečovatelské služby – Lenka Klestilová (2013/09/117)

Nájemní smlouva – Honební společenstvo Jesenice-Vestec (2013/09/116)

Smlouva o dílo – ZEPRIS s.r.o. (2013/09/115)

Smlouva o dílo – CTS corp., s.r.o. (2013/09/114)

Dodatek ke smlouvě o dílo č. 1  (smlouva o dílo z roku 2011) – CTS corp., s.r.o. (2013/09/113)

Smlouva o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR – Státní fond životního prostředí České republiky (2013/09/112)

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o externí spolupráci – Jakub Kvasnička (2013/08/111)

Smlouva o zajištění dopravních služeb – DATA AUTOTRANS s.r.o. (2013/08/110)

Smlouva o kontrolní činnosti – ATLAS AUDIT s.r.o. (2013/08/109)

Smlouva o připojení k distribuční soustavě – Pražská plynárenská Distribuce, a.s. (2013/08/108)

Dodatek č. 1  k Smlouvě o nájmu pozemku – M. Havlíček, Ing. E. Koňáková (2013/08/107)

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy kupní o prodeji nemovitosti – ČEZ Distribuce, a.s. (2013/07/106)

Smlouva o spolupráci – Česká zemědělská univerzita v Praze (2013/07/105)

Smlouva o zřízení věcného břemene – Telefónica Czech Republic, a.s. (2013/07/104)

Smlouva o využití sběrného místa pro účely zpětného odběru elektrozařízení  – REMA Systém, a.s. (2013/07/103)

Dodatek č. 3 k Smlouvě o dílo – Warex spol. s r.o. (2013/07/102)

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouva o právu stavby – ČEZ Distribuce, a.s. (2013/07/101)

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – ČEZ Distribuce, a.s. (2013/07/100)

Dodatek č. 1 smlouvy o dílo – EKIS, spol. s r.o., Stavební společnost Šlehofer s.r.o. (2013/07/99)

Kupní smlouva č. 9130000180 – VB Leasing CZ, spol. s r.o. (2013/07/98)

Kupní smlouva č. 9130000180 – RUPEXIM s.r.o. (2013/07/97)

Smlouva o budoucí kupní smlouvě č. 3/2013 (2013/07/96)Doložka

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo – Markéta Vysloužilová (2013/06/95)

Smlouva o nájmu – Mgr. Petr Šmíd (2013/06/94)

Smlouva o dílo – AGRO Jesenice u Prahy a.s. (2013/06/93)

Dodatek č. 3 ke kupní smlouvě – AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. (2013/06/92)

Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo – SWIETELSKI stavební s.r.o. OZ DS STŘED (2013/06/91)

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o úvěru – Česká spořitelna, a.s. (2013/06/90)

Smlouva o uložení odpadů na skládce č. 022/2013/JK – AVE CZ ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ s.r.o. (2013/06/89)

Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny – ČEZ Prodej, s.r.o. (2013/06/88)

Smlouva o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě – ČEZ Distribuce, a.s. (2013/06/87)

Dodatek č. 1 smlouvy 12_SOBS01_4120863583 – ČEZ Distribuce, a.s. (2013/06/86)

Dodatek č. . 1 smlouvy 12_SOBS01_4120863581 – ČEZ Distribuce, a.s. (2013/06/85) 

Smlouva o budoucí kupní smlouvě č. 2/2013 (2013/06/84)

Smlouva o zřízení věcného břemene – ČEZ Distribuce, a.s. (2013/06/83)

Smlouva o zřízení věcného břemene – ČEZ Distribuce, a.s. (2013/06/82)

Smlouva o vystoupení – Antonín Kny-Umělecká agentura KNY (2013/06/81)

Dohoda o plánované pomoci na vyžádání – ČR-Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje (2013/06/80)

Dodatek č. 2 ke Kupní smlouvě – AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. (2013/06/79)

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo – SWIETELSKY stavební s.r.o. OZ DS STŘED (2013/06/78)

Smlouva o vykonání přezkoumání hospodaření – ATLAS AUDIT s.r.o. (2013/06/77)

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemne a smlouvu o právu stavby – ČEZ Distribuce, a.s. (2013/05/76)

Smlouva o dílo – Hřiště, s.r.o. (2013/05/75)

Kupní smlouva – ATS-TELCOM PRAHA a.s. (2013/05/74)

Dodatek č. 2 k Smlouvě o dílo – WAREX spol. s r.o. (2013/05/73)

Mandátní smlouva – Allowance s.r.o. (2013/05/72)

Smlouva o spolupráci – Základní škola Campanus (2013/05/71)

Smlouva darovací – Sheridan a.s. (2013/05/70)

Leasingová smlouva – VB Leasing CZ, spol. s r.o. (2013/05/69)

Kupní smlouva – PEKASS, a.s. (2013/05/68)

Rámcová smlouva o obchodování na finančním trhu – Komerční banka, a.s. (2013/05/67)

Smlouva o úvěru – Komerční banka, a.s. (2013/05/66)

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – ČEZ Distribuce, a.s. (2013/05/65)

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – ČEZ Distribuce, a.s. (2013/05/64)

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – ČEZ Distribuce, a.s. (2013/05/63)

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – ČEZ Distribuce, a.s. (2013/05/62)

Smlouva o dodávce – Artspect, a.s. (2013/05/61)

Smlouva o zajišťování pracovnělékařských služeb – GP Medical s.r.o. (2013/04/60)

Mandátní smlouvy – BlueFort s.r.o. (2013/04/59)

Mandátní smlouva – BlueFort s.r.o. (2013/04/58)

Nájemní smlouva – AGRO Jesenice u Prahy a.s. (2013/04/57)

Kupní smlouva k nemovitosti – AGRO Jesenice u Prahy a.s. (2013/04/56)

Smloua o poskytnutí investičního příspěvku – obec Dolní Břežany (2013/04/55)

Dodatek č. 1  ke Smlouvě o přijímání platebních karet – Česká spořitelna, a.s. (2013/04/54)

Smlouva o přijímání platebních karet – Česká spořitelna, a.s. (2013/04/53)

Dodatek č. 01 ke Smlouvě o úvěru – Česká spořitelna, a.s. (2013/04/52)

Smlouva o dodávce vody a odvádění odpadních vod – Vodohospodářská společnost Benešov, s.r.o. (2013/04/51)

Dohoda o ukončení smlouvy o dodávce vody č. VP 54 – Pražské vodovody a kanalizace, a.s. (2013/04/50)

Dohoda o ukončení smlouvy o dodávce vody č. VP 53 – Pražské vodovody a kanalizace, a.s. (2013/04/49)

Dohoda o ukončení smlouvy o dodávce vody č. VP 36 – Pražské vodovody a kanalizace, a.s. (2013/04/48)

Dohoda o ukončení smlouvy o dodávce vody č. VP 35 – Pražské vodovody a kanalizace, a.s. (2013/04/47)

Smlouva SM 1300000435 o zřízení společného spádového obvodu základní školy pro bezplatné plnění povinné školní docházky – Městská část Praha 11 (2013/04/46)

Dohoda o ukončení smlouvy č. SM 1100000011 – Městská část Praha 11 (2013/04/45)

Dohoda o ukončení smlouvy č. SM 0500001585 – Městská část Praha 11 (2013/04/44)

Mandátní smlouva č. 211/2013 – JUDr. Petr Sršeň-ANALYZ INVEST (2013/04/43)

Smlouva o budoucím bezúplatném převodu pozemků, technické infrastruktury a pozemních komunikací – Sheridan a.s. (2013/04/42)

Dohoda o úhradě částky – Sheridan a.s. (2013/04/41)

Kupní smlouva – Obec Olšany u Prostějova (2013/04/40)

Dohoda o ukončení podnájemní smlouvy – Český kynologický svaz (2013/04/39)

Smlouva o finančním leasingu – ŠkoFIN s.r.o. (2013/03/38)

Smlouva o prodeji OV – AB AUTO BREJLA (2013/03/37)

Smlouva o výpujčce – EKO-KOM, a.s. (2013/03/35)

Dodatek č. 4 ke smlouvě o závazku veřejné služby – Veolia Transport Praha, s.r.o. (2013/03/34)

Dodatek č. 3 ke smlouvě o závazku veřejné služby – Veolia Transport Praha, s.r.o. (2013/03/33) 

Dodatek č. 3 ke smlouvě o závazku veřejné služby – Veolia Transport Praha, s.r.o. (2013/03/32)

Dodatek č. 6 ke smlouvě o závazku veřejné služby – Veolia Transport Praha, s.r.o. (2013/03/31)

Veřejnoprávní smlouva k zajišťování činnosti podle zákona o obecní policii – Obec Zlatníky – Hodkovice (2013/03/30)

Veřejnoprávní smlouva k zajišťování činnosti podle zákona o obecní policii – Obec Ohrobec (2013/03/29)

Dodatek č. 1 ke Kupní smlouvě – AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. (2013/03/28)

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo – SWIETELSKY stavební s.r.o. OZ DS STŘED (2013/03/27)

Smlouva o realizaci přeložky distribučního zařízení – ČEZ Distribuce, a.s. (2013/03/26)

Smlouva o spolupráci a společném financování – Sheridan a.s. (2013/03/25)

Smlouva o úhradě neinvestičních výdajů – Městská část Praha 11 (2013/03/24)

Dodatek č. 1 k mandátní smlouvě – Marcela Chadrabová (2013/02/23)

Smlouva o dílo – HW PROJEKT, s.r.o. (2013/02/22)

Smlouva o dílo – HW PROJEKT, s.r.o. (2013/02/21)

Smlouva o dílo – AF-CITYPLAN s.r.o. (2013/02/20)

Dodatek č. 1 k Smlouvě o dílo – WAREX spol. s r.o. (2013/02/19)

Veřejnoprávní smlouva o výkonu úkolů obecní policie  – Obec Dolní Břežany (2013/02/18)

Smlouva o právu provést stavbu – CI-Logistika Vestec, s.r.o. (2013/02/17)

Smlouva o dílo – EKIS, spol. s r.o. a Stavební společnost Šlehofer, s.r.o. (2013/02/16)

Smlouva o dodávce služeb ÚVT, s.r.o. (2013/02/15)

Smlouva o běžném účtu – Česká národní banka (2013/02/14)

Smlouva o prodeji – Václav Brejla-AB Auto Brejla (2013/02/13)

Smlouva o finančním leasingu – ŠkoFIN s.r.o. (2013/02/12)

Uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě – ČEZ Distribuce, a.s. (2013/01/11)

Uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě – ČEZ Distribuce, a.s. (2013/01/10)

Nájemní – servisní a materiálová smlouva č. 113 – Jiří Tourek, T-Agency (2013/01/9)

Rámcová smlouva o partnerství a spolupráci – MAS Dolnobřežansko o.p.s. (2013/01/8)

Kupní smlouva – AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. (2013/01/7)

Smlouva o zřízení věcného břemene – ČEZ Distribuce, a.s. (2013/01/6)

Smlouva o dílo – SWIETELSKY stavební s.r.o. (2013/01/5)

Dodatek č. 8 ke smlouvě č.: VP 54 o dodávce pitné vody – Pražské vodovody a kanalizace, a.s. (2013/01/4)

Dodatek č. 9 ke smlouvě č.: VP 53 o dodávce pitné vody – Pražské vodovody a kanalizace, a.s. (2013/01/3)

Dodatek č. 13 ke smlouvě č.: VP 36 o dodávce pitné vody – Pražské vodovody a kanalizace, a.s. (2013/01/2)

Dodatek č. 13 ke smlouvě č.: VP 35 o dodávce pitné vody – Pražské vodovody a kanalizace , a.s. (2013/01/1)

2012

Smlouva o nájmu pozemku – Dagmar Knotková, Jaroslav Tykal (2012/12/101)

Darovací smlouva – Junák-svaz skautů a skautek ČR (2012/12/100)

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytování dotace k zajištění pečovatelské služby – Občanské sdružení Most k domovu (2012/12/99)

Darovací smlouva – Sdružení Linka bezpečí (2012/12/98)

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o spolupráci – BIOCEV z.s.p.o. (2012/12/97)

Smlouva o úvěru – Česká spořitelna, a.s. (2012/12/96)

Smlouva o spolupráci a úhradě kompenzačního příspěvku na vybudování navazující základní infrastruktury obce – TOP-BIO, s.r.o. (2012/12/95)

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – TOP-BIO, s.r.o. (2012/12/94)

Pojistná smlouva o pojištění právní ochrany územní samosprávy – DAS, Obec Vestec (2012/12/93)

Smlouva o dodávce vody – VHS Benešov (2012/12/92)

Smlouva o nájmu – Mgr. Petr Šmíd (2012/11/91)

Kupní smlouva  – STAVING Olomouc, s.r.o. (2012/11/90)

Smlouva o dílo – Markéta Vysloužilová (2012/11/89)

Uzavření budoucí smlouvy o přípojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě – ČEZ Distribuce, a.s. (2012/11/88)

Uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě – ČEZ Distribuce, a.s. (2012/11/87)

Smlouva o úhradě neinvestičních výdajů – Městská část Praha-Šeberov (2012/11/86)

Mandátní smlouva č. 202/2012 – JUDr. Petr Sršeň-ANALYZ INVEST (2012/11/85)

ohoda o změně trasy tlakové části “Splaškové kanalizace Nad Kopcovitými lukami” – Sheridan, a.s. (2012/11/84)

Smlouva o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene – Sheridan a.s. (2012/11/83) 

Smlouva o dílo na provedení stavebních prací – WAREX spol. s r.o. (2012/11/82)

Dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu pozemku – Dagmar Knotková, Jaroslav Tykal (2012/11/81)

Dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu pozemku – Jaroslav Klimeš (2012/11/80)

Smlouva o dílo – Ing. Marek Stádník (2012/11/79)

Dodatek č. 4 ke smlouvě č. 2200097 – AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. (2012/11/78)

Dodatek č. 2 ke smlouvě č. 2500138 – AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. (2012/11/77)

Smlouva o vykonání přezkoumání hospodaření , Dodatek č. 1 ke smlouvě uzavřené dne 27.7.2012 – ATLAS AUDIT s.r.o. (2012/10/76)

Smlouva směnná – Luboš Pelikán (2012/10/75)

Uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě  – ČEZ Distribuce, a.s. (2012/10/74)

Smlouva o umístění koncového prvku varování a vyrozumění obyvatelstva – Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje (2012/10/73)

Smlouva o právu stavby – DEKINVEST, uzavřený investiční fond, a.s. (2012/10/72)

Smlouva o spolupráci a úhradě kompenzačního příspěvku na vybudování navazující základní infrastruktury obce  – DEKINVEST, uzavřený investiční fond, a.s. (2012/10/71)

Dohoda o úhradě poměrné části vedlejších rozpočtových nákladů – Sheridan, a.s. (2012/10/70)

Smlouva o demontáži, uložení a zpětné montáži čerpadel a elektroinstalace ČS Vestec – ENVI-PUR, s.r.o. (2012/10/69)

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o úvěru – Komerční banka, a.s. (2012/10/68)

Smlouva o zřízení věcného břemene –  ČEZ Distribuce, a.s (2012/10/67)

Smlouva o úhradě kompenzačního příspěvku na vybudování navazující základní infrastruktury obce – T.LAND a.s.(2012/10/66)

Smlouva o podnájmu pozemků – SAFINA, a.s., Obec Dolní Břežany, Obec Zlatníky – Hodkovice (2012/10/65)

Dohoda o ukončení nájemní smlouvy – SAFINA ASSETS, a.s., Obec Dolní Břežany, Obec Zlatníky – Hodkovice (2012/09/64)

Smlouva o smlouvě budoucí – SAFINA ASSETS, a.s. (2012/09/63)

Darovací smlouva – Občanské sdružení TŘI (2012/09/62)

Dodatek č. 1 ke smlouvě o vázaném účtu – Raiffeisenbank a.s. (2012/09/61)

Smlouva o budoucí kupní smlouvě č. 1/2012 (2012/09/60)

Smlouva o dílo – Ing. Tomáš Řezníček (2012/09/59)

Smlouva o poskytnutí inzerce souvisejících služeb – JNT Média s.r.o. (2012/09/58)

Smlouva o zavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu stavby – ČEZ Distribuce, a.s. (2012/09/57)

Smlouva o uzavření věcného břemene a smlouvu o právu stavby – ČEZ Distribuce, a.s. (2012/09/57)

Dodatek č. 1 ke smlouvě a spolupráci a úhradě kompenzačního příspěvku na vybudování navazující základní infrastruktury obce – STAVING Olomou, s.r.o. (2012/09/56)

Smlouva o spolupráci a úhradě kompenzačního příspěvku na vybudování navazující základní infrastruktury obce – STAVING Olomou, s.r.o. (2012/09/55)

Smlouva o spolupráci a poskytnutí příspěvku – Ing. Jan Fořt (2012/08/54)

Smlouva darovací – Ing. Jan Fořt (2012/08/53)

Smlouva o vykonání přezkoumání hospodaření – ATLAS AUDIT, s.r.o. (2012/07/52)

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – DEKINVEST, uzavřený investiční fond, a.s. (2012/07/51)

Smlouva o dílo – HW PROJEKT, s.r.o. (Splašková kanalizace a komunikace – ulice K Šeberovu V Úhoru), (2012/07/50)

Smlouva o dílo – HW PROJEKT, s.r.o. (Splašková kanalizace a komunikace – ulice V Březí a V Úhoru), (2012/07/49)

Dohoda o přistoupení k části závazku – Sheridan a.s., J.L.T. – stavební společnost, spol. s r.o. (2012/07/48)

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – Telefónica Czech Republik, a.s., Sheridan, a.s. (2012/07/47)

Smlouva o úvěru – Komerční banka, a.s. (2012/06/46)

Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy na nemovitost – ČEZ Distribuce, a.s. (2012/06/45)

Smlouva o spolupráci – Obec Jesenice, ing. Jan Fořt (2012/06/44)

Smlouva o dílo – HW PROJEKT, s.r.o. (Splašková kanalizace pro lokalitu “Nad kopcovitými lukami”), (2012/06/43)

Smlouva o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene – Obec Jesenice (2012/06/42)

Dohoda o ukončení Smlouvy o dílo č. 11 046 _001 – ing. Arch. Radek Zeman (2012/06/41)

Smlouva o uzavření budoucích smluv o připojení odběrných elektrických zařízení k distribuční soustavě – ČEZ Distribuce, a.s. (2012/06/40)

Smlouva o uzavření budoucích smluv o připojení odběrných elektrických zařízení k distribuční soustavě – ČEZ Distribuce, a.s. (2012/06/39)

Smlouva o dílo – J.L.T. – stavební společnost, spol. s r.o. (2012/06/38)

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – Moučková Eva (2012/06/37)

Dodatek č. 1 ke koncesní smlouvě o provozování ATS Safina ze dne 29.7.2011 – Vodohospodářská společnost Benešov, s.r.o. (2012/06/36)

Smlouva darovací – MVDr. Preininger Luděk, ing. Eva Tmějová (2012/5/35)

Smlouva o technické podpoře – Triada, spol. s r.o., (2012/05/34)

Dodatek č. 3 o zvýšení počtu nádob na tříděný odpad – AVE CZ odpadové hospodářství, s.r.o. (2012/05/33)

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – Ing. Pavel Dvořák (2012/05/32)

Smlouva o bezúplatném převodu nemovitosti  – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (2012/05/31)

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (2012/05/30)

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o spolupráci ze dne 27.7.2012 – Česká zemědělská univerzita v Praze (2012/05/29)

Smlouva o připojení k distribuční soustavě kategorie maloodběratel-domácnost – Pražská plynárenská Distribuce, a.s. (2012/05/28)

Smlouva o připojení k distribuční soustavě kategorie maloodběratel-domácnost – Pražská plynárenská Distribuce, a.s. (2012/05/27)

Smlouva o připojení k distribuční soustavě kategorie maloodběratel-domácnost – Pražská plynárenská Distribuce, a.s.(2012/05/26)

Mandátní smlouva – Marcela Chadrabová (2012/04/25)

Smlouva o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny – ČEZ Distribuce, a.s. (2012/04/24)

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – Městská část Praha-Šeberov (2012/04/23)

Smlouva o zřízení věcného břemene – Telefónica Czech Republic, a.s. (2012/04/22)

Smlouva o úpravě vzájemných vztahů mezi smluvními stranami – Sheridan a.s., Pražská vodohospodářská společnost a.s., Pražské vodovody a kanalizace a.s. (2012/03/21)

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – Ing. Pavel Dvořák, Sheridan a.s., Pražská vodohospodářská společnost a.s. (2012/03/20)

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – Pražská vodohospodářská společnost a.s. (2012/03/19)

Smlouva o budoucí smlouvě darovací – Pražská vodohospodářská společnost a.s. (2012/03/18)

Mandátní smlouva – Obec Vestec x Veřejné zakázky s.r.o. (2012/03/17)

Smlouva o právu provést stavbu – Ivana Šídlová (2012/02/16)

Smlouva o právu provést stavbu – Stavební bytové družstvo Vestec v likvidaci (2012/02/15)

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny – ČEZ Distribuce, a.s. (2012/02/14)

Smlouva o spolupráci a uzavření budoucí smlouvy kupní – Pražská plynárenská Distribuce, a.s. (2012/02/13)

Smlouva o spolupráci a úhradě kompenzačního příspěvku na vybudování navazující základní infrastruktury obce – STAVING Olomouc, s.r.o. (2012/02/12)

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – Slovanka Development s.r.o. (2012/01/11)

Smlouva o zřízení věcného břemene – Pražská plynárenská Distribuce, a.s. (2012/01/10)

Smlouva o vázaném účtu – Raiffeisenbank a.s., Sheridan a.s. (2012/01/9)

Smlouva o zřízení věcného břemene – ČEZ Distribuce, a.s. (2012/01/8)

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – ČEZ Distribuce, a.s. (2012/01/7)

Dodatek č. 7 ke smlouvě č.: VP 54 ze dne 18.1.2005 o dodávce pitné vody – Pražské vodovody a kanalizace, a.s. (2012/01/6)

Dodatek č. 8 ke smlouvě č.: VP 53 ze dne 1.1.2004 o dodávce pitné vody – Pražské vodovody a kanalizace, a.s. (2012/01/5)

Dodatek č. 12 ke smlouvě č.: VP 36 ze dne 1.1.2001 o dodávce pitné vody – Pražské vodovody a kanalizace, a.s. (2012/01/4)

Dodatek č. 12 ke smlouvě č.: VP 35 ze dne 1.1.2001 o dodávce pitné vody – Pražské vodovody a kanalizace, a.s. (2012/01/3)

Smlouva o úhradě neinvestičních výdajů o předškolním, základním, středním vyšším odborném a jiném zvdělávání – Městská část Praha 11 “MŠ” (2012/01/2)

Smlouva o úhradě neinvestičních výdajů o předškolním, základním, středním vyšším odborném a jiném vzdělávání – Městská část Praha 11 “Žáci” (2012/01/1)

2011

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – ČEZ Distribuce, a.s. (2011/12/60)

Dodatek č. 1 k Smlouvě o nájmu – Milan Micka (2011/12/59)

Dodatek č. 2 ke smlouvě č. 2200097 – AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. “Svoz tříděného tetrapaku od 1.1.2012” (2011/12/58)

Smlouva o nájmu nebytových prostor a některého technického vybavení – AGRO Jesenice u Prahy a.s. (2011/12/57)

Smlouva o výpůjčce – Příspěvková organizace Mateřská škola Vestec (2011/12/56)

Smlouva o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene – Ing. Pavel Dvořák (2011/12/55)

Smlouva mandátní č. 15-2011 – Fair Care s.r.o. “Projektová dokumentace Splašková kanalizace Vestec” (2011/12/54)

Smlouva o dodávce mobilních sledovacích jednotek a poskytování služby Sleduj auta – Sleduj auta.cz, s.r.o. (2011/12/53)

Kupní smlouva – Alena Hrubá (2011/12/52)

Kupní smlouva – Jaroslav Hrubý (2011/12/51)

Kupní smlouva – Milan Havlíček, Ing. Eva Koňáková (2011/12/50)

Dodatek č. 2 ze dne 1.12.2011 k Dohodě o užívání nebytových prostor Sportovního centra TJ Viktoria Vestec – RC Baráček (2011/12/49)

Smlouva o zřízení věcných břemen – Telefónica O2 Czech Republic, a.s. (2011/11/48)

Smlouva o nájmu č. 3/0564/2011/N – ELTODO-CITELUM, s.r.o. “Kabelové vedení k napájení vánoční výzdoby” (2011/11/47)

Kupní smlouva – SAFINA a.s. “Avia – ojetý speciální automobil jednoúčelový” (2011/11/46)

Kupní smlouva – STAVOSPOL, s.r.o. (2011/11/45)

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. 28C11/81 – Pozemkový fond České republiky “Splašková kanalizace v obci Vestec” (2011/11/44)

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcných břemen – Ing. Jan Fořt “Splašková kanalizace . lokalita Nad kopcovitými lukami” (2011/11/43)

Dodatekč č. 3 k Rámcové mandátní smlouvě č. 174/2011 – JUDr. Petr Sršeň-ANALYZ INVEST (2011/11/42)

Dodatek č. 1 k Leasingové smlouvě č. 9110600081 a Kupní smlouvě č. 9110600081 – VB Leasing CZ, spol. s.r.o., PEKASS a.s. “traktor ANTONIO CARRARO” (2011/11/41)

Smlouva o dílo č. 11 020 – Ing. Arch. Radek Zeman (Projektová dokumentace ZTV – Vestec – část B” (2011/11/40)

Smlouva o externí spolupráci – Jakub Kvasnička “Vestecké listy” (2011/11/39)

Smlouva o úhradě neinvestičních výdajů o předškolním, základním, středním vyšším odborném a jiném vzdělávání – Městská část Praha-Šeberov (2011/11/38)

Smlouva o dílo – KOMPRIN s.r.o. “Projektová dokumentace Havarijní odlehčení splaškové kanalizace na ČOV SAFINA – ul. Průmyslová” (2011/11/37)

Dohoda o užívání nebytových prostor Sportovního centra TJ Viktoria Vestec – RC Baráček (2011/11/36)

Smlouva o dílo č. 0610/2011 – IPOLT CZ. s.r.o. “Projektová dokumentace Sběrný dvůr tříděného komunálního odpadu Vestec” (2011/11/35)

Smlouva o právu provést stavbu, ul. Krátká – Luboš Pelikán (2011/11/34)

Smlouva o právu provést stavbu, ul. Krátká – Miloslav Bohuslav (2011/11/33)

Smlouva mandátní – Fair Care s.r.o. “Dotace Přístavba MŠ Vestec” (11/11/32)

Smlouva významného zákazníka – T-Mobile Czech Republic a.s. (2011/11/31)

Smlouva o právu provést stavbu, ul, Krátká – Ivana Šídlová (2011/11/30)

Smlouva o právu provést stavbu, ul. Krátká – Stavební bytové družstvo Vestec v likvidaci (2011/10/29)

Dodatek č. 3 k Dohodě o užívání nebytových prostor Sportovního centra TJ Viktoria Vestec ze dne 23.10.2010, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 1.3.2011 a Dodatku č. 2 – Zuzana Doudová (2011/10/28)

Smlouva o dílo – ATELIER TSUNAMI s.r.o. “Projektová dokumentace Přístavba MŠ Vestec” (2011/10/27)

Smlouva směnná – Ludmila Hašplová, Marie Hrdá, Eva Starcová, Antonín Sýkora, František Šimeček, Jiří Šimeček (2011/10/26)